Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Textový procesor Microsoft Word
Obsah prezentace <ul><li>0. Úvod snímek 4 </li></ul><ul><li>1. Editace snímek 27 </li></ul><ul><li>2. Formát snímek 37 </l...
0. Úvod
Zpracování textu pomocí PC 1/2 <ul><li>Textové editory </li></ul><ul><li>Pouze základní textové funkce </li></ul><ul><li>O...
Zpracování textu pomocí PC 2/2 <ul><li>DTP systémy (sázecí či lámací programy) </li></ul><ul><li>Nástroje pro lámání tisko...
MS Word – základní charakteristika Textový procesor <ul><li>Plně lokalizovaný textový procesor firmy Microsoft Corp. </li>...
Jak ovládáme Word? <ul><li>Pomocí systému nabídek (voleb menu) </li></ul><ul><ul><li>např. Úpravy – Kopírovat </li></ul></...
Obecné informace <ul><li>Chyby ve Wordu – nedotažená nápověda, nefunkční klávesové zkratky, špatný překlad voleb (např. Pr...
Spuštění Wordu <ul><li>Soubor Winword.exe . Standardní spuštění: </li></ul><ul><li>Start – Programy – Microsoft Word </li...
Počáteční nastavení Wordu <ul><li>Nástroje – Vlastní – Možnosti – Vždy zobrazovat úplné nabídky </li></ul><ul><li>Nástroje...
Obrazovka Wordu po spuštění <ul><li>Shora dolů </li></ul><ul><li>horní lišta okna </li></ul><ul><li>(jméno dokumentu) </l...
Obrazovka Wordu 1/3 <ul><li>horní lišta okna  </li></ul><ul><ul><li>ikona W – ukončení Wordu, menu </li></ul></ul><ul><ul...
Obrazovka Wordu 2/3 <ul><li>vodorovné pravítko </li></ul><ul><ul><li>ikona pro výběr tabulátoru (zarážky) </li></ul></ul><...
Obrazovka Wordu 3/3 <ul><li>stavový řádek zobrazuje informace: </li></ul><ul><ul><li>číslo aktuální strany </li></ul></ul>...
Panel nástrojů Standardní 1/6 <ul><li>Nový Ctrl+N </li></ul><ul><ul><li>vytvoří nový prázdný dokument založený na šabloně...
Panel nástrojů Standardní 2/6 <ul><li>Elektronická pošta Ctrl+Alt+Shift+C </li></ul><ul><ul><li>odešle dokument jako e-mai...
Panel nástrojů Standardní 3/6 <ul><li>Pravopis (kontrola překlepů) F7 </li></ul><ul><ul><li>zapne program na kontrolu pře...
Panel nástrojů Standardní 4/6 <ul><li>Kopírovat formát Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V </li></ul><ul><ul><li>aplikuje na vybr...
Panel nástrojů Standardní 5/6 <ul><li>Tabulky a ohraničení  </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne panel nástrojů Tabulky a oh...
Panel nástrojů Standardní 6/6 <ul><li>Kreslení  </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne panel nástrojů Kreslení (standardně dol...
Panel nástrojů Formát 1/5 <ul><li>Styly a formátování </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne podokno Styly a formátování </li><...
Panel nástrojů Formát 2/5 <ul><li>Tučné (bold) Ctrl+B </li></ul><ul><ul><li>pro aktuální výběr nastaví/vypne tučné písmo <...
Panel nástrojů Formát 3/5 <ul><li>Zarovnat vlevo Ctrl+Q </li></ul><ul><ul><li>Odstavec s kurzorem nebo odstavce, do kterýc...
Panel nástrojů Formát 4/5 <ul><li>Řádkování </li></ul><ul><ul><li>nastaví řádkování aktuálního odstavce nebo odstavců, do ...
Panel nástrojů Formát 5/5 <ul><li>Ohraničení </li></ul><ul><ul><li>ohraničí aktuální odstavec nebo odstavce, do kterých za...
1. Editace dokumentu
Psaní textu <ul><li>Text píšeme pomocí klávesnice (nebo myší: Vložit – Symbol či prg. Osk) </li></ul><ul><li>Konec řádku n...
Mazání textu <ul><li>Delete – maže označený text (výběr) nebo znak vpravo od kurzoru </li></ul><ul><li>Backspace – maže ...
Pohyb v textu pomocí kláves <ul><li>Pohybovat se můžeme pouze v oblasti, kde jsou otevřené odstavce (klávesou Enter), v rá...
Pohyb v textu pomocí myši <ul><li>kliknutím na šipky u posuvných pruhů </li></ul><ul><li>klepnutím do prázdného místa na ...
Označování (výběr) textu klávesnicí <ul><li>Označený text je zobrazen inverzně </li></ul><ul><li>Shift+šipky po znaku </l...
Označování (výběr) textu myší <ul><li>pohyb myši po textu při stisknutém levém tlačítku </li></ul><ul><li>dvojí kliknutí ...
Režim Rozšíření výběru <ul><li>Aktivuje se klávesou F8 nebo ikonou ROZ na stavovém řádku </li></ul><ul><li>šipkami apod. v...
Práce s výběry <ul><li>vyjmutí výběru do schránky </li></ul><ul><ul><li>Úpravy – Vyjmout </li></ul></ul><ul><ul><li>ikona ...
Přesun textu <ul><li>nejprve text vybereme (označíme) </li></ul><ul><li>klepneme do výběru levým tlačítkem myši (podržíme)...
2. Formát
Úroveň formátování textu <ul><li>Text ve Wordu lze formátovat na úrovni </li></ul><ul><li>znaku </li></ul><ul><ul><li>For...
Formátování na úrovni znaku 1/4 Písmo <ul><li>Formát – Písmo – Písmo </li></ul><ul><li>Písmo </li></ul><ul><ul><li>druh pí...
Formátování na úrovni znaku 2/4 Proložení znaků <ul><li>Formát – Písmo – Proložení znaků </li></ul><ul><li>Měřítko  </li>...
Formátování na úrovni znaku 3/4  Kerning v praxi <ul><li>text bez kerningu </li></ul><ul><li>automatický kerning </li></u...
Formátování na úrovni znaku 4/4 Textové efekty <ul><li>Formát – Písmo – Textové efekty </li></ul><ul><li>neprojeví se při ...
Odstavce <ul><li>Odstavec – úsek textu oddělený z obou stran stiskem klávesy Enter </li></ul><ul><li>Odstavce – základ ...
Netisknuté znaky <ul><li>Mezera – znak · </li></ul><ul><li>Tvrdá (nezlomitelná) mezera – znak ° </li></ul><ul><li>Konec ...
Formátování na úrovni odstavce 1/4 Odsazení a mezery <ul><li>Formát – Odstavec – Odsazení a mezery </li></ul><ul><li>zarov...
Formátování na úrovni odstavce 2/4 Řádkování <ul><li>jednoduché  </li></ul><ul><li>jeden a půl řádku  </li></ul><ul><li>...
Formátování na úrovni odstavce 3/4 Tok textu <ul><li>Formát – Odstavec – Tok textu </li></ul><ul><li>Kontrola osamocených ...
Formátování na úrovni odstavce 4/4 <ul><li>Potlačit čísla řádků </li></ul><ul><ul><li>v aktuálním odstavci či v odstavcích...
Ohraničení a stínování 1/3 Ohraničení <ul><li>Formát – Ohraničení a stínování – Ohraničení </li></ul><ul><li>Nastavení zá...
Ohraničení a stínování 2/3 Ohraničení stránky <ul><li>Formát – Ohraničení a stínování – Ohraničení stránky </li></ul><ul><...
Ohraničení a stínování 3/3 Stínování <ul><li>Formát – Ohraničení a stínování – Stínování </li></ul><ul><li>Rozdíly od před...
Značkování odstavců čili odstavce s odrážkami <ul><li>rychlé: </li></ul><ul><ul><li>ikona na panelu nástrojů Formát </li...
Vlastní nastavení odrážek <ul><li>Formát – Odrážky a číslování – Odrážky – Vlastní </li></ul><ul><li>Písmo – výběr a nasta...
Vlastní odrážky názorně 13.3.2011 datum a čas
Číslování odstavců <ul><li>rychlé: </li></ul><ul><ul><li>ikona na panelu nástrojů Formát </li></ul></ul><ul><ul><li>1. –...
Vlastní nastavení číslování <ul><li>Formát číslování – přidání neupravitelného textu k číslu, například 1. otázka , Kap...
Víceúrovňové číslování vlastní nastavení <ul><li>Úroveň – pomocí přepnutí v tomto poli můžeme formátovat každou úroveň zvl...
Styly seznamů <ul><li>Styly seznamů – možnost výběru z hotových stylů </li></ul><ul><li>Přidat – tvorba nového stylu </li>...
Sloupce <ul><li>Rychle: ikona </li></ul><ul><li>Podrobně: Formát – Sloupce </li></ul><ul><li>Počet sloupců </li></ul><ul>...
Tabulátory (zarážky) 1/2 rychle <ul><li>Značky na vodorovném pravítku, umožňující vertikální zarovnání textu např. do tvar...
Tabulátory (zarážky) 2/2 přesně <ul><li>Formát – Tabulátory </li></ul><ul><li>Umístění zarážek – přesná pozice v centimetr...
Iniciála <ul><li>Speciální formátování prvního písmene odstavce </li></ul><ul><li>Umístění – viz náhled </li></ul><ul><li>...
Směr textu <ul><li>Možnost otočení textu o ± 90  </li></ul><ul><li>Nelze použít pro normální text </li></ul><ul><li>Funk...
Velká písmena <ul><li>Formát – Velká písmena </li></ul><ul><li>Změna velikosti znaků ve výběru nebo ve slově s kurzorem </...
Formátování na úrovni stylu 1/7 Druhy stylů <ul><li>Styl objektu: pojmenované formátování, které je možno uložit a opakova...
Formátování na úrovni stylu 2/7 Výhody formátování pomocí stylů <ul><li>vybraný objekt (úsek textu, odstavec, seznam, tabu...
Formátování na úrovni stylu 3/7 Práce se styly <ul><li>Word obsahuje celou řadu připravených stylů k okamžitému použití <...
Formátování na úrovni stylu 4/7 Vytvoření nového stylu <ul><li>Tvorba stylu odstavce </li></ul><ul><ul><li>kliknutí do pol...
Formátování na úrovni stylu 5/7 Nastavení vlastností nového stylu <ul><li>Název – každý styl musí mít svůj jedinečný náze...
Formátování na úrovni stylu 6/7  Klávesová zkratka stylu <ul><li>Jak vytvoříme klávesovou zkratku stylu: </li></ul><ul><u...
Formátování na úrovni stylu 7/7 Další vlastnosti stylů <ul><li>Úpravy hotového stylu </li></ul><ul><ul><li>V podokně Styl...
Styl znaku <ul><li>Nový styl – Typ stylu: Znak </li></ul><ul><li>Formátuje pouze výběr nebo slovo, ve kterém je kurzor, ni...
Zkratky pro styly Funkční <ul><li>Ctrl+Shift+S </li></ul><ul><ul><li>Použití stylu </li></ul></ul><ul><li>Ctrl+Shift+K ...
Šablona dokumentu <ul><li>Zásobník stylů, panelů nástrojů, připravených textů, grafiky, klávesových zkratek, maker a další...
Tvorba šablony <ul><li>Šablonu vytvoříme: </li></ul><ul><ul><li>aktuální dokument uložíme jako šablonu: Soubor – Uložit ja...
Formátování dokumentu styly, makra, autotext, panely nástrojů, kl. zkratky <ul><li>Se mohou uložit: </li></ul><ul><li>do š...
Změna šablony dokumentu <ul><li>Nástroje – Šablony a doplňky – Připojit </li></ul><ul><ul><li>použití jiné šablony </li></...
Aktualizace stylů <ul><li>Styly – mohou být obsaženy v šabloně i v dokumentu; pokud změním styl v dokumentu, jeho aktualiz...
Motiv <ul><li>předpřipravené celkové formátování dokumentu </li></ul><ul><li>určeno hlavně pro zobrazení na  obrazovce ...
Galerie stylů <ul><li>Ukázky připravených šablon včetně uživatelských </li></ul><ul><li>Náhled </li></ul><ul><ul><li>Dokum...
Pozadí a vodoznak <ul><li>Formát – Pozadí – Vzhled výplně </li></ul><ul><li>Nastavení vzhledu pozadí dokumentu </li></ul><...
Rámce <ul><li>rozdělení stránky na několik částí, v každé se zobrazuje samostatný soubor </li></ul><ul><li>určeno pro tvor...
Zobrazit formátování <ul><li>Formát – Zobrazit formátování </li></ul><ul><li>Zobrazí nastavení vybraného textu nebo textu ...
Objekt <ul><li>Formát – Objekt </li></ul><ul><li>Umožňuje nastavit vlastnosti vložených objektů, jako jsou barvy, čáry či ...
Kontrola konzistence formátování <ul><li>Nástroje – Možnosti – Úpravy </li></ul><ul><ul><li>Sledovat formátování </li></...
3. Tabulka
Tvorba tabulky <ul><li>Tabulka – Vložit – Tabulka </li></ul><ul><li>Tabulka – Navrhnout tabulku </li></ul><ul><li>Zobrazit...
Převod textu na tabulku a tabulky na text <ul><li>Text musí být oddělen vhodnými znaky </li></ul><ul><ul><li>tabulátory </...
Pohyb v tabulce <ul><li>Tab – přechod na buňku vpravo </li></ul><ul><li>Shift+Tab – přechod na buňku vlevo </li></ul><ul><...
Výběr části tabulky <ul><li>Tabulka – Vybrat </li></ul><ul><li>Tabulka – vybere celou tabulku </li></ul><ul><li>Sloupec –...
Sloupce a řádky tabulky <ul><li>Šířku sloupců a výšku řádků </li></ul><ul><ul><li>je možno nastavit tažením myši za hrani...
Automatická a upřednostňovaná šířka sloupců  <ul><li>Tabulka – Vlastnosti tabulky – Tabulka – Možnosti – Automaticky upra...
Rozdělení tabulky <ul><li>Pokračování řádku na další stránce </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne případné rozdělení buněk na...
Opakování záhlaví tabulky <ul><li>Tabulka – Opakování řádků záhlaví </li></ul><ul><li>Opakuje jeden nebo více řádků tabulk...
Sloučit a rozdělit buňky a tabulku  <ul><li>Tabulka – Sloučit buňky </li></ul><ul><ul><li>sloučí vybrané buňky do jedné <...
Automatický formát tabulky <ul><li>Výrobcem či uživatelem připravené formátování tabulek </li></ul><ul><li>Tvorba nového f...
Řazení v tabulce <ul><li>Tabulka – Seřadit </li></ul><ul><li>umožňuje použít až 3 úrovně řazení </li></ul><ul><li>lze řadi...
Výpočty v tabulce <ul><li>Tabulka – Vzorec </li></ul><ul><li>standardně nabídne součet buněk vlevo nebo nad aktuální buňko...
Změna počtu řádků či sloupců <ul><li>Tabulka – Vložit </li></ul><ul><ul><li>Tabulka – vloží tabulku na pozici kurzoru (i ...
Panel nástrojů Tabulky a ohraničení Ruční návrh tabulky <ul><li>Zobrazit – Panely nástrojů – Tabulky a ohraničení </li></...
Vlastnosti tabulky <ul><li>Tabulka – Vlastnosti tabulky </li></ul><ul><li>karta Tabulka </li></ul><ul><ul><li>Upřednostňov...
Další možnosti tabulek <ul><li>Skrýt mřížku – zapne/vypne pomocnou mřížku tabulky </li></ul><ul><ul><li>netiskne se </li>...
4. Vložit
Konec <ul><li>Vložit – Konec </li></ul><ul><li>Konec stránky – vynucené ukončení stránky na pozici kurzoru </li></ul><ul><...
Číslování stránek <ul><li>Vložit – Čísla stránek </li></ul><ul><li>Umístění </li></ul><ul><ul><li>provádí se v režimu zob...
Záhlaví a zápatí <ul><li>Zobrazit – Záhlaví a zápatí </li></ul><ul><li>oblast stránky nad a pod hranicí textu (v oblasti h...
Panel nástrojů Záhlaví a zápatí <ul><li>Vložit automatický text – vloží vybranou položku autotextu </li></ul><ul><li>Vloži...
Datum a čas <ul><li>Vložit – Datum a čas </li></ul><ul><li>velký výběr formátů </li></ul><ul><li>volba jazyka </li></ul><u...
