Textový procesor Microsoft Word
Obsah prezentace <ul><li>0. Úvod snímek 4 </li></ul><ul><li>1. Editace snímek 27 </li></ul><ul><li>2. Formát snímek 37 </l...
0. Úvod
Zpracování textu pomocí PC 1/2 <ul><li>Textové editory </li></ul><ul><li>Pouze základní textové funkce </li></ul><ul><li>O...
Zpracování textu pomocí PC 2/2 <ul><li>DTP systémy (sázecí či lámací programy) </li></ul><ul><li>Nástroje pro lámání tisko...
MS Word – základní charakteristika Textový procesor <ul><li>Plně lokalizovaný textový procesor firmy Microsoft Corp. </li>...
Jak ovládáme Word? <ul><li>Pomocí systému nabídek (voleb menu) </li></ul><ul><ul><li>např. Úpravy – Kopírovat </li></ul></...
Obecné informace <ul><li>Chyby ve Wordu – nedotažená nápověda, nefunkční klávesové zkratky, špatný překlad voleb (např. Pr...
Spuštění Wordu <ul><li>Soubor Winword.exe . Standardní spuštění: </li></ul><ul><li>Start – Programy – Microsoft Word </li...
Počáteční nastavení Wordu <ul><li>Nástroje – Vlastní – Možnosti – Vždy zobrazovat úplné nabídky </li></ul><ul><li>Nástroje...
Obrazovka Wordu po spuštění <ul><li>Shora dolů </li></ul><ul><li>horní lišta okna </li></ul><ul><li>(jméno dokumentu) </l...
Obrazovka Wordu 1/3 <ul><li>horní lišta okna  </li></ul><ul><ul><li>ikona W – ukončení Wordu, menu </li></ul></ul><ul><ul...
Obrazovka Wordu 2/3 <ul><li>vodorovné pravítko </li></ul><ul><ul><li>ikona pro výběr tabulátoru (zarážky) </li></ul></ul><...
Obrazovka Wordu 3/3 <ul><li>stavový řádek zobrazuje informace: </li></ul><ul><ul><li>číslo aktuální strany </li></ul></ul>...
Panel nástrojů Standardní 1/6 <ul><li>Nový Ctrl+N </li></ul><ul><ul><li>vytvoří nový prázdný dokument založený na šabloně...
Panel nástrojů Standardní 2/6 <ul><li>Elektronická pošta Ctrl+Alt+Shift+C </li></ul><ul><ul><li>odešle dokument jako e-mai...
Panel nástrojů Standardní 3/6 <ul><li>Pravopis (kontrola překlepů) F7 </li></ul><ul><ul><li>zapne program na kontrolu pře...
Panel nástrojů Standardní 4/6 <ul><li>Kopírovat formát Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V </li></ul><ul><ul><li>aplikuje na vybr...
Panel nástrojů Standardní 5/6 <ul><li>Tabulky a ohraničení  </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne panel nástrojů Tabulky a oh...
Panel nástrojů Standardní 6/6 <ul><li>Kreslení  </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne panel nástrojů Kreslení (standardně dol...
Panel nástrojů Formát 1/5 <ul><li>Styly a formátování </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne podokno Styly a formátování </li><...
Panel nástrojů Formát 2/5 <ul><li>Tučné (bold) Ctrl+B </li></ul><ul><ul><li>pro aktuální výběr nastaví/vypne tučné písmo <...
Panel nástrojů Formát 3/5 <ul><li>Zarovnat vlevo Ctrl+Q </li></ul><ul><ul><li>Odstavec s kurzorem nebo odstavce, do kterýc...
Panel nástrojů Formát 4/5 <ul><li>Řádkování </li></ul><ul><ul><li>nastaví řádkování aktuálního odstavce nebo odstavců, do ...
Panel nástrojů Formát 5/5 <ul><li>Ohraničení </li></ul><ul><ul><li>ohraničí aktuální odstavec nebo odstavce, do kterých za...
1. Editace dokumentu
Psaní textu <ul><li>Text píšeme pomocí klávesnice (nebo myší: Vložit – Symbol či prg. Osk) </li></ul><ul><li>Konec řádku n...
Mazání textu <ul><li>Delete – maže označený text (výběr) nebo znak vpravo od kurzoru </li></ul><ul><li>Backspace – maže ...
Pohyb v textu pomocí kláves <ul><li>Pohybovat se můžeme pouze v oblasti, kde jsou otevřené odstavce (klávesou Enter), v rá...
Pohyb v textu pomocí myši <ul><li>kliknutím na šipky u posuvných pruhů </li></ul><ul><li>klepnutím do prázdného místa na ...
Označování (výběr) textu klávesnicí <ul><li>Označený text je zobrazen inverzně </li></ul><ul><li>Shift+šipky po znaku </l...
Označování (výběr) textu myší <ul><li>pohyb myši po textu při stisknutém levém tlačítku </li></ul><ul><li>dvojí kliknutí ...
Režim Rozšíření výběru <ul><li>Aktivuje se klávesou F8 nebo ikonou ROZ na stavovém řádku </li></ul><ul><li>šipkami apod. v...
Práce s výběry <ul><li>vyjmutí výběru do schránky </li></ul><ul><ul><li>Úpravy – Vyjmout </li></ul></ul><ul><ul><li>ikona ...
Přesun textu <ul><li>nejprve text vybereme (označíme) </li></ul><ul><li>klepneme do výběru levým tlačítkem myši (podržíme)...
2. Formát
Úroveň formátování textu <ul><li>Text ve Wordu lze formátovat na úrovni </li></ul><ul><li>znaku </li></ul><ul><ul><li>For...
Formátování na úrovni znaku 1/4 Písmo <ul><li>Formát – Písmo – Písmo </li></ul><ul><li>Písmo </li></ul><ul><ul><li>druh pí...
Formátování na úrovni znaku 2/4 Proložení znaků <ul><li>Formát – Písmo – Proložení znaků </li></ul><ul><li>Měřítko  </li>...
Formátování na úrovni znaku 3/4  Kerning v praxi <ul><li>text bez kerningu </li></ul><ul><li>automatický kerning </li></u...
Formátování na úrovni znaku 4/4 Textové efekty <ul><li>Formát – Písmo – Textové efekty </li></ul><ul><li>neprojeví se při ...
Odstavce <ul><li>Odstavec – úsek textu oddělený z obou stran stiskem klávesy Enter </li></ul><ul><li>Odstavce – základ ...
Netisknuté znaky <ul><li>Mezera – znak · </li></ul><ul><li>Tvrdá (nezlomitelná) mezera – znak ° </li></ul><ul><li>Konec ...
Formátování na úrovni odstavce 1/4 Odsazení a mezery <ul><li>Formát – Odstavec – Odsazení a mezery </li></ul><ul><li>zarov...
Formátování na úrovni odstavce 2/4 Řádkování <ul><li>jednoduché  </li></ul><ul><li>jeden a půl řádku  </li></ul><ul><li>...
Formátování na úrovni odstavce 3/4 Tok textu <ul><li>Formát – Odstavec – Tok textu </li></ul><ul><li>Kontrola osamocených ...
Formátování na úrovni odstavce 4/4 <ul><li>Potlačit čísla řádků </li></ul><ul><ul><li>v aktuálním odstavci či v odstavcích...
Ohraničení a stínování 1/3 Ohraničení <ul><li>Formát – Ohraničení a stínování – Ohraničení </li></ul><ul><li>Nastavení zá...
Ohraničení a stínování 2/3 Ohraničení stránky <ul><li>Formát – Ohraničení a stínování – Ohraničení stránky </li></ul><ul><...
Ohraničení a stínování 3/3 Stínování <ul><li>Formát – Ohraničení a stínování – Stínování </li></ul><ul><li>Rozdíly od před...
Značkování odstavců čili odstavce s odrážkami <ul><li>rychlé: </li></ul><ul><ul><li>ikona na panelu nástrojů Formát </li...
Vlastní nastavení odrážek <ul><li>Formát – Odrážky a číslování – Odrážky – Vlastní </li></ul><ul><li>Písmo – výběr a nasta...
Vlastní odrážky názorně 13.3.2011 datum a čas
Číslování odstavců <ul><li>rychlé: </li></ul><ul><ul><li>ikona na panelu nástrojů Formát </li></ul></ul><ul><ul><li>1. –...
Vlastní nastavení číslování <ul><li>Formát číslování – přidání neupravitelného textu k číslu, například 1. otázka , Kap...
Víceúrovňové číslování vlastní nastavení <ul><li>Úroveň – pomocí přepnutí v tomto poli můžeme formátovat každou úroveň zvl...
Styly seznamů <ul><li>Styly seznamů – možnost výběru z hotových stylů </li></ul><ul><li>Přidat – tvorba nového stylu </li>...
Sloupce <ul><li>Rychle: ikona </li></ul><ul><li>Podrobně: Formát – Sloupce </li></ul><ul><li>Počet sloupců </li></ul><ul>...
Tabulátory (zarážky) 1/2 rychle <ul><li>Značky na vodorovném pravítku, umožňující vertikální zarovnání textu např. do tvar...
Tabulátory (zarážky) 2/2 přesně <ul><li>Formát – Tabulátory </li></ul><ul><li>Umístění zarážek – přesná pozice v centimetr...
Iniciála <ul><li>Speciální formátování prvního písmene odstavce </li></ul><ul><li>Umístění – viz náhled </li></ul><ul><li>...
Směr textu <ul><li>Možnost otočení textu o ± 90  </li></ul><ul><li>Nelze použít pro normální text </li></ul><ul><li>Funk...
Velká písmena <ul><li>Formát – Velká písmena </li></ul><ul><li>Změna velikosti znaků ve výběru nebo ve slově s kurzorem </...
Formátování na úrovni stylu 1/7 Druhy stylů <ul><li>Styl objektu: pojmenované formátování, které je možno uložit a opakova...
Formátování na úrovni stylu 2/7 Výhody formátování pomocí stylů <ul><li>vybraný objekt (úsek textu, odstavec, seznam, tabu...
Formátování na úrovni stylu 3/7 Práce se styly <ul><li>Word obsahuje celou řadu připravených stylů k okamžitému použití <...
Formátování na úrovni stylu 4/7 Vytvoření nového stylu <ul><li>Tvorba stylu odstavce </li></ul><ul><ul><li>kliknutí do pol...
Formátování na úrovni stylu 5/7 Nastavení vlastností nového stylu <ul><li>Název – každý styl musí mít svůj jedinečný náze...
Formátování na úrovni stylu 6/7  Klávesová zkratka stylu <ul><li>Jak vytvoříme klávesovou zkratku stylu: </li></ul><ul><u...
Formátování na úrovni stylu 7/7 Další vlastnosti stylů <ul><li>Úpravy hotového stylu </li></ul><ul><ul><li>V podokně Styl...
Styl znaku <ul><li>Nový styl – Typ stylu: Znak </li></ul><ul><li>Formátuje pouze výběr nebo slovo, ve kterém je kurzor, ni...
Zkratky pro styly Funkční <ul><li>Ctrl+Shift+S </li></ul><ul><ul><li>Použití stylu </li></ul></ul><ul><li>Ctrl+Shift+K ...
Šablona dokumentu <ul><li>Zásobník stylů, panelů nástrojů, připravených textů, grafiky, klávesových zkratek, maker a další...
Tvorba šablony <ul><li>Šablonu vytvoříme: </li></ul><ul><ul><li>aktuální dokument uložíme jako šablonu: Soubor – Uložit ja...
Formátování dokumentu styly, makra, autotext, panely nástrojů, kl. zkratky <ul><li>Se mohou uložit: </li></ul><ul><li>do š...
Změna šablony dokumentu <ul><li>Nástroje – Šablony a doplňky – Připojit </li></ul><ul><ul><li>použití jiné šablony </li></...
Aktualizace stylů <ul><li>Styly – mohou být obsaženy v šabloně i v dokumentu; pokud změním styl v dokumentu, jeho aktualiz...
Motiv <ul><li>předpřipravené celkové formátování dokumentu </li></ul><ul><li>určeno hlavně pro zobrazení na  obrazovce ...
Galerie stylů <ul><li>Ukázky připravených šablon včetně uživatelských </li></ul><ul><li>Náhled </li></ul><ul><ul><li>Dokum...
Pozadí a vodoznak <ul><li>Formát – Pozadí – Vzhled výplně </li></ul><ul><li>Nastavení vzhledu pozadí dokumentu </li></ul><...
Rámce <ul><li>rozdělení stránky na několik částí, v každé se zobrazuje samostatný soubor </li></ul><ul><li>určeno pro tvor...
Zobrazit formátování <ul><li>Formát – Zobrazit formátování </li></ul><ul><li>Zobrazí nastavení vybraného textu nebo textu ...
Objekt <ul><li>Formát – Objekt </li></ul><ul><li>Umožňuje nastavit vlastnosti vložených objektů, jako jsou barvy, čáry či ...
Kontrola konzistence formátování <ul><li>Nástroje – Možnosti – Úpravy </li></ul><ul><ul><li>Sledovat formátování </li></...
3. Tabulka
Tvorba tabulky <ul><li>Tabulka – Vložit – Tabulka </li></ul><ul><li>Tabulka – Navrhnout tabulku </li></ul><ul><li>Zobrazit...
Převod textu na tabulku a tabulky na text <ul><li>Text musí být oddělen vhodnými znaky </li></ul><ul><ul><li>tabulátory </...
Pohyb v tabulce <ul><li>Tab – přechod na buňku vpravo </li></ul><ul><li>Shift+Tab – přechod na buňku vlevo </li></ul><ul><...
Výběr části tabulky <ul><li>Tabulka – Vybrat </li></ul><ul><li>Tabulka – vybere celou tabulku </li></ul><ul><li>Sloupec –...
Sloupce a řádky tabulky <ul><li>Šířku sloupců a výšku řádků </li></ul><ul><ul><li>je možno nastavit tažením myši za hrani...
Automatická a upřednostňovaná šířka sloupců  <ul><li>Tabulka – Vlastnosti tabulky – Tabulka – Možnosti – Automaticky upra...
Rozdělení tabulky <ul><li>Pokračování řádku na další stránce </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne případné rozdělení buněk na...
Opakování záhlaví tabulky <ul><li>Tabulka – Opakování řádků záhlaví </li></ul><ul><li>Opakuje jeden nebo více řádků tabulk...
Sloučit a rozdělit buňky a tabulku  <ul><li>Tabulka – Sloučit buňky </li></ul><ul><ul><li>sloučí vybrané buňky do jedné <...
Automatický formát tabulky <ul><li>Výrobcem či uživatelem připravené formátování tabulek </li></ul><ul><li>Tvorba nového f...
Řazení v tabulce <ul><li>Tabulka – Seřadit </li></ul><ul><li>umožňuje použít až 3 úrovně řazení </li></ul><ul><li>lze řadi...
Výpočty v tabulce <ul><li>Tabulka – Vzorec </li></ul><ul><li>standardně nabídne součet buněk vlevo nebo nad aktuální buňko...
Změna počtu řádků či sloupců <ul><li>Tabulka – Vložit </li></ul><ul><ul><li>Tabulka – vloží tabulku na pozici kurzoru (i ...
Panel nástrojů Tabulky a ohraničení Ruční návrh tabulky <ul><li>Zobrazit – Panely nástrojů – Tabulky a ohraničení </li></...
Vlastnosti tabulky <ul><li>Tabulka – Vlastnosti tabulky </li></ul><ul><li>karta Tabulka </li></ul><ul><ul><li>Upřednostňov...
Další možnosti tabulek <ul><li>Skrýt mřížku – zapne/vypne pomocnou mřížku tabulky </li></ul><ul><ul><li>netiskne se </li>...
4. Vložit
Konec <ul><li>Vložit – Konec </li></ul><ul><li>Konec stránky – vynucené ukončení stránky na pozici kurzoru </li></ul><ul><...
Číslování stránek <ul><li>Vložit – Čísla stránek </li></ul><ul><li>Umístění </li></ul><ul><ul><li>provádí se v režimu zob...
Záhlaví a zápatí <ul><li>Zobrazit – Záhlaví a zápatí </li></ul><ul><li>oblast stránky nad a pod hranicí textu (v oblasti h...
Panel nástrojů Záhlaví a zápatí <ul><li>Vložit automatický text – vloží vybranou položku autotextu </li></ul><ul><li>Vloži...
Datum a čas <ul><li>Vložit – Datum a čas </li></ul><ul><li>velký výběr formátů </li></ul><ul><li>volba jazyka </li></ul><u...
Automatický text <ul><li>Vložit – Automatický text </li></ul><ul><li>pro vkládání opakovaných frází, jmen, adres, ale i ob...
