Įmonės veiklos vertinimas taikant subalansuotų rodiklių metodą - Karolina 2008

12,503 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,503
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,786
Actions
Shares
0
Downloads
124
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Įmonės veiklos vertinimas taikant subalansuotų rodiklių metodą - Karolina 2008

 1. 1. ĮMONĖS VEIKLOS VERTINIMAS TAIKANT SUBALANSUOTŲ RODIKLIŲ METODĄ Geraldas Kudrevičius , 2008
 2. 2. KODĖL NAUDINGA PASIRINKTI SUBALANSUOTŲ RODIKLIŲ SISTEMĄ? G.Kudrevičius, 2008 <ul><li>Įmonė labiau koncentruota į strateginius tikslus; </li></ul><ul><li>Aiškesni priežasties – pasekmės ryšiai tarp įmonės siekiamos pozicijos ir kasdieninės veiklos; </li></ul><ul><li>Įmonės darbuotojų veiklą galima vertinti objektyvesniu matu – rodikliais; </li></ul><ul><li>Aiškus kiekvieno įmonės padalinio ar net darbuotojo indėlis į galutinį rezultatą; </li></ul><ul><li>Daugiau darbuotojų žino ir supranta įmonės strategiją; </li></ul><ul><li>Vadovai daugiau laiko skiria tam, kas svarbiausia – strategijos realizavimui, o ne vien tik “gaisrų gesinimui” </li></ul>BSC naudoja daugiau nei pus ė kompanij ų į einan čių į Global 1000 did ž iausi ų pasaulio kompanij ų s ą raš ą ( Bain&Company , 2002)
 3. 3. “ Harward business review” šią sistemą pripažino kaip įnešusią didžiausią indėlį į valdymo praktiką per paskutinius 75 metus G.Kudrevičius, 2008 SUKŪRIMO ISTORIJA Autoriai Harvard’o ekonomikos profesoriai D.Norton ir R. Kaplan Teorinis pagrindas Įmonės veiklos ir tikslų pasiekimo efektyvumo didinimo metodų tyrimai (1992) Tyrimo hipotezė V aldymas iš esmės remiantis finansiniais rodikliais ne leidžia priimti teisingus ir savalaikius valdymo sprendimus Tyrimo prielaida P agal 3500 JAV kompanij ų duomenis , 1978 m. skirtumas tarp buhalterin ė s ir rinkos vert ė s, sudar ė 5%, o 1998 m. buhalterin ė kompanij ų vert ė buvo 72% ma ž esn ė nei j ų rinkos vert ė
 4. 4. 9 iš 10 įmonių nepavyksta įgyvendinti strategijos ... <ul><li>STRATEGIJOS REALIZAVIMO KLIŪTYS </li></ul>G.Kudrevičius, 2008 Norton ir Kaplan tyrimų išvados Dauguma darbuotojų nesupranta įmonės strategijos (95%) Vizijos kliūtis Darbuotojų ir įmonės tikslai nesutampa (75%) Darbuotojų kliūtis Strategijos įgyvendinimo efektyvumui skiriama mažiau nei 1h/mėn. Vadovavimo kliūtis 60% organizacijų nesusieja biudžeto ir strategijos Išteklių kliūtis
 5. 5. 70 % nesėkmės versle atvejų susiję ne su prastos strategijos suformavimu, bet nesugebėjimu įgyvendinti susikurtą strategiją G.Kudrevičius, 2005 rugsėjis BSC RYŠYS SU ĮMONĖS STRATEGIJA IR ĮPRASTINE VEIKLA Subalansuotieji rodikliai Įmonės strategija Įprastinė veikla <ul><li>Pagrindiniai klausimai: </li></ul><ul><ul><ul><li>Kur mes esame dabar? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kur norime (galime) eiti? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kokiu keliu? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Strategijos elementai: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Įmonės padėties įvertinimas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(SWOT, BCG, GE, SPACE) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vizijos suformavimas: kur mes norime būti po x metų </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Misija – ką turime pasiekti, kad įgyvendintume savo viziją; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tikslai – ką daryti, kad realizuoti misiją </li></ul></ul></ul><ul><li>Verslo procesai: </li></ul><ul><li>Tiekimas ir logistika </li></ul><ul><ul><ul><li>Tiekėjų paieška </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Žaliavų ir medžiagų užsakymas; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Transporto samda ... </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gamyba </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Naujų produktų kūrimas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Įrengimų priežiūra </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Produktų kokybės užtikrinimas .. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pardavimai </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Klientų paieška </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Papildomos paslaugos ... </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Įmonės augimo potencialas slypi ne balanso straipsniuose ... <ul><li>KAS KURIA ĮMONĖS VERTĘ? </li></ul>G.Kudrevičius, 2008 <ul><li>Patenkinti ir ištikimi klientai </li></ul><ul><li>Inovacijos </li></ul><ul><li>Motyvuoti ir kompetentingi darbuotojai </li></ul><ul><li>Ilgalaikis turtas </li></ul><ul><li>Atsargos </li></ul><ul><li>Gautinos sumos </li></ul><ul><li>Pinigai </li></ul>Tradicinis požiūris Modernuspožiūris <ul><li>Efektyvūs procesai </li></ul>
 7. 7. Daugumos įmonių veiklos vertinimas iš esmės pagrįstas finansiniais rodikliais <ul><li>KUO VADOVAUTIS SIEKIANT EFEKTYVIAI VERTINTI ĮMONĖS VEIKLĄ? </li></ul>G.Kudrevičius, 2008 Dėmesys akcentuojamas išimtinai į finansinius rodiklius Finansiniai rodikliai <ul><li>Finansiniai rodikliai </li></ul>Klientų pasitenkinimas Procesų efektyvumas Darbuotojų pasitenkinimas … Klientų pasitenkinimas Procesų efektyvumas Darbuotojų pasitenkinimas … Dėmesys paskirstomas visoms įmonės perspektyvoms Subalansuota įmonė Tradicinė įmonė
 8. 8. Efektyvi veiklos vertinimo sistema yra ta, kurioje bent 70% rodiklių - nefinansiniai <ul><li>KODĖL VEIKLOS VERTINIMAS REMIANTIS VIEN FINANSINIAIS RODIKLIAIS – NEEFEKTYVUS? </li></ul>G.Kudrevičius, 2005 rugsėjis <ul><ul><li>Tiksliai ir objektyviai atspindi esamą ir istorinę įmonės padėtį, veiklos rezultatus; </li></ul></ul><ul><ul><li>Aiškus paskaičiavimas ir tarpusavio ryšiai, galimybė palyginti su kitomis įmonėmis; </li></ul></ul><ul><ul><li>Galima analizuoti finansinę informaciją naudojant įmonės organizacinę struktūrą; </li></ul></ul><ul><ul><li>Efektyvu trumpalaikiuose projektuose; </li></ul></ul><ul><ul><li>Padeda pritraukti pigesnį kapitalą, turi įtakos įmonės vardo formavimui </li></ul></ul><ul><ul><li>Motyvacijos sistema susieta su finansinių tikslų pasiekimu </li></ul></ul>Finansiniai rodikliai privalumai: <ul><ul><li>Neparodo priežasčių, turėjusių įtakos rezultatams, todėl rizikinga vien jais remtis