Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PENGURUSAN FAIL PANITIA
Sistem Pengurusan Fail Kurikulum <ul><li>Kod fail bernombor bagi kurikulum (06) </li></ul><ul><li>* 06/01 - Laporan Lawata...
FAIL-FAIL YANG PERLU ADA DALAM SETIAP PANITIA MATA PELAJARAN DI SEKOLAH <ul><li>1. 06/06/XXXA Fail Induk </li></ul><ul><...
ISI KANDUNGAN YANG PERLU ADA DALAM FAIL PANITIA <ul><li>1. 06/06/XXXA – Fail Induk </li></ul><ul><li>1.1 Surat-surat perhu...
ISI KANDUNGAN YANG PERLU ADA DALAM FAIL PANITIA <ul><li>4. 06/06/XXXD – Program Kecemerlangan </li></ul><ul><li>4.1 Peranc...
ISI KANDUNGAN YANG PERLU ADA DALAM FAIL PANITIA <ul><li>6. 06/06/XXXF – Penyeliaan </li></ul><ul><li>6.1 Jadual Penyeliaan...
ISI KANDUNGAN YANG PERLU ADA DALAM FAIL PANITIA <ul><li>9. 06/06/XXXI – Fail Bank Soalan </li></ul><ul><li> 9.1 Koleksi ...
ISI KANDUNGAN YANG PERLU ADA DALAM FAIL PANITIA <ul><li>Kertas Minit (Doket) </li></ul><ul><li>Surat Keluar Direkod Dengan...
ISI KANDUNGAN YANG PERLU ADA DALAM FAIL PANITIA sambungan TARIKH DIHANTAR/ TERIMA TAJUK/ PERKARA TARIKH SURAT NO. RUJ BIL
ISI KANDUNGAN YANG PERLU ADA DALAM FAIL PANITIA sambungan 12.01.07 Mesyuarat JKD Panatia Sejarah Bil. 1/2007 10.01.07 JBB6...
ISI KANDUNGAN YANG PERLU ADA DALAM FAIL PANITIA sambungan 04.02.07 Minit Mesyuarat JKD Panatia Sejarah Bil. 1/2007 03.02.0...
ISI KANDUNGAN YANG PERLU ADA DALAM FAIL PANITIA sambungan 25.03.07 Penyertaan Galeri Sejarah Bagi Karnival Sejarah 2007 21...
ISI KANDUNGAN YANG PERLU ADA DALAM FAIL PANITIA sambungan 30.03.07 Persetujuan Penyertaan Galeri Sejarah 2007 29.03.07 JBB...
RANCANGAN PANITIA <ul><li>Adakah guru menyediakan perancangan terperinci dan peningkatan prestasi setiap kelas yang diajar...
<ul><li>Adakah GK MP/KP sering mencerap guru terutama guru bermasalah dan apa tindakan susulan yang diambil? </li></ul><ul...
<ul><li>Adakah motivasi guru dapat ditingkat-kan? </li></ul><ul><li>Adakah guru dan panatia yang cemerlang mendapat pengik...
<ul><li>Bagaimana guru memainkan peranan untuk membuat perubahan sikap,ilmu dan kemahiran kepada pelajar? </li></ul><ul><l...
Terima Kasih
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