Automatický text <ul><li>Vložit – Automatický text </li></ul><ul><li>pro vkládání opakovaných frází, jmen, adres, ale i ob...
Karta Automatický text <ul><li>Vložit – Automatický text – Automatický text – Automatický text </li></ul><ul><li>Nabízet p...
Symbol <ul><li>Vložit – Symbol </li></ul><ul><li>rozsah klávesnice je omezený </li></ul><ul><li>existuje několik způsobů, ...
Komentář <ul><li>Vložit – Komentář </li></ul><ul><li>Komentář je doplňkový text, který je zobrazován a tisknut volitelně ...
Poznámka pod čarou a vysvětlivka <ul><li>Vložit – Odkaz – Poznámka pod čarou </li></ul><ul><li>Používá se pro popis detail...
Poznámka a vysvětlivka <ul><li>Umístění </li></ul><ul><ul><li>Poznámky pod čarou  </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>konec st...
Titulek <ul><li>Vložit – Odkaz – Titulek </li></ul><ul><li>Postup ručního číslování: </li></ul><ul><ul><li>klikněte na obj...
Nastavení vlastností titulku <ul><li>Titulek – ukázka titulku </li></ul><ul><li>Popisek – výběr popisku </li></ul><ul><li>...
Křížový odkaz <ul><li>Vložit – Odkaz – Křížový odkaz </li></ul><ul><li>Skok na určitý objekt v dokumentu (tabulku, obrázek...
Rejstřík (pole Index) <ul><li>Možnost automatického generování rejstříku z vybraných slov nebo z připraveného seznamu slov...
Konkordanční soubor <ul><li>běžný dokument Wordu obsahující tabulku s jedním nebo dvěma sloupci </li></ul><ul><ul><li>1. s...
Obsah (pole TOC) <ul><li>Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy – Obsah </li></ul><ul><li>Obsah je automaticky vytvářen ze s...
Seznam obrázků <ul><li>Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy – Obrázky </li></ul><ul><li>můžeme vytvořit nejen seznam obrázk...
Seznam citací (pole TOA) <ul><li>Jako tvorba rejstříku </li></ul><ul><li>Možnost členit citace do kategorií </li></ul><ul...
Obrázek <ul><li>Vložit – Obrázek </li></ul><ul><li>Word umožňuje vkládat různé druhy obrázků: </li></ul><ul><li>Kliparty –...
Vlastnosti obrázku <ul><li>pravým tlačítkem myši na obrázku – Formát obrázku (či Formát – Obrázek) </li></ul><ul><li>karta...
Karta Pozice <ul><li>v textu – obrázek se chová jako znak textu (lze jej jako text přesouvat) </li></ul><ul><li>obdélník –...
Automatické tvary <ul><li>čáry </li></ul><ul><li>spojovací čáry </li></ul><ul><li>základní tvary </li></ul><ul><li>šipky <...
Kotva a Kreslicí plátno <ul><li>Kotva </li></ul><ul><ul><li>Určuje, ke kterému odstavci je obrázek ukotven </li></ul></ul...
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bi1011 prezentace-word

8,877 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bi1011 prezentace-word

 1. 1. Textový procesor Microsoft Word
 2. 2. Obsah prezentace <ul><li>0. Úvod snímek 4 </li></ul><ul><li>1. Editace snímek 27 </li></ul><ul><li>2. Formát snímek 37 </li></ul><ul><li>3. Tabulka snímek 86 </li></ul><ul><li>4. Vložit snímek 103 </li></ul><ul><li>5. Zobrazit snímek 138 </li></ul><ul><li>6. Úpravy snímek 147 </li></ul><ul><li>7. Nástroje snímek 160 </li></ul><ul><li>8. Okno snímek 223 </li></ul><ul><li>9. Soubor snímek 225 </li></ul><ul><li>10. Nápověda snímek 252 </li></ul><ul><li>11. Formuláře snímek 254 </li></ul><ul><li>12. Šablona diplomky snímek 258 </li></ul><ul><li>13. Dodatky snímek 266 </li></ul>13.3.2011
 3. 3. 0. Úvod
 4. 4. Zpracování textu pomocí PC 1/2 <ul><li>Textové editory </li></ul><ul><li>Pouze základní textové funkce </li></ul><ul><li>Obvykle neproporcionální písmo (stejná šířka znaků – Courier apod.) </li></ul><ul><li>Často bez možnosti změny fontů, řezů, barev… </li></ul><ul><li>Obvykle nelze pracovat s grafikou, tabulkami, styly odstavců… </li></ul><ul><li>Příklady: program EDIT MS DOSu, Poznámkový blok Windows, T602 </li></ul><ul><li>Použití: při programování, manuály, soubory CTI. MNE, poznámky… </li></ul><ul><li>Textové procesory </li></ul><ul><li>Obvykle WYSIWYG (What You See Is What You Get) </li></ul><ul><li>Široká paleta funkcí </li></ul><ul><li>Proporcionální písma </li></ul><ul><li>Práce s grafikou, tabulkami, styly odstavců, rovnicemi a dalšími objekty </li></ul><ul><li>Příklady: MS Word, Word Perfect, Ami Pro, WinText 602 </li></ul><ul><li>Použití: tiskoviny kancelářského typu, manuály, skripta, publikace jednodušší typografické konstrukce </li></ul>13.3.2011 Rozdíly mezi editory a procesory se často stírají
 5. 5. Zpracování textu pomocí PC 2/2 <ul><li>DTP systémy (sázecí či lámací programy) </li></ul><ul><li>Nástroje pro lámání tiskovin včetně funkcí pro pre-press (předtisková příprava) </li></ul><ul><li>Montáž rozsáhlých a složitých typografických konstrukcí, práce s barvami </li></ul><ul><li>Přesné umísťování objektů, rotace, další speciální funkce </li></ul><ul><li>Příklady: Adobe PageMaker, QuarkXPress, TeX, Adobe InDesign </li></ul><ul><li>Použití: barevná periodika, katalogy, knihy, umělecké monografie, prestižní reklamní tiskoviny, speciální druhy tiskovin (matematické či chemické texty) </li></ul><ul><li>Hypertextové editory </li></ul><ul><li>Programy pro zpracování nelineárního textu (jako webové stránky) </li></ul><ul><li>Grafika, multimédia, možnost dynamického obsahu </li></ul><ul><li>Použití: prezentace, multimediální publikace, encyklopedie, webové stránky </li></ul><ul><li>WYSIWYG, značkovací jazyky </li></ul><ul><li>Příklady: HomeSite, FrontPage, Adobe GoLive, ale i Poznámkový blok </li></ul>13.3.2011 další informace o zpracování textu na PC
 6. 6. MS Word – základní charakteristika Textový procesor <ul><li>Plně lokalizovaný textový procesor firmy Microsoft Corp. </li></ul><ul><li>Nejpoužívanější program tohoto typu na světě </li></ul><ul><li>Slouží ke tvorbě a editaci dokumentů kancelářského charakteru a publikací jednodušší typografické konstrukce </li></ul><ul><li>Obvykle distribuován jako součást balíku programů MS OFFICE </li></ul><ul><li>Proporcionální písmo (znaky mají různou šířku) </li></ul><ul><li>Možnost automatického generování obsahu, rejstříku, seznamu obrázků aj. </li></ul><ul><li>Je možno vkládat: obrázky, tabulky, grafy, vzorce, organizační diagramy, videa, zvuky, prezentace, odkazy a další objekty </li></ul><ul><li>Styly znaků, odstavců, tabulek, seznamů, styly (šablony) dokumentů </li></ul><ul><li>Kontrola pravopisu, Synonyma, Makra, Hromadná korespondence, Formuláře, Sledování změn, Automatický text… </li></ul><ul><li>Word je možno použít i jako generátor webových stránek (nedoporučováno) </li></ul><ul><li>Vestavěný programovací jazyk Visual Basic for Applications </li></ul><ul><li>Schopnost úzké spolupráce s bratrskými programy firmy Microsoft </li></ul>13.3.2011
 7. 7. Jak ovládáme Word? <ul><li>Pomocí systému nabídek (voleb menu) </li></ul><ul><ul><li>např. Úpravy – Kopírovat </li></ul></ul><ul><li>Panely nástrojů </li></ul><ul><ul><li>např. ikona na panelu nástrojů Standardní </li></ul></ul><ul><li>Klávesovými zkratkami </li></ul><ul><ul><li>Např. Ctrl+C </li></ul></ul><ul><li>Pomocí místní nabídky </li></ul><ul><ul><li>pravé tlačítko myši na vybraném objektu či klávesová zkratka Shift+F10 (nebo klávesa vedle pravého Ctrl) </li></ul></ul>13.3.2011
 8. 8. Obecné informace <ul><li>Chyby ve Wordu – nedotažená nápověda, nefunkční klávesové zkratky, špatný překlad voleb (např. Pravopis)… </li></ul><ul><li>Upozornění: řadu problémů si způsobují uživatelé sami svou neznalostí, chybným nastavením Wordu, vypnutím důležitých funkcí apod. </li></ul><ul><li>Pravé tlačítko myši na objektu či Shift+F10 (místní nabídka) – obvykle umožňuje formátování a další operace s vybraným objektem (též klávesa vlevo od pravého Ctrl) </li></ul><ul><li>Nápověda – Co je to (Shift+F1) – kliknout na objekt </li></ul><ul><li>V řadě dialogů: kliknout na otazníček v pravém horním rohu dialogu – kliknout na objekt </li></ul><ul><li>Některé z dále vyložených postupů (např. kopírování objektů) budou použitelné i v bratrských aplikacích MS Officu (Excel, PowerPoint, Access, FrontPage...) či v jiných programech nikoli nutně od Microsoftu </li></ul><ul><li>Naopak, některé postupy aplikovatelné jinde nejsou, např. proto, že možnosti formátování dokumentů Wordu, PowerPointu, Excelu se liší (např. nefunguje výběr nesouvislých úseků textu myší v PowerPointu) </li></ul>13.3.2011
 9. 9. Spuštění Wordu <ul><li>Soubor Winword.exe . Standardní spuštění: </li></ul><ul><li>Start – Programy – Microsoft Word </li></ul><ul><li>Spustit – Winword </li></ul><ul><li>Start – Hledat – Soubory či složky – Všechny soubory či složky – Winword.exe </li></ul><ul><li>Cesta: C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice10Winword.exe (standardní nesíťová instalace) </li></ul><ul><li>Kliknutí pravým tlačítkem myši na ploše – Nový – Zástupce – Procházet – viz cesta v předchozím bodě </li></ul><ul><li>Kliknutí pravým tlačítkem myši na zástupci Winword – Vlastnosti – Klávesová zkratka (lze aplikovat na libovolného zástupce včetně dokumentů) </li></ul>13.3.2011
 10. 10. Počáteční nastavení Wordu <ul><li>Nástroje – Vlastní – Možnosti – Vždy zobrazovat úplné nabídky </li></ul><ul><li>Nástroje – Vlastní – Možnosti – Umístit panely nástrojů Standardní a Formát ve dvou řadách </li></ul><ul><li>Nástroje – Možnosti automatických oprav – Automatické opravy – zrušit všechna zaškrtnutí </li></ul><ul><li>Nástroje – Možnosti automatických oprav – Automatické úpravy formátu při psaní – zrušit všechna zaškrtnutí </li></ul><ul><li>Nástroje – Možnosti – Pravopis – Automatická kontrola pravopisu – zrušit </li></ul><ul><li>Diskutabilní: velikost písma: 10 bodů, uložit do šablony (vybrat styl – Změnit – Úprava stylu – přidat do šablony) </li></ul>13.3.2011
 11. 11. Obrazovka Wordu po spuštění <ul><li>Shora dolů </li></ul><ul><li>horní lišta okna </li></ul><ul><li>(jméno dokumentu) </li></ul><ul><li>hlavní nabídka (menu) </li></ul><ul><li>panel nástrojů Standardní </li></ul><ul><li>panel nástrojů Formát </li></ul><ul><li>vodorovné pravítko </li></ul><ul><li>oblast editace textu </li></ul><ul><li>vodorovný posuvník </li></ul><ul><li>panel nástrojů Kreslení </li></ul><ul><li>stavový řádek </li></ul><ul><li>Zleva doprava </li></ul><ul><li>svislé pravítko </li></ul><ul><li>oblast editace textu </li></ul><ul><li>svislý posuvník </li></ul>13.3.2011
 12. 12. Obrazovka Wordu 1/3 <ul><li>horní lišta okna </li></ul><ul><ul><li>ikona W – ukončení Wordu, menu </li></ul></ul><ul><ul><li>„ MS Word” + jméno aktuálního dokumentu </li></ul></ul><ul><ul><li>ikony pro minimalizaci, obnovení velikosti/maximalizaci okna a ukončení Wordu </li></ul></ul><ul><li>hlavní nabídka (menu) </li></ul><ul><ul><li>hierarchicky a tématicky strukturovaný seznam příkazů Wordu </li></ul></ul><ul><ul><li>nabídka může být uživatelsky upravena </li></ul></ul><ul><ul><li>pole pro zadání dotazu Nápovědě </li></ul></ul><ul><ul><li>ikona pro uzavření aktuálního dokumentu </li></ul></ul><ul><li>panel nástrojů Standardní </li></ul><ul><ul><li>ikony voleb pro práci se soubory, schránkou, zobrazením dokumentu aj. </li></ul></ul><ul><li>panel nástrojů Formát </li></ul><ul><ul><li>ikony pro formátování výběru nebo odstavce s kurzorem </li></ul></ul><ul><li>Panely nástrojů lze přesouvat tažením myší za počáteční úchyt </li></ul><ul><li>Panel přesunutý na plochu lze vrátit do původní pozice poklepáním </li></ul><ul><li>Zobrazit – Panely nástrojů: zobrazí/vypne zvolený panel </li></ul>13.3.2011
 13. 13. Obrazovka Wordu 2/3 <ul><li>vodorovné pravítko </li></ul><ul><ul><li>ikona pro výběr tabulátoru (zarážky) </li></ul></ul><ul><ul><li>vlastní pravítko s umístěnými zarážkami </li></ul></ul><ul><li>oblast editace textu </li></ul><ul><ul><li>plocha, kde se zobrazuje upravovaný dokument </li></ul></ul><ul><li>vodorovný posuvník </li></ul><ul><ul><li>ikony pro výběr druhu zobrazení dokumentu (v tomto pořadí): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>normální </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pro web </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pro tisk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>osnova </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>vlastní posuvník pro horizontální posun dokumentu </li></ul></ul><ul><li>panel nástrojů Kreslení </li></ul><ul><ul><li>obsahuje např. Automatické tvary, WordArt, textové pole, stínování či prostorové efekty </li></ul></ul>13.3.2011
 14. 14. Obrazovka Wordu 3/3 <ul><li>stavový řádek zobrazuje informace: </li></ul><ul><ul><li>číslo aktuální strany </li></ul></ul><ul><ul><li>číslo aktuálního oddílu </li></ul></ul><ul><ul><li>číslo aktuální strany / celkový počet stran </li></ul></ul><ul><ul><li>vzdálenost od horního okraje strany (fyzického) </li></ul></ul><ul><ul><li>aktuální řádek </li></ul></ul><ul><ul><li>aktuální sloupec </li></ul></ul><ul><ul><li>ZAZN – ikona přepínače záznamu maker </li></ul></ul><ul><ul><li>REV – ikona přepínače sledovaných změn (revizí) </li></ul></ul><ul><ul><li>ROZ – ikona rozšířeného výběru </li></ul></ul><ul><ul><li>PŘES – ikona přepínače vkládání a přepisování textu </li></ul></ul><ul><ul><li>informace o aktuálním jazyku a možnost jeho změny pro potřeby kontroly pravopisu (nesouvisí s výběrem klávesnice!) </li></ul></ul><ul><ul><li>ikona pro kontrolu překlepů a gramatiky </li></ul></ul>13.3.2011
 15. 15. Panel nástrojů Standardní 1/6 <ul><li>Nový Ctrl+N </li></ul><ul><ul><li>vytvoří nový prázdný dokument založený na šabloně Normal.dot </li></ul></ul><ul><ul><li>požadujeme-li dokument založený na jiné šabloně: Zobrazit – Podokno Úloh – Obecné šablony nebo Soubor – Nový – Obecné šablony </li></ul></ul><ul><li>Otevřít Ctrl+O, Ctrl+F12 </li></ul><ul><ul><li>otevře dokument uložený na disku </li></ul></ul><ul><li>Uložit Shift+F12 </li></ul><ul><ul><li>uloží aktuální dokument </li></ul></ul><ul><ul><li>při prvním uložení otevře dialog pro zadání umístění a názvu ukládaného souboru </li></ul></ul>13.3.2011
 16. 16. Panel nástrojů Standardní 2/6 <ul><li>Elektronická pošta Ctrl+Alt+Shift+C </li></ul><ul><ul><li>odešle dokument jako e-mail </li></ul></ul><ul><li>Hledat </li></ul><ul><ul><li>otevře podokno úloh Hledat pro vyhledání dokumentů obsahujících zadaný text </li></ul></ul><ul><li>Tisk Ctrl+P </li></ul><ul><ul><li>odešle dokument na tiskárnu </li></ul></ul><ul><li>Náhled Ctrl+Alt+I </li></ul><ul><ul><li>zobrazí předtiskový vzhled dokumentu </li></ul></ul><ul><ul><li>včetně záhlaví, zápatí a odhadu oříznutí stránky </li></ul></ul>13.3.2011
