Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blog slayt ses

715 views

Published on

Ses ünitesi için hazırlanmıştır.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Blog slayt ses

 1. 1. SES NEDİR? Esnek cisimlerin titreşmesi ile oluşan ve dalgalar halinde yayılan enerji çeşidine ses denir.
 2. 2. SESİN ÖZELLİKLERİ Bir sesi başka bir sesten ayıran üç özellik vardır. 1)Yükseklik 2) Şiddet 3) Tını
 3. 3. SESİN YÜKSEKLİĞİ İnce sesi, kalın sesten ayıran özelliğe denir. Sesin yüksekliğini, saniyedeki titreşim sayısı belirler. Saniyede 300 kez titreşen telin çıkardığı ses, 200 kez titreşen telin çıkardığı sesten daha incedir.
 4. 4. FREKANS  Ses kaynağının bir saniyedeki titreşim sayısına frekans denir.  Ses kaynağının frekansı artarsa ince ses,azalırsa kalın ses oluşur.
 5. 5. SESİN YÜKSEKLİĞİNİN VE FREKANSININ BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER 1) Telin Kalınlığı (Kesit Alanı) Kalınlıkları farklı, diğer özellikleri aynı olan iki telin frekansları, yükseklikleri ve incelikleri telin kalınlığı ile ters orantılıdır.(Tel kalınlaştıkça frekans azalır. Kalın telden kalın, ince telden ince ses çıkar.)
 6. 6. 2)Telin Uzunluğu: Uzunlukları farklı, diğer özellikleri aynı olan iki telin frekansları, yükseklikleri ve incelikleri telin uzunluğu ile ters orantılıdır.(Uzun telden kalın, kısa telden kalın ses çıkar.)
 7. 7. 3) Telin gerginliği: Gerginlikleri farklı, diğer özellikleri aynı olan iki telin frekansları, yükseklikleri ve incelikleri telin gerginliği ile doğru orantılıdır. 4)Telin Cinsi: Cinsleri farklı, diğer özellikleri aynı olan iki telin frekansları, yükseklikleri ve incelikleri farklıdır.
 8. 8. SESİN ŞİDDETİ Sesin zayıf veya kuvvetli olmasına sesin şiddeti denir. Sesin şiddeti, ses veren cismin, titreşirken denge durumunda az ya da çok ayrılmasına bağlıdır.
 9. 9. Ses dalgaları etrafa yayılırken bazı yerlerde hava moleküleri sıklaşır bazı yerlerde ise seyrekleşir. Moleküllerin sıklaştığı yerler ses dalgasının tepe noktasına, moleküllerin seyrekleştiği yerler ise ses dalgasının çukur noktasına karşılık gelir. Genlik ise bir dalga tepesi ile dalga çukuru arasındaki mesafenin yarısıdır.
 10. 10.  Genlik ise bir dalga tepesi ile dalga çukuru arasındaki mesafenin yarısıdır.  Ses şiddetinin ölçüsüne ses düzeyi denir ve ses düzeyi birimi desibel (dB) dir.
 11. 11. SESİN TINISI  Ses kaynağının cinsini belirlemeye yarayan özelliğidir. Keman sesini mandolinden, kaval sesini flütten ayıran özelliktir. Aynı yükseklikte ve aynı şiddete başka müzik aletlerine ait sesleri kulağımızın ayırt etme özelliğidir.  Bir ses kaynağından yayılan ses dalgaları, çevredeki bazı ses kaynaklarını titreştirebilir. Frekansları aynı olan kaynaklardan biri titreştirildiğinde diğer ses kaynağının etki ile titreşmesine rezonans (tınlaşım) denir.
 12. 12. SES KİRLİLİĞİ  Ses kirliliği diğer adıyla gürültü kirliliği; İnsanların işitme sağlığını ve algılama gücünü olumsuz yönde etkileyen, kişinin psikolojik ve fiziksel dengesini bozabilen, iş verimini düşüren, çevrenin doğallığını bozan, sanayileşme ve modern teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkmış bir çevre sorunudur.
 13. 13. SES BİR ENERJİ TÜRÜDÜR  Alçaktan uçan bir uçağın ya da yüksek sesle çalan müzik setinin evlerin camlarını titretmesi, bize sesin bir enerji türü olduğunu gösterir. Ses bombası patlatıldığında, sahip olduğu enerji sebebiyle çevredeki pencere camlarının kırılmasına sebep olur. Ses, bir kaynaktan çıktıktan sonra ortamdaki tanecik ya da moleküller tarafından iletilir.
 14. 14. SES HIZI  Yağmurlu bir havada şimşek çakarken, gök gürültüsü de aynı anda oluşur. Ancak biz önce şimşek çakmasıyla oluşan ışığı görür, ardından sesi işitiriz. Bu olay bize, sesin ışıktan çok daha yavaş yayıldığını gösterir. Işık hava da yaklaşık 300.000.000m/sn. hızla yayılırken ses hava da yaklaşık 340m/sn. hızla yayılır. Yani ışık sesten yaklaşık 900.000 kat daha hızlıdır.
 15. 15. SESİN YAYILMA HIZI Ses dalgaları havada 1 saniyede 340 metre yol alır. Ses dalgaları suda 1 saniyede 1435 metre yol alır. Ses dalgaları katılarda 1 saniyede yaklaşık 5000 metre yol alır. Yani sesin yayılma hızı yayıldığı ortamın yoğunluğuna bağlıdır.

×