Karta Automatický text <ul><li>Vložit – Automatický text – Automatický text – Automatický text </li></ul><ul><li>Nabízet p...
Symbol <ul><li>Vložit – Symbol </li></ul><ul><li>rozsah klávesnice je omezený </li></ul><ul><li>existuje několik způsobů, ...
Komentář <ul><li>Vložit – Komentář </li></ul><ul><li>Komentář je doplňkový text, který je zobrazován a tisknut volitelně ...
Poznámka pod čarou a vysvětlivka <ul><li>Vložit – Odkaz – Poznámka pod čarou </li></ul><ul><li>Používá se pro popis detail...
Poznámka a vysvětlivka <ul><li>Umístění </li></ul><ul><ul><li>Poznámky pod čarou  </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>konec st...
Titulek <ul><li>Vložit – Odkaz – Titulek </li></ul><ul><li>Postup ručního číslování: </li></ul><ul><ul><li>klikněte na obj...
Nastavení vlastností titulku <ul><li>Titulek – ukázka titulku </li></ul><ul><li>Popisek – výběr popisku </li></ul><ul><li>...
Křížový odkaz <ul><li>Vložit – Odkaz – Křížový odkaz </li></ul><ul><li>Skok na určitý objekt v dokumentu (tabulku, obrázek...
Rejstřík (pole Index) <ul><li>Možnost automatického generování rejstříku z vybraných slov nebo z připraveného seznamu slov...
Konkordanční soubor <ul><li>běžný dokument Wordu obsahující tabulku s jedním nebo dvěma sloupci </li></ul><ul><ul><li>1. s...
Obsah (pole TOC) <ul><li>Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy – Obsah </li></ul><ul><li>Obsah je automaticky vytvářen ze s...
Seznam obrázků <ul><li>Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy – Obrázky </li></ul><ul><li>můžeme vytvořit nejen seznam obrázk...
Seznam citací (pole TOA) <ul><li>Jako tvorba rejstříku </li></ul><ul><li>Možnost členit citace do kategorií </li></ul><ul...
Obrázek <ul><li>Vložit – Obrázek </li></ul><ul><li>Word umožňuje vkládat různé druhy obrázků: </li></ul><ul><li>Kliparty –...
Vlastnosti obrázku <ul><li>pravým tlačítkem myši na obrázku – Formát obrázku (či Formát – Obrázek) </li></ul><ul><li>karta...
Karta Pozice <ul><li>v textu – obrázek se chová jako znak textu (lze jej jako text přesouvat) </li></ul><ul><li>obdélník –...
Automatické tvary <ul><li>čáry </li></ul><ul><li>spojovací čáry </li></ul><ul><li>základní tvary </li></ul><ul><li>šipky <...
Kotva a Kreslicí plátno <ul><li>Kotva </li></ul><ul><ul><li>Určuje, ke kterému odstavci je obrázek ukotven </li></ul></ul...
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Bi1011 prezentace-word
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bi1011 prezentace-word

8,845 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
8,845
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Konec první přednášky dne 18. 2. 2005
 • Začátek druhé přednášky dne 25. 2. 2005
 • Konec druhé přednášky dne 25. 2. 2005
 • Začátek třetí přednášky dne 4. 3. 2005
 • Konec třetí přednášky 4. 3. 2005
 • Začátek čtvrté přednášky 11. 3. 2005
 • Word bohužel nepodporuje import ani export rozšířeného formátu PDF (program Adobe Acrobat); pro konverzi je nutno použít produkty třetích stran (O)
 • Bi1011 prezentace-word

  1. 1. Textový procesor Microsoft Word
  2. 2. Obsah prezentace <ul><li>0. Úvod snímek 4 </li></ul><ul><li>1. Editace snímek 27 </li></ul><ul><li>2. Formát snímek 37 </li></ul><ul><li>3. Tabulka snímek 86 </li></ul><ul><li>4. Vložit snímek 103 </li></ul><ul><li>5. Zobrazit snímek 138 </li></ul><ul><li>6. Úpravy snímek 147 </li></ul><ul><li>7. Nástroje snímek 160 </li></ul><ul><li>8. Okno snímek 223 </li></ul><ul><li>9. Soubor snímek 225 </li></ul><ul><li>10. Nápověda snímek 252 </li></ul><ul><li>11. Formuláře snímek 254 </li></ul><ul><li>12. Šablona diplomky snímek 258 </li></ul><ul><li>13. Dodatky snímek 266 </li></ul>13.3.2011
  3. 3. 0. Úvod
  4. 4. Zpracování textu pomocí PC 1/2 <ul><li>Textové editory </li></ul><ul><li>Pouze základní textové funkce </li></ul><ul><li>Obvykle neproporcionální písmo (stejná šířka znaků – Courier apod.) </li></ul><ul><li>Často bez možnosti změny fontů, řezů, barev… </li></ul><ul><li>Obvykle nelze pracovat s grafikou, tabulkami, styly odstavců… </li></ul><ul><li>Příklady: program EDIT MS DOSu, Poznámkový blok Windows, T602 </li></ul><ul><li>Použití: při programování, manuály, soubory CTI. MNE, poznámky… </li></ul><ul><li>Textové procesory </li></ul><ul><li>Obvykle WYSIWYG (What You See Is What You Get) </li></ul><ul><li>Široká paleta funkcí </li></ul><ul><li>Proporcionální písma </li></ul><ul><li>Práce s grafikou, tabulkami, styly odstavců, rovnicemi a dalšími objekty </li></ul><ul><li>Příklady: MS Word, Word Perfect, Ami Pro, WinText 602 </li></ul><ul><li>Použití: tiskoviny kancelářského typu, manuály, skripta, publikace jednodušší typografické konstrukce </li></ul>13.3.2011 Rozdíly mezi editory a procesory se často stírají
  5. 5. Zpracování textu pomocí PC 2/2 <ul><li>DTP systémy (sázecí či lámací programy) </li></ul><ul><li>Nástroje pro lámání tiskovin včetně funkcí pro pre-press (předtisková příprava) </li></ul><ul><li>Montáž rozsáhlých a složitých typografických konstrukcí, práce s barvami </li></ul><ul><li>Přesné umísťování objektů, rotace, další speciální funkce </li></ul><ul><li>Příklady: Adobe PageMaker, QuarkXPress, TeX, Adobe InDesign </li></ul><ul><li>Použití: barevná periodika, katalogy, knihy, umělecké monografie, prestižní reklamní tiskoviny, speciální druhy tiskovin (matematické či chemické texty) </li></ul><ul><li>Hypertextové editory </li></ul><ul><li>Programy pro zpracování nelineárního textu (jako webové stránky) </li></ul><ul><li>Grafika, multimédia, možnost dynamického obsahu </li></ul><ul><li>Použití: prezentace, multimediální publikace, encyklopedie, webové stránky </li></ul><ul><li>WYSIWYG, značkovací jazyky </li></ul><ul><li>Příklady: HomeSite, FrontPage, Adobe GoLive, ale i Poznámkový blok </li></ul>13.3.2011 další informace o zpracování textu na PC
  6. 6. MS Word – základní charakteristika Textový procesor <ul><li>Plně lokalizovaný textový procesor firmy Microsoft Corp. </li></ul><ul><li>Nejpoužívanější program tohoto typu na světě </li></ul><ul><li>Slouží ke tvorbě a editaci dokumentů kancelářského charakteru a publikací jednodušší typografické konstrukce </li></ul><ul><li>Obvykle distribuován jako součást balíku programů MS OFFICE </li></ul><ul><li>Proporcionální písmo (znaky mají různou šířku) </li></ul><ul><li>Možnost automatického generování obsahu, rejstříku, seznamu obrázků aj. </li></ul><ul><li>Je možno vkládat: obrázky, tabulky, grafy, vzorce, organizační diagramy, videa, zvuky, prezentace, odkazy a další objekty </li></ul><ul><li>Styly znaků, odstavců, tabulek, seznamů, styly (šablony) dokumentů </li></ul><ul><li>Kontrola pravopisu, Synonyma, Makra, Hromadná korespondence, Formuláře, Sledování změn, Automatický text… </li></ul><ul><li>Word je možno použít i jako generátor webových stránek (nedoporučováno) </li></ul><ul><li>Vestavěný programovací jazyk Visual Basic for Applications </li></ul><ul><li>Schopnost úzké spolupráce s bratrskými programy firmy Microsoft </li></ul>13.3.2011
  7. 7. Jak ovládáme Word? <ul><li>Pomocí systému nabídek (voleb menu) </li></ul><ul><ul><li>např. Úpravy – Kopírovat </li></ul></ul><ul><li>Panely nástrojů </li></ul><ul><ul><li>např. ikona na panelu nástrojů Standardní </li></ul></ul><ul><li>Klávesovými zkratkami </li></ul><ul><ul><li>Např. Ctrl+C </li></ul></ul><ul><li>Pomocí místní nabídky </li></ul><ul><ul><li>pravé tlačítko myši na vybraném objektu či klávesová zkratka Shift+F10 (nebo klávesa vedle pravého Ctrl) </li></ul></ul>13.3.2011
  8. 8. Obecné informace <ul><li>Chyby ve Wordu – nedotažená nápověda, nefunkční klávesové zkratky, špatný překlad voleb (např. Pravopis)… </li></ul><ul><li>Upozornění: řadu problémů si způsobují uživatelé sami svou neznalostí, chybným nastavením Wordu, vypnutím důležitých funkcí apod. </li></ul><ul><li>Pravé tlačítko myši na objektu či Shift+F10 (místní nabídka) – obvykle umožňuje formátování a další operace s vybraným objektem (též klávesa vlevo od pravého Ctrl) </li></ul><ul><li>Nápověda – Co je to (Shift+F1) – kliknout na objekt </li></ul><ul><li>V řadě dialogů: kliknout na otazníček v pravém horním rohu dialogu – kliknout na objekt </li></ul><ul><li>Některé z dále vyložených postupů (např. kopírování objektů) budou použitelné i v bratrských aplikacích MS Officu (Excel, PowerPoint, Access, FrontPage...) či v jiných programech nikoli nutně od Microsoftu </li></ul><ul><li>Naopak, některé postupy aplikovatelné jinde nejsou, např. proto, že možnosti formátování dokumentů Wordu, PowerPointu, Excelu se liší (např. nefunguje výběr nesouvislých úseků textu myší v PowerPointu) </li></ul>13.3.2011
  9. 9. Spuštění Wordu <ul><li>Soubor Winword.exe . Standardní spuštění: </li></ul><ul><li>Start – Programy – Microsoft Word </li></ul><ul><li>Spustit – Winword </li></ul><ul><li>Start – Hledat – Soubory či složky – Všechny soubory či složky – Winword.exe </li></ul><ul><li>Cesta: C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice10Winword.exe (standardní nesíťová instalace) </li></ul><ul><li>Kliknutí pravým tlačítkem myši na ploše – Nový – Zástupce – Procházet – viz cesta v předchozím bodě </li></ul><ul><li>Kliknutí pravým tlačítkem myši na zástupci Winword – Vlastnosti – Klávesová zkratka (lze aplikovat na libovolného zástupce včetně dokumentů) </li></ul>13.3.2011
  10. 10. Počáteční nastavení Wordu <ul><li>Nástroje – Vlastní – Možnosti – Vždy zobrazovat úplné nabídky </li></ul><ul><li>Nástroje – Vlastní – Možnosti – Umístit panely nástrojů Standardní a Formát ve dvou řadách </li></ul><ul><li>Nástroje – Možnosti automatických oprav – Automatické opravy – zrušit všechna zaškrtnutí </li></ul><ul><li>Nástroje – Možnosti automatických oprav – Automatické úpravy formátu při psaní – zrušit všechna zaškrtnutí </li></ul><ul><li>Nástroje – Možnosti – Pravopis – Automatická kontrola pravopisu – zrušit </li></ul><ul><li>Diskutabilní: velikost písma: 10 bodů, uložit do šablony (vybrat styl – Změnit – Úprava stylu – přidat do šablony) </li></ul>13.3.2011
  11. 11. Obrazovka Wordu po spuštění <ul><li>Shora dolů </li></ul><ul><li>horní lišta okna </li></ul><ul><li>(jméno dokumentu) </li></ul><ul><li>hlavní nabídka (menu) </li></ul><ul><li>panel nástrojů Standardní </li></ul><ul><li>panel nástrojů Formát </li></ul><ul><li>vodorovné pravítko </li></ul><ul><li>oblast editace textu </li></ul><ul><li>vodorovný posuvník </li></ul><ul><li>panel nástrojů Kreslení </li></ul><ul><li>stavový řádek </li></ul><ul><li>Zleva doprava </li></ul><ul><li>svislé pravítko </li></ul><ul><li>oblast editace textu </li></ul><ul><li>svislý posuvník </li></ul>13.3.2011
  12. 12. Obrazovka Wordu 1/3 <ul><li>horní lišta okna </li></ul><ul><ul><li>ikona W – ukončení Wordu, menu </li></ul></ul><ul><ul><li>„ MS Word” + jméno aktuálního dokumentu </li></ul></ul><ul><ul><li>ikony pro minimalizaci, obnovení velikosti/maximalizaci okna a ukončení Wordu </li></ul></ul><ul><li>hlavní nabídka (menu) </li></ul><ul><ul><li>hierarchicky a tématicky strukturovaný seznam příkazů Wordu </li></ul></ul><ul><ul><li>nabídka může být uživatelsky upravena </li></ul></ul><ul><ul><li>pole pro zadání dotazu Nápovědě </li></ul></ul><ul><ul><li>ikona pro uzavření aktuálního dokumentu </li></ul></ul><ul><li>panel nástrojů Standardní </li></ul><ul><ul><li>ikony voleb pro práci se soubory, schránkou, zobrazením dokumentu aj. </li></ul></ul><ul><li>panel nástrojů Formát </li></ul><ul><ul><li>ikony pro formátování výběru nebo odstavce s kurzorem </li></ul></ul><ul><li>Panely nástrojů lze přesouvat tažením myší za počáteční úchyt </li></ul><ul><li>Panel přesunutý na plochu lze vrátit do původní pozice poklepáním </li></ul><ul><li>Zobrazit – Panely nástrojů: zobrazí/vypne zvolený panel </li></ul>13.3.2011
  13. 13. Obrazovka Wordu 2/3 <ul><li>vodorovné pravítko </li></ul><ul><ul><li>ikona pro výběr tabulátoru (zarážky) </li></ul></ul><ul><ul><li>vlastní pravítko s umístěnými zarážkami </li></ul></ul><ul><li>oblast editace textu </li></ul><ul><ul><li>plocha, kde se zobrazuje upravovaný dokument </li></ul></ul><ul><li>vodorovný posuvník </li></ul><ul><ul><li>ikony pro výběr druhu zobrazení dokumentu (v tomto pořadí): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>normální </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pro web </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pro tisk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>osnova </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>vlastní posuvník pro horizontální posun dokumentu </li></ul></ul><ul><li>panel nástrojů Kreslení </li></ul><ul><ul><li>obsahuje např. Automatické tvary, WordArt, textové pole, stínování či prostorové efekty </li></ul></ul>13.3.2011
  14. 14. Obrazovka Wordu 3/3 <ul><li>stavový řádek zobrazuje informace: </li></ul><ul><ul><li>číslo aktuální strany </li></ul></ul><ul><ul><li>číslo aktuálního oddílu </li></ul></ul><ul><ul><li>číslo aktuální strany / celkový počet stran </li></ul></ul><ul><ul><li>vzdálenost od horního okraje strany (fyzického) </li></ul></ul><ul><ul><li>aktuální řádek </li></ul></ul><ul><ul><li>aktuální sloupec </li></ul></ul><ul><ul><li>ZAZN – ikona přepínače záznamu maker </li></ul></ul><ul><ul><li>REV – ikona přepínače sledovaných změn (revizí) </li></ul></ul><ul><ul><li>ROZ – ikona rozšířeného výběru </li></ul></ul><ul><ul><li>PŘES – ikona přepínače vkládání a přepisování textu </li></ul></ul><ul><ul><li>informace o aktuálním jazyku a možnost jeho změny pro potřeby kontroly pravopisu (nesouvisí s výběrem klávesnice!) </li></ul></ul><ul><ul><li>ikona pro kontrolu překlepů a gramatiky </li></ul></ul>13.3.2011
  15. 15. Panel nástrojů Standardní 1/6 <ul><li>Nový Ctrl+N </li></ul><ul><ul><li>vytvoří nový prázdný dokument založený na šabloně Normal.dot </li></ul></ul><ul><ul><li>požadujeme-li dokument založený na jiné šabloně: Zobrazit – Podokno Úloh – Obecné šablony nebo Soubor – Nový – Obecné šablony </li></ul></ul><ul><li>Otevřít Ctrl+O, Ctrl+F12 </li></ul><ul><ul><li>otevře dokument uložený na disku </li></ul></ul><ul><li>Uložit Shift+F12 </li></ul><ul><ul><li>uloží aktuální dokument </li></ul></ul><ul><ul><li>při prvním uložení otevře dialog pro zadání umístění a názvu ukládaného souboru </li></ul></ul>13.3.2011