 17. 17. Panel nástrojů Standardní 3/6 <ul><li>Pravopis (kontrola překlepů) F7 </li></ul><ul><ul><li>zapne program na kontrolu překlepů </li></ul></ul><ul><li>Vyjmout Ctrl+X </li></ul><ul><ul><li>aktuální výběr (text či jiný objekt) vyjme z dokumentu a vloží do schránky </li></ul></ul><ul><li>Kopírovat Ctrl+C </li></ul><ul><ul><li>aktuální výběr (text či jiný objekt) zkopíruje do schránky </li></ul></ul><ul><li>Vložit Ctrl+V </li></ul><ul><ul><li>vloží obsah schránky na pozici kurzoru </li></ul></ul>13.3.2011
 18. 18. Panel nástrojů Standardní 4/6 <ul><li>Kopírovat formát Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V </li></ul><ul><ul><li>aplikuje na vybraný text formát odjinud </li></ul></ul><ul><li>Zpět Ctrl+Z </li></ul><ul><ul><li>vrátí jednu nebo více akcí </li></ul></ul><ul><li>Znovu Ctrl+Y </li></ul><ul><ul><li>zopakuje jednu nebo více vrácených akcí </li></ul></ul><ul><li>Vložit hypertextový odkaz Ctrl+K </li></ul><ul><ul><li>otevře dialog pro vložení hypertextového odkazu na webovou stránku, na jiný dokument či na místo v aktuálním dokumentu </li></ul></ul>13.3.2011
 19. 19. Panel nástrojů Standardní 5/6 <ul><li>Tabulky a ohraničení </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne panel nástrojů Tabulky a ohraničení </li></ul></ul><ul><li>Vložit tabulku </li></ul><ul><ul><li>vloží do dokumentu tabulku </li></ul></ul><ul><li>Vložit tabulku programu MS Excel </li></ul><ul><ul><li>vloží na pozici kurzoru tabulku MS Excelu </li></ul></ul><ul><ul><li>tabulku lze poklepáním editovat (nové ikony v panelech nástrojů) nebo otevřít v Excelu (pravé tlačítko myši – Objekt List – Otevřít) </li></ul></ul><ul><li>Sloupce </li></ul><ul><ul><li>provede formátování aktuálního výběru nebo celého dokumentu do sloupců </li></ul></ul>13.3.2011
 20. 20. Panel nástrojů Standardní 6/6 <ul><li>Kreslení </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne panel nástrojů Kreslení (standardně dole) </li></ul></ul><ul><li>Rozvržení dokumentu </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne podokno zobrazující strukturu dokumentu </li></ul></ul><ul><ul><li>umožňuje rychlé procházení dlouhými dokumenty </li></ul></ul><ul><li>Zobrazit nebo skrýt </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne zobrazovaní znaků, které se netisknou (konce odstavců, konce oddílů, mezery atd.) </li></ul></ul><ul><li>Měřítko zobrazení </li></ul><ul><ul><li>umožňuje nastavit pohled na dokument </li></ul></ul><ul><li>Nápověda Wordu F1 </li></ul><ul><ul><li>Pomocník nebo karty Obsah, Answer Wizard a Index </li></ul></ul>13.3.2011
 21. 21. Panel nástrojů Formát 1/5 <ul><li>Styly a formátování </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne podokno Styly a formátování </li></ul></ul><ul><li> Styl </li></ul><ul><ul><li>nastavení stylu odstavce s kurzorem nebo všech (i částečně) vybraných odstavců </li></ul></ul><ul><li> Písmo </li></ul><ul><ul><li>nastavení písma pro aktuální výběr </li></ul></ul><ul><li> Velikost písma </li></ul><ul><ul><li>nastavení velikosti písma pro aktuální výběr </li></ul></ul><ul><ul><li>velikost je možno zadat i ručně (maximum je 1638) </li></ul></ul><ul><ul><li>jednotka: typografický bod </li></ul></ul>13.3.2011
 22. 22. Panel nástrojů Formát 2/5 <ul><li>Tučné (bold) Ctrl+B </li></ul><ul><ul><li>pro aktuální výběr nastaví/vypne tučné písmo </li></ul></ul><ul><li>Kurzíva (Italic) Ctrl+I </li></ul><ul><ul><li>pro aktuální výběr nastaví/vypne kurzívu </li></ul></ul><ul><li>Podtrhnout (Underline) Ctrl+U </li></ul><ul><ul><li>pro aktuální výběr nastaví/vypne podtržení </li></ul></ul><ul><li>Používání jednotlivých řezů lze kombinovat, tedy např. lze vytvořit tučnou podtrženou kurzívu </li></ul>13.3.2011
 23. 23. Panel nástrojů Formát 3/5 <ul><li>Zarovnat vlevo Ctrl+Q </li></ul><ul><ul><li>Odstavec s kurzorem nebo odstavce, do kterých zasahuje výběr, zarovná vlevo </li></ul></ul><ul><li>Zarovnat na střed Ctrl+E </li></ul><ul><ul><li>Odstavec s kurzorem nebo odstavce, do kterých zasahuje výběr, zarovná vpravo </li></ul></ul><ul><li>Zarovnat vpravo Ctrl+R </li></ul><ul><ul><li>Odstavec s kurzorem nebo odstavce, do kterých zasahuje výběr, zarovná na střed stránky </li></ul></ul><ul><li>Zarovnat do bloku Ctrl+J </li></ul><ul><ul><li>Odstavec s kurzorem nebo odstavce, do kterých zasahuje výběr, zarovná do bloku (na oba okraje, tj. rozpálí mezery mezi slovy) </li></ul></ul><ul><ul><li>poslední řádek odstavce bude zarovnán vlevo </li></ul></ul>13.3.2011
 24. 24. Panel nástrojů Formát 4/5 <ul><li>Řádkování </li></ul><ul><ul><li>nastaví řádkování aktuálního odstavce nebo odstavců, do kterých zasahuje výběr </li></ul></ul><ul><ul><li>v závorce zobrazuje aktuální řádkování </li></ul></ul><ul><li>Číslování </li></ul><ul><ul><li>očísluje aktuální odstavec nebo odstavce, do kterých zasahuje výběr </li></ul></ul><ul><li>Odrážky </li></ul><ul><ul><li>označkuje aktuální odstavec nebo odstavce, do kterých zasahuje výběr </li></ul></ul><ul><li>Zvětšit odsazení </li></ul><ul><ul><li>zvětší odsazeni aktuálního odstavce nebo odstavců, do kterých zasahuje výběr, od levého okraje (posun po tabulátorech doprava) </li></ul></ul><ul><li>Zmenšit odsazení </li></ul><ul><ul><li>zmenší odsazení aktuálního odstavce nebo odstavců, do kterých zasahuje výběr (posun po tabulátorech doleva) </li></ul></ul>13.3.2011
 25. 25. Panel nástrojů Formát 5/5 <ul><li>Ohraničení </li></ul><ul><ul><li>ohraničí aktuální odstavec nebo odstavce, do kterých zasahuje výběr </li></ul></ul><ul><ul><li>lze zvolit různé druhy ohraničení </li></ul></ul><ul><ul><li>podrobnější nastavení: Formát – Ohraničení a stínování </li></ul></ul><ul><li>Zvýraznění </li></ul><ul><ul><li>je-li vybrán text, obarví jeho pozadí zvolenou barvou </li></ul></ul><ul><ul><li>není-li vybrán text, umožňuje obarvovat pozadí textu zvolenou barvou interaktivně myší tak dlouho, dokud tento nástroj nevypneme </li></ul></ul><ul><ul><li>podobná funkce: Formát – Ohraničení a stínování </li></ul></ul><ul><ul><li>simulace zvýrazňovače </li></ul></ul><ul><li>Barva písma </li></ul><ul><ul><li>aktuálně vybraný text obarví zvolenou barvou </li></ul></ul><ul><ul><li>Automatická: černá nebo bílá podle barvy pozadí textu (kontrastní) </li></ul></ul>13.3.2011
 26. 26. 1. Editace dokumentu
 27. 27. Psaní textu <ul><li>Text píšeme pomocí klávesnice (nebo myší: Vložit – Symbol či prg. Osk) </li></ul><ul><li>Konec řádku není třeba vyznačovat, řádky se zalamují automaticky </li></ul><ul><li>Klávesou Enter ukončíme aktuální odstavec a zároveň otevřeme odstavec nový </li></ul><ul><li>Chybějící či požadovanou klávesnici nahrajeme z instalačního CD Windows </li></ul><ul><li>Přepínač klávesnic je na Hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky </li></ul><ul><li>Aktivace přepínače klávesnic ve W98: Start – Nastavení – Ovládací panely – Klávesnice </li></ul><ul><li>Aktivace přepínače klávesnic ve W-XP: Start – Ovládací panely – Místní a jazykové nastavení – Jazyky – Podrobnosti – Panel Jazyků: </li></ul><ul><ul><li>Zobrazit panel jazyků na ploše </li></ul></ul><ul><ul><li>Zobrazit na Hlavním panelu ikony panelu jazyků </li></ul></ul><ul><li>Rychlost odezvy klávesnice: Start – Ovládací panely – Klávesnice </li></ul><ul><li>Zobrazení (funkční!) klávesnice: Start – Spustit – Osk </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 28. 28. Mazání textu <ul><li>Delete – maže označený text (výběr) nebo znak vpravo od kurzoru </li></ul><ul><li>Backspace – maže označený text nebo znak vlevo od kurzoru </li></ul><ul><li>Ctrl+Delete – maže text vpravo od kurzoru do první mezery </li></ul><ul><li>Ctrl+Backspace – maže text vlevo od kurzoru do první mezery </li></ul><ul><li>Insert – režim vkládání/přepisování znaků (přepínač) </li></ul><ul><ul><li>POZOR – některé nové klávesnice tuto klávesu již nemají (klávesa Delete je pak umístěna přes dva řádky) </li></ul></ul><ul><ul><li>Alternativy: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>vypnout numerickou klávesnici (NUM LOCK) a stisknout na numerické klávesnici nulu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ikona PŘES v informačním řádku </li></ul></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 29. 29. Pohyb v textu pomocí kláves <ul><li>Pohybovat se můžeme pouze v oblasti, kde jsou otevřené odstavce (klávesou Enter), v rámci daném hranicemi textu (viz Nástroje – Možnosti – Zobrazení – Hranice textu) </li></ul><ul><li>Šipky – pohyb v textu po znacích </li></ul><ul><li>Page Up – listování zpět po obrazovkách </li></ul><ul><li>Page Down – listování vpřed po obrazovkách </li></ul><ul><li>Ctrl + Page Up – listování zpět po několika obrazovkách </li></ul><ul><li>Ctrl + Page Down – listování vpřed po několika obrazovkách </li></ul><ul><li>Home – na začátek řádku </li></ul><ul><li>End – na konec řádku </li></ul><ul><li>Ctrl + Home – na začátek dokumentu </li></ul><ul><li>Ctrl + End – na konec dokumentu </li></ul><ul><li>Ctrl + šipka vpravo – pohyb v textu po slovech doprava </li></ul><ul><li>Ctrl + šipka vlevo – pohyb v textu po slovech doleva </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 30. 30. Pohyb v textu pomocí myši <ul><li>kliknutím na šipky u posuvných pruhů </li></ul><ul><li>klepnutím do prázdného místa na posuvném pruhu </li></ul><ul><li>tažením za posuvník (obdélníček) na posuvném pruhu </li></ul><ul><li>ikony v dolní části svislého posuvníku: </li></ul><ul><ul><li>dvojité šipky – procházení dokumentu po stránkách </li></ul></ul><ul><ul><li>malá „kulička” mezi dvojitými šipkami – procházení dokumentu po objektech určitého druhu (Alt+Ctrl+Home) </li></ul></ul><ul><ul><li>volba Procházet stránky – zrušení procházení po objektech </li></ul></ul><ul><li>myš s kolečkem: </li></ul><ul><ul><li>posun v textu pomocí kolečka </li></ul></ul><ul><ul><li>automatický posun – klikněte na kolečko a poté posuňte myš v požadovaném směru pohybu </li></ul></ul><ul><ul><li>(platí i pro pohyb v osnově, v rozvržení dokumentu aj.) </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 31. 31. Označování (výběr) textu klávesnicí <ul><li>Označený text je zobrazen inverzně </li></ul><ul><li>Shift+šipky po znaku </li></ul><ul><li>Shift+Page Up po obrazovce nahoru </li></ul><ul><li>Shift+Page Down po obrazovce dolů </li></ul><ul><li>Shift+Home od začátku řádku ke kurzoru </li></ul><ul><li>Shift+End od kurzoru do konce řádku </li></ul><ul><li>Ctrl+Shift+  od kurzoru do konce slova </li></ul><ul><li>Ctrl+Shift+  od začátku slova ke kurzoru </li></ul><ul><li>Ctrl+Shift+  od začátku odstavce ke kurzoru </li></ul><ul><li>Ctrl+Shift+  od kurzoru do konce odstavce </li></ul><ul><li>Ctrl+Shift+Home od začátku dokumentu ke kurzoru </li></ul><ul><li>Ctrl+Shift+End od kurzoru do konce dokumentu </li></ul><ul><li>Ctrl+A vybere celý dokument </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 32. 32. Označování (výběr) textu myší <ul><li>pohyb myši po textu při stisknutém levém tlačítku </li></ul><ul><li>dvojí kliknutí ve slově – vybere slovo </li></ul><ul><li>trojí kliknutí ve slově – vybere odstavec </li></ul><ul><li>kliknutí na levém okraji stránky – vybere řádek </li></ul><ul><li>tažením na levém okraji stránky – vybere několik řádků </li></ul><ul><li>dvojí kliknutí na levém okraji stránky – vybere odstavec </li></ul><ul><li>trojí kliknutí na levém okraji stránky – vybere celý dokument </li></ul><ul><li>Shift+kliknutí myši – výběr souvislých úseků textu </li></ul><ul><li>Ctrl+pohyb myši – výběr nesouvislých úseků textu </li></ul><ul><li>Ctrl+kliknutí myši – výběr jedné věty </li></ul><ul><ul><li>pozor, nefunguje u vět generovaných automaticky pomocí funkce =rand(x,y) , protože tyto věty nemají mezeru za tečkou! </li></ul></ul><ul><li>Alt+tažení myší – vybere obdélníkový blok textu </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 33. 33. Režim Rozšíření výběru <ul><li>Aktivuje se klávesou F8 nebo ikonou ROZ na stavovém řádku </li></ul><ul><li>šipkami apod. vybíráme text od pozice kurzoru </li></ul><ul><li>opakovaným stiskem F8 vybíráme postupně slovo, větu, odstavec, oddíl, celý dokument </li></ul><ul><li>režim rozšíření výběru ukončíme libovolnou akcí s výběrem, klávesou Esc nebo ikonou ROZ (text zůstane vybrán) </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 34. 34. Práce s výběry <ul><li>vyjmutí výběru do schránky </li></ul><ul><ul><li>Úpravy – Vyjmout </li></ul></ul><ul><ul><li>ikona (p. n. Standardní) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ctrl+X </li></ul></ul><ul><li>uložení kopie výběru do schránky </li></ul><ul><ul><li>Úpravy – Kopírovat </li></ul></ul><ul><ul><li>ikona (p. n. Standardní) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ctrl+C </li></ul></ul><ul><li>smazání výběru </li></ul><ul><ul><li>Úpravy – Vymazat – Obsah </li></ul></ul><ul><ul><li>Delete či Backspace </li></ul></ul><ul><ul><li>začít psát text </li></ul></ul><ul><li>nahrazení výběru obsahem schránky </li></ul><ul><ul><li>Úpravy – Vložit </li></ul></ul><ul><ul><li>ikona (p. n. Standardní) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ctrl+V </li></ul></ul><ul><li>přesunutí výběru </li></ul><ul><ul><li>F2+šipky+Enter </li></ul></ul><ul><ul><li>tažením výběru myší </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas Akce s aktuálním výběrem:
 35. 35. Přesun textu <ul><li>nejprve text vybereme (označíme) </li></ul><ul><li>klepneme do výběru levým tlačítkem myši (podržíme) a táhneme </li></ul><ul><li>objeví se malý obdélníč e k a svislá čárka </li></ul><ul><li>přesuneme myší tuto čárku na cílové místo a pustíme levé tlačítko </li></ul><ul><li>při použití Ctrl vznikne kopie zdrojového výběru </li></ul><ul><li>přesun textu myší lze zakázat: </li></ul><ul><li>Nástroje – Možnosti – Úpravy – Úpravy textu přetažením (Standardně je přesun povolen) </li></ul><ul><li>alternativa: přesun textu je možno realizovat po označení textu klávesou F2, přesunem kurzoru šipkami na cílové místo + Enter </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 36. 36. 2. Formát