pengurusan fail panitia

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

pengurusan fail panitia

 1. 1. PENGURUSAN FAIL PANITIA
 2. 2. Sistem Pengurusan Fail Kurikulum <ul><li>Kod fail bernombor bagi kurikulum (06) </li></ul><ul><li>* 06/01 - Laporan Lawatan </li></ul><ul><li>* 06/02 - Jadual Waktu </li></ul><ul><li>* 06/03 - Kursus pengajian </li></ul><ul><li>* 06/04 - Pelbagai </li></ul><ul><li>* 06/05 - Ujian / Peperiksaan </li></ul><ul><li>* 06/06 - Panatia Mata pelajaran </li></ul>
 3. 3. FAIL-FAIL YANG PERLU ADA DALAM SETIAP PANITIA MATA PELAJARAN DI SEKOLAH <ul><li>1. 06/06/XXXA Fail Induk </li></ul><ul><li>2. 06/06/XXXB Sukatan Pelajaran </li></ul><ul><li>3. 06/06/XXXC Mesyuarat Panatia </li></ul><ul><li>4. 06/06/XXXD Program Kecemerlangan </li></ul><ul><li>5. 06/06/XXXE Keputusan Ujian Dan Peperiksaan </li></ul><ul><li>6. 06/06/XXXF Penyeliaan </li></ul><ul><li>7. 06/06/XXXG Pemeriksaan Buku Latihan </li></ul><ul><li>8. 06/06/XXXH Aktiviti Ko-Kurikulum </li></ul><ul><li>9. 06/06/XXXI Bank Soalan </li></ul><ul><li>10. 06/06/XXXJ Maklumat Guru Mata Pelajaran </li></ul>J B A X X X X / 0 6 / 0 6 / X X X (Kod Sekolah / (Kurikulum) / (Panatia) / (Mata Pelajaran)
 4. 4. ISI KANDUNGAN YANG PERLU ADA DALAM FAIL PANITIA <ul><li>1. 06/06/XXXA – Fail Induk </li></ul><ul><li>1.1 Surat-surat perhubungan luar </li></ul><ul><li>2. 06/06/XXXB – Sukatan Pelajaran </li></ul><ul><li>2.1 Sukatan Pelajaran (Semua Tahun/Tingkatan) </li></ul><ul><li>2.2 Huraian Sukatan Pelajaran (Semua Thn/Ting) </li></ul><ul><li>2.3 Rancangan Pelajaran Tahunan (Semua Thn/Ting) </li></ul><ul><li>2.4 Senarai Buku Rujukan Guru/Murid </li></ul><ul><li>2.5 Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan dengan kurikulum </li></ul><ul><li>3. 06/06/XXXC – Mesyuarat Panatia </li></ul><ul><li>3.1 Surat panggilan mesyuarat panatia peringkat sekolah </li></ul><ul><li>3.2 Minit Mesyuarat (sekurang-kurangnya 3 x setahun) </li></ul>
 5. 5. ISI KANDUNGAN YANG PERLU ADA DALAM FAIL PANITIA <ul><li>4. 06/06/XXXD – Program Kecemerlangan </li></ul><ul><li>4.1 Perancangan Program </li></ul><ul><li>4.2 Perlaksanaan Program </li></ul><ul><li>5. 06/06/XXXE – Keputusan Ujian Dan Peperiksaan </li></ul><ul><li>5.1 Analisa Keputusan (UPSR/PMR/SPM/STPM) peringkat sekolah </li></ul><ul><li>5.2 Analisa Peperiksaan Mata Pelajaran Dalam Peperiksaan Awam </li></ul><ul><li>5.3 Analisa Pencapaian Mata Pelajaran Peringkat Sekolah (bulanan/penggal) </li></ul><ul><li>5.4 Headcount </li></ul><ul><li>5.5 Postmortem </li></ul>sambungan