  16. 16. Panel nástrojů Standardní 2/6 <ul><li>Elektronická pošta Ctrl+Alt+Shift+C </li></ul><ul><ul><li>odešle dokument jako e-mail </li></ul></ul><ul><li>Hledat </li></ul><ul><ul><li>otevře podokno úloh Hledat pro vyhledání dokumentů obsahujících zadaný text </li></ul></ul><ul><li>Tisk Ctrl+P </li></ul><ul><ul><li>odešle dokument na tiskárnu </li></ul></ul><ul><li>Náhled Ctrl+Alt+I </li></ul><ul><ul><li>zobrazí předtiskový vzhled dokumentu </li></ul></ul><ul><ul><li>včetně záhlaví, zápatí a odhadu oříznutí stránky </li></ul></ul>13.3.2011
  17. 17. Panel nástrojů Standardní 3/6 <ul><li>Pravopis (kontrola překlepů) F7 </li></ul><ul><ul><li>zapne program na kontrolu překlepů </li></ul></ul><ul><li>Vyjmout Ctrl+X </li></ul><ul><ul><li>aktuální výběr (text či jiný objekt) vyjme z dokumentu a vloží do schránky </li></ul></ul><ul><li>Kopírovat Ctrl+C </li></ul><ul><ul><li>aktuální výběr (text či jiný objekt) zkopíruje do schránky </li></ul></ul><ul><li>Vložit Ctrl+V </li></ul><ul><ul><li>vloží obsah schránky na pozici kurzoru </li></ul></ul>13.3.2011
  18. 18. Panel nástrojů Standardní 4/6 <ul><li>Kopírovat formát Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V </li></ul><ul><ul><li>aplikuje na vybraný text formát odjinud </li></ul></ul><ul><li>Zpět Ctrl+Z </li></ul><ul><ul><li>vrátí jednu nebo více akcí </li></ul></ul><ul><li>Znovu Ctrl+Y </li></ul><ul><ul><li>zopakuje jednu nebo více vrácených akcí </li></ul></ul><ul><li>Vložit hypertextový odkaz Ctrl+K </li></ul><ul><ul><li>otevře dialog pro vložení hypertextového odkazu na webovou stránku, na jiný dokument či na místo v aktuálním dokumentu </li></ul></ul>13.3.2011
  19. 19. Panel nástrojů Standardní 5/6 <ul><li>Tabulky a ohraničení </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne panel nástrojů Tabulky a ohraničení </li></ul></ul><ul><li>Vložit tabulku </li></ul><ul><ul><li>vloží do dokumentu tabulku </li></ul></ul><ul><li>Vložit tabulku programu MS Excel </li></ul><ul><ul><li>vloží na pozici kurzoru tabulku MS Excelu </li></ul></ul><ul><ul><li>tabulku lze poklepáním editovat (nové ikony v panelech nástrojů) nebo otevřít v Excelu (pravé tlačítko myši – Objekt List – Otevřít) </li></ul></ul><ul><li>Sloupce </li></ul><ul><ul><li>provede formátování aktuálního výběru nebo celého dokumentu do sloupců </li></ul></ul>13.3.2011
  20. 20. Panel nástrojů Standardní 6/6 <ul><li>Kreslení </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne panel nástrojů Kreslení (standardně dole) </li></ul></ul><ul><li>Rozvržení dokumentu </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne podokno zobrazující strukturu dokumentu </li></ul></ul><ul><ul><li>umožňuje rychlé procházení dlouhými dokumenty </li></ul></ul><ul><li>Zobrazit nebo skrýt </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne zobrazovaní znaků, které se netisknou (konce odstavců, konce oddílů, mezery atd.) </li></ul></ul><ul><li>Měřítko zobrazení </li></ul><ul><ul><li>umožňuje nastavit pohled na dokument </li></ul></ul><ul><li>Nápověda Wordu F1 </li></ul><ul><ul><li>Pomocník nebo karty Obsah, Answer Wizard a Index </li></ul></ul>13.3.2011
  21. 21. Panel nástrojů Formát 1/5 <ul><li>Styly a formátování </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne podokno Styly a formátování </li></ul></ul><ul><li> Styl </li></ul><ul><ul><li>nastavení stylu odstavce s kurzorem nebo všech (i částečně) vybraných odstavců </li></ul></ul><ul><li> Písmo </li></ul><ul><ul><li>nastavení písma pro aktuální výběr </li></ul></ul><ul><li> Velikost písma </li></ul><ul><ul><li>nastavení velikosti písma pro aktuální výběr </li></ul></ul><ul><ul><li>velikost je možno zadat i ručně (maximum je 1638) </li></ul></ul><ul><ul><li>jednotka: typografický bod </li></ul></ul>13.3.2011
  22. 22. Panel nástrojů Formát 2/5 <ul><li>Tučné (bold) Ctrl+B </li></ul><ul><ul><li>pro aktuální výběr nastaví/vypne tučné písmo </li></ul></ul><ul><li>Kurzíva (Italic) Ctrl+I </li></ul><ul><ul><li>pro aktuální výběr nastaví/vypne kurzívu </li></ul></ul><ul><li>Podtrhnout (Underline) Ctrl+U </li></ul><ul><ul><li>pro aktuální výběr nastaví/vypne podtržení </li></ul></ul><ul><li>Používání jednotlivých řezů lze kombinovat, tedy např. lze vytvořit tučnou podtrženou kurzívu </li></ul>13.3.2011
  23. 23. Panel nástrojů Formát 3/5 <ul><li>Zarovnat vlevo Ctrl+Q </li></ul><ul><ul><li>Odstavec s kurzorem nebo odstavce, do kterých zasahuje výběr, zarovná vlevo </li></ul></ul><ul><li>Zarovnat na střed Ctrl+E </li></ul><ul><ul><li>Odstavec s kurzorem nebo odstavce, do kterých zasahuje výběr, zarovná vpravo </li></ul></ul><ul><li>Zarovnat vpravo Ctrl+R </li></ul><ul><ul><li>Odstavec s kurzorem nebo odstavce, do kterých zasahuje výběr, zarovná na střed stránky </li></ul></ul><ul><li>Zarovnat do bloku Ctrl+J </li></ul><ul><ul><li>Odstavec s kurzorem nebo odstavce, do kterých zasahuje výběr, zarovná do bloku (na oba okraje, tj. rozpálí mezery mezi slovy) </li></ul></ul><ul><ul><li>poslední řádek odstavce bude zarovnán vlevo </li></ul></ul>13.3.2011
  24. 24. Panel nástrojů Formát 4/5 <ul><li>Řádkování </li></ul><ul><ul><li>nastaví řádkování aktuálního odstavce nebo odstavců, do kterých zasahuje výběr </li></ul></ul><ul><ul><li>v závorce zobrazuje aktuální řádkování </li></ul></ul><ul><li>Číslování </li></ul><ul><ul><li>očísluje aktuální odstavec nebo odstavce, do kterých zasahuje výběr </li></ul></ul><ul><li>Odrážky </li></ul><ul><ul><li>označkuje aktuální odstavec nebo odstavce, do kterých zasahuje výběr </li></ul></ul><ul><li>Zvětšit odsazení </li></ul><ul><ul><li>zvětší odsazeni aktuálního odstavce nebo odstavců, do kterých zasahuje výběr, od levého okraje (posun po tabulátorech doprava) </li></ul></ul><ul><li>Zmenšit odsazení </li></ul><ul><ul><li>zmenší odsazení aktuálního odstavce nebo odstavců, do kterých zasahuje výběr (posun po tabulátorech doleva) </li></ul></ul>13.3.2011
  25. 25. Panel nástrojů Formát 5/5 <ul><li>Ohraničení </li></ul><ul><ul><li>ohraničí aktuální odstavec nebo odstavce, do kterých zasahuje výběr </li></ul></ul><ul><ul><li>lze zvolit různé druhy ohraničení </li></ul></ul><ul><ul><li>podrobnější nastavení: Formát – Ohraničení a stínování </li></ul></ul><ul><li>Zvýraznění </li></ul><ul><ul><li>je-li vybrán text, obarví jeho pozadí zvolenou barvou </li></ul></ul><ul><ul><li>není-li vybrán text, umožňuje obarvovat pozadí textu zvolenou barvou interaktivně myší tak dlouho, dokud tento nástroj nevypneme </li></ul></ul><ul><ul><li>podobná funkce: Formát – Ohraničení a stínování </li></ul></ul><ul><ul><li>simulace zvýrazňovače </li></ul></ul><ul><li>Barva písma </li></ul><ul><ul><li>aktuálně vybraný text obarví zvolenou barvou </li></ul></ul><ul><ul><li>Automatická: černá nebo bílá podle barvy pozadí textu (kontrastní) </li></ul></ul>13.3.2011
  26. 26. 1. Editace dokumentu
  27. 27. Psaní textu <ul><li>Text píšeme pomocí klávesnice (nebo myší: Vložit – Symbol či prg. Osk) </li></ul><ul><li>Konec řádku není třeba vyznačovat, řádky se zalamují automaticky </li></ul><ul><li>Klávesou Enter ukončíme aktuální odstavec a zároveň otevřeme odstavec nový </li></ul><ul><li>Chybějící či požadovanou klávesnici nahrajeme z instalačního CD Windows </li></ul><ul><li>Přepínač klávesnic je na Hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky </li></ul><ul><li>Aktivace přepínače klávesnic ve W98: Start – Nastavení – Ovládací panely – Klávesnice </li></ul><ul><li>Aktivace přepínače klávesnic ve W-XP: Start – Ovládací panely – Místní a jazykové nastavení – Jazyky – Podrobnosti – Panel Jazyků: </li></ul><ul><ul><li>Zobrazit panel jazyků na ploše </li></ul></ul><ul><ul><li>Zobrazit na Hlavním panelu ikony panelu jazyků </li></ul></ul><ul><li>Rychlost odezvy klávesnice: Start – Ovládací panely – Klávesnice </li></ul><ul><li>Zobrazení (funkční!) klávesnice: Start – Spustit – Osk </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  28. 28. Mazání textu <ul><li>Delete – maže označený text (výběr) nebo znak vpravo od kurzoru </li></ul><ul><li>Backspace – maže označený text nebo znak vlevo od kurzoru </li></ul><ul><li>Ctrl+Delete – maže text vpravo od kurzoru do první mezery </li></ul><ul><li>Ctrl+Backspace – maže text vlevo od kurzoru do první mezery </li></ul><ul><li>Insert – režim vkládání/přepisování znaků (přepínač) </li></ul><ul><ul><li>POZOR – některé nové klávesnice tuto klávesu již nemají (klávesa Delete je pak umístěna přes dva řádky) </li></ul></ul><ul><ul><li>Alternativy: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>vypnout numerickou klávesnici (NUM LOCK) a stisknout na numerické klávesnici nulu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ikona PŘES v informačním řádku </li></ul></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  29. 29. Pohyb v textu pomocí kláves <ul><li>Pohybovat se můžeme pouze v oblasti, kde jsou otevřené odstavce (klávesou Enter), v rámci daném hranicemi textu (viz Nástroje – Možnosti – Zobrazení – Hranice textu) </li></ul><ul><li>Šipky – pohyb v textu po znacích </li></ul><ul><li>Page Up – listování zpět po obrazovkách </li></ul><ul><li>Page Down – listování vpřed po obrazovkách </li></ul><ul><li>Ctrl + Page Up – listování zpět po několika obrazovkách </li></ul><ul><li>Ctrl + Page Down – listování vpřed po několika obrazovkách </li></ul><ul><li>Home – na začátek řádku </li></ul><ul><li>End – na konec řádku </li></ul><ul><li>Ctrl + Home – na začátek dokumentu </li></ul><ul><li>Ctrl + End – na konec dokumentu </li></ul><ul><li>Ctrl + šipka vpravo – pohyb v textu po slovech doprava </li></ul><ul><li>Ctrl + šipka vlevo – pohyb v textu po slovech doleva </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  30. 30. Pohyb v textu pomocí myši <ul><li>kliknutím na šipky u posuvných pruhů </li></ul><ul><li>klepnutím do prázdného místa na posuvném pruhu </li></ul><ul><li>tažením za posuvník (obdélníček) na posuvném pruhu </li></ul><ul><li>ikony v dolní části svislého posuvníku: </li></ul><ul><ul><li>dvojité šipky – procházení dokumentu po stránkách </li></ul></ul><ul><ul><li>malá „kulička” mezi dvojitými šipkami – procházení dokumentu po objektech určitého druhu (Alt+Ctrl+Home) </li></ul></ul><ul><ul><li>volba Procházet stránky – zrušení procházení po objektech </li></ul></ul><ul><li>myš s kolečkem: </li></ul><ul><ul><li>posun v textu pomocí kolečka </li></ul></ul><ul><ul><li>automatický posun – klikněte na kolečko a poté posuňte myš v požadovaném směru pohybu </li></ul></ul><ul><ul><li>(platí i pro pohyb v osnově, v rozvržení dokumentu aj.) </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  31. 31. Označování (výběr) textu klávesnicí <ul><li>Označený text je zobrazen inverzně </li></ul><ul><li>Shift+šipky po znaku </li></ul><ul><li>Shift+Page Up po obrazovce nahoru </li></ul><ul><li>Shift+Page Down po obrazovce dolů </li></ul><ul><li>Shift+Home od začátku řádku ke kurzoru </li></ul><ul><li>Shift+End od kurzoru do konce řádku </li></ul><ul><li>Ctrl+Shift+  od kurzoru do konce slova </li></ul><ul><li>Ctrl+Shift+  od začátku slova ke kurzoru </li></ul><ul><li>Ctrl+Shift+  od začátku odstavce ke kurzoru </li></ul><ul><li>Ctrl+Shift+  od kurzoru do konce odstavce </li></ul><ul><li>Ctrl+Shift+Home od začátku dokumentu ke kurzoru </li></ul><ul><li>Ctrl+Shift+End od kurzoru do konce dokumentu </li></ul><ul><li>Ctrl+A vybere celý dokument </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  32. 32. Označování (výběr) textu myší <ul><li>pohyb myši po textu při stisknutém levém tlačítku </li></ul><ul><li>dvojí kliknutí ve slově – vybere slovo </li></ul><ul><li>trojí kliknutí ve slově – vybere odstavec </li></ul><ul><li>kliknutí na levém okraji stránky – vybere řádek </li></ul><ul><li>tažením na levém okraji stránky – vybere několik řádků </li></ul><ul><li>dvojí kliknutí na levém okraji stránky – vybere odstavec </li></ul><ul><li>trojí kliknutí na levém okraji stránky – vybere celý dokument </li></ul><ul><li>Shift+kliknutí myši – výběr souvislých úseků textu </li></ul><ul><li>Ctrl+pohyb myši – výběr nesouvislých úseků textu </li></ul><ul><li>Ctrl+kliknutí myši – výběr jedné věty </li></ul><ul><ul><li>pozor, nefunguje u vět generovaných automaticky pomocí funkce =rand(x,y) , protože tyto věty nemají mezeru za tečkou! </li></ul></ul><ul><li>Alt+tažení myší – vybere obdélníkový blok textu </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  33. 33. Režim Rozšíření výběru <ul><li>Aktivuje se klávesou F8 nebo ikonou ROZ na stavovém řádku </li></ul><ul><li>šipkami apod. vybíráme text od pozice kurzoru </li></ul><ul><li>opakovaným stiskem F8 vybíráme postupně slovo, větu, odstavec, oddíl, celý dokument </li></ul><ul><li>režim rozšíření výběru ukončíme libovolnou akcí s výběrem, klávesou Esc nebo ikonou ROZ (text zůstane vybrán) </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  34. 34. Práce s výběry <ul><li>vyjmutí výběru do schránky </li></ul><ul><ul><li>Úpravy – Vyjmout </li></ul></ul><ul><ul><li>ikona (p. n. Standardní) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ctrl+X </li></ul></ul><ul><li>uložení kopie výběru do schránky </li></ul><ul><ul><li>Úpravy – Kopírovat </li></ul></ul><ul><ul><li>ikona (p. n. Standardní) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ctrl+C </li></ul></ul><ul><li>smazání výběru </li></ul><ul><ul><li>Úpravy – Vymazat – Obsah </li></ul></ul><ul><ul><li>Delete či Backspace </li></ul></ul><ul><ul><li>začít psát text </li></ul></ul><ul><li>nahrazení výběru obsahem schránky </li></ul><ul><ul><li>Úpravy – Vložit </li></ul></ul><ul><ul><li>ikona (p. n. Standardní) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ctrl+V </li></ul></ul><ul><li>přesunutí výběru </li></ul><ul><ul><li>F2+šipky+Enter </li></ul></ul><ul><ul><li>tažením výběru myší </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas Akce s aktuálním výběrem:
  35. 35. Přesun textu <ul><li>nejprve text vybereme (označíme) </li></ul><ul><li>klepneme do výběru levým tlačítkem myši (podržíme) a táhneme </li></ul><ul><li>objeví se malý obdélníč e k a svislá čárka </li></ul><ul><li>přesuneme myší tuto čárku na cílové místo a pustíme levé tlačítko </li></ul><ul><li>při použití Ctrl vznikne kopie zdrojového výběru </li></ul><ul><li>přesun textu myší lze zakázat: </li></ul><ul><li>Nástroje – Možnosti – Úpravy – Úpravy textu přetažením (Standardně je přesun povolen) </li></ul><ul><li>alternativa: přesun textu je možno realizovat po označení textu klávesou F2, přesunem kurzoru šipkami na cílové místo + Enter </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  36. 36. 2. Formát