 37. 37. Úroveň formátování textu <ul><li>Text ve Wordu lze formátovat na úrovni </li></ul><ul><li>znaku </li></ul><ul><ul><li>Formát – Písmo </li></ul></ul><ul><li>odstavce </li></ul><ul><ul><li>Formát – Odstavec </li></ul></ul><ul><li>stylu (textu, odstavce, seznamu, tabulky) </li></ul><ul><ul><li>Formát – Styly a formátování </li></ul></ul><ul><li>stylu dokumentu (šablony) </li></ul><ul><ul><li>Soubor – Uložit jako – Šablona dokumentu </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 38. 38. Formátování na úrovni znaku 1/4 Písmo <ul><li>Formát – Písmo – Písmo </li></ul><ul><li>Písmo </li></ul><ul><ul><li>druh písma čili font </li></ul></ul><ul><li>Řez písma </li></ul><ul><ul><li>výběr z variant daného fontu </li></ul></ul><ul><li>Velikost </li></ul><ul><ul><li>monotypový systém, typografický bod (1 pt = 0,3528 mm, 1 pica =12 pt) </li></ul></ul><ul><li>Barva písma </li></ul><ul><ul><li>automatická – černá/bílá podle pozadí (stínování) písma </li></ul></ul><ul><li>Styl podtržení </li></ul><ul><ul><li>Barva podtržení </li></ul></ul><ul><li>Styl </li></ul><ul><ul><li>speciální efekty </li></ul></ul><ul><li>Náhled </li></ul><ul><ul><li>ukázka výsledného vzhledu písma </li></ul></ul><ul><li>Výchozí </li></ul><ul><ul><li>aktuální formát písma ze všech tří karet nastaví jako výchozí pro nové dokumenty založené na šabloně NORMAL.DOT (formát písma se uloží do šablony); používat po zralé úvaze </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas <ul><li>klasická typografie: </li></ul><ul><li>mírně odlišný Didotův systém </li></ul><ul><ul><li>1 b = 0,376 mm </li></ul></ul><ul><ul><li>15 b = 16 pt </li></ul></ul>
 39. 39. Formátování na úrovni znaku 2/4 Proložení znaků <ul><li>Formát – Písmo – Proložení znaků </li></ul><ul><li>Měřítko </li></ul><ul><li>změní šířku znaků ve výběru pomocí procentuálního nastavení </li></ul><ul><li>Mezery </li></ul><ul><li>globálně změní šířku mezer mezi znaky ve výběru (tzv. tracking) </li></ul><ul><li>v typografických bodech </li></ul><ul><li>Umístění </li></ul><ul><li>umožňuje vertikálně měnit pozici účaří textu ve výběru (myšlená základna řádku); způsobí změnu mezer mezi řádky </li></ul><ul><li>Prokládání písem … </li></ul><ul><li>individuálně změní šířku mezer mezi znaky ve výběru – vyrovnání optických mezer mezi dvojicemi znaků (tzv. kerning); lze povolit od určité velikosti písma v bodech </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 40. 40. Formátování na úrovni znaku 3/4 Kerning v praxi <ul><li>text bez kerningu </li></ul><ul><li>automatický kerning </li></ul><ul><li>ruční kerning </li></ul>13.3.2011 datum a čas Kerning se používá především u nadpisů
 41. 41. Formátování na úrovni znaku 4/4 Textové efekty <ul><li>Formát – Písmo – Textové efekty </li></ul><ul><li>neprojeví se při tisku </li></ul><ul><li>musí být zapnuta volba Nástroje – Možnosti – Zobrazení – Animovaný text </li></ul><ul><li>podle většiny autorů je to typografická zrůdnost </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 42. 42. Odstavce <ul><li>Odstavec – úsek textu oddělený z obou stran stiskem klávesy Enter </li></ul><ul><li>Odstavce – základ rozumného formátování textu ve „slušných” editorech </li></ul><ul><li>Enter </li></ul><ul><ul><li>ukončí aktuální odstavec </li></ul></ul><ul><ul><li>zároveň otevře odstavec nový </li></ul></ul><ul><ul><li>vloží do souboru znak konce odstavce ¶, který se netiskne </li></ul></ul><ul><li>Zobrazení konců odstavců a dalších neviditelných znaků – ikona ¶ na panelu nástrojů Standardní </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 43. 43. Netisknuté znaky <ul><li>Mezera – znak · </li></ul><ul><li>Tvrdá (nezlomitelná) mezera – znak ° </li></ul><ul><li>Konec odstavce – znak ¶ </li></ul><ul><li>Tabulátor – znak  </li></ul><ul><li>Neviditelný text – tečkovaně podtržený </li></ul><ul><li>Volitelná dělení slov – znak  </li></ul><ul><li>Konce oddílů, stránek, sloupců – popsáno slovy </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 44. 44. Formátování na úrovni odstavce 1/4 Odsazení a mezery <ul><li>Formát – Odstavec – Odsazení a mezery </li></ul><ul><li>zarovnání vlevo, vpravo, na střed, do bloku </li></ul><ul><li>úroveň osnovy nastaví úroveň odstavce v hierarchii osnovy dokumentu </li></ul><ul><li>odsazení zleva o kolik cm se posune celý odstavec od levého okraje směrem doprava </li></ul><ul><li>odsazení zprava o kolik cm se posune celý odstavec od pravého okraje směrem doleva </li></ul><ul><li>speciální odsazení či předsazení prvního řádku odstavce v cm </li></ul><ul><li>mezery před a za odstavcem v typografických bodech </li></ul><ul><li>řádkování (viz dále) </li></ul><ul><li>tabulátory zapne dialog pro nastavení tabulátorů v odstavci </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 45. 45. Formátování na úrovni odstavce 2/4 Řádkování <ul><li>jednoduché </li></ul><ul><li>jeden a půl řádku </li></ul><ul><li>dvojité </li></ul><ul><li>nejméně nastaví zvolené řádkování, pokud bude řádek obsahovat velký objekt, řádkování se automaticky přizpůsobí </li></ul><ul><li>přesně nastaví zvolené řádkování, pokud bude řádek obsahovat velký objekt, řádkování se nepřizpůsobí (přesahující objekty se oříznou) </li></ul><ul><li>násobky řádkování v násobcích jednoduchého </li></ul>13.3.2011 datum a čas jako psací stroj; zřejmé řádkování se přizpůsobuje velkým objektům
 46. 46. Formátování na úrovni odstavce 3/4 Tok textu <ul><li>Formát – Odstavec – Tok textu </li></ul><ul><li>Kontrola osamocených řádků </li></ul><ul><ul><li>nedovolí, aby se na stránce vyskytovali tzv. „sirotci” a „vdovy”, tj. nedovolí rozdělit odstavec na konci stránky tak, aby na stránce zůstal jeden řádek odstavce </li></ul></ul><ul><li>Svázat řádky (odstavce) </li></ul><ul><ul><li>nedovolí na konci stránky rozdělit odstavec </li></ul></ul><ul><ul><li>silnější omezení než Kontrola osamocených řádků </li></ul></ul><ul><li>Svázat s následujícím </li></ul><ul><ul><li>nedovolí vložit konec stránky mezi dva odstavce (druhý odstavec může být rozdělen, první ne) </li></ul></ul><ul><ul><li>používá se pro spojení nadpisu s následujícím odstavcem </li></ul></ul><ul><li>Vložit konec stránky před </li></ul><ul><ul><li>vloží před odstavec konec stránky </li></ul></ul><ul><ul><li>používá se u nadpisů, které mají být na nové stránce </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas sirotek vdova
 47. 47. Formátování na úrovni odstavce 4/4 <ul><li>Potlačit čísla řádků </li></ul><ul><ul><li>v aktuálním odstavci či v odstavcích, do kterých zasahuje výběr, potlačí číslování řádků povolené volbou Soubor – Vzhled stránky – Rozložení – Čísla řádků </li></ul></ul><ul><li>Bez dělení slov </li></ul><ul><ul><li>v aktuálním odstavci či v odstavcích, do kterých zasahuje výběr, potlačí možnost dělit slova na konci řádků, povolené volbou Nástroje – Jazyk – Dělení slov </li></ul></ul><ul><ul><li>Dělení slov je volitelná funkce MS Wordu, která nemusí být instalována (vzhledem k oblíbenému zarovnání odstavců do bloku se využívá jen někdy) </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 48. 48. Ohraničení a stínování 1/3 Ohraničení <ul><li>Formát – Ohraničení a stínování – Ohraničení </li></ul><ul><li>Nastavení základní typy ohraničení </li></ul><ul><li>Styl druh hraniční čáry </li></ul><ul><li>Barva barva ohraničení </li></ul><ul><li>Šířka tloušťka hraniční čáry </li></ul><ul><li>Náhled ukázka vzhledu ohraničení s možností modifikace </li></ul><ul><li>Použít na lze aplikovat na vybraný text či na odstavce s výběrem nebo na odstavec s kurzorem </li></ul><ul><li>Možnosti nastavení vzdálenosti rámečku od textu </li></ul><ul><li>Panel nástrojů zapne panel nástrojů Tabulky a ohraničení </li></ul><ul><li>Vodorovná čára vložení vodorovné čáry na pozici kurzoru </li></ul><ul><li>Ohraničení je použitelné na úrovni znaku i odstavce </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 49. 49. Ohraničení a stínování 2/3 Ohraničení stránky <ul><li>Formát – Ohraničení a stínování – Ohraničení stránky </li></ul><ul><li>Rozdíly od předchozí karty pouze ve volbách: </li></ul><ul><li>Efekty </li></ul><ul><ul><li>grafické prvky pro ohraničení stránky </li></ul></ul><ul><ul><li>standardně nejsou nainstalovány </li></ul></ul><ul><li>Použít na </li></ul><ul><ul><li>celý dokument </li></ul></ul><ul><ul><li>tento oddíl </li></ul></ul><ul><ul><li>tento oddíl pouze první stránka </li></ul></ul><ul><ul><li>tento oddíl kromě první stránky </li></ul></ul><ul><li>Poznámka: výsledek je obvykle dost příšerný, nemluvě o tom, že při některých nastaveních mohou nastat potíže při tisku (viz Náhled) </li></ul>13.3.2011 datum a čas Oddíl – část dokumentu, která má výrazně odlišné formátování (např. jiné rozměry stránky)
 50. 50. Ohraničení a stínování 3/3 Stínování <ul><li>Formát – Ohraničení a stínování – Stínování </li></ul><ul><li>Rozdíly od předchozí karty: </li></ul><ul><li>Výplň výběr barvy pozadí textu </li></ul><ul><ul><li>vpravo se zobrazí jméno nebo číslo vybrané barvy </li></ul></ul><ul><ul><li>číslo barvy odpovídá dekadickému RGB modelu </li></ul></ul><ul><li>Další barvy dvě další karty pro výběr barev </li></ul><ul><li>Styl výběr vzorku na pozadí textu </li></ul><ul><li>Barva výběr barvy vzorku na pozadí textu </li></ul><ul><li>Náhled nelze upravovat pomocí myši </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 51. 51. Značkování odstavců čili odstavce s odrážkami <ul><li>rychlé: </li></ul><ul><ul><li>ikona na panelu nástrojů Formát </li></ul></ul><ul><ul><li>* – mezerník – psát – Enter (je-li nastaveno: Nástroje – Možnosti automatických oprav – Automatické úpravy formátu při psaní – Automatické odrážky) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tab – snížení úrovně seznamu (víceúrovňové odrážkování) </li></ul></ul><ul><ul><li>Shift+Tab (Backspace) – zvýšení úrovně seznamu </li></ul></ul><ul><ul><li>(je-li nastaveno: Nástroje – Možnosti automatických oprav – Automatické úpravy formátu při psaní – Nastavit levé a první odsazení klávesami Tab a Backspace) </li></ul></ul><ul><li>podrobné: Formát – Odrážky a číslování – Odrážky </li></ul><ul><ul><li>výběr druhu odrážky z připravené galerie </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlastní – možnost změnit a dále upravit vybranou odrážku </li></ul></ul><ul><ul><li>Obnovit – možnost vrátit se k původnímu nastavení dříve upravené odrážky </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 52. 52. Vlastní nastavení odrážek <ul><li>Formát – Odrážky a číslování – Odrážky – Vlastní </li></ul><ul><li>Písmo – výběr a nastavení vlastností písma odrážky </li></ul><ul><li>Znak – výběr znaku odrážky </li></ul><ul><li>Obrázek – obrázek jako odrážka; možnost importu grafického souboru </li></ul><ul><li>Umístění odrážky </li></ul><ul><ul><li>Odsadit na – vzdálenost mezi odrážkou a levým okrajem stránky ve smyslu hranice textu (nula na pravítku, nikoli začátek papíru) </li></ul></ul><ul><li>Umístění textu </li></ul><ul><ul><li>Šířka tabulátoru za číslem – vzdálenost mezi prvním řádkem textu a levým okrajem stránky </li></ul></ul><ul><ul><li>Odsadit na – vzdálenost všech řádků kromě prvního od levého okraje stránky </li></ul></ul><ul><li>Náhled – ukázka výsledného vzhledu odrážky </li></ul><ul><li>Velikost obrázkové odrážky se řídí velikostí písma </li></ul><ul><li>Uvedené parametry lze nastavit zvlášť pro každou jednotlivou odrážku </li></ul><ul><li>Seznam s odrážkami je možno přesunout vlevo či vpravo tažením za odrážku </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 53. 53. Vlastní odrážky názorně 13.3.2011 datum a čas
 54. 54. Číslování odstavců <ul><li>rychlé: </li></ul><ul><ul><li>ikona na panelu nástrojů Formát </li></ul></ul><ul><ul><li>1. – mezerník – psát – Enter (je-li nastaveno: Nástroje – Možnosti automatických oprav – Automatické úpravy formátu při psaní – Automatické číslování) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tab – snížení úrovně seznamu (víceúrovňové číslování) </li></ul></ul><ul><ul><li>Shift+Tab (Backspace) – zvýšení úrovně seznamu </li></ul></ul><ul><ul><li>(je-li nastaveno: Nástroje – Možnosti automatických oprav – Automatické úpravy formátu při psaní – Nastavit levé a první odsazení klávesami Tab a Backspace) </li></ul></ul><ul><li>podrobné: Formát – Odrážky a číslování – Číslování </li></ul><ul><ul><li>výběr druhu číslování z připravené galerie </li></ul></ul><ul><ul><li>Číslovat od začátku – další číslovaný seznam bude začínat číslem 1 (resp. jinou počáteční značkou dle druhu číslování) </li></ul></ul><ul><ul><li>Navázat na předchozí – další číslovaný seznam naváže na dříve číslovaný seznam </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 55. 55. Vlastní nastavení číslování <ul><li>Formát číslování – přidání neupravitelného textu k číslu, například 1. otázka , Kapitola č. 5 apod. </li></ul><ul><li>Písmo – známý dialog pro společné formátování čísel a přidaného neupravitelného textu </li></ul><ul><li>Styl číslování – výběr posloupnosti číslovacích znaků </li></ul><ul><li>Začít od – počátek číslování </li></ul><ul><li>Umístění číslování (vlevo, na střed, vpravo) </li></ul><ul><ul><li>zarovnání číslovacích znaků a přidaného neupravitelného textu; důležité u dlouhých seznamů, při změně řádu </li></ul></ul><ul><ul><li>Zarovnat na – odsazení číslování od levého okraje stránky </li></ul></ul><ul><li>Umístění textu </li></ul><ul><ul><li>Šířka tabulátoru za číslem – odsazení prvního řádku textu za číslem (a přidaným neupravitelným textem) od levého okraje stránky </li></ul></ul><ul><ul><li>Odsadit na – odsazení ostatních řádků textu od levého okraje stránky </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 56. 56. Víceúrovňové číslování vlastní nastavení <ul><li>Úroveň – pomocí přepnutí v tomto poli můžeme formátovat každou úroveň zvlášť </li></ul><ul><li>Číslo předchozí úrovně – přidá k číslování aktuální úrovně číslo vybrané úrovně předchozí, např. 1a) </li></ul><ul><li>Propojit úroveň na styl – jednotlivé úrovně je možno propojovat se styly odstavců </li></ul><ul><li>Číslovat od začátku po – číslování nižších úrovní může či nemusí navazovat </li></ul><ul><li>Změny použít na </li></ul><ul><ul><li>celý seznam </li></ul></ul><ul><ul><li>od tohoto místa dále </li></ul></ul><ul><ul><li>aktuální odstavec </li></ul></ul><ul><li>Za číslo přidat znak – nejpoužívanější je tabulátor (kvůli zarovnání) </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 57. 57. Styly seznamů <ul><li>Styly seznamů – možnost výběru z hotových stylů </li></ul><ul><li>Přidat – tvorba nového stylu </li></ul><ul><li>Změnit – úpravy hotového stylu </li></ul><ul><li>Odstranit – smazaní stylu; některé vestavěné styly není možno smazat, pouze se tímto tlačítkem obnoví jejich původní podoba </li></ul><ul><li>Nový styl je nutno </li></ul><ul><ul><li>pojmenovat </li></ul></ul><ul><ul><li>naformátovat </li></ul></ul><ul><li>Uložit do šablony – styl se standardně uloží pouze do aktuálního dokumentu, toto tlačítko zaškrtnout, pokud jej chceme používat i v jiných dokumentech (založených na aktuální šabloně) </li></ul><ul><li>Standardně je aktuální šablonou NORMAL.DOT </li></ul>13.3.2011 datum a čas <ul><li>Klávesová zkratka pro Styl seznamu: </li></ul><ul><li>Nástroje – Vlastní – Klávesnice – Kategorie: Styly – Styly: název stylu – Stiskněte klávesovou zkratku – Přiřadit – Zavřít – Zavřít </li></ul>
