Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Мета:
Вивчити заходи, які використовуються для зростання продуктивності праці. Вміти
застосовувати на практиці всі обчисле...
Продуктивність праці – кількість продукції, виробленої в одиницю часу чи час, витрачений на
випуск одиниці продукції. Розр...
ПП найчастіше визначається як приріст виробітку:
Вп, Вб - виробіток в плановому і базовому періоді
Заходи по зростанню про...
Фактори росту ПП – це причини, які визначають зміну її рівня.
Класифікація факторів по групах:
* підвищення технічного рів...
1. Оборотні фонди – це частина виробничих фондів, яка:
* Цілком споживається в кожному виробничому циклі;
* Повністю перен...
6. Рівень продуктивності праці характеризується показниками:
* Виробітком продукції.
* Трудомісткістю виготовлення продукц...
Экономика предприятия Лекция 4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Экономика предприятия Лекция 4

220 views

Published on

Published in: Economy & Finance
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Экономика предприятия Лекция 4

  1. 1. Мета: Вивчити заходи, які використовуються для зростання продуктивності праці. Вміти застосовувати на практиці всі обчислення, що приведені в лекції. Ознайомитись з основними поняттями. Питання, що розглядаються: • Продуктивность праці і її види. Методи вимірювання продуктивності праці • Планування продуктивності праці • Фактори і резерви росту продуктивності праці
  2. 2. Продуктивність праці – кількість продукції, виробленої в одиницю часу чи час, витрачений на випуск одиниці продукції. Розрізняють індивідуальну, локальну і суспільну продуктивність праці. В загальному вигляді продуктивність сукупної праці : Ов – об’єм випущеної продукції; Сж – витрати живої праці; Со – витрати оречевленої минулої праці. ПП в промисловості – виробництво національного доходу (чистої або нормативно-чистої продукції) на одного працівника. Прямий спосіб розрахунку ПП: Зворотний спосіб визначення ПП : Годинна ПП визначається як виробіток за одну годину відпрацьованого часу: При розрахунку середньоденного виробітку використовується формула: Місячна, квартальна і річна ПП розраховуються по одній методиці і відрізняються тільки тривалістю періоду. Вона знаходиться як виробіток за місяць (квартал, рік) на одного робітника (основного робітника), або на одного середньосписочного працюючого ПВП:
  3. 3. ПП найчастіше визначається як приріст виробітку: Вп, Вб - виробіток в плановому і базовому періоді Заходи по зростанню продуктивності праці: • ті, що знижують трудомісткість; • ті, що підвищують ефективний фонд часу роботи (Фе). Зниження трудомісткості (∆Т) і приріст виробітку (∆В) пов'язані такою залежністю: (Приклад: якщо Т знизилася на 25 % (∆Т =25%), то приріст виробітку дорівнює 33,3%. ) Існує і зворотна залежність: Ріст ПП і зміна ефективного фонду часу роботи пов'язані так: Феп, Феб - ефективний фонд часу в плановому і базовому періоді. Максимальне значення середньоденного виробітку : Тзм – тривалість зміни Реальний середньоденний виробіток : Вд= ВГ(Тзм - Тп), Тп - величина внутрізмінних втрат часу з організаційно - технічних причин. Тп є найважливішим резервом росту ПП. Резерв росту ПП: R= ВГ·Тп, Приріст ПП на основі цього резерву : Для оцінки росту ПП розраховують також зниження чисельності працюючих: (Кв – коефіцієнт виконання норм часу) На цій основі розраховують і зростання виробітку : (Nб – чисельність працюючих у базовому періоді)
  4. 4. Фактори росту ПП – це причини, які визначають зміну її рівня. Класифікація факторів по групах: * підвищення технічного рівня виробництва; * удосконалення управління, організації виробництва і праці; * зміни обсягу виробництва; * галузеві та інші фактори; (Інколи розглядають матеріально-технічні, організаційні і соціальні фактори) Резерви росту ПП – це не використані можливості економії витрат живої і уречевленої праці. Їх ділять на: народногосподарські, галузеві, внутрівиробничі. Резерви підвищення продуктивності живої праці у промисловості можна розділити на декілька груп: • резерви економії праці основних робітників • резерви економії праці інших категорій ВПП • загальні резерви підвищення ПП усіх категорій ВПП • непрямі резерви підвищення ПП • Важливе значення також має поліпшення використання основних виробничих фондів – екстенсивних і інтенсивних показників Резерви підвищення ПП також підрозділяють по часу використання на поточні, які можуть біти реалізовані в поточному плановому періоді, і перспективні, що їх можна використати в майбутньому.
  5. 5. 1. Оборотні фонди – це частина виробничих фондів, яка: * Цілком споживається в кожному виробничому циклі; * Повністю переносить свою вартість на готову продукцію; * Змінює свою фізичну форму; * Варіанти 1, 2, 3 разом. 2. Оборотні фонди складаються з: * Виробничих запасів. * Незавершеної продукції. * Витрат майбутніх періодів. * Суми всіх варіантів. 3. Оборотні фонди складаються з: * Грошових коштів. * Витрат майбутніх періодів. * Готової продукції. * Варіанти 2 і 3 разом. 4. Незавершена продукція складається з: * Покупних напівфабрикатів. * Напівфабрикатів власного виробництва. * Незавершеного виробництва. * Варіанти 2 і 3 разом. 5. Продуктивність праці характеризує: * Міру ефективності і витрат праці. * Важкість праці. * Кількість продукції, виробленої працівниками за рік.
  6. 6. 6. Рівень продуктивності праці характеризується показниками: * Виробітком продукції. * Трудомісткістю виготовлення продукції. * Кваліфікаційною складністю праці. * Варіанти 1 і 2 разом. 7. Рівень продуктивності праці характеризується показниками: * Виробітком продукції. * Трудомісткістю виготовлення продукції. * Кваліфікаційною складністю праці. * Варіанти 1 і 2 разом. 8. Вдосконалення організації праці: * Абсолютно не пов'язаної з мотивацією праці. * Є способом поліпшення мотивації праці. * Іноді впливає на ступінь мотиваційної складової праці.

×