 6. 6. ISI KANDUNGAN YANG PERLU ADA DALAM FAIL PANITIA <ul><li>6. 06/06/XXXF – Penyeliaan </li></ul><ul><li>6.1 Jadual Penyeliaan/ Pencerapan </li></ul><ul><li>6.2 Laporan Penyeliaan P&P Oleh Pengetua / Guru Besar </li></ul><ul><li>6.3 Laporan Penyeliaan P&P Oleh GPK </li></ul><ul><li>6.4 Laporan Penyeliaan P&P Oleh Guru Kanan Panatia </li></ul><ul><li>6.5 Laporan Penyeliaan P&P Oleh Rakan Sejawat </li></ul><ul><li>7. 06/06/XXXG – Pemeriksaan Buku Latihan </li></ul><ul><li>7.1 Jadual Pemeriksaan Buku Latihan/ Rampaian </li></ul><ul><li>7.2 Jadual Pemeriksaan Buku Program/ Buku Kerja/ Buku Nota </li></ul><ul><li>8. 06/06/XXXH – Aktiviti Ko-Kurikulum </li></ul><ul><li>8.1 Surat-menyurat Ko-kurikulum Akademik </li></ul><ul><li>8.2 Laporan Ringkas Aktiviti </li></ul>sambungan
 7. 7. ISI KANDUNGAN YANG PERLU ADA DALAM FAIL PANITIA <ul><li>9. 06/06/XXXI – Fail Bank Soalan </li></ul><ul><li> 9.1 Koleksi Soalan Ujian/ Peperiksaan Yang Dibina Mengikut Tingkatan/ Tahap Murid Peringkat Sekolah </li></ul><ul><li> 9.2 Koleksi Soalan Dari Daerah/ Negeri Lain </li></ul><ul><li> 9.3 Koleksi Soalan Yang Telah Dianalisis (Bank Soalan) </li></ul><ul><li>10. 06/06/XXXJ – Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran </li></ul><ul><li> 10.1 Maklumat Peribadi Guru </li></ul><ul><li> 10.2 Jadual Waktu Mengajar Guru </li></ul><ul><li> 10.3 Carta Organisasi Kurikulum/ Panatia </li></ul><ul><li> 10.4 Jawatankuasa Panatia </li></ul>sambungan
 8. 8. ISI KANDUNGAN YANG PERLU ADA DALAM FAIL PANITIA <ul><li>Kertas Minit (Doket) </li></ul><ul><li>Surat Keluar Direkod Dengan Dakwat Biru/Hitam </li></ul><ul><li>(merekodkan penerima dan tarikh dihantar) </li></ul><ul><li>Surat Masuk Direkod Dengan Dakwat Merah </li></ul><ul><li>(merekodkan no. ruj. surat, tarikh, tajuk/perkara, tarikh dimasukkan fail) </li></ul>sambungan TARIKH DIHANTAR/ TERIMA TAJUK/ PERKARA TARIKH SURAT NO. RUJ BIL
 9. 9. ISI KANDUNGAN YANG PERLU ADA DALAM FAIL PANITIA sambungan TARIKH DIHANTAR/ TERIMA TAJUK/ PERKARA TARIKH SURAT NO. RUJ BIL
 10. 10. ISI KANDUNGAN YANG PERLU ADA DALAM FAIL PANITIA sambungan 12.01.07 Mesyuarat JKD Panatia Sejarah Bil. 1/2007 10.01.07 JBB6021/06/06/001(01) 1 TARIKH DIHANTAR/ TERIMA TAJUK/ PERKARA TARIKH SURAT NO. RUJ BIL
 11. 11. ISI KANDUNGAN YANG PERLU ADA DALAM FAIL PANITIA sambungan 04.02.07 Minit Mesyuarat JKD Panatia Sejarah Bil. 1/2007 03.02.07 JBB6021/06/06/001(02) 2 12.01.07 Mesyuarat JKD Panatia Sejarah Bil. 1/2007 10.01.07 JBB6021/06/06/001(01) 1 TARIKH DIHANTAR/ TERIMA TAJUK/ PERKARA TARIKH SURAT NO. RUJ BIL
 12. 12. ISI KANDUNGAN YANG PERLU ADA DALAM FAIL PANITIA sambungan 25.03.07 Penyertaan Galeri Sejarah Bagi Karnival Sejarah 2007 21.03.07 JPNJ/Kur:1321/(56) 3 04.02.07 Minit Mesyuarat JKD Panatia Sejarah Bil. 1/2007 03.02.07 JBB6021/06/06/001(02) 2 12.01.07 Mesyuarat JKD Panatia Sejarah Bil. 1/2007 10.01.07 JBB6021/06/06/001(01) 1 TARIKH DIHANTAR/ TERIMA TAJUK/ PERKARA TARIKH SURAT NO. RUJ BIL