 58. 58. Sloupce <ul><li>Rychle: ikona </li></ul><ul><li>Podrobně: Formát – Sloupce </li></ul><ul><li>Počet sloupců </li></ul><ul><li>Čára mezi – pro pohodlnější čtení </li></ul><ul><li>Šířka sloupců a mezer – kladná, vzájemně závislá čísla </li></ul><ul><li>Sloupce stejně široké – není-li zaškrtnuta tato volba, je možno nastavit šířku všech sloupců a mezer </li></ul><ul><li>Použít na – možnosti závisí na tom, zda je či není vybrán úsek textu </li></ul><ul><li>Náhled – ukázka výsledného vzhledu </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 59. 59. Tabulátory (zarážky) 1/2 rychle <ul><li>Značky na vodorovném pravítku, umožňující vertikální zarovnání textu např. do tvaru tabulek </li></ul><ul><ul><li>levý – levý okraj textu je zarovnán na zarážku </li></ul></ul><ul><ul><li>pravý – pravý okraj textu je zarovnán na zarážku </li></ul></ul><ul><ul><li>střední – střed textu je zarovnán na zarážku </li></ul></ul><ul><ul><li>desetinný – desetinná čárka je zarovnána na zarážku </li></ul></ul><ul><ul><li>zarážka svislé čáry – umístění tenké svislé čáry na pozici zarážky </li></ul></ul><ul><ul><li>odsazení prvního řádku odstavce </li></ul></ul><ul><ul><li>odsazení ostatních řádků odstavce </li></ul></ul><ul><li>Výběr druhu zarážky – klikání myší na průsečíku pravítek </li></ul><ul><li>Umístění zarážky – kliknutím do vodorovného pravítka </li></ul><ul><li>Zarážka se aplikuje na aktuální odstavec nebo na vybrané odstavce </li></ul><ul><li>Zarovnání textu na zarážku – klávesa Tab (  ) a Backspace (  ) </li></ul><ul><li>Pohyb po zarážkách – klávesa Tab (  ) a Backspace (  ) </li></ul><ul><li>Na pravítkách je možno ručně tažením myší pro jednotlivé objekty měnit okraje stránky (hranice textu) </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 60. 60. Tabulátory (zarážky) 2/2 přesně <ul><li>Formát – Tabulátory </li></ul><ul><li>Umístění zarážek – přesná pozice v centimetrech či jiných jednotkách (ch – šířka znaku, b. – typografický bod, px – pixel) </li></ul><ul><li>Výchozí krok </li></ul><ul><ul><li>pravidelná vzdálenost zarážek, pokud nedefinujeme svoje </li></ul></ul><ul><ul><li>platí pro celý dokument </li></ul></ul><ul><ul><li>standardně 1,25 cm </li></ul></ul><ul><li>Zarovnání – určení druhu zarážky </li></ul><ul><li>Vodicí znak – opakovaný znak mezi zarážkami </li></ul><ul><li>Nastavit – aplikace voleb </li></ul><ul><li>Vymazat – vymaže vybranou zarážku </li></ul><ul><li>Vymazat vše – vymaže všechny uživatelské zarážky (nikoli zarážky určené výchozím krokem) </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 61. 61. Iniciála <ul><li>Speciální formátování prvního písmene odstavce </li></ul><ul><li>Umístění – viz náhled </li></ul><ul><li>Písmo – volba písma iniciály </li></ul><ul><li>Iniciály do řádků – přes kolik řádků odstavce se má iniciála zobrazit </li></ul><ul><li>Vzdálenost od textu – odsazení iniciály od zbytku odstavce </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 62. 62. Směr textu <ul><li>Možnost otočení textu o ± 90  </li></ul><ul><li>Nelze použít pro normální text </li></ul><ul><li>Funkční v tabulkách, v textovém poli </li></ul><ul><li>Platí pro celý obsah buňky tabulky či textového pole </li></ul><ul><li>Otočení textu o jiný úhel: </li></ul><ul><ul><li>textové pole vložené jako obrázek </li></ul></ul><ul><ul><li>pomocí WordArtu </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 63. 63. Velká písmena <ul><li>Formát – Velká písmena </li></ul><ul><li>Změna velikosti znaků ve výběru nebo ve slově s kurzorem </li></ul><ul><li>Velká na začátku věty (konec věty pozná Word podle tečky a následné mezery) </li></ul><ul><li>Malá </li></ul><ul><li>Velká </li></ul><ul><li>Všechna první velká (velká budou první písmena všech slov ve výběru) </li></ul><ul><li>Zaměnit malá a velká </li></ul><ul><li>(lze použít pro opravu textu zapsaného s omylem zapnutou klávesou Caps Lock) </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 64. 64. Formátování na úrovni stylu 1/7 Druhy stylů <ul><li>Styl objektu: pojmenované formátování, které je možno uložit a opakovaně aplikovat </li></ul><ul><li>Demonstruje obecný trend (nejen) při práci s textem – oddělení obsahu od formy </li></ul><ul><li>Pomocí stylů můžeme formátovat objekty: </li></ul><ul><ul><li>úsek textu v odstavci </li></ul></ul><ul><ul><li>odstavec </li></ul></ul><ul><ul><li>seznam </li></ul></ul><ul><ul><li>tabulku </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 65. 65. Formátování na úrovni stylu 2/7 Výhody formátování pomocí stylů <ul><li>vybraný objekt (úsek textu, odstavec, seznam, tabulku) je možno okamžitě a pohodlně naformátovat výběrem připraveného stylu </li></ul><ul><li>změnou stylu změníme formátování všech objektů (znaků, odstavců, seznamů, tabulek) na tomto stylu založených </li></ul><ul><li>změnu stylu můžeme provést na základě změny objektu v textu </li></ul><ul><li>šablona dokumentu – zásobník předem připravených stylů </li></ul><ul><ul><li>dokument pak formátujeme pouhým přiřazováním stylů ze šablony jednotlivým objektům v dokumentu </li></ul></ul><ul><ul><li>takto lze zajistit jednotnou formu více dokumentů (např. publikací jedné edice) </li></ul></ul><ul><li>systematická tvorba dokumentu </li></ul><ul><ul><li>připravíme si požadované styly </li></ul></ul><ul><ul><li>uložíme je do šablony </li></ul></ul><ul><ul><li>píšeme „surový˝ text, který průběžně či dodatečně formátujeme pomocí stylů (např. použitím klávesových zkratek) z připravené šablony </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 66. 66. Formátování na úrovni stylu 3/7 Práce se styly <ul><li>Word obsahuje celou řadu připravených stylů k okamžitému použití </li></ul><ul><li>Můžeme změnit hotový styl </li></ul><ul><li>Můžeme vytvořit styl nový </li></ul><ul><li>Kde vybíráme jednotlivé styly: </li></ul><ul><ul><li>Ikona Styly a formátování </li></ul></ul><ul><ul><li>Pole Styly (+Shift – všechny styly) </li></ul></ul><ul><ul><li>Formát – Styly a formátování </li></ul></ul><ul><ul><li>Zobrazit – Podokno úloh – Styly a formátování </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 67. 67. Formátování na úrovni stylu 4/7 Vytvoření nového stylu <ul><li>Tvorba stylu odstavce </li></ul><ul><ul><li>kliknutí do pole stylů – zapsat jméno nového stylu – Enter (takto lze vytvořit pouze styl odstavce) </li></ul></ul><ul><ul><li>Podokno úloh – Styly a formátování – Nový styl – nastavit vlastnosti stylu </li></ul></ul><ul><li>V tomto dialogu Typ stylu – určuje druh formátovaného objektu (znak, odstavec, tabulka, seznam) </li></ul><ul><li>Nelze dodatečně změnit styl Odstavec na Tabulku apod. </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 68. 68. Formátování na úrovni stylu 5/7 Nastavení vlastností nového stylu <ul><li>Název – každý styl musí mít svůj jedinečný název </li></ul><ul><li>Typ stylu – výběr objektu, na který se styl bude aplikovat </li></ul><ul><li>Styl založený na – nový styl dědí vlastnosti stylu, ne kterém je založen (dědí všechny vlastnosti, které v novém stylu nejsou určeny) </li></ul><ul><li>Styl následujícího odstavce – jaký styl se má nastavit po stisku klávesy Enter (např. po nadpisu je běžné použít styl Normální) </li></ul><ul><li>Formátování – rychlé nastavení jednotlivých vlastností stylu </li></ul><ul><li>Náhled + slovní popis stylu </li></ul><ul><li>Přidat do šablony – styl se uloží do aktuální šablony dokumentu (jinak se styl uloží do aktuálního dokumentu, ale nikoli do šablony) </li></ul><ul><li>Automaticky aktualizovat – při změně formátování libovolného objektu založeného na tomto stylu se změní i styl (nelze doporučit začátečníkům) </li></ul><ul><li>Formát – nastavení jednotlivých vlastností stylu podrobně </li></ul><ul><ul><li>kromě voleb Jazyk a Rámeček vše známe </li></ul></ul><ul><ul><li>možnost definovat klávesovou zkratku stylu lze doporučit; další možností je vytvoření panelu nástrojů pro styly </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 69. 69. Formátování na úrovni stylu 6/7 Klávesová zkratka stylu <ul><li>Jak vytvoříme klávesovou zkratku stylu: </li></ul><ul><ul><li>Podokno Styly a Formátování – Nový styl nebo Změnit – Formát – Klávesová zkratka – Stiskněte klávesovou zkratku – Přiřadit (resp. Odstranit) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nástroje – Vlastní – Klávesnice – Styly – vybrat styl – Stiskněte klávesovou zkratku – Přiřadit – Zavřít </li></ul></ul><ul><li>Jeden styl může mít více klávesových zkratek </li></ul><ul><li>Zkratku lze uložit: </li></ul><ul><ul><li>do aktuálního souboru je použitelná pouze v něm </li></ul></ul><ul><ul><li>do aktuální šablony je použitelná ve všech souborech na této šabloně založených </li></ul></ul><ul><ul><li>do šablony NORMAL.DOT je použitelná ve všech dokumentech Wordu </li></ul></ul><ul><li>Pozor na existující zkratky a jejich případné přepsání </li></ul><ul><li>Konflikt zkratek: přednost mají zkratky v souboru (čili nižší úrovně) před zkratkami v aktuální šabloně (tj. vyšší úrovně) před zkratkami v šabloně NORMAL.DOT </li></ul><ul><li>Klávesové zkratky stylů tabulek: pomocí Nástroje – Vlastní </li></ul>13.3.2011 datum a čas Pozor na přemapování existujících zkratek
 70. 70. Formátování na úrovni stylu 7/7 Další vlastnosti stylů <ul><li>Úpravy hotového stylu </li></ul><ul><ul><li>V podokně Styly a formátování vybrat styl – kliknout na šipce vedle stylu – Změnit </li></ul></ul><ul><li>Aktualizace stylu podle výběru </li></ul><ul><ul><li>Změnit výběr stylu v textu – v podokně Styly a formátování vybrat styl – kliknout na šipce vedle stylu – Aktualizovat podle výběru </li></ul></ul><ul><li>Skupiny stylů </li></ul><ul><ul><li>můžeme nastavit skupinu zobrazovaných stylů v poli Zobrazit v dolní části podokna Styly a formátování </li></ul></ul><ul><ul><li>změnit členství stylu ve skupině lze volbou Vlastní </li></ul></ul><ul><li>Návaznost (dědičnost) stylů </li></ul><ul><ul><li>všechny vlastnosti, které nezadáme v definici stylu, se dědí z rodičovského stylu (volba Styl založený na) </li></ul></ul><ul><li>Použití formátu odstavce bez stylu </li></ul><ul><ul><li>Nástroje – Možnosti – Úpravy – Sledovat formátování </li></ul></ul><ul><ul><li>kromě stylů se budou zobrazovat i jednotlivé varianty formátu odstavců </li></ul></ul><ul><ul><li>lze je aplikovat stejně jako styl </li></ul></ul><ul><ul><li>takto naformátovaný odstavec se nepřeformátuje při změně stylu původního odstavce </li></ul></ul><ul><li>Nápověda – Odstraňování problémů s použitím stylů a opětovným použitím formátování </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 71. 71. Styl znaku <ul><li>Nový styl – Typ stylu: Znak </li></ul><ul><li>Formátuje pouze výběr nebo slovo, ve kterém je kurzor, nikoli celý odstavec </li></ul><ul><li>Styl znaku má přednost před stylem odstavce </li></ul><ul><li>Pokud změníme styl aktuálního odstavce, úseky textu v odstavci formátované na úrovni znaku tím mohou být ovlivněny (např. je-li nový styl odstavce kurzíva a styl znaku též, úsek textu formátovaný na úrovni znaku bude normální písmo) </li></ul><ul><li>Ohraničení na úrovni stylu znaku: </li></ul><ul><ul><li>vytvořit styl znaku – vybrat slovo v textu – Formát – Ohraničení a stínování – nastavit ohraničení – Aktualizovat styl podle výběru (šipka vpravo u stylu) </li></ul></ul><ul><li>Zrušení formátování na úrovni znaků ve výběru: </li></ul><ul><ul><li>Ctrl + Mezerník </li></ul></ul><ul><ul><li>Standardní písmo odstavce (nemusí se v podokně stylů zobrazovat!) </li></ul></ul><ul><li>Odlišení druhů stylů </li></ul><ul><ul><li>v podokně Styly a formátování značky vpravo u stylů </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 72. 72. Zkratky pro styly Funkční <ul><li>Ctrl+Shift+S </li></ul><ul><ul><li>Použití stylu </li></ul></ul><ul><li>Ctrl+Shift+K </li></ul><ul><ul><li>Spuštění příkazu Automatický formát </li></ul></ul><ul><li>Ctrl+Shift+N </li></ul><ul><ul><li>Na aktuální odstavec se aplikuje styl Normální </li></ul></ul><ul><li>Alt+2 </li></ul><ul><ul><li>Na aktuální odstavec se aplikuje styl Nadpis 2 </li></ul></ul><ul><li>Alt+3 </li></ul><ul><ul><li>Na aktuální odstavec se aplikuje styl Nadpis 3 </li></ul></ul><ul><li>Ctrl+Shift+L </li></ul><ul><ul><li>Na aktuální odstavec se aplikuje styl Seznam </li></ul></ul><ul><ul><li>Použije druh seznamu nastavený Volbou Formát – Odrážky a číslování </li></ul></ul><ul><li>Vygenerování přehledu zkratek Wordu: Nástroje – Makro – Makra – Prohledat: Příkazy Word – SeznamPříkazů – Spustit </li></ul><ul><li>Řada zkratek bohužel nefunguje; pro frekventované akce lze doporučit vytvoření vlastních zkratek a jejich uložení do šablony NORMAL.DOT </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 73. 73. Šablona dokumentu <ul><li>Zásobník stylů, panelů nástrojů, připravených textů, grafiky, klávesových zkratek, maker a dalších objektů </li></ul><ul><li>Na základě šablon je možno vytvářet nové dokumenty </li></ul><ul><li>Změnou šablony změníme všechny dokumenty na ní založené </li></ul><ul><li>Každý dokument je založen na nějaké šabloně (standardně je to šablona NORMAL.DOT) </li></ul><ul><li>Šablony Wordu mají příponu DOT </li></ul><ul><li>Word obsahuje celu řadu připravených šablon, které je možno ihned použít: </li></ul><ul><ul><li>Soubor – Nový – Nový ze šablony – Obecné šablony </li></ul></ul><ul><ul><li>Složka šablon: C:Program FilesMicrosoft OfficeTemplates1029 (standardní umístění) </li></ul></ul><ul><li>Kdy vytvářet nové šablony: </li></ul><ul><ul><li>při tvorbě rozsáhlejších projektů (kniha, diplomka) </li></ul></ul><ul><ul><li>při stejném formátování většího počtu dokumentů (firemní texty) </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas Obsahuje i šablonu diplomové práce Další šablony na webu Microsoftu
