Middeleeuwen Volkslied en Kunstlied

2,877 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Middeleeuwen Volkslied en Kunstlied

 1. 1. MOM - Middeleeuwen - Speellieden en Troubadours George Overmeire
 2. 2. Middeleeuwen: 800 - 1400 Wereldlijke muziek = profane muziek − Dansmuziek van de speellieden − Volkslied en Kunstlied Geestelijke muziek: − Gregoriaans − Vroege meerstemmigheid
 3. 3. Speellieden: Traden op als goochelaar, acrobaat, clown, berentemmer, wonderdokter, toneelspeler of – erg belangrijk - muzikant. Waren in principe zwervers, jonge mensen die het klooster ontvlucht waren, vrouwen die van hekserij beschuldigd waren of figuren die het te bont gemaakt hadden Waren daarmee ook belangrijk als nieuwslezer: “smartlap”.
 4. 4. Smartlap
 5. 5. Vraag 4a:De zwervers die in de Middeleeuwen op straat te vinden waren worden ook wel vaganten genoemd. Ze waren min of meer op de vlucht.Noem twee mogelijke redenen waarom ze aan het zwerven waren.1.2.
 6. 6. Luisteropdr. 1We luisteren naar een zgn “Trotto”, een Middeleeuwse dans.Wat hoor je?
 7. 7.  Muzikale kenmerken: Muziek is in principe éénstemmig Variatie ontstond door: − Bourdon begeleiding (een steeds herhaalde kwint) − Toevoeging van een eenvoudige ritmische partij − Afwisseling van instrumenten.
 8. 8. Luisteropdracht 2: Wb 6A. Beluister de Danse Royale. (CD1, tr 22)B. De melodie bestaat uit: a. Eén melodische lijn. b. Meerdere melodische lijnenC. Op welke manieren wordt er gevarieerd? a. Toevoeging van een bourdonbegeleiding b. Toevoeging van een ritmische partij
 9. 9. Instrumenten-1:  Orkest zoals wij dat tegenwoordig kennen bestond nog niet.  Instrumenten waren het liefst zo verschillend mogelijk qua klank
 10. 10. Instrumenten – 2
 11. 11. Instrumenten - 3 Blaasinstrumenten: − Fluit, − doedelzak, − portatief
 12. 12. Instrumenten – 4 Snaarinstrumenten: − Vedel − Luit − Draailier
 13. 13. Instrumenten - 5: Slaginstrumenten: − Trommel.
 14. 14. Luisteropdracht 3: Wb 5Beluister de volgende vier fragmenten.Welke instrumenten spelen er?Fragm 1: 1 ,2Fragm 2:Fragm 3:Fragm 4:
 15. 15. Volkslied Lijkt altijd al te hebben bestaan Componist en tekstdichter (doorgaans) onbekend Is eenvoudig te zingen. Is mondeling overgeleverd – dwz niet opgeschreven. Gaat over alledaage zaken uit het leven Vb: “Slaap kindje, slaap”, “Lang zal hij leven”. Vb uit de Middeleeuwen: “LHomme Armé”.
 16. 16. L’Homme armé.
 17. 17. L’Homme armé. Welke kenmerken van een middeleeuws volkslied hoor je? Is dit een klassiek geschoolde stem? Verklaar waarom dit stemgebruik past bij een volkslied. Geef met drie letters de vorm van het lied weer. Hoe heet deze vorm?
 18. 18. Kunstlied -1. Is echt gecomponeerd Tekst is meestal door een dichter gemaakt, heeft meer poëtische waarde. Is bedoeld om te worden gezongen door een geschoolde stem. Uitgevoerd door “Troubadours” (Z-Frankrijk), Trouvères (N-Frankrijk) of Minnesänger (Duitsland)
 19. 19. Kunstlied – 2 Troubadours zijn meestal ridders → Hoofse liefde Troubadour komt van “Trobar” = vinden Vormen: − Chanson: liefdeslied over “verheven” liefde − Pastorella: liefdeslied over ridder en herderinnetje − Kruisvaarderslied: Over de belevenissen op een kruistocht − Dageraadslied (“Alba”): over het moment van afscheid nemen vroeg in de morgen − Serenade: Avondlied.
 20. 20. Kunstlied – 3
 21. 21. Kunstlied – 4
 22. 22. Kunstlied – 5a.En un vergier lez une fontenele
 23. 23. Kunstlied – 5b En un vergier lez une fonteneleVertaling:In een boomgaard naast een bron, waarvan het water helder en het zand wit isZit een koningsdochter met de handen tegen haar wangenZuchtend roept ze haar lieve minnaar:“Ach, mijn geliefde graaf Gui, mijn liefde voor U beneemt me de vreugde en het lachen.Mijn geliefde graaf Gui, wat een vreselijk lot. Mijn vader heeft me aan een oude man uitgehuwelijkt, die me in dit huis gestopt en opgesloten heeft.
 24. 24. Vraag 10 (pag. 29)Wat is:a. Middeleeuws volkslied.b. Middeleeuws kunstliedc. Driedelige liedvorm
 25. 25. Vraag 13a, pag 29Waarom waren de mensen in de Middeleeuwen bang voor “bevriende” legers?
 26. 26. Vraag 13b, pag 29Hoe heten de Middeleeuwse dichters van poëzie in de volkstaal in Zuid Frankrijk, Noord Frankrijk en het Duitse taalgebied?
 27. 27. Vraag 13c, pag 29Wie bedacht de melodie bij een gedicht van een troubadour?
 28. 28. Vraag 13e, pag 29Wat is de kern van de hoofse liefde?

×