  37. 37. Úroveň formátování textu <ul><li>Text ve Wordu lze formátovat na úrovni </li></ul><ul><li>znaku </li></ul><ul><ul><li>Formát – Písmo </li></ul></ul><ul><li>odstavce </li></ul><ul><ul><li>Formát – Odstavec </li></ul></ul><ul><li>stylu (textu, odstavce, seznamu, tabulky) </li></ul><ul><ul><li>Formát – Styly a formátování </li></ul></ul><ul><li>stylu dokumentu (šablony) </li></ul><ul><ul><li>Soubor – Uložit jako – Šablona dokumentu </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  38. 38. Formátování na úrovni znaku 1/4 Písmo <ul><li>Formát – Písmo – Písmo </li></ul><ul><li>Písmo </li></ul><ul><ul><li>druh písma čili font </li></ul></ul><ul><li>Řez písma </li></ul><ul><ul><li>výběr z variant daného fontu </li></ul></ul><ul><li>Velikost </li></ul><ul><ul><li>monotypový systém, typografický bod (1 pt = 0,3528 mm, 1 pica =12 pt) </li></ul></ul><ul><li>Barva písma </li></ul><ul><ul><li>automatická – černá/bílá podle pozadí (stínování) písma </li></ul></ul><ul><li>Styl podtržení </li></ul><ul><ul><li>Barva podtržení </li></ul></ul><ul><li>Styl </li></ul><ul><ul><li>speciální efekty </li></ul></ul><ul><li>Náhled </li></ul><ul><ul><li>ukázka výsledného vzhledu písma </li></ul></ul><ul><li>Výchozí </li></ul><ul><ul><li>aktuální formát písma ze všech tří karet nastaví jako výchozí pro nové dokumenty založené na šabloně NORMAL.DOT (formát písma se uloží do šablony); používat po zralé úvaze </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas <ul><li>klasická typografie: </li></ul><ul><li>mírně odlišný Didotův systém </li></ul><ul><ul><li>1 b = 0,376 mm </li></ul></ul><ul><ul><li>15 b = 16 pt </li></ul></ul>
  39. 39. Formátování na úrovni znaku 2/4 Proložení znaků <ul><li>Formát – Písmo – Proložení znaků </li></ul><ul><li>Měřítko </li></ul><ul><li>změní šířku znaků ve výběru pomocí procentuálního nastavení </li></ul><ul><li>Mezery </li></ul><ul><li>globálně změní šířku mezer mezi znaky ve výběru (tzv. tracking) </li></ul><ul><li>v typografických bodech </li></ul><ul><li>Umístění </li></ul><ul><li>umožňuje vertikálně měnit pozici účaří textu ve výběru (myšlená základna řádku); způsobí změnu mezer mezi řádky </li></ul><ul><li>Prokládání písem … </li></ul><ul><li>individuálně změní šířku mezer mezi znaky ve výběru – vyrovnání optických mezer mezi dvojicemi znaků (tzv. kerning); lze povolit od určité velikosti písma v bodech </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  40. 40. Formátování na úrovni znaku 3/4 Kerning v praxi <ul><li>text bez kerningu </li></ul><ul><li>automatický kerning </li></ul><ul><li>ruční kerning </li></ul>13.3.2011 datum a čas Kerning se používá především u nadpisů
  41. 41. Formátování na úrovni znaku 4/4 Textové efekty <ul><li>Formát – Písmo – Textové efekty </li></ul><ul><li>neprojeví se při tisku </li></ul><ul><li>musí být zapnuta volba Nástroje – Možnosti – Zobrazení – Animovaný text </li></ul><ul><li>podle většiny autorů je to typografická zrůdnost </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  42. 42. Odstavce <ul><li>Odstavec – úsek textu oddělený z obou stran stiskem klávesy Enter </li></ul><ul><li>Odstavce – základ rozumného formátování textu ve „slušných” editorech </li></ul><ul><li>Enter </li></ul><ul><ul><li>ukončí aktuální odstavec </li></ul></ul><ul><ul><li>zároveň otevře odstavec nový </li></ul></ul><ul><ul><li>vloží do souboru znak konce odstavce ¶, který se netiskne </li></ul></ul><ul><li>Zobrazení konců odstavců a dalších neviditelných znaků – ikona ¶ na panelu nástrojů Standardní </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  43. 43. Netisknuté znaky <ul><li>Mezera – znak · </li></ul><ul><li>Tvrdá (nezlomitelná) mezera – znak ° </li></ul><ul><li>Konec odstavce – znak ¶ </li></ul><ul><li>Tabulátor – znak  </li></ul><ul><li>Neviditelný text – tečkovaně podtržený </li></ul><ul><li>Volitelná dělení slov – znak  </li></ul><ul><li>Konce oddílů, stránek, sloupců – popsáno slovy </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  44. 44. Formátování na úrovni odstavce 1/4 Odsazení a mezery <ul><li>Formát – Odstavec – Odsazení a mezery </li></ul><ul><li>zarovnání vlevo, vpravo, na střed, do bloku </li></ul><ul><li>úroveň osnovy nastaví úroveň odstavce v hierarchii osnovy dokumentu </li></ul><ul><li>odsazení zleva o kolik cm se posune celý odstavec od levého okraje směrem doprava </li></ul><ul><li>odsazení zprava o kolik cm se posune celý odstavec od pravého okraje směrem doleva </li></ul><ul><li>speciální odsazení či předsazení prvního řádku odstavce v cm </li></ul><ul><li>mezery před a za odstavcem v typografických bodech </li></ul><ul><li>řádkování (viz dále) </li></ul><ul><li>tabulátory zapne dialog pro nastavení tabulátorů v odstavci </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  45. 45. Formátování na úrovni odstavce 2/4 Řádkování <ul><li>jednoduché </li></ul><ul><li>jeden a půl řádku </li></ul><ul><li>dvojité </li></ul><ul><li>nejméně nastaví zvolené řádkování, pokud bude řádek obsahovat velký objekt, řádkování se automaticky přizpůsobí </li></ul><ul><li>přesně nastaví zvolené řádkování, pokud bude řádek obsahovat velký objekt, řádkování se nepřizpůsobí (přesahující objekty se oříznou) </li></ul><ul><li>násobky řádkování v násobcích jednoduchého </li></ul>13.3.2011 datum a čas jako psací stroj; zřejmé řádkování se přizpůsobuje velkým objektům
  46. 46. Formátování na úrovni odstavce 3/4 Tok textu <ul><li>Formát – Odstavec – Tok textu </li></ul><ul><li>Kontrola osamocených řádků </li></ul><ul><ul><li>nedovolí, aby se na stránce vyskytovali tzv. „sirotci” a „vdovy”, tj. nedovolí rozdělit odstavec na konci stránky tak, aby na stránce zůstal jeden řádek odstavce </li></ul></ul><ul><li>Svázat řádky (odstavce) </li></ul><ul><ul><li>nedovolí na konci stránky rozdělit odstavec </li></ul></ul><ul><ul><li>silnější omezení než Kontrola osamocených řádků </li></ul></ul><ul><li>Svázat s následujícím </li></ul><ul><ul><li>nedovolí vložit konec stránky mezi dva odstavce (druhý odstavec může být rozdělen, první ne) </li></ul></ul><ul><ul><li>používá se pro spojení nadpisu s následujícím odstavcem </li></ul></ul><ul><li>Vložit konec stránky před </li></ul><ul><ul><li>vloží před odstavec konec stránky </li></ul></ul><ul><ul><li>používá se u nadpisů, které mají být na nové stránce </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas sirotek vdova
  47. 47. Formátování na úrovni odstavce 4/4 <ul><li>Potlačit čísla řádků </li></ul><ul><ul><li>v aktuálním odstavci či v odstavcích, do kterých zasahuje výběr, potlačí číslování řádků povolené volbou Soubor – Vzhled stránky – Rozložení – Čísla řádků </li></ul></ul><ul><li>Bez dělení slov </li></ul><ul><ul><li>v aktuálním odstavci či v odstavcích, do kterých zasahuje výběr, potlačí možnost dělit slova na konci řádků, povolené volbou Nástroje – Jazyk – Dělení slov </li></ul></ul><ul><ul><li>Dělení slov je volitelná funkce MS Wordu, která nemusí být instalována (vzhledem k oblíbenému zarovnání odstavců do bloku se využívá jen někdy) </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  48. 48. Ohraničení a stínování 1/3 Ohraničení <ul><li>Formát – Ohraničení a stínování – Ohraničení </li></ul><ul><li>Nastavení základní typy ohraničení </li></ul><ul><li>Styl druh hraniční čáry </li></ul><ul><li>Barva barva ohraničení </li></ul><ul><li>Šířka tloušťka hraniční čáry </li></ul><ul><li>Náhled ukázka vzhledu ohraničení s možností modifikace </li></ul><ul><li>Použít na lze aplikovat na vybraný text či na odstavce s výběrem nebo na odstavec s kurzorem </li></ul><ul><li>Možnosti nastavení vzdálenosti rámečku od textu </li></ul><ul><li>Panel nástrojů zapne panel nástrojů Tabulky a ohraničení </li></ul><ul><li>Vodorovná čára vložení vodorovné čáry na pozici kurzoru </li></ul><ul><li>Ohraničení je použitelné na úrovni znaku i odstavce </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  49. 49. Ohraničení a stínování 2/3 Ohraničení stránky <ul><li>Formát – Ohraničení a stínování – Ohraničení stránky </li></ul><ul><li>Rozdíly od předchozí karty pouze ve volbách: </li></ul><ul><li>Efekty </li></ul><ul><ul><li>grafické prvky pro ohraničení stránky </li></ul></ul><ul><ul><li>standardně nejsou nainstalovány </li></ul></ul><ul><li>Použít na </li></ul><ul><ul><li>celý dokument </li></ul></ul><ul><ul><li>tento oddíl </li></ul></ul><ul><ul><li>tento oddíl pouze první stránka </li></ul></ul><ul><ul><li>tento oddíl kromě první stránky </li></ul></ul><ul><li>Poznámka: výsledek je obvykle dost příšerný, nemluvě o tom, že při některých nastaveních mohou nastat potíže při tisku (viz Náhled) </li></ul>13.3.2011 datum a čas Oddíl – část dokumentu, která má výrazně odlišné formátování (např. jiné rozměry stránky)
  50. 50. Ohraničení a stínování 3/3 Stínování <ul><li>Formát – Ohraničení a stínování – Stínování </li></ul><ul><li>Rozdíly od předchozí karty: </li></ul><ul><li>Výplň výběr barvy pozadí textu </li></ul><ul><ul><li>vpravo se zobrazí jméno nebo číslo vybrané barvy </li></ul></ul><ul><ul><li>číslo barvy odpovídá dekadickému RGB modelu </li></ul></ul><ul><li>Další barvy dvě další karty pro výběr barev </li></ul><ul><li>Styl výběr vzorku na pozadí textu </li></ul><ul><li>Barva výběr barvy vzorku na pozadí textu </li></ul><ul><li>Náhled nelze upravovat pomocí myši </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  51. 51. Značkování odstavců čili odstavce s odrážkami <ul><li>rychlé: </li></ul><ul><ul><li>ikona na panelu nástrojů Formát </li></ul></ul><ul><ul><li>* – mezerník – psát – Enter (je-li nastaveno: Nástroje – Možnosti automatických oprav – Automatické úpravy formátu při psaní – Automatické odrážky) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tab – snížení úrovně seznamu (víceúrovňové odrážkování) </li></ul></ul><ul><ul><li>Shift+Tab (Backspace) – zvýšení úrovně seznamu </li></ul></ul><ul><ul><li>(je-li nastaveno: Nástroje – Možnosti automatických oprav – Automatické úpravy formátu při psaní – Nastavit levé a první odsazení klávesami Tab a Backspace) </li></ul></ul><ul><li>podrobné: Formát – Odrážky a číslování – Odrážky </li></ul><ul><ul><li>výběr druhu odrážky z připravené galerie </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlastní – možnost změnit a dále upravit vybranou odrážku </li></ul></ul><ul><ul><li>Obnovit – možnost vrátit se k původnímu nastavení dříve upravené odrážky </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  52. 52. Vlastní nastavení odrážek <ul><li>Formát – Odrážky a číslování – Odrážky – Vlastní </li></ul><ul><li>Písmo – výběr a nastavení vlastností písma odrážky </li></ul><ul><li>Znak – výběr znaku odrážky </li></ul><ul><li>Obrázek – obrázek jako odrážka; možnost importu grafického souboru </li></ul><ul><li>Umístění odrážky </li></ul><ul><ul><li>Odsadit na – vzdálenost mezi odrážkou a levým okrajem stránky ve smyslu hranice textu (nula na pravítku, nikoli začátek papíru) </li></ul></ul><ul><li>Umístění textu </li></ul><ul><ul><li>Šířka tabulátoru za číslem – vzdálenost mezi prvním řádkem textu a levým okrajem stránky </li></ul></ul><ul><ul><li>Odsadit na – vzdálenost všech řádků kromě prvního od levého okraje stránky </li></ul></ul><ul><li>Náhled – ukázka výsledného vzhledu odrážky </li></ul><ul><li>Velikost obrázkové odrážky se řídí velikostí písma </li></ul><ul><li>Uvedené parametry lze nastavit zvlášť pro každou jednotlivou odrážku </li></ul><ul><li>Seznam s odrážkami je možno přesunout vlevo či vpravo tažením za odrážku </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  53. 53. Vlastní odrážky názorně 13.3.2011 datum a čas
  54. 54. Číslování odstavců <ul><li>rychlé: </li></ul><ul><ul><li>ikona na panelu nástrojů Formát </li></ul></ul><ul><ul><li>1. – mezerník – psát – Enter (je-li nastaveno: Nástroje – Možnosti automatických oprav – Automatické úpravy formátu při psaní – Automatické číslování) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tab – snížení úrovně seznamu (víceúrovňové číslování) </li></ul></ul><ul><ul><li>Shift+Tab (Backspace) – zvýšení úrovně seznamu </li></ul></ul><ul><ul><li>(je-li nastaveno: Nástroje – Možnosti automatických oprav – Automatické úpravy formátu při psaní – Nastavit levé a první odsazení klávesami Tab a Backspace) </li></ul></ul><ul><li>podrobné: Formát – Odrážky a číslování – Číslování </li></ul><ul><ul><li>výběr druhu číslování z připravené galerie </li></ul></ul><ul><ul><li>Číslovat od začátku – další číslovaný seznam bude začínat číslem 1 (resp. jinou počáteční značkou dle druhu číslování) </li></ul></ul><ul><ul><li>Navázat na předchozí – další číslovaný seznam naváže na dříve číslovaný seznam </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  55. 55. Vlastní nastavení číslování <ul><li>Formát číslování – přidání neupravitelného textu k číslu, například 1. otázka , Kapitola č. 5 apod. </li></ul><ul><li>Písmo – známý dialog pro společné formátování čísel a přidaného neupravitelného textu </li></ul><ul><li>Styl číslování – výběr posloupnosti číslovacích znaků </li></ul><ul><li>Začít od – počátek číslování </li></ul><ul><li>Umístění číslování (vlevo, na střed, vpravo) </li></ul><ul><ul><li>zarovnání číslovacích znaků a přidaného neupravitelného textu; důležité u dlouhých seznamů, při změně řádu </li></ul></ul><ul><ul><li>Zarovnat na – odsazení číslování od levého okraje stránky </li></ul></ul><ul><li>Umístění textu </li></ul><ul><ul><li>Šířka tabulátoru za číslem – odsazení prvního řádku textu za číslem (a přidaným neupravitelným textem) od levého okraje stránky </li></ul></ul><ul><ul><li>Odsadit na – odsazení ostatních řádků textu od levého okraje stránky </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  56. 56. Víceúrovňové číslování vlastní nastavení <ul><li>Úroveň – pomocí přepnutí v tomto poli můžeme formátovat každou úroveň zvlášť </li></ul><ul><li>Číslo předchozí úrovně – přidá k číslování aktuální úrovně číslo vybrané úrovně předchozí, např. 1a) </li></ul><ul><li>Propojit úroveň na styl – jednotlivé úrovně je možno propojovat se styly odstavců </li></ul><ul><li>Číslovat od začátku po – číslování nižších úrovní může či nemusí navazovat </li></ul><ul><li>Změny použít na </li></ul><ul><ul><li>celý seznam </li></ul></ul><ul><ul><li>od tohoto místa dále </li></ul></ul><ul><ul><li>aktuální odstavec </li></ul></ul><ul><li>Za číslo přidat znak – nejpoužívanější je tabulátor (kvůli zarovnání) </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  57. 57. Styly seznamů <ul><li>Styly seznamů – možnost výběru z hotových stylů </li></ul><ul><li>Přidat – tvorba nového stylu </li></ul><ul><li>Změnit – úpravy hotového stylu </li></ul><ul><li>Odstranit – smazaní stylu; některé vestavěné styly není možno smazat, pouze se tímto tlačítkem obnoví jejich původní podoba </li></ul><ul><li>Nový styl je nutno </li></ul><ul><ul><li>pojmenovat </li></ul></ul><ul><ul><li>naformátovat </li></ul></ul><ul><li>Uložit do šablony – styl se standardně uloží pouze do aktuálního dokumentu, toto tlačítko zaškrtnout, pokud jej chceme používat i v jiných dokumentech (založených na aktuální šabloně) </li></ul><ul><li>Standardně je aktuální šablonou NORMAL.DOT </li></ul>13.3.2011 datum a čas <ul><li>Klávesová zkratka pro Styl seznamu: </li></ul><ul><li>Nástroje – Vlastní – Klávesnice – Kategorie: Styly – Styly: název stylu – Stiskněte klávesovou zkratku – Přiřadit – Zavřít – Zavřít </li></ul>