prognozuojant ateitį; </li></ul></ul><ul><ul><li>Neapima neapčiuopiamų dalykų ir sunku įvertinti kiekvieno indėlį į įmonės vertės kūrimą; </li></ul></ul><ul><ul><li>Dauguma šiuolaikinių įmonių dirba komandomis, suburtomis siekiant išspręsti kompleksines problemas; </li></ul></ul><ul><ul><li>Dėl to dažnai aukojama ilgalaikės įmonės perspektyvos; </li></ul></ul><ul><ul><li>Verslo vertinime nebalansiniai veiksniai įgyja vis daugiau įtakos; </li></ul></ul><ul><ul><li>Finansiniai rodikliai tinka vertinti tik dalies darbuotojų veiklai </li></ul></ul>Finansiniai rodiklių trūkumai:
 9. 9. Reikia vertinti – tai kas būtina, o ne tai, kas lengvai prieinama <ul><li>BSC ETAPINIS MODELIS </li></ul>G.Kudrevičius, 2005 rugsėjis Subalansuotieii rodikliai Strateginis žemėlapis Veiklos uždaviniai Rodiklių ir normatyvų parinkimas Veiksmų plano sudarymas Sistemos automatizavimas Darbuotojų motyvavimas Nuolatinis tobulinimas Strateginė analizė
 10. 10. PASKIRSTYMAS STRUKTŪRINIU LYGIU G.Kudrevičius, 2005 rugsėjis Visi organizacijos lygiai yra svarbūs ... Strateg ija Įmonė Padalinys Komanda / Darbuotojas Rodikliai Uždaviniai BSC sistema įmonės lygiu
 11. 11. BSC ĮVERTINIMAS SWOT ANALIZĖS PAGALBA G.Kudrevičius, 2008 BSC SWOT ANALIZĖ <ul><li>didesnis įmonės integralumo laipsnis; </li></ul><ul><li>ilgalaikė perspektyva; </li></ul><ul><li>integravimo su kitomis sistemomis galimybės; </li></ul><ul><li>taikymo universalumas </li></ul><ul><li>Išauga adaptyvumo lygis; </li></ul><ul><li>Didėja internacionalizacijos galimybės; </li></ul><ul><li>Vertinimo kriterijų unifikavimas </li></ul><ul><li>Reikalingas visuotinis pritarimas; </li></ul><ul><li>Atsakomybė neindividualizuota; </li></ul><ul><li>Rezultatų gali tekti ilgai laukti </li></ul><ul><li>“ Vaistas nuo visų ligų”; </li></ul><ul><li>Siekimas pakeisti strategiją; </li></ul><ul><li>Netinkamas pasirengimas </li></ul>Galimybės Privalumai Grėsmės Trūkumai Privalumus paversti į galimybes, galimybes – į rezultatus; Suprasti trūkumus ir sumažinti ar eliminuoti grėsmės riziką. 1 2 4 3
 12. 12. TIKSLŲ – UŽDAVINIŲ ŽEMĖLAPIS G.Kudrevičius, 2008 Finansai Vidiniai procesai Mokymasis ir augimas Klientai Pajamų augimas Produkto kokybės didinimas Produkto gamybos išeigos padidinimas Kainų lyderis Personalo motyvacijos sistemos Klientų aptarnavimo programos Naujų klientų pritraukimas Nepagrindinės veiklos mažinimas Kaštų ekonomija Duomenų bazių integravimas Įmonės struktūros optimizavimas Nauji produktai
 13. 13. RODIKLIŲ IR NORMATYVŲ PARINKIMAS G.Kudrevičius, 2008 Sritys Uždaviniai Rodikliai Normos 2003 2004 Finansų Maksimali grąža Akcininkų nuosavybės grąž a 12% 1 3 % Turto apyvartumas Apyvartumo lygis 7% 8 % Pajamų augimas Pajamų pasikeitimas % +11% +12% Klientų Klientų išlaikymas Išlaikymo % 75% 77% Klientų aptarnavimas Skundų skaičius 1 % 0.8% Santykiai su klientais Inicijuotų skambučių % 35% 40% Vidinių procesų Greitas pristatymas Pristatymo laikas 15min 14min Optimalūs kaštai Savikainos dalis nuo pajamų % 66% 64 % Išteklių panaudojimas našumo rodiklis % 77% 80% Mokymosi ir augimo Geri įgūdžiai Įgūdžių įsisavinimo rodiklis 65% 70% Darbuotojų pasitenkinimas Tyrimo indeksas 75% 80% Lyderio kūrimas 5 balų sistema 4,5 4.8
