Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zarządzanie marką. strategie budowania wartości i efektywności marki.

2,669 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Zarządzanie marką. strategie budowania wartości i efektywności marki.

 1. 1. Zarządzanie marką. Strategie budowania wartości i efektywności rynkowej.
 2. 2. FINANSE MARKI Dobre marki stanowią 20-50% wartości firmy. Ile jest warta marka, której używasz? 1
 3. 3. Kiedy na posiadanych markach można najwięcej zarobić? <ul><li>Firma generuje stały wzrost przychodów >>> gdy marka jest zintegrowana ze strategią biznesu </li></ul><ul><li>Firma może osiągać wysoką rentowność >>> Gdy marka pozwala uzyskać odpowiednie ceny za naszą ofertę </li></ul><ul><li>Ł atwiej wejść na nowe rynki i pozyskać nowych klientów >>> Gdy marka może być rozszerzana na nowe oferty </li></ul><ul><li>Marka jest integralną częścią biznesu a nie tylko być wsparciem okazjonalnych działań handlowych </li></ul>
 4. 4. Co trzeba zrobić aby najlepiej wykorzystać markę? <ul><li>Marki w rożnych branżach mają rożne znaczenie dla biznesu >>> określić potencjał marki </li></ul><ul><li>Konkurencyjność rynku decyduje o opłacalności inwestycji w markę >>> zbadać konkurencyjność rynku </li></ul><ul><li>Marki jako wartości niematerialne posiadają wartość finansowa >>> oszacować wartość finansową marki </li></ul><ul><li>Umiejętne zarządzanie markami znacząco podnosi wartość przedsiębiorstwa >>> opracować strategię marki </li></ul>
 5. 5. Co można zyskać znając wartości posiadanej marki? <ul><li>Znajomość wartości marki i konkurencyjności rynku pomaga >>> podejmować trafne decyzje inwestycyjne </li></ul><ul><li>Oszacowanie wartości marki pozwala na >>> lepsze negocjacje w transakcjach kupna i sprzedaży firm i marek </li></ul><ul><li>Znajomość wartości marki pozwala ustalić >>> wysokości opłat licencyjnych i franchizingowych </li></ul><ul><li>Znajomość wartości marki pozwala na >>> szacowanie wysokości odszkodowania wobec nieuczciwej konkurencji </li></ul>
 6. 6. SIŁA MARKI Posiadanie lojalnych klientów to droga do sukcesu. Jak zbudować poszukiwaną przez klientów markę? 2
 7. 7. Jakie znaczenie ma formalno-prawny i finansowo-marketingowy stan marki? <ul><li>Aby bezpiecznie prowadzić biznes >>> wprowadzić ochrona i zabezpieczenia przed nieuczciwą konkurencją </li></ul><ul><li>Aby poznać korzyści rynkowe jakie firma może mięć ze stosowania marki >>> należy wykonać analizę marki </li></ul><ul><li>Aby opracować skuteczne strategie biznesowe warto >>> poznać jaką część majątku firmy stanowi marka </li></ul><ul><li>Aby wskazać optymalne kierunki rozwijania marki i inwestowania w marketing >>> trzeba przeprowadzić Raport Brand Due Dilligence </li></ul>
 8. 8. Czy wiesz jaka przyszłość czeka Twoją markę? <ul><li>Sukces firmy zależny jest od >>> zintegrowania wizji firmy misji marki ze strategią biznesową </li></ul><ul><li>Skuteczność konkurowania opiera się na >>> indywidualności oferty i wyróżnieniu marki na rynku </li></ul><ul><li>Aby przetrwać trzeba >>> przewidywać zmiany a markę dostosowywać do nowych warunków konkurowania </li></ul><ul><li>Najwięcej zarobią ci którzy zajmą pozycje lidera bo >>> zdobędą przywództwo rynkowego w swoich niszach </li></ul>
 9. 9. Dlaczego Twoi klienci kupują u konkurentów? <ul><li>Klienci szukają &quot;swojej&quot; marki z która mogą się zidentyfikować >>> marce trzeba nadać osobowość </li></ul><ul><li>Aby wykreować społeczności lojalnych klientów >>> kontakty z klientami musza budować ścisłe relacje </li></ul><ul><li>Aby zadowolić klientów trzeba >>> markę prezentować tak aby gwarantowała więcej niż konkurenci </li></ul><ul><li>Obietnice składane klientom musza być >>> wiarygodne oraz w pełni dotrzymywane </li></ul>