  58. 58. Sloupce <ul><li>Rychle: ikona </li></ul><ul><li>Podrobně: Formát – Sloupce </li></ul><ul><li>Počet sloupců </li></ul><ul><li>Čára mezi – pro pohodlnější čtení </li></ul><ul><li>Šířka sloupců a mezer – kladná, vzájemně závislá čísla </li></ul><ul><li>Sloupce stejně široké – není-li zaškrtnuta tato volba, je možno nastavit šířku všech sloupců a mezer </li></ul><ul><li>Použít na – možnosti závisí na tom, zda je či není vybrán úsek textu </li></ul><ul><li>Náhled – ukázka výsledného vzhledu </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  59. 59. Tabulátory (zarážky) 1/2 rychle <ul><li>Značky na vodorovném pravítku, umožňující vertikální zarovnání textu např. do tvaru tabulek </li></ul><ul><ul><li>levý – levý okraj textu je zarovnán na zarážku </li></ul></ul><ul><ul><li>pravý – pravý okraj textu je zarovnán na zarážku </li></ul></ul><ul><ul><li>střední – střed textu je zarovnán na zarážku </li></ul></ul><ul><ul><li>desetinný – desetinná čárka je zarovnána na zarážku </li></ul></ul><ul><ul><li>zarážka svislé čáry – umístění tenké svislé čáry na pozici zarážky </li></ul></ul><ul><ul><li>odsazení prvního řádku odstavce </li></ul></ul><ul><ul><li>odsazení ostatních řádků odstavce </li></ul></ul><ul><li>Výběr druhu zarážky – klikání myší na průsečíku pravítek </li></ul><ul><li>Umístění zarážky – kliknutím do vodorovného pravítka </li></ul><ul><li>Zarážka se aplikuje na aktuální odstavec nebo na vybrané odstavce </li></ul><ul><li>Zarovnání textu na zarážku – klávesa Tab (  ) a Backspace (  ) </li></ul><ul><li>Pohyb po zarážkách – klávesa Tab (  ) a Backspace (  ) </li></ul><ul><li>Na pravítkách je možno ručně tažením myší pro jednotlivé objekty měnit okraje stránky (hranice textu) </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  60. 60. Tabulátory (zarážky) 2/2 přesně <ul><li>Formát – Tabulátory </li></ul><ul><li>Umístění zarážek – přesná pozice v centimetrech či jiných jednotkách (ch – šířka znaku, b. – typografický bod, px – pixel) </li></ul><ul><li>Výchozí krok </li></ul><ul><ul><li>pravidelná vzdálenost zarážek, pokud nedefinujeme svoje </li></ul></ul><ul><ul><li>platí pro celý dokument </li></ul></ul><ul><ul><li>standardně 1,25 cm </li></ul></ul><ul><li>Zarovnání – určení druhu zarážky </li></ul><ul><li>Vodicí znak – opakovaný znak mezi zarážkami </li></ul><ul><li>Nastavit – aplikace voleb </li></ul><ul><li>Vymazat – vymaže vybranou zarážku </li></ul><ul><li>Vymazat vše – vymaže všechny uživatelské zarážky (nikoli zarážky určené výchozím krokem) </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  61. 61. Iniciála <ul><li>Speciální formátování prvního písmene odstavce </li></ul><ul><li>Umístění – viz náhled </li></ul><ul><li>Písmo – volba písma iniciály </li></ul><ul><li>Iniciály do řádků – přes kolik řádků odstavce se má iniciála zobrazit </li></ul><ul><li>Vzdálenost od textu – odsazení iniciály od zbytku odstavce </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  62. 62. Směr textu <ul><li>Možnost otočení textu o ± 90  </li></ul><ul><li>Nelze použít pro normální text </li></ul><ul><li>Funkční v tabulkách, v textovém poli </li></ul><ul><li>Platí pro celý obsah buňky tabulky či textového pole </li></ul><ul><li>Otočení textu o jiný úhel: </li></ul><ul><ul><li>textové pole vložené jako obrázek </li></ul></ul><ul><ul><li>pomocí WordArtu </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  63. 63. Velká písmena <ul><li>Formát – Velká písmena </li></ul><ul><li>Změna velikosti znaků ve výběru nebo ve slově s kurzorem </li></ul><ul><li>Velká na začátku věty (konec věty pozná Word podle tečky a následné mezery) </li></ul><ul><li>Malá </li></ul><ul><li>Velká </li></ul><ul><li>Všechna první velká (velká budou první písmena všech slov ve výběru) </li></ul><ul><li>Zaměnit malá a velká </li></ul><ul><li>(lze použít pro opravu textu zapsaného s omylem zapnutou klávesou Caps Lock) </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  64. 64. Formátování na úrovni stylu 1/7 Druhy stylů <ul><li>Styl objektu: pojmenované formátování, které je možno uložit a opakovaně aplikovat </li></ul><ul><li>Demonstruje obecný trend (nejen) při práci s textem – oddělení obsahu od formy </li></ul><ul><li>Pomocí stylů můžeme formátovat objekty: </li></ul><ul><ul><li>úsek textu v odstavci </li></ul></ul><ul><ul><li>odstavec </li></ul></ul><ul><ul><li>seznam </li></ul></ul><ul><ul><li>tabulku </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  65. 65. Formátování na úrovni stylu 2/7 Výhody formátování pomocí stylů <ul><li>vybraný objekt (úsek textu, odstavec, seznam, tabulku) je možno okamžitě a pohodlně naformátovat výběrem připraveného stylu </li></ul><ul><li>změnou stylu změníme formátování všech objektů (znaků, odstavců, seznamů, tabulek) na tomto stylu založených </li></ul><ul><li>změnu stylu můžeme provést na základě změny objektu v textu </li></ul><ul><li>šablona dokumentu – zásobník předem připravených stylů </li></ul><ul><ul><li>dokument pak formátujeme pouhým přiřazováním stylů ze šablony jednotlivým objektům v dokumentu </li></ul></ul><ul><ul><li>takto lze zajistit jednotnou formu více dokumentů (např. publikací jedné edice) </li></ul></ul><ul><li>systematická tvorba dokumentu </li></ul><ul><ul><li>připravíme si požadované styly </li></ul></ul><ul><ul><li>uložíme je do šablony </li></ul></ul><ul><ul><li>píšeme „surový˝ text, který průběžně či dodatečně formátujeme pomocí stylů (např. použitím klávesových zkratek) z připravené šablony </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  66. 66. Formátování na úrovni stylu 3/7 Práce se styly <ul><li>Word obsahuje celou řadu připravených stylů k okamžitému použití </li></ul><ul><li>Můžeme změnit hotový styl </li></ul><ul><li>Můžeme vytvořit styl nový </li></ul><ul><li>Kde vybíráme jednotlivé styly: </li></ul><ul><ul><li>Ikona Styly a formátování </li></ul></ul><ul><ul><li>Pole Styly (+Shift – všechny styly) </li></ul></ul><ul><ul><li>Formát – Styly a formátování </li></ul></ul><ul><ul><li>Zobrazit – Podokno úloh – Styly a formátování </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  67. 67. Formátování na úrovni stylu 4/7 Vytvoření nového stylu <ul><li>Tvorba stylu odstavce </li></ul><ul><ul><li>kliknutí do pole stylů – zapsat jméno nového stylu – Enter (takto lze vytvořit pouze styl odstavce) </li></ul></ul><ul><ul><li>Podokno úloh – Styly a formátování – Nový styl – nastavit vlastnosti stylu </li></ul></ul><ul><li>V tomto dialogu Typ stylu – určuje druh formátovaného objektu (znak, odstavec, tabulka, seznam) </li></ul><ul><li>Nelze dodatečně změnit styl Odstavec na Tabulku apod. </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  68. 68. Formátování na úrovni stylu 5/7 Nastavení vlastností nového stylu <ul><li>Název – každý styl musí mít svůj jedinečný název </li></ul><ul><li>Typ stylu – výběr objektu, na který se styl bude aplikovat </li></ul><ul><li>Styl založený na – nový styl dědí vlastnosti stylu, ne kterém je založen (dědí všechny vlastnosti, které v novém stylu nejsou určeny) </li></ul><ul><li>Styl následujícího odstavce – jaký styl se má nastavit po stisku klávesy Enter (např. po nadpisu je běžné použít styl Normální) </li></ul><ul><li>Formátování – rychlé nastavení jednotlivých vlastností stylu </li></ul><ul><li>Náhled + slovní popis stylu </li></ul><ul><li>Přidat do šablony – styl se uloží do aktuální šablony dokumentu (jinak se styl uloží do aktuálního dokumentu, ale nikoli do šablony) </li></ul><ul><li>Automaticky aktualizovat – při změně formátování libovolného objektu založeného na tomto stylu se změní i styl (nelze doporučit začátečníkům) </li></ul><ul><li>Formát – nastavení jednotlivých vlastností stylu podrobně </li></ul><ul><ul><li>kromě voleb Jazyk a Rámeček vše známe </li></ul></ul><ul><ul><li>možnost definovat klávesovou zkratku stylu lze doporučit; další možností je vytvoření panelu nástrojů pro styly </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  69. 69. Formátování na úrovni stylu 6/7 Klávesová zkratka stylu <ul><li>Jak vytvoříme klávesovou zkratku stylu: </li></ul><ul><ul><li>Podokno Styly a Formátování – Nový styl nebo Změnit – Formát – Klávesová zkratka – Stiskněte klávesovou zkratku – Přiřadit (resp. Odstranit) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nástroje – Vlastní – Klávesnice – Styly – vybrat styl – Stiskněte klávesovou zkratku – Přiřadit – Zavřít </li></ul></ul><ul><li>Jeden styl může mít více klávesových zkratek </li></ul><ul><li>Zkratku lze uložit: </li></ul><ul><ul><li>do aktuálního souboru je použitelná pouze v něm </li></ul></ul><ul><ul><li>do aktuální šablony je použitelná ve všech souborech na této šabloně založených </li></ul></ul><ul><ul><li>do šablony NORMAL.DOT je použitelná ve všech dokumentech Wordu </li></ul></ul><ul><li>Pozor na existující zkratky a jejich případné přepsání </li></ul><ul><li>Konflikt zkratek: přednost mají zkratky v souboru (čili nižší úrovně) před zkratkami v aktuální šabloně (tj. vyšší úrovně) před zkratkami v šabloně NORMAL.DOT </li></ul><ul><li>Klávesové zkratky stylů tabulek: pomocí Nástroje – Vlastní </li></ul>13.3.2011 datum a čas Pozor na přemapování existujících zkratek
  70. 70. Formátování na úrovni stylu 7/7 Další vlastnosti stylů <ul><li>Úpravy hotového stylu </li></ul><ul><ul><li>V podokně Styly a formátování vybrat styl – kliknout na šipce vedle stylu – Změnit </li></ul></ul><ul><li>Aktualizace stylu podle výběru </li></ul><ul><ul><li>Změnit výběr stylu v textu – v podokně Styly a formátování vybrat styl – kliknout na šipce vedle stylu – Aktualizovat podle výběru </li></ul></ul><ul><li>Skupiny stylů </li></ul><ul><ul><li>můžeme nastavit skupinu zobrazovaných stylů v poli Zobrazit v dolní části podokna Styly a formátování </li></ul></ul><ul><ul><li>změnit členství stylu ve skupině lze volbou Vlastní </li></ul></ul><ul><li>Návaznost (dědičnost) stylů </li></ul><ul><ul><li>všechny vlastnosti, které nezadáme v definici stylu, se dědí z rodičovského stylu (volba Styl založený na) </li></ul></ul><ul><li>Použití formátu odstavce bez stylu </li></ul><ul><ul><li>Nástroje – Možnosti – Úpravy – Sledovat formátování </li></ul></ul><ul><ul><li>kromě stylů se budou zobrazovat i jednotlivé varianty formátu odstavců </li></ul></ul><ul><ul><li>lze je aplikovat stejně jako styl </li></ul></ul><ul><ul><li>takto naformátovaný odstavec se nepřeformátuje při změně stylu původního odstavce </li></ul></ul><ul><li>Nápověda – Odstraňování problémů s použitím stylů a opětovným použitím formátování </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  71. 71. Styl znaku <ul><li>Nový styl – Typ stylu: Znak </li></ul><ul><li>Formátuje pouze výběr nebo slovo, ve kterém je kurzor, nikoli celý odstavec </li></ul><ul><li>Styl znaku má přednost před stylem odstavce </li></ul><ul><li>Pokud změníme styl aktuálního odstavce, úseky textu v odstavci formátované na úrovni znaku tím mohou být ovlivněny (např. je-li nový styl odstavce kurzíva a styl znaku též, úsek textu formátovaný na úrovni znaku bude normální písmo) </li></ul><ul><li>Ohraničení na úrovni stylu znaku: </li></ul><ul><ul><li>vytvořit styl znaku – vybrat slovo v textu – Formát – Ohraničení a stínování – nastavit ohraničení – Aktualizovat styl podle výběru (šipka vpravo u stylu) </li></ul></ul><ul><li>Zrušení formátování na úrovni znaků ve výběru: </li></ul><ul><ul><li>Ctrl + Mezerník </li></ul></ul><ul><ul><li>Standardní písmo odstavce (nemusí se v podokně stylů zobrazovat!) </li></ul></ul><ul><li>Odlišení druhů stylů </li></ul><ul><ul><li>v podokně Styly a formátování značky vpravo u stylů </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  72. 72. Zkratky pro styly Funkční <ul><li>Ctrl+Shift+S </li></ul><ul><ul><li>Použití stylu </li></ul></ul><ul><li>Ctrl+Shift+K </li></ul><ul><ul><li>Spuštění příkazu Automatický formát </li></ul></ul><ul><li>Ctrl+Shift+N </li></ul><ul><ul><li>Na aktuální odstavec se aplikuje styl Normální </li></ul></ul><ul><li>Alt+2 </li></ul><ul><ul><li>Na aktuální odstavec se aplikuje styl Nadpis 2 </li></ul></ul><ul><li>Alt+3 </li></ul><ul><ul><li>Na aktuální odstavec se aplikuje styl Nadpis 3 </li></ul></ul><ul><li>Ctrl+Shift+L </li></ul><ul><ul><li>Na aktuální odstavec se aplikuje styl Seznam </li></ul></ul><ul><ul><li>Použije druh seznamu nastavený Volbou Formát – Odrážky a číslování </li></ul></ul><ul><li>Vygenerování přehledu zkratek Wordu: Nástroje – Makro – Makra – Prohledat: Příkazy Word – SeznamPříkazů – Spustit </li></ul><ul><li>Řada zkratek bohužel nefunguje; pro frekventované akce lze doporučit vytvoření vlastních zkratek a jejich uložení do šablony NORMAL.DOT </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  73. 73. Šablona dokumentu <ul><li>Zásobník stylů, panelů nástrojů, připravených textů, grafiky, klávesových zkratek, maker a dalších objektů </li></ul><ul><li>Na základě šablon je možno vytvářet nové dokumenty </li></ul><ul><li>Změnou šablony změníme všechny dokumenty na ní založené </li></ul><ul><li>Každý dokument je založen na nějaké šabloně (standardně je to šablona NORMAL.DOT) </li></ul><ul><li>Šablony Wordu mají příponu DOT </li></ul><ul><li>Word obsahuje celu řadu připravených šablon, které je možno ihned použít: </li></ul><ul><ul><li>Soubor – Nový – Nový ze šablony – Obecné šablony </li></ul></ul><ul><ul><li>Složka šablon: C:Program FilesMicrosoft OfficeTemplates1029 (standardní umístění) </li></ul></ul><ul><li>Kdy vytvářet nové šablony: </li></ul><ul><ul><li>při tvorbě rozsáhlejších projektů (kniha, diplomka) </li></ul></ul><ul><ul><li>při stejném formátování většího počtu dokumentů (firemní texty) </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas Obsahuje i šablonu diplomové práce Další šablony na webu Microsoftu