 74. 74. Tvorba šablony <ul><li>Šablonu vytvoříme: </li></ul><ul><ul><li>aktuální dokument uložíme jako šablonu: Soubor – Uložit jako – Šablona dokumentu – (nastavit název a umístění) </li></ul></ul><ul><ul><li>úpravou nějaké hotové šablony a jejím uložením pod jiným názvem (s příponou DOT) </li></ul></ul><ul><ul><li>Soubor – Nový – Obecné šablony – Vytvořit nový: šablonu </li></ul></ul><ul><li>Uživatelské šablony se ukládají do složky, kterou můžeme zjistit či změnit: Nástroje – Možnosti – Umístění souborů – Uživatelské šablony </li></ul><ul><li>Vytvořením podsložky v této složce vytvoříme novou kartu v nabídce šablon </li></ul><ul><li>Otevření hotové šablony k editaci </li></ul><ul><ul><li>Soubor – Otevřít – Soubory typu: šablony (*.dot) </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 75. 75. Formátování dokumentu styly, makra, autotext, panely nástrojů, kl. zkratky <ul><li>Se mohou uložit: </li></ul><ul><li>do šablony NORMAL.DOT </li></ul><ul><ul><li>projeví se ve všech dokumentech </li></ul></ul><ul><li>do uživatelem vytvořené šablony </li></ul><ul><ul><li>projeví se ve všech dokumentech založených na této šabloně </li></ul></ul><ul><li>do dokumentu </li></ul><ul><ul><li>projeví se pouze v dokumentu </li></ul></ul><ul><li>Jednotlivé objekty lze přenášet mezi šablonami a dokumenty pomocí Organizátoru </li></ul><ul><ul><li>(Nástroje – Šablony a doplňky – Organizátor) </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 76. 76. Změna šablony dokumentu <ul><li>Nástroje – Šablony a doplňky – Připojit </li></ul><ul><ul><li>použití jiné šablony </li></ul></ul><ul><ul><li>Automaticky aktualizovat styly dokumentu – použití stylů z nové šablony; stejnojmenné styly se nahradí </li></ul></ul><ul><li>Organizátor – možnost kopírování, mazání či přejmenování </li></ul><ul><ul><li>stylů mezi dokumenty a šablonami </li></ul></ul><ul><ul><li>panelů nástrojů mezi dokumenty a šablonami </li></ul></ul><ul><ul><li>maker mezi dokumenty a šablonami </li></ul></ul><ul><ul><li>autotextu (pouze mezi šablonami!) </li></ul></ul><ul><li>Týká se aktuálně otevřených šablon či dokumentů </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 77. 77. Aktualizace stylů <ul><li>Styly – mohou být obsaženy v šabloně i v dokumentu; pokud změním styl v dokumentu, jeho aktualizace v šabloně není automatická (a naopak) </li></ul><ul><li>Nástroje – Šablony a doplňky – Připojit – Automaticky aktualizovat styly dokumentu </li></ul><ul><ul><li>při otevření souboru se aktualizují styly dle připojené šablony </li></ul></ul><ul><ul><li>stejnojmenné styly se nahradí novými </li></ul></ul><ul><li>Podokno Styly a formátování – vybrat styl – Nový nebo Změnit – Přidat do šablony </li></ul><ul><ul><li>nový nebo změněný styl se přidá do aktuálně připojené šablony </li></ul></ul><ul><li>Šipka u stylu v seznamu stylů – Aktualizovat podle výběru </li></ul><ul><ul><li>daný styl a všechny odstavce na něm založené se změní podle aktuálního výběru; jednorázová operace </li></ul></ul><ul><li>Při tvorbě či změně stylu dialog Úprava stylu – Automaticky aktualizovat </li></ul><ul><ul><li>při změně formátování jednoho odstavce na tomto stylu založeném se automaticky změní styl odstavce a formátování všech odstavců na něm založených </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 78. 78. Motiv <ul><li>předpřipravené celkové formátování dokumentu </li></ul><ul><li>určeno hlavně pro zobrazení na obrazovce (web apod.) </li></ul><ul><li>změní styly v dokumentu </li></ul><ul><li>Motiv není šablona! (Šablonu z něj lze vytvořit: Soubor – Uložit jako – Typ souboru: Šablona) </li></ul><ul><li>tisk </li></ul><ul><ul><li>pozadí motivu a jiné prvky (např. animované) se netisknou (viz náhled) </li></ul></ul><ul><ul><li>tisk pozadí lze dosáhnout např. pomocí textového pole nebo vodoznaku </li></ul></ul><ul><li>Nastavení: </li></ul><ul><ul><li>Ostré barvy – zapne/vypne světlejší barvy </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktivní grafické prvky – zapne/vypne animace </li></ul></ul><ul><ul><li>Obrázek pozadí – zapne/vypne zobrazení obrázku na pozadí </li></ul></ul><ul><ul><li>Nastavit výchozí – aktuální motiv nastaví jako výchozí pro nové dokumenty </li></ul></ul><ul><li>Galerie stylů </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 79. 79. Galerie stylů <ul><li>Ukázky připravených šablon včetně uživatelských </li></ul><ul><li>Náhled </li></ul><ul><ul><li>Dokumentu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>aplikuje šablonu v náhledu na aktuální dokument </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Příkladu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>zobrazí v náhledu připravený příklad vzhledu dokumentu </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ukázek stylů </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>zobrazí formátování stylů v šabloně </li></ul></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 80. 80. Pozadí a vodoznak <ul><li>Formát – Pozadí – Vzhled výplně </li></ul><ul><li>Nastavení vzhledu pozadí dokumentu </li></ul><ul><ul><li>Přechod – přechodová výplň pozadí </li></ul></ul><ul><ul><li>Textura – rastrový opakovaný vzorek na pozadí </li></ul></ul><ul><ul><li>Vzorek – vektorový opakovaný vzorek; možno obarvit pozadí i vzor </li></ul></ul><ul><ul><li>Obrázek – vloží na pozadí obrázek jako tapetu (opakovaně) </li></ul></ul><ul><li>Automatické přepnutí do zobrazení pro web </li></ul><ul><li>Netiskne se </li></ul><ul><li>Formát – Pozadí – Tištěný vodoznak </li></ul><ul><li>Vložit text či obrázek </li></ul><ul><li>Tiskne se </li></ul><ul><li>Obrázek či text je umístěn na střed stránky </li></ul><ul><li>Standardně se opakuje na všech stránkách (pokud to nechceme, je nutno pracovat s oddíly s různým záhlavím) </li></ul><ul><li>Pozici, velikost a další vlastnosti vodoznaku je možno upravit v režimu Záhlaví a zápatí </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 81. 81. Rámce <ul><li>rozdělení stránky na několik částí, v každé se zobrazuje samostatný soubor </li></ul><ul><li>určeno pro tvorbu WWW </li></ul><ul><li>lze doporučit jiné metody tvorby WWW </li></ul><ul><li>zobrazí se panel nástrojů Rámce: </li></ul><ul><ul><li>Obsah v rámci : pokud aktuální rámec obsahuje nadpisy </li></ul></ul><ul><ul><li>Další 4 ikony: umístění nových rámců </li></ul></ul><ul><ul><li>Odstranit rámec – odstraní aktuální rámec </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlastnosti rámce – další nastavení aktuálního rámce včetně možnosti odkazu na externí soubor </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 82. 82. Zobrazit formátování <ul><li>Formát – Zobrazit formátování </li></ul><ul><li>Zobrazí nastavení vybraného textu nebo textu s kurzorem </li></ul><ul><li>Možnosti: </li></ul><ul><ul><li>Rozlišit zdroj stylu – zobrazí i zdrojové styly, pokud existují </li></ul></ul><ul><ul><li>Zobrazit všechny značky formátování – zobrazí netisknuté znaky </li></ul></ul><ul><ul><li>Porovnat s jiným výběrem – porovná dva úseky textu z hlediska formátováni a vypíše seznam rozdílů </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 83. 83. Objekt <ul><li>Formát – Objekt </li></ul><ul><li>Umožňuje nastavit vlastnosti vložených objektů, jako jsou barvy, čáry či pozice </li></ul><ul><ul><li>Zajímavé efekty lze získat experimentováním s průhledností </li></ul></ul><ul><li>U některých objektů získáme další možnosti kliknutím pravým tlačítkem myši nad objektem nebo jeho hranicí </li></ul><ul><li>Standardně se objekty vkládají jako znak textu, můžeme provést změnu např. na plovoucí objekt: </li></ul><ul><ul><li>pro daný objekt: pravým tlačítkem na objektu – Formát objektu – Pozice – Těsné </li></ul></ul><ul><ul><li>globálně pro všechny nově vytvářené objekty: Nástroje – Možnosti – Úpravy – Způsob vložení obrázků – Těsné </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 84. 84. Kontrola konzistence formátování <ul><li>Nástroje – Možnosti – Úpravy </li></ul><ul><ul><li>Sledovat formátování </li></ul></ul><ul><ul><li>Označit nekonzistentní formátování </li></ul></ul><ul><li>Dovoluje automaticky nahradit např. nevhodné ruční formátování vhodným stylem </li></ul><ul><li>Modrá vlnovka – označení nekonzistentního formátování </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 85. 85. 3. Tabulka
 86. 86. Tvorba tabulky <ul><li>Tabulka – Vložit – Tabulka </li></ul><ul><li>Tabulka – Navrhnout tabulku </li></ul><ul><li>Zobrazit – Panely nástrojů – Tabulky a ohraničení </li></ul><ul><li>pomocí ikony na panelu nástrojů Standardní </li></ul><ul><li>z textu odděleného tabulátory, středníky či jinými znaky </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 87. 87. Převod textu na tabulku a tabulky na text <ul><li>Text musí být oddělen vhodnými znaky </li></ul><ul><ul><li>tabulátory </li></ul></ul><ul><ul><li>středníky </li></ul></ul><ul><ul><li>jinými zvolenými </li></ul></ul><ul><li>Text musí být označen </li></ul><ul><li>Tabulka – Převést – Text na tabulku </li></ul><ul><ul><li>Oddělovače textu – výběr či nastavení použitého oddělovacího znaku </li></ul></ul><ul><ul><li>Automatický formát – lze vybrat některý z připravených formátů tabulek </li></ul></ul><ul><li>Tabulka – Převést – Tabulku na text </li></ul><ul><ul><li>inverzní operace </li></ul></ul><ul><ul><li>opět možno zvolit vhodný oddělovač </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 88. 88. Pohyb v tabulce <ul><li>Tab – přechod na buňku vpravo </li></ul><ul><li>Shift+Tab – přechod na buňku vlevo </li></ul><ul><li>Šipky – pohyb v tabulce </li></ul><ul><li>Enter – nový odstavec v téže buňce </li></ul><ul><li>myší </li></ul><ul><li>Tab v poslední buňce či Enter za poslední buňkou – vytvoří se nový řádek tabulky </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 89. 89. Výběr části tabulky <ul><li>Tabulka – Vybrat </li></ul><ul><li>Tabulka – vybere celou tabulku </li></ul><ul><li>Sloupec – vybere aktuální sloupec nebo vybrané sloupce </li></ul><ul><li>Řádek – vybere aktuální řádek nebo vybrané řádky </li></ul><ul><li>Buňka – vybere aktuální buňku </li></ul><ul><li>Výběry lze provádět myší: </li></ul><ul><li>řádek – kliknutím na levý okraj </li></ul><ul><li>sloupec – kliknutím na horní okraj </li></ul><ul><li>více řádků či sloupců – pomocí klávesy Shift </li></ul><ul><li>celá tabulka – ikona vlevo nahoře (zároveň možnost přesunu tabulky) </li></ul><ul><li>změna proporcí tabulky – ikona vpravo dole </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 90. 90. Sloupce a řádky tabulky <ul><li>Šířku sloupců a výšku řádků </li></ul><ul><ul><li>je možno nastavit tažením myši za hranici buňky </li></ul></ul><ul><ul><li>při výběru buňky u sloupců i u jednotlivých buněk </li></ul></ul><ul><li>Tabulka – Přizpůsobit – Přizpůsobit obsahu </li></ul><ul><ul><li>upraví rozměry tabulky přesně podle textu v buňkách </li></ul></ul><ul><li>Tabulka – Přizpůsobit – Přizpůsobit oknu </li></ul><ul><ul><li>spíše pro zobrazení na webu </li></ul></ul><ul><ul><li>v zobrazení při tisku roztáhne tabulku na šířku stránky </li></ul></ul><ul><li>Tabulka – Vlastnosti tabulky – Sloupec </li></ul><ul><ul><li>přesné nastavení šířky vybraných sloupců </li></ul></ul><ul><ul><li>hodnotu je možno udat v centimetrech nebo procentech </li></ul></ul><ul><li>Tabulka – Vlastnosti tabulky – Řádek </li></ul><ul><ul><li>přesné nastavení výšky vybraných řádků </li></ul></ul><ul><ul><li>přesně – oříznutí velkých objektů v buňce </li></ul></ul><ul><ul><li>nejméně – výška řádku se přizpůsobí obsahu </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 91. 91. Automatická a upřednostňovaná šířka sloupců <ul><li>Tabulka – Vlastnosti tabulky – Tabulka – Možnosti – Automaticky upravit velikost podle obsahu </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne automatické nastavování šířky sloupců podle obsahu </li></ul></ul><ul><li>Tabulka – Vlastnosti tabulky – Sloupec – Upřednostňovaná šířka </li></ul><ul><ul><li>je-li předchozí volba potlačena, sloupce se nastavují podle upřednostňované šířky </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 92. 92. Rozdělení tabulky <ul><li>Pokračování řádku na další stránce </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne případné rozdělení buněk na konci stránky </li></ul></ul><ul><li>Opakovat jako řádek záhlaví v horní části každé stránky </li></ul><ul><ul><li>aktuální řádek se bude opakovat v případě pokračování tabulky na více stránkách </li></ul></ul><ul><li>Zákaz rozdělení tabulky na konci stránky: </li></ul><ul><ul><li>vybrat celou tabulku kromě posledního řádku </li></ul></ul><ul><ul><li>Formát – Odstavec – Tok textu – Svázat s následujícím </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 93. 93. Opakování záhlaví tabulky <ul><li>Tabulka – Opakování řádků záhlaví </li></ul><ul><li>Opakuje jeden nebo více řádků tabulky jako záhlaví na všech stránkách tabulky, která je dlouhá na více stran dokumentu </li></ul><ul><li>Podmínky: </li></ul><ul><li>kurzor musí být v prvním řádku tabulky (tj. v záhlaví) nebo musí být vybráno několik prvních řádků tabulky (budou se opakovat všechny) </li></ul><ul><li>tabulka musí přesahovat nejméně na dvě stránky </li></ul><ul><li>zrušení opakování provedeme stejným příkazem </li></ul><ul><li>Opakování více řádků záhlaví tabulky se projeví zatržením volby: </li></ul><ul><li>Tabulka – Vlastnosti tabulky – Řádek – Opakovat jako řádek záhlaví v horní části každé stránky </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 94. 94. Sloučit a rozdělit buňky a tabulku <ul><li>Tabulka – Sloučit buňky </li></ul><ul><ul><li>sloučí vybrané buňky do jedné </li></ul></ul><ul><ul><li>nelze vybrat neobdélníkový výběr </li></ul></ul><ul><li>Tabulka – Rozdělit buňky </li></ul><ul><ul><li>rozdělí aktuální buňku na zvolený počet buněk </li></ul></ul><ul><ul><li>označíme-li více buněk, provede se nejprve jejich sloučení </li></ul></ul><ul><li>Tabulka – Rozdělit tabulku </li></ul><ul><ul><li>rozdělí tabulku v místě kurzoru na dvě tabulky a vloží mezi ně odstavec </li></ul></ul><ul><ul><li>spojení dvou tabulek – vymazat odstavce mezi nimi </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 95. 