 10. 10. SKUTECZNOŚĆ MARKI Co i jak oferować by zdobywać nowych klientów i wejść na nowe rynki? 3
 11. 11. Jak można zbudować pozycjonowanie dające przewagę konkurencyjną? <ul><li>Aby skutecznie walczyć z konkurentami powinna precyzyjnie >>> określić na jakim rynku działa </li></ul><ul><li>Aby z marką dotrzeć do najlepszych klientów kierować się należy >>> segmentacją grup klientów </li></ul><ul><li>Aby zmotywować klientów do preferowania oferty trzeba >>> pozytywnie się wyróżnić marką od konkurentów </li></ul><ul><li>Aby skutecznie na danym rynku z powodzeniem prowadzić biznes potrzebna jest >>> wizja przyszłości </li></ul>
 12. 12. Co i jak oferować klientom, aby ich na trwałe pozyskać? <ul><li>Jeżeli zdejmiemy z produktu lub usługi informacje o marce, to czy klienci ją dalej będą kupować >>> marka to obietnica </li></ul><ul><li>Nie zawsze można wygrywać na wszystkich rynkach >>> warto być liderem w jednej wybranej dziedzinie </li></ul><ul><li>Klienci zawsze poszukują najlepszej i najtańszej oferty >>> tylko takie marki przynoszących wysokie i trwałe zyski </li></ul><ul><li>Reputacja buduje się poprzez wszystkie działania firmy i opiera się na >>> relacjach z klientami i całym otoczeniem </li></ul>
 13. 13. Jak dzięki marce efektywnie prezentować i rozszerzać ofertę? <ul><li>Wizerunek Marki odpowiada na pytanie >>> czy klienci rozumieją co marka proponuje i dlaczego powinni ją wybrać </li></ul><ul><li>Mapping Marki odpowiada na pytanie >>> czy całą ofertę można sprzedawać pod jedną marką </li></ul><ul><li>Architektura Marki odpowiada na pytanie >>> czy nowe oferty można wprowadzić pod posiadaną marka czy potrzeba zbudować markę nową </li></ul>
 14. 14. ZARZĄDZANIE MARKĄ Jak oceniać marketing i poprawiać jego efektywność? 4
 15. 15. Kiedy marka będzie przynosić wymierne rezultaty handlowe? <ul><li>Podstawa zyskownego biznesu jest >>> wysoka [świadomość] marki w grupie docelowych klientów </li></ul><ul><li>reputacja i zaufanie, jaką powinniśmy zdobyć aby klienci poszukiwali marki >>> to postrzegana [jakość] marki </li></ul><ul><li>Gwarancją stałego wzrostu przychodów >>> jest [Lojalność] klientów wobec marki </li></ul><ul><li>Preferencje zakupowe klientów wynikają z >>> pozytywnego [wyróżnienie] marki od konkurentów </li></ul>
 16. 16. Jakie działania szybko zwiększą efektywność marketingu? <ul><li>Zbudowanie indywidualnej OFERTY >>> to wyróżnienie się od konkurencji </li></ul><ul><li>Kierowanie oferty do nowych KLIENTÓW >>> to powiększanie skali działania i konkurencyjności </li></ul><ul><li>Wprowadzanie marki na nowe RYNKI >>> umożliwienie ekspansji i zwiększanie obszaru działania </li></ul>
 17. 17. Jakie informacje pozwolą ocenić, czy inwestycje w marketing są opłacalne? <ul><li>Jaki jest poziom świadomości klientów, czym jest nasza marka co im oferuje? Ilu obecnych i potencjalnych klientów rozumie , czym nasza marka wyróżnia się od konkurentów? </li></ul><ul><li>Czy wzrasta zadowolenie klientów z zakupów naszej marki, czy spełniamy obietnice , które im złożyliśmy? </li></ul><ul><li>Ilu nowych klientów zostało pozyskanych dzięki marce </li></ul><ul><li>Czy rośnie liczba lojalnych klientów i częstotliwość zakupów dokonywanych ze względu na markę? </li></ul><ul><li>Czy powiększyła się dostępności oferty na rynku i czy wzrosła wielkość dokonywanych zakupów? </li></ul><ul><li>Czy osiągnęliśmy wyższy poziom cen i większą opłacalności biznesu do konkurentów? </li></ul>
 18. 18. www.BrandBroker.pl ul. Grzybowska 2/78, 00-131 Warszawa tel : +48 22 436 34 78 , Fax: +48 22 436 34 80 [email_address]

×