  74. 74. Tvorba šablony <ul><li>Šablonu vytvoříme: </li></ul><ul><ul><li>aktuální dokument uložíme jako šablonu: Soubor – Uložit jako – Šablona dokumentu – (nastavit název a umístění) </li></ul></ul><ul><ul><li>úpravou nějaké hotové šablony a jejím uložením pod jiným názvem (s příponou DOT) </li></ul></ul><ul><ul><li>Soubor – Nový – Obecné šablony – Vytvořit nový: šablonu </li></ul></ul><ul><li>Uživatelské šablony se ukládají do složky, kterou můžeme zjistit či změnit: Nástroje – Možnosti – Umístění souborů – Uživatelské šablony </li></ul><ul><li>Vytvořením podsložky v této složce vytvoříme novou kartu v nabídce šablon </li></ul><ul><li>Otevření hotové šablony k editaci </li></ul><ul><ul><li>Soubor – Otevřít – Soubory typu: šablony (*.dot) </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  75. 75. Formátování dokumentu styly, makra, autotext, panely nástrojů, kl. zkratky <ul><li>Se mohou uložit: </li></ul><ul><li>do šablony NORMAL.DOT </li></ul><ul><ul><li>projeví se ve všech dokumentech </li></ul></ul><ul><li>do uživatelem vytvořené šablony </li></ul><ul><ul><li>projeví se ve všech dokumentech založených na této šabloně </li></ul></ul><ul><li>do dokumentu </li></ul><ul><ul><li>projeví se pouze v dokumentu </li></ul></ul><ul><li>Jednotlivé objekty lze přenášet mezi šablonami a dokumenty pomocí Organizátoru </li></ul><ul><ul><li>(Nástroje – Šablony a doplňky – Organizátor) </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  76. 76. Změna šablony dokumentu <ul><li>Nástroje – Šablony a doplňky – Připojit </li></ul><ul><ul><li>použití jiné šablony </li></ul></ul><ul><ul><li>Automaticky aktualizovat styly dokumentu – použití stylů z nové šablony; stejnojmenné styly se nahradí </li></ul></ul><ul><li>Organizátor – možnost kopírování, mazání či přejmenování </li></ul><ul><ul><li>stylů mezi dokumenty a šablonami </li></ul></ul><ul><ul><li>panelů nástrojů mezi dokumenty a šablonami </li></ul></ul><ul><ul><li>maker mezi dokumenty a šablonami </li></ul></ul><ul><ul><li>autotextu (pouze mezi šablonami!) </li></ul></ul><ul><li>Týká se aktuálně otevřených šablon či dokumentů </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  77. 77. Aktualizace stylů <ul><li>Styly – mohou být obsaženy v šabloně i v dokumentu; pokud změním styl v dokumentu, jeho aktualizace v šabloně není automatická (a naopak) </li></ul><ul><li>Nástroje – Šablony a doplňky – Připojit – Automaticky aktualizovat styly dokumentu </li></ul><ul><ul><li>při otevření souboru se aktualizují styly dle připojené šablony </li></ul></ul><ul><ul><li>stejnojmenné styly se nahradí novými </li></ul></ul><ul><li>Podokno Styly a formátování – vybrat styl – Nový nebo Změnit – Přidat do šablony </li></ul><ul><ul><li>nový nebo změněný styl se přidá do aktuálně připojené šablony </li></ul></ul><ul><li>Šipka u stylu v seznamu stylů – Aktualizovat podle výběru </li></ul><ul><ul><li>daný styl a všechny odstavce na něm založené se změní podle aktuálního výběru; jednorázová operace </li></ul></ul><ul><li>Při tvorbě či změně stylu dialog Úprava stylu – Automaticky aktualizovat </li></ul><ul><ul><li>při změně formátování jednoho odstavce na tomto stylu založeném se automaticky změní styl odstavce a formátování všech odstavců na něm založených </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  78. 78. Motiv <ul><li>předpřipravené celkové formátování dokumentu </li></ul><ul><li>určeno hlavně pro zobrazení na obrazovce (web apod.) </li></ul><ul><li>změní styly v dokumentu </li></ul><ul><li>Motiv není šablona! (Šablonu z něj lze vytvořit: Soubor – Uložit jako – Typ souboru: Šablona) </li></ul><ul><li>tisk </li></ul><ul><ul><li>pozadí motivu a jiné prvky (např. animované) se netisknou (viz náhled) </li></ul></ul><ul><ul><li>tisk pozadí lze dosáhnout např. pomocí textového pole nebo vodoznaku </li></ul></ul><ul><li>Nastavení: </li></ul><ul><ul><li>Ostré barvy – zapne/vypne světlejší barvy </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktivní grafické prvky – zapne/vypne animace </li></ul></ul><ul><ul><li>Obrázek pozadí – zapne/vypne zobrazení obrázku na pozadí </li></ul></ul><ul><ul><li>Nastavit výchozí – aktuální motiv nastaví jako výchozí pro nové dokumenty </li></ul></ul><ul><li>Galerie stylů </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  79. 79. Galerie stylů <ul><li>Ukázky připravených šablon včetně uživatelských </li></ul><ul><li>Náhled </li></ul><ul><ul><li>Dokumentu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>aplikuje šablonu v náhledu na aktuální dokument </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Příkladu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>zobrazí v náhledu připravený příklad vzhledu dokumentu </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ukázek stylů </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>zobrazí formátování stylů v šabloně </li></ul></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  80. 80. Pozadí a vodoznak <ul><li>Formát – Pozadí – Vzhled výplně </li></ul><ul><li>Nastavení vzhledu pozadí dokumentu </li></ul><ul><ul><li>Přechod – přechodová výplň pozadí </li></ul></ul><ul><ul><li>Textura – rastrový opakovaný vzorek na pozadí </li></ul></ul><ul><ul><li>Vzorek – vektorový opakovaný vzorek; možno obarvit pozadí i vzor </li></ul></ul><ul><ul><li>Obrázek – vloží na pozadí obrázek jako tapetu (opakovaně) </li></ul></ul><ul><li>Automatické přepnutí do zobrazení pro web </li></ul><ul><li>Netiskne se </li></ul><ul><li>Formát – Pozadí – Tištěný vodoznak </li></ul><ul><li>Vložit text či obrázek </li></ul><ul><li>Tiskne se </li></ul><ul><li>Obrázek či text je umístěn na střed stránky </li></ul><ul><li>Standardně se opakuje na všech stránkách (pokud to nechceme, je nutno pracovat s oddíly s různým záhlavím) </li></ul><ul><li>Pozici, velikost a další vlastnosti vodoznaku je možno upravit v režimu Záhlaví a zápatí </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  81. 81. Rámce <ul><li>rozdělení stránky na několik částí, v každé se zobrazuje samostatný soubor </li></ul><ul><li>určeno pro tvorbu WWW </li></ul><ul><li>lze doporučit jiné metody tvorby WWW </li></ul><ul><li>zobrazí se panel nástrojů Rámce: </li></ul><ul><ul><li>Obsah v rámci : pokud aktuální rámec obsahuje nadpisy </li></ul></ul><ul><ul><li>Další 4 ikony: umístění nových rámců </li></ul></ul><ul><ul><li>Odstranit rámec – odstraní aktuální rámec </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlastnosti rámce – další nastavení aktuálního rámce včetně možnosti odkazu na externí soubor </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  82. 82. Zobrazit formátování <ul><li>Formát – Zobrazit formátování </li></ul><ul><li>Zobrazí nastavení vybraného textu nebo textu s kurzorem </li></ul><ul><li>Možnosti: </li></ul><ul><ul><li>Rozlišit zdroj stylu – zobrazí i zdrojové styly, pokud existují </li></ul></ul><ul><ul><li>Zobrazit všechny značky formátování – zobrazí netisknuté znaky </li></ul></ul><ul><ul><li>Porovnat s jiným výběrem – porovná dva úseky textu z hlediska formátováni a vypíše seznam rozdílů </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  83. 83. Objekt <ul><li>Formát – Objekt </li></ul><ul><li>Umožňuje nastavit vlastnosti vložených objektů, jako jsou barvy, čáry či pozice </li></ul><ul><ul><li>Zajímavé efekty lze získat experimentováním s průhledností </li></ul></ul><ul><li>U některých objektů získáme další možnosti kliknutím pravým tlačítkem myši nad objektem nebo jeho hranicí </li></ul><ul><li>Standardně se objekty vkládají jako znak textu, můžeme provést změnu např. na plovoucí objekt: </li></ul><ul><ul><li>pro daný objekt: pravým tlačítkem na objektu – Formát objektu – Pozice – Těsné </li></ul></ul><ul><ul><li>globálně pro všechny nově vytvářené objekty: Nástroje – Možnosti – Úpravy – Způsob vložení obrázků – Těsné </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  84. 84. Kontrola konzistence formátování <ul><li>Nástroje – Možnosti – Úpravy </li></ul><ul><ul><li>Sledovat formátování </li></ul></ul><ul><ul><li>Označit nekonzistentní formátování </li></ul></ul><ul><li>Dovoluje automaticky nahradit např. nevhodné ruční formátování vhodným stylem </li></ul><ul><li>Modrá vlnovka – označení nekonzistentního formátování </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  85. 85. 3. Tabulka
  86. 86. Tvorba tabulky <ul><li>Tabulka – Vložit – Tabulka </li></ul><ul><li>Tabulka – Navrhnout tabulku </li></ul><ul><li>Zobrazit – Panely nástrojů – Tabulky a ohraničení </li></ul><ul><li>pomocí ikony na panelu nástrojů Standardní </li></ul><ul><li>z textu odděleného tabulátory, středníky či jinými znaky </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  87. 87. Převod textu na tabulku a tabulky na text <ul><li>Text musí být oddělen vhodnými znaky </li></ul><ul><ul><li>tabulátory </li></ul></ul><ul><ul><li>středníky </li></ul></ul><ul><ul><li>jinými zvolenými </li></ul></ul><ul><li>Text musí být označen </li></ul><ul><li>Tabulka – Převést – Text na tabulku </li></ul><ul><ul><li>Oddělovače textu – výběr či nastavení použitého oddělovacího znaku </li></ul></ul><ul><ul><li>Automatický formát – lze vybrat některý z připravených formátů tabulek </li></ul></ul><ul><li>Tabulka – Převést – Tabulku na text </li></ul><ul><ul><li>inverzní operace </li></ul></ul><ul><ul><li>opět možno zvolit vhodný oddělovač </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  88. 88. Pohyb v tabulce <ul><li>Tab – přechod na buňku vpravo </li></ul><ul><li>Shift+Tab – přechod na buňku vlevo </li></ul><ul><li>Šipky – pohyb v tabulce </li></ul><ul><li>Enter – nový odstavec v téže buňce </li></ul><ul><li>myší </li></ul><ul><li>Tab v poslední buňce či Enter za poslední buňkou – vytvoří se nový řádek tabulky </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  89. 89. Výběr části tabulky <ul><li>Tabulka – Vybrat </li></ul><ul><li>Tabulka – vybere celou tabulku </li></ul><ul><li>Sloupec – vybere aktuální sloupec nebo vybrané sloupce </li></ul><ul><li>Řádek – vybere aktuální řádek nebo vybrané řádky </li></ul><ul><li>Buňka – vybere aktuální buňku </li></ul><ul><li>Výběry lze provádět myší: </li></ul><ul><li>řádek – kliknutím na levý okraj </li></ul><ul><li>sloupec – kliknutím na horní okraj </li></ul><ul><li>více řádků či sloupců – pomocí klávesy Shift </li></ul><ul><li>celá tabulka – ikona vlevo nahoře (zároveň možnost přesunu tabulky) </li></ul><ul><li>změna proporcí tabulky – ikona vpravo dole </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  90. 90. Sloupce a řádky tabulky <ul><li>Šířku sloupců a výšku řádků </li></ul><ul><ul><li>je možno nastavit tažením myši za hranici buňky </li></ul></ul><ul><ul><li>při výběru buňky u sloupců i u jednotlivých buněk </li></ul></ul><ul><li>Tabulka – Přizpůsobit – Přizpůsobit obsahu </li></ul><ul><ul><li>upraví rozměry tabulky přesně podle textu v buňkách </li></ul></ul><ul><li>Tabulka – Přizpůsobit – Přizpůsobit oknu </li></ul><ul><ul><li>spíše pro zobrazení na webu </li></ul></ul><ul><ul><li>v zobrazení při tisku roztáhne tabulku na šířku stránky </li></ul></ul><ul><li>Tabulka – Vlastnosti tabulky – Sloupec </li></ul><ul><ul><li>přesné nastavení šířky vybraných sloupců </li></ul></ul><ul><ul><li>hodnotu je možno udat v centimetrech nebo procentech </li></ul></ul><ul><li>Tabulka – Vlastnosti tabulky – Řádek </li></ul><ul><ul><li>přesné nastavení výšky vybraných řádků </li></ul></ul><ul><ul><li>přesně – oříznutí velkých objektů v buňce </li></ul></ul><ul><ul><li>nejméně – výška řádku se přizpůsobí obsahu </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  91. 91. Automatická a upřednostňovaná šířka sloupců <ul><li>Tabulka – Vlastnosti tabulky – Tabulka – Možnosti – Automaticky upravit velikost podle obsahu </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne automatické nastavování šířky sloupců podle obsahu </li></ul></ul><ul><li>Tabulka – Vlastnosti tabulky – Sloupec – Upřednostňovaná šířka </li></ul><ul><ul><li>je-li předchozí volba potlačena, sloupce se nastavují podle upřednostňované šířky </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  92. 92. Rozdělení tabulky <ul><li>Pokračování řádku na další stránce </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne případné rozdělení buněk na konci stránky </li></ul></ul><ul><li>Opakovat jako řádek záhlaví v horní části každé stránky </li></ul><ul><ul><li>aktuální řádek se bude opakovat v případě pokračování tabulky na více stránkách </li></ul></ul><ul><li>Zákaz rozdělení tabulky na konci stránky: </li></ul><ul><ul><li>vybrat celou tabulku kromě posledního řádku </li></ul></ul><ul><ul><li>Formát – Odstavec – Tok textu – Svázat s následujícím </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  93. 93. Opakování záhlaví tabulky <ul><li>Tabulka – Opakování řádků záhlaví </li></ul><ul><li>Opakuje jeden nebo více řádků tabulky jako záhlaví na všech stránkách tabulky, která je dlouhá na více stran dokumentu </li></ul><ul><li>Podmínky: </li></ul><ul><li>kurzor musí být v prvním řádku tabulky (tj. v záhlaví) nebo musí být vybráno několik prvních řádků tabulky (budou se opakovat všechny) </li></ul><ul><li>tabulka musí přesahovat nejméně na dvě stránky </li></ul><ul><li>zrušení opakování provedeme stejným příkazem </li></ul><ul><li>Opakování více řádků záhlaví tabulky se projeví zatržením volby: </li></ul><ul><li>Tabulka – Vlastnosti tabulky – Řádek – Opakovat jako řádek záhlaví v horní části každé stránky </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  94. 94. Sloučit a rozdělit buňky a tabulku <ul><li>Tabulka – Sloučit buňky </li></ul><ul><ul><li>sloučí vybrané buňky do jedné </li></ul></ul><ul><ul><li>nelze vybrat neobdélníkový výběr </li></ul></ul><ul><li>Tabulka – Rozdělit buňky </li></ul><ul><ul><li>rozdělí aktuální buňku na zvolený počet buněk </li></ul></ul><ul><ul><li>označíme-li více buněk, provede se nejprve jejich sloučení </li></ul></ul><ul><li>Tabulka – Rozdělit tabulku </li></ul><ul><ul><li>rozdělí tabulku v místě kurzoru na dvě tabulky a vloží mezi ně odstavec </li></ul></ul><ul><ul><li>spojení dvou tabulek – vymazat odstavce mezi nimi </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  95. 