95. Automatický formát tabulky <ul><li>Výrobcem či uživatelem připravené formátování tabulek </li></ul><ul><li>Tvorba nového formátu tabulky (stylu tabulky): </li></ul><ul><ul><li>Styly a formátování – Nový styl – Typ stylu: tabulka </li></ul></ul><ul><ul><li>Tabulka – Automatický formát tabulky – Nový </li></ul></ul><ul><li>Uživatelem vytvořené styly tabulek se zařadí do Automatického formátu tabulek </li></ul><ul><li>Odstranit </li></ul><ul><ul><li>odstraní uživatelem vytvořený styl </li></ul></ul><ul><li>Změnit </li></ul><ul><ul><li>umožní upravit styl tabulky (včetně vestavěných) </li></ul></ul><ul><li>Výchozí </li></ul><ul><ul><li>daný styl je nastaven jako výchozí pro nové tabulky </li></ul></ul><ul><li>Odlišně formátovat </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne pro zvolenou část tabulky formátování nastavené ve stylu tabulky </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 96. 96. Řazení v tabulce <ul><li>Tabulka – Seřadit </li></ul><ul><li>umožňuje použít až 3 úrovně řazení </li></ul><ul><li>lze řadit vzestupně či sestupně </li></ul><ul><li>podle zvoleného sloupce řadí vždy celou tabulku (tj. každý řádek se chová jako jeden celek) </li></ul><ul><li>je možno nastavit, zda má tabulka záhlaví </li></ul><ul><li>příkaz řazení lze použít i v běžném textu např. k seřazení několika odstavců podle abecedy či čísel dle velikosti </li></ul><ul><li>Možnosti – upřesnění parametrů řazení </li></ul><ul><ul><li>např. pokud je na jednom řádku příjmení i jméno oddělené čárkou, lze nastavit jako oddělovač čárku a pak řadit buď podle jména, nebo podle příjmení (Pole1 či Pole2) </li></ul></ul><ul><ul><li>dále lze nastavit řazení pouze jednoho vybraného sloupce, rozlišování malých a velkých písmen a jazyk řazení </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 97. 97. Výpočty v tabulce <ul><li>Tabulka – Vzorec </li></ul><ul><li>standardně nabídne součet buněk vlevo nebo nad aktuální buňkou: =SUM(LEFT) či =SUM(ABOVE) </li></ul><ul><li>Vložit funkci – výběr z několika základních funkcí </li></ul><ul><li>možnost použít i uživatelské vzorce pomocí standardních operátorů, funkcí a označení buněk tabulky, např. =3*a1^2–5*b1^3 </li></ul><ul><li>doporučení: </li></ul><ul><ul><li>nevhodné pro složitější výpočty (postrádá většinu funkcí běžných u tabulkových kalkulátorů) </li></ul></ul><ul><ul><li>v takovém případě raději pracujte s tabulkou Excelu </li></ul></ul><ul><li>F9 – aktualizace vybraného vzorce při změně hodnot </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 98. 98. Změna počtu řádků či sloupců <ul><li>Tabulka – Vložit </li></ul><ul><ul><li>Tabulka – vloží tabulku na pozici kurzoru (i do buňky tabulky) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sloupce nalevo – vloží vybraný počet sloupců vlevo od aktuálního </li></ul></ul><ul><ul><li>Sloupce napravo – vloží vybraný počet sloupců vpravo od aktuálního </li></ul></ul><ul><ul><li>Řádky nad – vloží vybraný počet řádků nad aktuální </li></ul></ul><ul><ul><li>Řádky pod – vloží vybraný počet řádků pod aktuální </li></ul></ul><ul><ul><li>Buňky – vloží vybraný počet buněk a nabídne způsob posunu </li></ul></ul><ul><li>Tabulka – Odstranit </li></ul><ul><ul><li>Tabulka ( vybranou tabulku odstraníme také klávesou Backspace) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sloupce – platí pro aktuální sloupec nebo pro sloupce s výběrem </li></ul></ul><ul><ul><li>Řádky – platí pro aktuální řádek nebo pro řádky s výběrem </li></ul></ul><ul><ul><li>Buňky – odstraní aktuální buňku nebo buňky s výběrem; nabídne způsob posunu </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 99. 99. Panel nástrojů Tabulky a ohraničení Ruční návrh tabulky <ul><li>Zobrazit – Panely nástrojů – Tabulky a ohraničení </li></ul><ul><li>Tabulka – Navrhnout tabulku </li></ul><ul><li>První řádek ikon </li></ul><ul><ul><li>kreslení čar v tabulce </li></ul></ul><ul><ul><li>gumování čar v tabulce </li></ul></ul><ul><ul><li>typ čáry </li></ul></ul><ul><ul><li>tloušťka čáry </li></ul></ul><ul><ul><li>barva čáry </li></ul></ul><ul><ul><li>umístění čáry (panel Ohraničení a stínování) </li></ul></ul><ul><ul><li>barva výplně </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas <ul><li>Druhý řádek ikon </li></ul><ul><ul><li>vložit tabulku </li></ul></ul><ul><ul><li>sloučit buňky </li></ul></ul><ul><ul><li>rozdělit buňky </li></ul></ul><ul><ul><li>zarovnat vlevo nahoru </li></ul></ul><ul><ul><li>řádky stejně vysoké </li></ul></ul><ul><ul><li>sloupce stejně široké </li></ul></ul><ul><ul><li>automatický formát </li></ul></ul><ul><ul><li>směr textu </li></ul></ul><ul><ul><li>seřazení </li></ul></ul><ul><ul><li>součet buněk </li></ul></ul>
 100. 100. Vlastnosti tabulky <ul><li>Tabulka – Vlastnosti tabulky </li></ul><ul><li>karta Tabulka </li></ul><ul><ul><li>Upřednostňovaná šířka – šířka celé tabulky (v pixelech či procentech) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zarovnání – doleva, na střed, doprava </li></ul></ul><ul><ul><li>Obtékání – žádné, okolo </li></ul></ul><ul><ul><li>Odsazení zleva (o kolik) </li></ul></ul><ul><ul><li>Umístění – přesná pozice tabulky </li></ul></ul><ul><ul><li>Ohraničení a stínování </li></ul></ul><ul><ul><li>Možnosti – okraje všech buněk tabulky, mezery mezi buňkami, úprava šířky tabulky podle textu </li></ul></ul><ul><li>karta Buňka </li></ul><ul><ul><li>Upřednostňovaná šířka (v pixelech či procentech) </li></ul></ul><ul><ul><li>Svislé zarovnání – nahoru, doprostřed, dolů </li></ul></ul><ul><ul><li>Možnosti – nastavení okrajů jednotlivých buněk </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 101. 101. Další možnosti tabulek <ul><li>Skrýt mřížku – zapne/vypne pomocnou mřížku tabulky </li></ul><ul><ul><li>netiskne se </li></ul></ul><ul><ul><li>nejedná se o ohraničení </li></ul></ul><ul><li>Směr textu </li></ul><ul><ul><li>text v buňce tabulky je možno natočit o 90 stupňů volbou Formát – Směr textu (platí i pro textové pole) </li></ul></ul><ul><ul><li>jiný úhel bychom museli řešit pomocí textového pole nebo WordArtu </li></ul></ul><ul><li>Přizpůsobit </li></ul><ul><ul><li>obsahu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>tabulka přesně ohraničuje v ní obsažený text; při psaní se šířka buňky může zvětšovat </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>oknu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>pro web; v zobrazení při tisku bude tabulka zobrazena na šířku stránky </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>pevná šířka sloupce </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ zamkne˝ šířku sloupců tabulky; text v buňkách se bude zalamovat </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>řádky stejně vysoké </li></ul></ul><ul><ul><li>sloupce stejně široké </li></ul></ul><ul><li>V buňce tabulky může být další vnořená tabulka </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 102. 102. 4. Vložit
 103. 103. Konec <ul><li>Vložit – Konec </li></ul><ul><li>Konec stránky – vynucené ukončení stránky na pozici kurzoru </li></ul><ul><li>Zalomení sloupce – vynucené ukončení sloupce na pozici kurzoru </li></ul><ul><li>Konec obtékání textu – vynucené ukončení obtékání obrázku textem na pozici kurzoru </li></ul><ul><li>Oddíl je část textu s výrazně odlišným formátováním </li></ul><ul><li>Typy konců oddílu: </li></ul><ul><li>Na další stránce – nový oddíl začne na nové stránce </li></ul><ul><li>Na stejné stránce – nový oddíl začne na téže stránce </li></ul><ul><li>Na sudé resp. liché stránce – nový oddíl začne na sudé resp. liché stránce; používá se, např. má-li nová kapitola začínat na sudé, resp. liché stránce </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 104. 104. Číslování stránek <ul><li>Vložit – Čísla stránek </li></ul><ul><li>Umístění </li></ul><ul><ul><li>provádí se v režimu zobrazení záhlaví nebo zápatí stránky </li></ul></ul><ul><ul><li>je možno dodatečně přesunout kamkoli na stránku </li></ul></ul><ul><li>Zarovnání </li></ul><ul><ul><li>vlevo, vpravo, uprostřed, uvnitř, vně (pro různé zobrazení sudých a lichých čísel) </li></ul></ul><ul><li>Zobrazit číslo na první stránce </li></ul><ul><ul><li>ano/ne </li></ul></ul><ul><li>Formát – upřesnění formátování číslování </li></ul><ul><ul><li>číslovací posloupnost </li></ul></ul><ul><ul><li>včetně čísla kapitoly – u čísla stránky je uvedeno i číslo kapitoly oddělené zvoleným oddělovačem </li></ul></ul><ul><ul><li>číslování stránek – číslovat od/pokračovat v číslování z předchozího oddílu </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 105. 105. Záhlaví a zápatí <ul><li>Zobrazit – Záhlaví a zápatí </li></ul><ul><li>oblast stránky nad a pod hranicí textu (v oblasti horního a dolního okraje stránky) </li></ul><ul><li>aktivuje se též vložením čísel stránek (Vložit – Čísla stránek) </li></ul><ul><li>automaticky se objeví panel nástrojů Záhlaví a zápatí </li></ul><ul><li>slouží ke vkládání informací (včetně grafiky), které se opakují na všech stránkách oddílu </li></ul><ul><li>celkový pohled na stránku včetně záhlaví a zápatí – Náhled </li></ul><ul><li>Soubor – Vzhled stránky – Rozložení: nastavení rozměrů, umístění a dalších vlastností Záhlaví a zápatí </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 106. 106. Panel nástrojů Záhlaví a zápatí <ul><li>Vložit automatický text – vloží vybranou položku autotextu </li></ul><ul><li>Vložit pole STRÁNKA – pole zajišťující automatické číslování stránek </li></ul><ul><li>Vložit počet stránek – číslo určující celkový počet stránek v dokumentu </li></ul><ul><li>Formát čísel stránek – umožní nastavení formátu číslování stran </li></ul><ul><li>Vložit pole DATUM – vloží pole aktuální datum (lze aktualizovat) </li></ul><ul><li>Vložit pole ČAS – vloží pole aktuální čas (lze aktualizovat) </li></ul><ul><li>Vzhled stránky – umožní nastavit vzhled stránky (např. pro aktuální oddíl) </li></ul><ul><li>Zobrazit či skrýt text dokumentu </li></ul><ul><li>Stejné jako minulé – nastaví záhlaví či zápatí jako v předchozím oddílu </li></ul><ul><li>Přepnout mezi záhlavím a zápatím </li></ul><ul><li>Zobrazit předchozí – předchozí oddíl </li></ul><ul><li>Zobrazit další – další oddíl </li></ul><ul><li>Zavřít – ukončí práci se záhlavím a zápatím – návrat do textu dokumentu </li></ul><ul><li>Aktualizace vybraného pole: klávesa F9 </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 107. 107. Datum a čas <ul><li>Vložit – Datum a čas </li></ul><ul><li>velký výběr formátů </li></ul><ul><li>volba jazyka </li></ul><ul><li>Aktualizovat automaticky </li></ul><ul><ul><li>vždy při otevření a před tiskem souboru </li></ul></ul><ul><ul><li>vypnutí – konstantní text, nikoli pole </li></ul></ul><ul><ul><li>(ruční aktualizace pole – F9) </li></ul></ul><ul><li>Výchozí </li></ul><ul><ul><li>vybraný formát data/času bude nabízen jako výchozí pro nové dokumenty </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 108. 108. Automatický text <ul><li>Vložit – Automatický text </li></ul><ul><li>pro vkládání opakovaných frází, jmen, adres, ale i obrázků, tabulek a jiných objektů </li></ul><ul><li>hotový automatický text lze do dokumentu vložit: </li></ul><ul><ul><li>Vložit – Automatický text – výběr z možností v dolní části </li></ul></ul><ul><ul><li>Vložit – Automatický text – Automatický text – Automatický text – vybrat – Vložit </li></ul></ul><ul><ul><li>začít psát autotext a stisknout F3 </li></ul></ul><ul><ul><li>začít psát autotext, po čtyřech písmenech se objeví, stisknout F3 či Enter </li></ul></ul><ul><li>nový automatický text lze vytvořit: </li></ul><ul><ul><li>z výběru kombinací kláves Alt+F3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Vložit – Automatický text – Nový </li></ul></ul><ul><ul><li>z výběru: Vložit – Automatický text – Automatický text (zde je možno nastavit pro automatický text zkratku) </li></ul></ul><ul><ul><li>kopírováním přes schránku </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 109. 109. Karta Automatický text <ul><li>Vložit – Automatický text – Automatický text – Automatický text </li></ul><ul><li>Nabízet položky automatického textu – po zapsání prvních 4 písmen automatického textu </li></ul><ul><li>Přidat – nový automatický text z výběru </li></ul><ul><li>Odstranit – odstraní vybranou položku automatického textu </li></ul><ul><li>Vložit – vloží položku automatického textu do dokumentu </li></ul><ul><li>Panel nástrojů – zapne panel nástrojů Automatický text </li></ul><ul><li>Oblast hledání – z jakého dokumentu budou nabízeny položky autotextu </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 110. 110. Symbol <ul><li>Vložit – Symbol </li></ul><ul><li>rozsah klávesnice je omezený </li></ul><ul><li>existuje několik způsobů, jak vložit do dokumentu méně používané či jinak exotické znaky </li></ul><ul><li>Vložit – Symbol – Symboly </li></ul><ul><ul><li>Písmo – výběr fontu; Symbol, Wingdings, Webdings </li></ul></ul><ul><ul><li>Automatické opravy – zapne kartu Automatických oprav </li></ul></ul><ul><ul><li>Klávesová zkratka – nastavení klávesové zkratky pro vybraný znak </li></ul></ul><ul><ul><li>Kód znaku – číslo znaku ve zvoleném kódování (problematika kódování přesahuje rozsah výkladu; zájemci viz www.cestina.cz) </li></ul></ul><ul><li>Vložit – Symbol – Speciální znaky </li></ul><ul><ul><li>některé další důležité znaky, jako např. pevná mezera </li></ul></ul><ul><li>Jiný způsob: znát klávesové zkratky či kódy důležitých znaků </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 111. 111. Komentář <ul><li>Vložit – Komentář </li></ul><ul><li>Komentář je doplňkový text, který je zobrazován a tisknut volitelně (standardně se netiskne); často se využívá pro potřeby revizí </li></ul><ul><li>Dokument může být komentován více recenzenty </li></ul><ul><ul><li>Nástroje – Možnosti – Informace o uživateli (změna recenzenta) </li></ul></ul><ul><li>Panel nástrojů – Revize – Zobrazit – Komentář </li></ul><ul><ul><li>vypne/zapne všechny komentáře </li></ul></ul><ul><li>Panel nástrojů Revize – Zobrazit – Recenzenti </li></ul><ul><ul><li>vypnutí komentářů vybraného recenzenta </li></ul></ul><ul><li>Zobrazit – Značky </li></ul><ul><ul><li>vypne/zapne zobrazení komentářů a dalších značek v dokumentu </li></ul></ul><ul><li>Tisk dokumentu s komentáři: </li></ul><ul><ul><li>Soubor – Tisk – Vytisknout: Dokument se značkami </li></ul></ul><ul><li>Panel nástrojů Revize – Nový komentář – Hlasový komentář </li></ul><ul><ul><li>komentáře můžeme nahrát v akustické podobě z mikrofonu </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 112. 