Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Услуги и ресурси на интернетот ново поколение      СА "Д.А.Ценов" - гр. Свищов
Телеконференция• Синхронен метод за дистанционно обучениe, при който всички участници в курса са свързани един с друг п...
Широкомащабна конференцияПредварително се осигуряватстаи, оборудвани специално затази цел; Тези стаи трябва дапритежават к...
Десктоп телеконференцияПри този вид телеконференция на учащите енеобходим компютър с добри мултимедийнивъзможности и добра...
ХипертекстХипертекстът е метод запредаване на информация, прикойто части на текст, изображениеи звук могат да съдържат връ...
…История• Първата масово разпространена програма, позволяваща създаване на хипертекст, е HyperCard за Macintosh, а първ...
• За реализация на хипертекста в Интернет се използва езикът HTML. В заглавната секция на един HTML документ може да се ...
Мултимедия Мултимедиа (multi – много, media –начини, средства) – представяне наобектите и процесите във всичкиизвестни фор...
• Мултимедията дава възможност за комбиниране на    възможностите на телевизията с мощта на   персоналните компютри....
Видове мултимедияЛинейна мултимедия (сценарий) - последователно, поопределен ред се представят елементите намултимедията. ...
Виртуални библиотеки• Представляват сбирки от информационни ресурси на Интернет, които са разкрити, подбрани, описани, оц...
Предимства на виртуалните библиотеки• Сравнително малкия информационен шум;• Подбрани са най – добрите ресурси;• Дава се о...
IP телефония (VoIP)• IP телефония, или VoIP най – общо представлява предаването на разговор на разстояние по компютърна ...
Типове връзки• Разговори компютър – компютър: исторически това е първата форма на VoIP. При нея и двете страни са свърза...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

услуги и ресурси на интернет от ново поколение

566 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

услуги и ресурси на интернет от ново поколение

 1. 1. Услуги и ресурси на интернетот ново поколение СА "Д.А.Ценов" - гр. Свищов
 2. 2. Телеконференция• Синхронен метод за дистанционно обучениe, при който всички участници в курса са свързани един с друг по време на самата конференция.
 3. 3. Широкомащабна конференцияПредварително се осигуряватстаи, оборудвани специално затази цел; Тези стаи трябва дапритежават камера ,широкиекрани и някои аудио –средства. Тези стаи сеизползват само за тази цел изатова е добре да има многокурсове, които ще сепровеждат по този начин, а несамо няколко.
 4. 4. Десктоп телеконференцияПри този вид телеконференция на учащите енеобходим компютър с добри мултимедийнивъзможности и добра връзка къминтернет, също така и софтуер зателеконференция.
 5. 5. ХипертекстХипертекстът е метод запредаване на информация, прикойто части на текст, изображениеи звук могат да съдържат връзкакъм друга информация. Тазивръзка се нарича хипервръзка ичрез нея се придвижва презмножеството от свързанидокументи.
 6. 6. …История• Първата масово разпространена програма, позволяваща създаване на хипертекст, е HyperCard за Macintosh, а първите публикации, описващи тази идея са от 1945 г. Появата на хипертекста довежда до ново ниво на комуникация, даващо възможности за построяване на безкрайни вериги от данни.
 7. 7. • За реализация на хипертекста в Интернет се използва езикът HTML. В заглавната секция на един HTML документ може да се въведе описателна информация относно самия него: съдържание, автор, организация и др. Този тип информация се нарича мета информация, т.е. информация за самата информация.
 8. 8. Мултимедия Мултимедиа (multi – много, media –начини, средства) – представяне наобектите и процесите във всичкиизвестни формати:текст, фото, видео, графика, анимация, звук. Представлява съвкупност отпрограмни и апаратнисредства, информационнитехнологии, и творчески идеи запредставяне на информацията във видна еднородна среда, включваща в себеси текст, графика, звук, видео иинтерактивност.
 9. 9. • Мултимедията дава възможност за комбиниране на възможностите на телевизията с мощта на персоналните компютри. Крайният резултат са приложения, които са: • • ефективни - може да се замени информацията за четене с информация, която може да се види и чуе, какъвто е един видео клип;• • преки - може да се поднесе информацията като се използва най-добрата среда, например в приложение за обучение по чужд език може да се използват оригинални записи, за да се демонстрира произношение;
 10. 10. Видове мултимедияЛинейна мултимедия (сценарий) - последователно, поопределен ред се представят елементите намултимедията. Потребителят може пасивно да участва втяхното представяне. Нелинейна (интерактивна) мултимедия -потребителят има възможност за избор и управлениеелементите на мултимедиятаХипермедия - структурно свързани мултимедийниелементи, които потребителят може последователно даизбира. Технология за представяне на всякакъв видинформация във вид на относително малкиблокове, асоциативно свързани един с друг. Обектно ориентирана мултимедия - мултимедийният материал се представя във вид наобекти, чрез комбинация на които се формиратсцени, доставяни на потребителите.
 11. 11. Виртуални библиотеки• Представляват сбирки от информационни ресурси на Интернет, които са разкрити, подбрани, описани, оценени и организирани тематично. При тях търсенето се осъществява чрез система от йерархично подредени тематични списъци. От тези списъци избираме от най – общото към по – конкретното, докато стигнем до темата, която ни интересува
 12. 12. Предимства на виртуалните библиотеки• Сравнително малкия информационен шум;• Подбрани са най – добрите ресурси;• Дава се описание, а понякога и оценка на ресурсите;• Често обхванатите теми са развити в голяма дълбочина. Недостатъците им произтичат от обстоятелството, че се поддържат хора;• Сравнително малък обхват по тематика и брой ресурси;• Качество и дълбочина на обхващане може силно да варират за различните теми;• Сравнително бавна актуализация;
 13. 13. IP телефония (VoIP)• IP телефония, или VoIP най – общо представлява предаването на разговор на разстояние по компютърна мрежа, с използване на IP – протокола. Компютърната мрежа, по която се осъществява връзката, най – често е Интернет, но може да бъде локална мрежа, интернет или екстранет, реализирани по произволна технология и др.
 14. 14. Типове връзки• Разговори компютър – компютър: исторически това е първата форма на VoIP. При нея и двете страни са свързани в IP мрежа и използват своите компютри, за да разговарят.• Разговори компютър – компютър: разговорите са безплатни, но естествено при наличието на мрежа. Тъй като почти всички фирми, а и голямата част от обикновените потребители, разполагат с Интернет връзка, на практика те могат да използват подобни разговори• Разговори телефон – телефон по компютърна мрежа: Ако и двете страни в разговора не използват или не желаят да използват компютър и софтуерен телефон, те могат да се свържат помежду си по обикновените телефонни линии, но въпреки това да преминат през компютърна мрежа.

×