95. Automatický formát tabulky <ul><li>Výrobcem či uživatelem připravené formátování tabulek </li></ul><ul><li>Tvorba nového formátu tabulky (stylu tabulky): </li></ul><ul><ul><li>Styly a formátování – Nový styl – Typ stylu: tabulka </li></ul></ul><ul><ul><li>Tabulka – Automatický formát tabulky – Nový </li></ul></ul><ul><li>Uživatelem vytvořené styly tabulek se zařadí do Automatického formátu tabulek </li></ul><ul><li>Odstranit </li></ul><ul><ul><li>odstraní uživatelem vytvořený styl </li></ul></ul><ul><li>Změnit </li></ul><ul><ul><li>umožní upravit styl tabulky (včetně vestavěných) </li></ul></ul><ul><li>Výchozí </li></ul><ul><ul><li>daný styl je nastaven jako výchozí pro nové tabulky </li></ul></ul><ul><li>Odlišně formátovat </li></ul><ul><ul><li>zapne/vypne pro zvolenou část tabulky formátování nastavené ve stylu tabulky </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  96. 96. Řazení v tabulce <ul><li>Tabulka – Seřadit </li></ul><ul><li>umožňuje použít až 3 úrovně řazení </li></ul><ul><li>lze řadit vzestupně či sestupně </li></ul><ul><li>podle zvoleného sloupce řadí vždy celou tabulku (tj. každý řádek se chová jako jeden celek) </li></ul><ul><li>je možno nastavit, zda má tabulka záhlaví </li></ul><ul><li>příkaz řazení lze použít i v běžném textu např. k seřazení několika odstavců podle abecedy či čísel dle velikosti </li></ul><ul><li>Možnosti – upřesnění parametrů řazení </li></ul><ul><ul><li>např. pokud je na jednom řádku příjmení i jméno oddělené čárkou, lze nastavit jako oddělovač čárku a pak řadit buď podle jména, nebo podle příjmení (Pole1 či Pole2) </li></ul></ul><ul><ul><li>dále lze nastavit řazení pouze jednoho vybraného sloupce, rozlišování malých a velkých písmen a jazyk řazení </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  97. 97. Výpočty v tabulce <ul><li>Tabulka – Vzorec </li></ul><ul><li>standardně nabídne součet buněk vlevo nebo nad aktuální buňkou: =SUM(LEFT) či =SUM(ABOVE) </li></ul><ul><li>Vložit funkci – výběr z několika základních funkcí </li></ul><ul><li>možnost použít i uživatelské vzorce pomocí standardních operátorů, funkcí a označení buněk tabulky, např. =3*a1^2–5*b1^3 </li></ul><ul><li>doporučení: </li></ul><ul><ul><li>nevhodné pro složitější výpočty (postrádá většinu funkcí běžných u tabulkových kalkulátorů) </li></ul></ul><ul><ul><li>v takovém případě raději pracujte s tabulkou Excelu </li></ul></ul><ul><li>F9 – aktualizace vybraného vzorce při změně hodnot </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  98. 98. Změna počtu řádků či sloupců <ul><li>Tabulka – Vložit </li></ul><ul><ul><li>Tabulka – vloží tabulku na pozici kurzoru (i do buňky tabulky) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sloupce nalevo – vloží vybraný počet sloupců vlevo od aktuálního </li></ul></ul><ul><ul><li>Sloupce napravo – vloží vybraný počet sloupců vpravo od aktuálního </li></ul></ul><ul><ul><li>Řádky nad – vloží vybraný počet řádků nad aktuální </li></ul></ul><ul><ul><li>Řádky pod – vloží vybraný počet řádků pod aktuální </li></ul></ul><ul><ul><li>Buňky – vloží vybraný počet buněk a nabídne způsob posunu </li></ul></ul><ul><li>Tabulka – Odstranit </li></ul><ul><ul><li>Tabulka ( vybranou tabulku odstraníme také klávesou Backspace) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sloupce – platí pro aktuální sloupec nebo pro sloupce s výběrem </li></ul></ul><ul><ul><li>Řádky – platí pro aktuální řádek nebo pro řádky s výběrem </li></ul></ul><ul><ul><li>Buňky – odstraní aktuální buňku nebo buňky s výběrem; nabídne způsob posunu </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  99. 99. Panel nástrojů Tabulky a ohraničení Ruční návrh tabulky <ul><li>Zobrazit – Panely nástrojů – Tabulky a ohraničení </li></ul><ul><li>Tabulka – Navrhnout tabulku </li></ul><ul><li>První řádek ikon </li></ul><ul><ul><li>kreslení čar v tabulce </li></ul></ul><ul><ul><li>gumování čar v tabulce </li></ul></ul><ul><ul><li>typ čáry </li></ul></ul><ul><ul><li>tloušťka čáry </li></ul></ul><ul><ul><li>barva čáry </li></ul></ul><ul><ul><li>umístění čáry (panel Ohraničení a stínování) </li></ul></ul><ul><ul><li>barva výplně </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas <ul><li>Druhý řádek ikon </li></ul><ul><ul><li>vložit tabulku </li></ul></ul><ul><ul><li>sloučit buňky </li></ul></ul><ul><ul><li>rozdělit buňky </li></ul></ul><ul><ul><li>zarovnat vlevo nahoru </li></ul></ul><ul><ul><li>řádky stejně vysoké </li></ul></ul><ul><ul><li>sloupce stejně široké </li></ul></ul><ul><ul><li>automatický formát </li></ul></ul><ul><ul><li>směr textu </li></ul></ul><ul><ul><li>seřazení </li></ul></ul><ul><ul><li>součet buněk </li></ul></ul>
  100. 100. Vlastnosti tabulky <ul><li>Tabulka – Vlastnosti tabulky </li></ul><ul><li>karta Tabulka </li></ul><ul><ul><li>Upřednostňovaná šířka – šířka celé tabulky (v pixelech či procentech) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zarovnání – doleva, na střed, doprava </li></ul></ul><ul><ul><li>Obtékání – žádné, okolo </li></ul></ul><ul><ul><li>Odsazení zleva (o kolik) </li></ul></ul><ul><ul><li>Umístění – přesná pozice tabulky </li></ul></ul><ul><ul><li>Ohraničení a stínování </li></ul></ul><ul><ul><li>Možnosti – okraje všech buněk tabulky, mezery mezi buňkami, úprava šířky tabulky podle textu </li></ul></ul><ul><li>karta Buňka </li></ul><ul><ul><li>Upřednostňovaná šířka (v pixelech či procentech) </li></ul></ul><ul><ul><li>Svislé zarovnání – nahoru, doprostřed, dolů </li></ul></ul><ul><ul><li>Možnosti – nastavení okrajů jednotlivých buněk </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  101. 101. Další možnosti tabulek <ul><li>Skrýt mřížku – zapne/vypne pomocnou mřížku tabulky </li></ul><ul><ul><li>netiskne se </li></ul></ul><ul><ul><li>nejedná se o ohraničení </li></ul></ul><ul><li>Směr textu </li></ul><ul><ul><li>text v buňce tabulky je možno natočit o 90 stupňů volbou Formát – Směr textu (platí i pro textové pole) </li></ul></ul><ul><ul><li>jiný úhel bychom museli řešit pomocí textového pole nebo WordArtu </li></ul></ul><ul><li>Přizpůsobit </li></ul><ul><ul><li>obsahu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>tabulka přesně ohraničuje v ní obsažený text; při psaní se šířka buňky může zvětšovat </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>oknu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>pro web; v zobrazení při tisku bude tabulka zobrazena na šířku stránky </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>pevná šířka sloupce </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ zamkne˝ šířku sloupců tabulky; text v buňkách se bude zalamovat </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>řádky stejně vysoké </li></ul></ul><ul><ul><li>sloupce stejně široké </li></ul></ul><ul><li>V buňce tabulky může být další vnořená tabulka </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  102. 102. 4. Vložit
  103. 103. Konec <ul><li>Vložit – Konec </li></ul><ul><li>Konec stránky – vynucené ukončení stránky na pozici kurzoru </li></ul><ul><li>Zalomení sloupce – vynucené ukončení sloupce na pozici kurzoru </li></ul><ul><li>Konec obtékání textu – vynucené ukončení obtékání obrázku textem na pozici kurzoru </li></ul><ul><li>Oddíl je část textu s výrazně odlišným formátováním </li></ul><ul><li>Typy konců oddílu: </li></ul><ul><li>Na další stránce – nový oddíl začne na nové stránce </li></ul><ul><li>Na stejné stránce – nový oddíl začne na téže stránce </li></ul><ul><li>Na sudé resp. liché stránce – nový oddíl začne na sudé resp. liché stránce; používá se, např. má-li nová kapitola začínat na sudé, resp. liché stránce </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  104. 104. Číslování stránek <ul><li>Vložit – Čísla stránek </li></ul><ul><li>Umístění </li></ul><ul><ul><li>provádí se v režimu zobrazení záhlaví nebo zápatí stránky </li></ul></ul><ul><ul><li>je možno dodatečně přesunout kamkoli na stránku </li></ul></ul><ul><li>Zarovnání </li></ul><ul><ul><li>vlevo, vpravo, uprostřed, uvnitř, vně (pro různé zobrazení sudých a lichých čísel) </li></ul></ul><ul><li>Zobrazit číslo na první stránce </li></ul><ul><ul><li>ano/ne </li></ul></ul><ul><li>Formát – upřesnění formátování číslování </li></ul><ul><ul><li>číslovací posloupnost </li></ul></ul><ul><ul><li>včetně čísla kapitoly – u čísla stránky je uvedeno i číslo kapitoly oddělené zvoleným oddělovačem </li></ul></ul><ul><ul><li>číslování stránek – číslovat od/pokračovat v číslování z předchozího oddílu </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  105. 105. Záhlaví a zápatí <ul><li>Zobrazit – Záhlaví a zápatí </li></ul><ul><li>oblast stránky nad a pod hranicí textu (v oblasti horního a dolního okraje stránky) </li></ul><ul><li>aktivuje se též vložením čísel stránek (Vložit – Čísla stránek) </li></ul><ul><li>automaticky se objeví panel nástrojů Záhlaví a zápatí </li></ul><ul><li>slouží ke vkládání informací (včetně grafiky), které se opakují na všech stránkách oddílu </li></ul><ul><li>celkový pohled na stránku včetně záhlaví a zápatí – Náhled </li></ul><ul><li>Soubor – Vzhled stránky – Rozložení: nastavení rozměrů, umístění a dalších vlastností Záhlaví a zápatí </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  106. 106. Panel nástrojů Záhlaví a zápatí <ul><li>Vložit automatický text – vloží vybranou položku autotextu </li></ul><ul><li>Vložit pole STRÁNKA – pole zajišťující automatické číslování stránek </li></ul><ul><li>Vložit počet stránek – číslo určující celkový počet stránek v dokumentu </li></ul><ul><li>Formát čísel stránek – umožní nastavení formátu číslování stran </li></ul><ul><li>Vložit pole DATUM – vloží pole aktuální datum (lze aktualizovat) </li></ul><ul><li>Vložit pole ČAS – vloží pole aktuální čas (lze aktualizovat) </li></ul><ul><li>Vzhled stránky – umožní nastavit vzhled stránky (např. pro aktuální oddíl) </li></ul><ul><li>Zobrazit či skrýt text dokumentu </li></ul><ul><li>Stejné jako minulé – nastaví záhlaví či zápatí jako v předchozím oddílu </li></ul><ul><li>Přepnout mezi záhlavím a zápatím </li></ul><ul><li>Zobrazit předchozí – předchozí oddíl </li></ul><ul><li>Zobrazit další – další oddíl </li></ul><ul><li>Zavřít – ukončí práci se záhlavím a zápatím – návrat do textu dokumentu </li></ul><ul><li>Aktualizace vybraného pole: klávesa F9 </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  107. 107. Datum a čas <ul><li>Vložit – Datum a čas </li></ul><ul><li>velký výběr formátů </li></ul><ul><li>volba jazyka </li></ul><ul><li>Aktualizovat automaticky </li></ul><ul><ul><li>vždy při otevření a před tiskem souboru </li></ul></ul><ul><ul><li>vypnutí – konstantní text, nikoli pole </li></ul></ul><ul><ul><li>(ruční aktualizace pole – F9) </li></ul></ul><ul><li>Výchozí </li></ul><ul><ul><li>vybraný formát data/času bude nabízen jako výchozí pro nové dokumenty </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  108. 108. Automatický text <ul><li>Vložit – Automatický text </li></ul><ul><li>pro vkládání opakovaných frází, jmen, adres, ale i obrázků, tabulek a jiných objektů </li></ul><ul><li>hotový automatický text lze do dokumentu vložit: </li></ul><ul><ul><li>Vložit – Automatický text – výběr z možností v dolní části </li></ul></ul><ul><ul><li>Vložit – Automatický text – Automatický text – Automatický text – vybrat – Vložit </li></ul></ul><ul><ul><li>začít psát autotext a stisknout F3 </li></ul></ul><ul><ul><li>začít psát autotext, po čtyřech písmenech se objeví, stisknout F3 či Enter </li></ul></ul><ul><li>nový automatický text lze vytvořit: </li></ul><ul><ul><li>z výběru kombinací kláves Alt+F3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Vložit – Automatický text – Nový </li></ul></ul><ul><ul><li>z výběru: Vložit – Automatický text – Automatický text (zde je možno nastavit pro automatický text zkratku) </li></ul></ul><ul><ul><li>kopírováním přes schránku </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  109. 109. Karta Automatický text <ul><li>Vložit – Automatický text – Automatický text – Automatický text </li></ul><ul><li>Nabízet položky automatického textu – po zapsání prvních 4 písmen automatického textu </li></ul><ul><li>Přidat – nový automatický text z výběru </li></ul><ul><li>Odstranit – odstraní vybranou položku automatického textu </li></ul><ul><li>Vložit – vloží položku automatického textu do dokumentu </li></ul><ul><li>Panel nástrojů – zapne panel nástrojů Automatický text </li></ul><ul><li>Oblast hledání – z jakého dokumentu budou nabízeny položky autotextu </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  110. 110. Symbol <ul><li>Vložit – Symbol </li></ul><ul><li>rozsah klávesnice je omezený </li></ul><ul><li>existuje několik způsobů, jak vložit do dokumentu méně používané či jinak exotické znaky </li></ul><ul><li>Vložit – Symbol – Symboly </li></ul><ul><ul><li>Písmo – výběr fontu; Symbol, Wingdings, Webdings </li></ul></ul><ul><ul><li>Automatické opravy – zapne kartu Automatických oprav </li></ul></ul><ul><ul><li>Klávesová zkratka – nastavení klávesové zkratky pro vybraný znak </li></ul></ul><ul><ul><li>Kód znaku – číslo znaku ve zvoleném kódování (problematika kódování přesahuje rozsah výkladu; zájemci viz www.cestina.cz) </li></ul></ul><ul><li>Vložit – Symbol – Speciální znaky </li></ul><ul><ul><li>některé další důležité znaky, jako např. pevná mezera </li></ul></ul><ul><li>Jiný způsob: znát klávesové zkratky či kódy důležitých znaků </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  111. 111. Komentář <ul><li>Vložit – Komentář </li></ul><ul><li>Komentář je doplňkový text, který je zobrazován a tisknut volitelně (standardně se netiskne); často se využívá pro potřeby revizí </li></ul><ul><li>Dokument může být komentován více recenzenty </li></ul><ul><ul><li>Nástroje – Možnosti – Informace o uživateli (změna recenzenta) </li></ul></ul><ul><li>Panel nástrojů – Revize – Zobrazit – Komentář </li></ul><ul><ul><li>vypne/zapne všechny komentáře </li></ul></ul><ul><li>Panel nástrojů Revize – Zobrazit – Recenzenti </li></ul><ul><ul><li>vypnutí komentářů vybraného recenzenta </li></ul></ul><ul><li>Zobrazit – Značky </li></ul><ul><ul><li>vypne/zapne zobrazení komentářů a dalších značek v dokumentu </li></ul></ul><ul><li>Tisk dokumentu s komentáři: </li></ul><ul><ul><li>Soubor – Tisk – Vytisknout: Dokument se značkami </li></ul></ul><ul><li>Panel nástrojů Revize – Nový komentář – Hlasový komentář </li></ul><ul><ul><li>komentáře můžeme nahrát v akustické podobě z mikrofonu </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  112. 