112. Poznámka pod čarou a vysvětlivka <ul><li>Vložit – Odkaz – Poznámka pod čarou </li></ul><ul><li>Používá se pro popis detailů, které autor nechce uvádět přímo v textu; zpřehlednění dokumentu </li></ul><ul><li>Poznámky pod čarou: </li></ul><ul><ul><li>přímo na stránce s textem, který na ně odkazuje </li></ul></ul><ul><ul><li>standardně číslovány 1, 2, 3… </li></ul></ul><ul><li>Vysvětlivky: </li></ul><ul><ul><li>shromážděny na konci dokumentu </li></ul></ul><ul><ul><li>standardně číslovány i, ii, iii… </li></ul></ul><ul><li>Oba druhy poznámek </li></ul><ul><ul><li>jsou číslovány automaticky </li></ul></ul><ul><ul><li>existuje na ně hypertextový odkaz z textu (kliknutí na číslo poznámky) </li></ul></ul><ul><ul><li>při přejetí myši se zobrazí text poznámky </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 113. 113. Poznámka a vysvětlivka <ul><li>Umístění </li></ul><ul><ul><li>Poznámky pod čarou </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>konec stránky </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pod textem </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vysvětlivky </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>na konci oddílu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>na konci dokumentu </li></ul></ul></ul><ul><li>Převést </li></ul><ul><ul><li>poznámky na vysvětlivky </li></ul></ul><ul><ul><li>vysvětlivky na poznámky </li></ul></ul><ul><ul><li>zaměnit </li></ul></ul><ul><li>Formát číslování </li></ul><ul><ul><li>určení posloupnosti číslování </li></ul></ul><ul><li>Vlastní značky </li></ul><ul><ul><li>každá vysvětlivka může mít speciální značku </li></ul></ul><ul><li>Začít od </li></ul><ul><ul><li>počátek číslování </li></ul></ul><ul><li>Číslování </li></ul><ul><ul><li>Průběžně </li></ul></ul><ul><ul><li>Na každý oddíl zvlášť </li></ul></ul><ul><li>Změny použít na </li></ul><ul><ul><li>Tento oddíl </li></ul></ul><ul><ul><li>Celý dokument </li></ul></ul><ul><li>Zobrazit – Poznámky pod čarou – ve všech režimech kromě Rozložení při tisku lze editovat: </li></ul><ul><ul><li>oddělovač poznámky pod čarou </li></ul></ul><ul><ul><li>pokračování poznámky na další stránce </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 114. 114. Titulek <ul><li>Vložit – Odkaz – Titulek </li></ul><ul><li>Postup ručního číslování: </li></ul><ul><ul><li>klikněte na objekt (např. do tabulky) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vložit – Odkaz – Titulek (nebo pravé tlačítko myši – Titulek) </li></ul></ul><ul><ul><li>nastavit dle potřeb </li></ul></ul><ul><ul><li>při vložení titulku mezi jiné dojde k automatickému přečíslování </li></ul></ul><ul><ul><li>k vloženému titulku lze doplnit libovolný text </li></ul></ul><ul><li>Postup automatického číslování: </li></ul><ul><ul><li>Vložit – Odkaz – Titulek (nebo pravé tlačítko myši – Titulek) </li></ul></ul><ul><ul><li>nastavit dle potřeb </li></ul></ul><ul><ul><li>Automatický titulek – zaškrtnout druh objektu(-ů), které se mají číslovat </li></ul></ul><ul><ul><li>následně vytvářené objekty (vybraného druhu) budou automaticky otitulkovány </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas vložení titulku ručně pouze pro vybrané objekty automaticky pro všechny nově vytvářené objekty zvoleného typu
 115. 115. Nastavení vlastností titulku <ul><li>Titulek – ukázka titulku </li></ul><ul><li>Popisek – výběr popisku </li></ul><ul><li>Umístění – nad či pod objektem </li></ul><ul><li>Nový popisek – pokud nám standardní výběr nevyhovuje </li></ul><ul><li>Odstranit jmenovku – odstraní jmenovku ze seznamu popisků (pouze pro uživatelské popisky) </li></ul><ul><li>Číslování – nastavení způsobu číslování </li></ul><ul><li>Automatický titulek – výběr objektů, které se budou číslovat automaticky při jejich vytvoření </li></ul><ul><li>Formát stylu Titulek, který se při použití titulku vytvoří, lze nastavit v podokně Styly a formátování </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 116. 116. Křížový odkaz <ul><li>Vložit – Odkaz – Křížový odkaz </li></ul><ul><li>Skok na určitý objekt v dokumentu (tabulku, obrázek, nadpis…) </li></ul><ul><li>Platí pouze pro objekty v jednom dokumentu; pro skok na jiný dokument použijeme obecnější Hypertextový odkaz </li></ul><ul><li>Typ odkazu – na jaký objekt má odkaz mířit </li></ul><ul><li>Vložit odkaz na – upřesnění textu odkazu </li></ul><ul><li>Hypertextový odkaz – pro možnost odskoku na cíl pomocí Ctrl+kliknutí myši </li></ul><ul><li>Slova nahoře/dole – doplní směr umístění odkazu, pokud není uveden již ve volbě Vložit odkaz na </li></ul><ul><li>Pro titulek – výběr titulku (čísla), pro který vytváříme křížový odkaz </li></ul><ul><li>Aktualizace při změně </li></ul><ul><ul><li>automaticky při otevření či tisku souboru </li></ul></ul><ul><ul><li>ručně: vybrat aktualizovanou část (či vše), klávesa F9 </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 117. 117. Rejstřík (pole Index) <ul><li>Možnost automatického generování rejstříku z vybraných slov nebo z připraveného seznamu slov </li></ul><ul><li>Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy – Označit </li></ul><ul><ul><li>Označit: označování slov pro rejstřík; přepne se do režimu zobrazování netisknutých znaků </li></ul></ul><ul><ul><li>Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy – Označit vše: označí všechny výskyty vybraného slova </li></ul></ul><ul><ul><li>Hlavní položka – vytvoří hlavní položku rejstříku </li></ul></ul><ul><ul><li>Vnořená položka – vytvoří vnořenou položku rejstříku; další úrovně po dvojtečkách </li></ul></ul><ul><ul><li>Křížový odkaz – odkaz na jinou položku rejstříku </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktuální stránka – číslo aktuální stránky (standard) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozsah stránek – pomocí předem vytvořené záložky (pro označený text) je možno např. určit celou kapitolu </li></ul></ul><ul><li>Čísla stránek zarovnat doprava – je-li tato volba aktivována, pak lze nastavit Vodící znak </li></ul><ul><li>Vodící znak – zobrazuje se opakovaně od slova k číslu stránky </li></ul><ul><li>Formáty </li></ul><ul><ul><li>výběr vzhledu rejstříku </li></ul></ul><ul><ul><li>návrh vlastního formátu: Podle šablony – Změnit </li></ul></ul><ul><li>Typ – odsazený (zabere více místa na stránce) či zarovnaný </li></ul><ul><li>Sloupce – počet sloupců rejstříku </li></ul><ul><li>Aktualizace při změně </li></ul><ul><ul><li>automaticky při otevření či tisku souboru </li></ul></ul><ul><ul><li>ručně: vybrat aktualizovanou část (či vše), klávesa F9 </li></ul></ul><ul><li>Smazání položky rejstříku – zobrazit netisknuté znaky, smazat výraz ve slož. závorkách {XE atd.}, aktualizovat rejstřík </li></ul>13.3.2011 datum a čas POZOR! Při tvorbě rejstříku a dalších automatických seznamů záleží na velikosti písmen (např. u volby Označit vše)
 118. 118. Konkordanční soubor <ul><li>běžný dokument Wordu obsahující tabulku s jedním nebo dvěma sloupci </li></ul><ul><ul><li>1. sloupec: hledaný tvar slova pro rejstřík v dokumentu </li></ul></ul><ul><ul><li>2. sloupec: vzhled termínu v rejstříku </li></ul></ul><ul><ul><li>pokud má tabulka pouze 1 sloupec, předpokládá se, že 1. sloupec = 2. sloupec </li></ul></ul><ul><li>způsob použití </li></ul><ul><ul><li>Vložit – Odkazy – Rejstřík a seznamy – Automaticky – vyhledat konkordanční soubor </li></ul></ul><ul><ul><li>Vložit – Odkazy – Rejstřík a seznamy – OK </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas slouží k automatickému vyhledání slov pro rejstřík a jeho vytvoření ukázka možného vzhledu konkordančního souboru Konkordance – slovník: soupis shodných míst z jedné nebo několika knih Hérakleita Hérakleitos z Effezu Pythagorův Pythagoras ze Samu Appoloniova Appolonius z Targy
 119. 119. Obsah (pole TOC) <ul><li>Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy – Obsah </li></ul><ul><li>Obsah je automaticky vytvářen ze stylů odstavců Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3 atd. </li></ul><ul><li>Zobrazit čísla stránek – standardní nastavení </li></ul><ul><li>Čísla stránek zarovnat doprava – použito-li, lze použít vodící znak </li></ul><ul><li>Namísto čísel stránek použít hypertextové odkazy (pro web) </li></ul><ul><li>Vodící znak – „výplňový” znak mezi názvem kapitoly a číslem stránky </li></ul><ul><li>Formáty – výběr vzhledu obsahu (změna stylů) </li></ul><ul><li>Zobrazit úrovně – kolik úrovní nadpisů bude použito pro generování obsahu </li></ul><ul><li>Možnosti – úrovně osnovy, položky z polí: další možnosti zdroje obsahu </li></ul><ul><li>Změnit – je-li zvolen Formát Podle šablony; vlastní formátování obsahu </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 120. 120. Seznam obrázků <ul><li>Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy – Obrázky </li></ul><ul><li>můžeme vytvořit nejen seznam obrázků, ale libovolných objektů opatřených titulkem (rovnic, tabulek…) </li></ul><ul><li>Volby již většinou známe: </li></ul><ul><ul><li>Zobrazit čísla stránek – standardní nastavení </li></ul></ul><ul><ul><li>Čísla stránek zarovnat doprava – pak lze použít vodící znak </li></ul></ul><ul><ul><li>Namísto čísel stránek použít hypertextové odkazy (pro web) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vodící znak – „výplňový” znak mezi názvem objektu a číslem stránky </li></ul></ul><ul><ul><li>Formáty – výběr vzhledu seznamu </li></ul></ul><ul><ul><li>Popisek titulku – výběr popisku </li></ul></ul><ul><ul><li>Včetně popisku a čísla – zobrazení/vypnutí automaticky generovaných informací </li></ul></ul><ul><ul><li>Možnosti – další upřesnění nastavení (styly, pole) </li></ul></ul><ul><ul><li>Změnit – je-li zvolen Formát Podle šablony; vlastní formátování seznamu </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 121. 121. Seznam citací (pole TOA) <ul><li>Jako tvorba rejstříku </li></ul><ul><li>Možnost členit citace do kategorií </li></ul><ul><li>V textu může být vyhledána krátká citace </li></ul><ul><ul><li>nesmí být uvedena před dlouhou </li></ul></ul><ul><ul><li>musí se použít tlačítko Vyhledat vše </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 122. 122. Obrázek <ul><li>Vložit – Obrázek </li></ul><ul><li>Word umožňuje vkládat různé druhy obrázků: </li></ul><ul><li>Kliparty – rozšiřitelná galerie MS Office; vektorové upravitelné kresby </li></ul><ul><ul><li>je možno je vyhledat podle názvu (s každým obrázkem se ukládají klíčová slova; pravým tlačítkem na obr. v galerii – Upravit klíčová slova) či přípony </li></ul></ul><ul><ul><li>nechat si zobrazit galerii strukturovanou podle kategorií (Galerie médií – Kolekce sady Office) </li></ul></ul><ul><ul><li>galerii možno spustit i samostatně: soubor MSTORE.EXE </li></ul></ul><ul><li>Ze souboru – externí grafický soubor; Word dovoluje vložit celou řadu formátů a pro další nainstalovat importní filtry </li></ul><ul><li>Ze skeneru nebo fotoaparátu – vložení grafiky přímo z digitálního zařízení </li></ul><ul><li>Organizační diagram – strukturované schéma; panel nástrojů </li></ul><ul><li>Nová kresba – možnost nakreslit novou grafiku na Kreslicí plátno </li></ul><ul><li>Automatické tvary – různé připravené tvary s možností popisku </li></ul><ul><li>WordArt – „umělecký” text; různé možnosti nastavení, prostorové efekty; panel nástrojů WordArt </li></ul><ul><li>Graf – vložení grafu vygenerovaného z tabulky </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 123. 123. Vlastnosti obrázku <ul><li>pravým tlačítkem myši na obrázku – Formát obrázku (či Formát – Obrázek) </li></ul><ul><li>karta Barvy a čáry </li></ul><ul><ul><li>barva, tloušťka a styl obrysu, průhlednost </li></ul></ul><ul><li>karta Velikost </li></ul><ul><ul><li>výška, šířka, otočení, měřítko (vše lze nastavit i ručně) </li></ul></ul><ul><ul><li>zachovat poměr výšky a šířky </li></ul></ul><ul><ul><li>vzhledem k původní velikosti obrázku </li></ul></ul><ul><li>karta Obrázek </li></ul><ul><ul><li>Oříznutí </li></ul></ul><ul><ul><li>Barva </li></ul></ul><ul><ul><li>Jas </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrast </li></ul></ul><ul><li>karta Pozice – viz. </li></ul><ul><li>karta Textové pole </li></ul><ul><ul><li>u automatických tvarů s textem </li></ul></ul><ul><li>karta Web </li></ul><ul><ul><li>alternativní text pro export do HTML jazyka </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 124. 124. Karta Pozice <ul><li>v textu – obrázek se chová jako znak textu (lze jej jako text přesouvat) </li></ul><ul><li>obdélník – obdélníkový okraj; lze posouvat a obtékat textem </li></ul><ul><li>těsné – pro těsné obtékání textem </li></ul><ul><li>za textem – obrázek je překryt textem </li></ul><ul><li>před textem – text je překryt obrázkem </li></ul><ul><li>Upřesnit – Umístění obrázku </li></ul><ul><ul><li>nastavení vodorovné a svislé pozice vůči různým objektům </li></ul></ul><ul><ul><li>Přesunovat objekt s textem (ke kterému je ukotven) </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzamknout ukotvení – kotvu nelze přesunovat </li></ul></ul><ul><ul><li>Povolit překrytí – pro obrázky se stejným typem obtékání (nastavení z-pozice: pravé tlačítko na obrázku, Pořadí) </li></ul></ul><ul><li>Upřesnit – Obtékání textu </li></ul><ul><ul><li>Styl obtékání – další upřesnění pozice obrázku v textu; zřejmé z náhledů </li></ul></ul><ul><ul><li>Zalomit text – způsob zalomení obtékaného textu </li></ul></ul><ul><ul><li>Vzdálenost od textu – pouze styl obtékání Obdélník dovoluje nastavit všechny okraje </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
 125. 125. Automatické tvary <ul><li>čáry </li></ul><ul><li>spojovací čáry </li></ul><ul><li>základní tvary </li></ul><ul><li>šipky </li></ul><ul><li>vývojové diagramy </li></ul><ul><li>hvězdy a nápisy </li></ul><ul><li>popisky </li></ul><ul><li>další automatické tvary </li></ul>13.3.2011 datum a čas
 126. 126. Kotva a Kreslicí plátno <ul><li>Kotva </li></ul><ul><ul><li>Určuje, ke kterému odstavci je obrázek ukotven </li></ul></ul><ul><ul><li>Nezobrazí se, je-li nastavená pozice objektu V textu </li></ul></ul><ul><ul><li>Nástroje – Možnosti – Zobrazení – Kotvy objektů </li></ul></ul>

×