 13. 13. ISI KANDUNGAN YANG PERLU ADA DALAM FAIL PANITIA sambungan 30.03.07 Persetujuan Penyertaan Galeri Sejarah 2007 29.03.07 JBB6021/06/06/001(04) 4 25.03.07 Penyertaan Galeri Sejarah Bagi Karnival Sejarah 2007 21.03.07 JPNJ/Kur:1321/(56) 3 04.02.07 Minit Mesyuarat JKD Panatia Sejarah Bil. 1/2007 03.02.07 JBB6021/06/06/001(02) 2 12.01.07 Mesyuarat JKD Panatia Sejarah Bil. 1/2007 10.01.07 JBB6021/06/06/001(01) 1 TARIKH DIHANTAR/ TERIMA TAJUK/ PERKARA TARIKH SURAT NO. RUJ BIL
 14. 14. RANCANGAN PANITIA <ul><li>Adakah guru menyediakan perancangan terperinci dan peningkatan prestasi setiap kelas yang diajar? </li></ul><ul><li>Adakah GK MP/KP membincangkan keputusan peperiksaan setiap kelas dalam mesyuarat dan apakah langkah yang diambil untuk mengatasinya? </li></ul><ul><li>Adakah GK MP/KP menyediakan piawai kerja latihan untuk semua tingkatan yang dianggap mencukupi dan mencabar? </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Adakah GK MP/KP sering mencerap guru terutama guru bermasalah dan apa tindakan susulan yang diambil? </li></ul><ul><li>Adakah GK MP/KP sering memeriksa buku rekod guru dan buku latihan murid? </li></ul><ul><li>Apakah kursus atau bentuk-bentuk lain yang dilakukan untuk meningkatkan ilmu/kemahiran? </li></ul><ul><li>Adakah GK MP/KP membuat pendedahan kaedah P&P yang terkini? </li></ul>… sambungan
 16. 16. <ul><li>Adakah motivasi guru dapat ditingkat-kan? </li></ul><ul><li>Adakah guru dan panatia yang cemerlang mendapat pengiktirafan dan ganjaran? </li></ul><ul><li>Adakah potensi pelajar dikesan dan bagaimana? </li></ul><ul><li>Adakah guru mempunyai maklumat tentang pelajar yang menggambarkan keupayaan mereka? </li></ul><ul><li>Adakah guru memberi pendedahan dan cara belajar berkesan dan bagaimana meningkatkan motivasi pelajar? </li></ul>… sambungan
 17. 17. <ul><li>Bagaimana guru memainkan peranan untuk membuat perubahan sikap,ilmu dan kemahiran kepada pelajar? </li></ul><ul><li>Adakah analisis jurang atau perbandinngan keperluan semasa dan keperluan yang dikehendaki dibuat? </li></ul><ul><li>Adakah penekanan tentang pengawalan dan penilaian program/aktiviti dibuat? </li></ul><ul><li>Adakah benchmarking dibuat? </li></ul>… sambungan
 18. 18. Terima Kasih

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • mohdasri5203

  Dec. 29, 2012
 • hasnahyasin

  Feb. 1, 2013
 • rosdihassan7

  Feb. 4, 2013
 • wanhussinismail

  Nov. 16, 2013
 • rugayahmohamadtaharugayah

  Jan. 7, 2014
 • daitokek

  Jan. 19, 2014
 • deenalmarbawi

  Jun. 28, 2014
 • lendychristopher

  Nov. 8, 2014
 • carolngiam

  Jan. 24, 2015
 • duratulfirdaus7

  Jan. 28, 2015
 • NORANISWAHAB

  Apr. 17, 2015
 • susansunz

  May. 31, 2015
 • ciknurahmad9

  Jun. 21, 2015
 • srihanny

  Jan. 8, 2016

Views

Total views

31,172

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

108

Actions

Downloads

1,734

Shares

0

Comments

0

Likes

14

×