112. Poznámka pod čarou a vysvětlivka <ul><li>Vložit – Odkaz – Poznámka pod čarou </li></ul><ul><li>Používá se pro popis detailů, které autor nechce uvádět přímo v textu; zpřehlednění dokumentu </li></ul><ul><li>Poznámky pod čarou: </li></ul><ul><ul><li>přímo na stránce s textem, který na ně odkazuje </li></ul></ul><ul><ul><li>standardně číslovány 1, 2, 3… </li></ul></ul><ul><li>Vysvětlivky: </li></ul><ul><ul><li>shromážděny na konci dokumentu </li></ul></ul><ul><ul><li>standardně číslovány i, ii, iii… </li></ul></ul><ul><li>Oba druhy poznámek </li></ul><ul><ul><li>jsou číslovány automaticky </li></ul></ul><ul><ul><li>existuje na ně hypertextový odkaz z textu (kliknutí na číslo poznámky) </li></ul></ul><ul><ul><li>při přejetí myši se zobrazí text poznámky </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  113. 113. Poznámka a vysvětlivka <ul><li>Umístění </li></ul><ul><ul><li>Poznámky pod čarou </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>konec stránky </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pod textem </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vysvětlivky </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>na konci oddílu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>na konci dokumentu </li></ul></ul></ul><ul><li>Převést </li></ul><ul><ul><li>poznámky na vysvětlivky </li></ul></ul><ul><ul><li>vysvětlivky na poznámky </li></ul></ul><ul><ul><li>zaměnit </li></ul></ul><ul><li>Formát číslování </li></ul><ul><ul><li>určení posloupnosti číslování </li></ul></ul><ul><li>Vlastní značky </li></ul><ul><ul><li>každá vysvětlivka může mít speciální značku </li></ul></ul><ul><li>Začít od </li></ul><ul><ul><li>počátek číslování </li></ul></ul><ul><li>Číslování </li></ul><ul><ul><li>Průběžně </li></ul></ul><ul><ul><li>Na každý oddíl zvlášť </li></ul></ul><ul><li>Změny použít na </li></ul><ul><ul><li>Tento oddíl </li></ul></ul><ul><ul><li>Celý dokument </li></ul></ul><ul><li>Zobrazit – Poznámky pod čarou – ve všech režimech kromě Rozložení při tisku lze editovat: </li></ul><ul><ul><li>oddělovač poznámky pod čarou </li></ul></ul><ul><ul><li>pokračování poznámky na další stránce </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  114. 114. Titulek <ul><li>Vložit – Odkaz – Titulek </li></ul><ul><li>Postup ručního číslování: </li></ul><ul><ul><li>klikněte na objekt (např. do tabulky) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vložit – Odkaz – Titulek (nebo pravé tlačítko myši – Titulek) </li></ul></ul><ul><ul><li>nastavit dle potřeb </li></ul></ul><ul><ul><li>při vložení titulku mezi jiné dojde k automatickému přečíslování </li></ul></ul><ul><ul><li>k vloženému titulku lze doplnit libovolný text </li></ul></ul><ul><li>Postup automatického číslování: </li></ul><ul><ul><li>Vložit – Odkaz – Titulek (nebo pravé tlačítko myši – Titulek) </li></ul></ul><ul><ul><li>nastavit dle potřeb </li></ul></ul><ul><ul><li>Automatický titulek – zaškrtnout druh objektu(-ů), které se mají číslovat </li></ul></ul><ul><ul><li>následně vytvářené objekty (vybraného druhu) budou automaticky otitulkovány </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas vložení titulku ručně pouze pro vybrané objekty automaticky pro všechny nově vytvářené objekty zvoleného typu
  115. 115. Nastavení vlastností titulku <ul><li>Titulek – ukázka titulku </li></ul><ul><li>Popisek – výběr popisku </li></ul><ul><li>Umístění – nad či pod objektem </li></ul><ul><li>Nový popisek – pokud nám standardní výběr nevyhovuje </li></ul><ul><li>Odstranit jmenovku – odstraní jmenovku ze seznamu popisků (pouze pro uživatelské popisky) </li></ul><ul><li>Číslování – nastavení způsobu číslování </li></ul><ul><li>Automatický titulek – výběr objektů, které se budou číslovat automaticky při jejich vytvoření </li></ul><ul><li>Formát stylu Titulek, který se při použití titulku vytvoří, lze nastavit v podokně Styly a formátování </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  116. 116. Křížový odkaz <ul><li>Vložit – Odkaz – Křížový odkaz </li></ul><ul><li>Skok na určitý objekt v dokumentu (tabulku, obrázek, nadpis…) </li></ul><ul><li>Platí pouze pro objekty v jednom dokumentu; pro skok na jiný dokument použijeme obecnější Hypertextový odkaz </li></ul><ul><li>Typ odkazu – na jaký objekt má odkaz mířit </li></ul><ul><li>Vložit odkaz na – upřesnění textu odkazu </li></ul><ul><li>Hypertextový odkaz – pro možnost odskoku na cíl pomocí Ctrl+kliknutí myši </li></ul><ul><li>Slova nahoře/dole – doplní směr umístění odkazu, pokud není uveden již ve volbě Vložit odkaz na </li></ul><ul><li>Pro titulek – výběr titulku (čísla), pro který vytváříme křížový odkaz </li></ul><ul><li>Aktualizace při změně </li></ul><ul><ul><li>automaticky při otevření či tisku souboru </li></ul></ul><ul><ul><li>ručně: vybrat aktualizovanou část (či vše), klávesa F9 </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  117. 117. Rejstřík (pole Index) <ul><li>Možnost automatického generování rejstříku z vybraných slov nebo z připraveného seznamu slov </li></ul><ul><li>Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy – Označit </li></ul><ul><ul><li>Označit: označování slov pro rejstřík; přepne se do režimu zobrazování netisknutých znaků </li></ul></ul><ul><ul><li>Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy – Označit vše: označí všechny výskyty vybraného slova </li></ul></ul><ul><ul><li>Hlavní položka – vytvoří hlavní položku rejstříku </li></ul></ul><ul><ul><li>Vnořená položka – vytvoří vnořenou položku rejstříku; další úrovně po dvojtečkách </li></ul></ul><ul><ul><li>Křížový odkaz – odkaz na jinou položku rejstříku </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktuální stránka – číslo aktuální stránky (standard) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozsah stránek – pomocí předem vytvořené záložky (pro označený text) je možno např. určit celou kapitolu </li></ul></ul><ul><li>Čísla stránek zarovnat doprava – je-li tato volba aktivována, pak lze nastavit Vodící znak </li></ul><ul><li>Vodící znak – zobrazuje se opakovaně od slova k číslu stránky </li></ul><ul><li>Formáty </li></ul><ul><ul><li>výběr vzhledu rejstříku </li></ul></ul><ul><ul><li>návrh vlastního formátu: Podle šablony – Změnit </li></ul></ul><ul><li>Typ – odsazený (zabere více místa na stránce) či zarovnaný </li></ul><ul><li>Sloupce – počet sloupců rejstříku </li></ul><ul><li>Aktualizace při změně </li></ul><ul><ul><li>automaticky při otevření či tisku souboru </li></ul></ul><ul><ul><li>ručně: vybrat aktualizovanou část (či vše), klávesa F9 </li></ul></ul><ul><li>Smazání položky rejstříku – zobrazit netisknuté znaky, smazat výraz ve slož. závorkách {XE atd.}, aktualizovat rejstřík </li></ul>13.3.2011 datum a čas POZOR! Při tvorbě rejstříku a dalších automatických seznamů záleží na velikosti písmen (např. u volby Označit vše)
  118. 118. Konkordanční soubor <ul><li>běžný dokument Wordu obsahující tabulku s jedním nebo dvěma sloupci </li></ul><ul><ul><li>1. sloupec: hledaný tvar slova pro rejstřík v dokumentu </li></ul></ul><ul><ul><li>2. sloupec: vzhled termínu v rejstříku </li></ul></ul><ul><ul><li>pokud má tabulka pouze 1 sloupec, předpokládá se, že 1. sloupec = 2. sloupec </li></ul></ul><ul><li>způsob použití </li></ul><ul><ul><li>Vložit – Odkazy – Rejstřík a seznamy – Automaticky – vyhledat konkordanční soubor </li></ul></ul><ul><ul><li>Vložit – Odkazy – Rejstřík a seznamy – OK </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas slouží k automatickému vyhledání slov pro rejstřík a jeho vytvoření ukázka možného vzhledu konkordančního souboru Konkordance – slovník: soupis shodných míst z jedné nebo několika knih Hérakleita Hérakleitos z Effezu Pythagorův Pythagoras ze Samu Appoloniova Appolonius z Targy
  119. 119. Obsah (pole TOC) <ul><li>Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy – Obsah </li></ul><ul><li>Obsah je automaticky vytvářen ze stylů odstavců Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3 atd. </li></ul><ul><li>Zobrazit čísla stránek – standardní nastavení </li></ul><ul><li>Čísla stránek zarovnat doprava – použito-li, lze použít vodící znak </li></ul><ul><li>Namísto čísel stránek použít hypertextové odkazy (pro web) </li></ul><ul><li>Vodící znak – „výplňový” znak mezi názvem kapitoly a číslem stránky </li></ul><ul><li>Formáty – výběr vzhledu obsahu (změna stylů) </li></ul><ul><li>Zobrazit úrovně – kolik úrovní nadpisů bude použito pro generování obsahu </li></ul><ul><li>Možnosti – úrovně osnovy, položky z polí: další možnosti zdroje obsahu </li></ul><ul><li>Změnit – je-li zvolen Formát Podle šablony; vlastní formátování obsahu </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  120. 120. Seznam obrázků <ul><li>Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy – Obrázky </li></ul><ul><li>můžeme vytvořit nejen seznam obrázků, ale libovolných objektů opatřených titulkem (rovnic, tabulek…) </li></ul><ul><li>Volby již většinou známe: </li></ul><ul><ul><li>Zobrazit čísla stránek – standardní nastavení </li></ul></ul><ul><ul><li>Čísla stránek zarovnat doprava – pak lze použít vodící znak </li></ul></ul><ul><ul><li>Namísto čísel stránek použít hypertextové odkazy (pro web) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vodící znak – „výplňový” znak mezi názvem objektu a číslem stránky </li></ul></ul><ul><ul><li>Formáty – výběr vzhledu seznamu </li></ul></ul><ul><ul><li>Popisek titulku – výběr popisku </li></ul></ul><ul><ul><li>Včetně popisku a čísla – zobrazení/vypnutí automaticky generovaných informací </li></ul></ul><ul><ul><li>Možnosti – další upřesnění nastavení (styly, pole) </li></ul></ul><ul><ul><li>Změnit – je-li zvolen Formát Podle šablony; vlastní formátování seznamu </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  121. 121. Seznam citací (pole TOA) <ul><li>Jako tvorba rejstříku </li></ul><ul><li>Možnost členit citace do kategorií </li></ul><ul><li>V textu může být vyhledána krátká citace </li></ul><ul><ul><li>nesmí být uvedena před dlouhou </li></ul></ul><ul><ul><li>musí se použít tlačítko Vyhledat vše </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  122. 122. Obrázek <ul><li>Vložit – Obrázek </li></ul><ul><li>Word umožňuje vkládat různé druhy obrázků: </li></ul><ul><li>Kliparty – rozšiřitelná galerie MS Office; vektorové upravitelné kresby </li></ul><ul><ul><li>je možno je vyhledat podle názvu (s každým obrázkem se ukládají klíčová slova; pravým tlačítkem na obr. v galerii – Upravit klíčová slova) či přípony </li></ul></ul><ul><ul><li>nechat si zobrazit galerii strukturovanou podle kategorií (Galerie médií – Kolekce sady Office) </li></ul></ul><ul><ul><li>galerii možno spustit i samostatně: soubor MSTORE.EXE </li></ul></ul><ul><li>Ze souboru – externí grafický soubor; Word dovoluje vložit celou řadu formátů a pro další nainstalovat importní filtry </li></ul><ul><li>Ze skeneru nebo fotoaparátu – vložení grafiky přímo z digitálního zařízení </li></ul><ul><li>Organizační diagram – strukturované schéma; panel nástrojů </li></ul><ul><li>Nová kresba – možnost nakreslit novou grafiku na Kreslicí plátno </li></ul><ul><li>Automatické tvary – různé připravené tvary s možností popisku </li></ul><ul><li>WordArt – „umělecký” text; různé možnosti nastavení, prostorové efekty; panel nástrojů WordArt </li></ul><ul><li>Graf – vložení grafu vygenerovaného z tabulky </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  123. 123. Vlastnosti obrázku <ul><li>pravým tlačítkem myši na obrázku – Formát obrázku (či Formát – Obrázek) </li></ul><ul><li>karta Barvy a čáry </li></ul><ul><ul><li>barva, tloušťka a styl obrysu, průhlednost </li></ul></ul><ul><li>karta Velikost </li></ul><ul><ul><li>výška, šířka, otočení, měřítko (vše lze nastavit i ručně) </li></ul></ul><ul><ul><li>zachovat poměr výšky a šířky </li></ul></ul><ul><ul><li>vzhledem k původní velikosti obrázku </li></ul></ul><ul><li>karta Obrázek </li></ul><ul><ul><li>Oříznutí </li></ul></ul><ul><ul><li>Barva </li></ul></ul><ul><ul><li>Jas </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrast </li></ul></ul><ul><li>karta Pozice – viz. </li></ul><ul><li>karta Textové pole </li></ul><ul><ul><li>u automatických tvarů s textem </li></ul></ul><ul><li>karta Web </li></ul><ul><ul><li>alternativní text pro export do HTML jazyka </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  124. 124. Karta Pozice <ul><li>v textu – obrázek se chová jako znak textu (lze jej jako text přesouvat) </li></ul><ul><li>obdélník – obdélníkový okraj; lze posouvat a obtékat textem </li></ul><ul><li>těsné – pro těsné obtékání textem </li></ul><ul><li>za textem – obrázek je překryt textem </li></ul><ul><li>před textem – text je překryt obrázkem </li></ul><ul><li>Upřesnit – Umístění obrázku </li></ul><ul><ul><li>nastavení vodorovné a svislé pozice vůči různým objektům </li></ul></ul><ul><ul><li>Přesunovat objekt s textem (ke kterému je ukotven) </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzamknout ukotvení – kotvu nelze přesunovat </li></ul></ul><ul><ul><li>Povolit překrytí – pro obrázky se stejným typem obtékání (nastavení z-pozice: pravé tlačítko na obrázku, Pořadí) </li></ul></ul><ul><li>Upřesnit – Obtékání textu </li></ul><ul><ul><li>Styl obtékání – další upřesnění pozice obrázku v textu; zřejmé z náhledů </li></ul></ul><ul><ul><li>Zalomit text – způsob zalomení obtékaného textu </li></ul></ul><ul><ul><li>Vzdálenost od textu – pouze styl obtékání Obdélník dovoluje nastavit všechny okraje </li></ul></ul>13.3.2011 datum a čas
  125. 125. Automatické tvary <ul><li>čáry </li></ul><ul><li>spojovací čáry </li></ul><ul><li>základní tvary </li></ul><ul><li>šipky </li></ul><ul><li>vývojové diagramy </li></ul><ul><li>hvězdy a nápisy </li></ul><ul><li>popisky </li></ul><ul><li>další automatické tvary </li></ul>13.3.2011 datum a čas
  126. 126. Kotva a Kreslicí plátno <ul><li>Kotva </li></ul><ul><ul><li>Určuje, ke kterému odstavci je obrázek ukotven </li></ul></ul><ul><ul><li>Nezobrazí se, je-li nastavená pozice objektu V textu </li></ul></ul><ul><ul><li>Nástroje – Možnosti – Zobrazení – Kotvy objektů </li></ul></ul>

  ×