 14. 14. VEIKSMŲ PLANO PARENGIMAS G.Kudrevičius, 2008 Veiklos uždaviniai <ul><li>Maksimali grąža </li></ul><ul><li>Turto apyvartumas </li></ul><ul><li>Pajamų augimas </li></ul><ul><li>Klientų išlaikymas </li></ul><ul><li>Klientų aptarnavimas </li></ul><ul><li>Santykiai su klientais </li></ul><ul><li>Greitas pristatymas </li></ul><ul><li>Optimalūs kaštai </li></ul><ul><li>Išteklių panaudojimas </li></ul><ul><li>Kompetencija </li></ul><ul><li>Darbuotojų pasitenkinimas </li></ul><ul><li>Lyderio kūrimas </li></ul>Perspektyvos: Finansinė Klientų Vidaus procesų Mokymosi ir augimo Iniciatyvos <ul><li>Biudžeto vykdymo kontrolė </li></ul><ul><li>Santykių su klientais valdymas </li></ul><ul><li>Ciklo optimizavimo programa </li></ul><ul><li>Mokymo programos </li></ul><ul><li>Darbo praturtinimas </li></ul>
 15. 15. PASKIRSTYMAS PADALINIAMS G.Kudrevičius, 2005 rugsėjis Perspektyvos: Finansinė Klientų Vidaus procesų Mokymosi ir augimo <ul><li>Darbuotojų pasitenkinimas </li></ul><ul><li>Mokymų valandos </li></ul><ul><li>Motyvacijos indeksas </li></ul><ul><li>Mokymų valandos </li></ul><ul><li>Darbuotojų pasitenkinimas </li></ul><ul><li>Mokymų valandos </li></ul><ul><li>Darbuotojų pasitenkinimas </li></ul><ul><li>Pasiūlymų dėl tiekimo racionalizacijos skč. </li></ul><ul><li>Informacijos tikslumas </li></ul><ul><li>Informacijos tikslumas </li></ul><ul><li>Užsakymo priėmimo laikas </li></ul><ul><li>Pardavimų augimas </li></ul><ul><li>Prekių išsiuntimo laikas </li></ul><ul><li>Prastovų trukmė </li></ul><ul><li>Broko dalis </li></ul><ul><li>Įrengimų išnaudojimo % </li></ul><ul><li>Alternatyvių tiekėjų skaičius </li></ul><ul><li>Užsakymų įvykdymo operatyvumas </li></ul><ul><li>Kiekvienos atsargų pozicijos dydis </li></ul><ul><li>Nusiskundimai iš kitų padalinių </li></ul><ul><li>Komunikacijos sutrikimai </li></ul><ul><li>Klientų skundų skč. </li></ul><ul><li>Klientų skaičiaus augimas </li></ul><ul><li>Užsakymo įvykdymo laikas </li></ul><ul><li>Ne laiku vykdytų užsakymų skč. </li></ul><ul><li>Prastovos dėl žaliavų trūkumo </li></ul><ul><li>Broko skaičius nupirktose žaliavose </li></ul><ul><li>Veiklos sąnaudų lygis </li></ul><ul><li>Nukrypimai nuo biudžeto </li></ul><ul><li>Debitorinis įsiskolinimas </li></ul><ul><li>Skolų apyvartumas </li></ul><ul><li>Savikainos dydis ir struktūra </li></ul><ul><li>Nukrypimai nuo biudžeto </li></ul><ul><li>Kreditorinio įsiskolinimo dydis </li></ul><ul><li>Atsargų apyvartumas </li></ul>Administracija Pardavimai Gamyba Tiekimas
 16. 16. VEIKLOS VERTINIMAS G.Kudrevičius, 2008 Klientų pasitenkinimas Naujų klientų skaičius Pajamų augimas Darbuotojų kvalifikacija Darbuotojų pasitenkinimas Užsakymų įvykdymas laiku Produktų kokybė Ne laiku įvykdyti užsakymai sumažino pajamų augimą
 17. 17. <ul><li>Kontaktiniai duomenys: </li></ul><ul><li>E-mail: g.kudrevicius@ gmail . com </li></ul><ul><li>GSM: 8 698 11493 </li></ul><ul><li>Web: www.kudrevicius.lt </li></ul>G.Kudrevičius, 200 8 “ Kare naudok pat į pa ž angiausi ą ginkl ą ” . Sun Tzu

×