Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[PL] Jak programować aby nie zwariować?

450 views

Published on

Oprogramowanie można podzielić na typu według wielu rożnych
kluczy, jednym z nich może być: czy buduje produkt który będę utrzymywał przez lata, czy piszę kod dla kogoś - i przyszłość rozwiązania to nie będzie już moje zmartwienie. Przy tak postawionym pytaniu zasadnicza różnica dotyczy jakości, nie tylko ostatecznego produktu (działa czy nie działa) ale jakości samego rozwiązania. Nie tego co zostało dostarczone ale jak zostało zrobione. Bo właśnie to 'jak' wpływa później na koszt nanoszenia poprawek, dodawania kolejnych elementów, poprawiania ewentualnych błędów. Na wykładzie chciałbym przybliżyć te zasady jak, jak programować aby później z trwoga nie wracać do fragmentów sprzed lat. Jakich trzymać się zasad aby kod był czytelny, klarowny, intencja jasna a całość była dobrze zaprojektowana

Published in: Technology
 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

[PL] Jak programować aby nie zwariować?

 1. 1. Jak programować abynie zwariować?Jakub Marchwicki04.04.2013
 2. 2. Na początek
 3. 3. Co to za gość?
 4. 4. Co ja tu robię?
 5. 5. Co ja tu robię?
 6. 6. Co ja tu robię?
 7. 7. Co ja tu robię?ból
 8. 8. Co ja tu robię?bólliczba slajdów
 9. 9. Co ja tu robię?bólliczba slajdówOKRyzykoutratyzdrowia35 slajdów
 10. 10. Co ja tu robię?bólliczba slajdówOKRyzykoutratyzdrowia205 slajdów
 11. 11. I po co to wszystko?Bo software to nasze hobby
 12. 12. I po co to wszystko?Bo software to nasze hobbyfach
 13. 13. I po co to wszystko?Bo software to nasze hobbyfachzawód
 14. 14. I po co to wszystko?Bo software to nasze hobbyfachzawódprzyjemność
 15. 15. I po co to wszystko?bo płacą nam za pisaniedokumentacjipisanie kodu to przyjemność
 16. 16. Punkt wyjścia
 17. 17. Punkt wyjścia
 18. 18. Kiedy software jest dobry?Oprogramowanie musi działaćMusi być na czasMusi być rozbudowywalneModyfikowalneMusi mieć odpowiednią jakośćPunkt wyjścia
 19. 19. Kiedy software jest dobry?Oprogramowanie musi działaćMusi być na czasMusi być rozbudowywalneModyfikowalneMusi mieć odpowiednią jakośćTo zależy???Punkt wyjścia
 20. 20. Więc czym jest jakośćDla kogoś Dla siebieDla kogo pracuje?
 21. 21. Więc czym jest jakośćDla kogoś Dla siebieDla kogo pracuje?
 22. 22. „Jakość (jak piękno) jest sądemwartościującym, wyrażonym przezużytkownika. Jeśli nie ma takiegoużytkownika – nie ma takiego sądu”PlatonWięc czym jest jakość
 23. 23. Więc czym jest jakośćDla kogoś Dla siebieDla kogo pracuje?
 24. 24. „Jakość to sposób myślenia,który powoduje, że stosuje się ibez przerwy poszukujenajlepszych rozwiązań”William Edwards DemingWięc czym jest jakość
 25. 25. Plan-Do-Study-Act
 26. 26. If design is a hypothesishow can you prove it?Czy mój software jest dobrej jakości?
 27. 27. Czy mój software jest dobrej jakości?Oprogramowanie musi działaćMusi być na czasMusi być rozbudowywalneModyfikowalneMusi mieć odpowiednią jakość
 28. 28. Jak programować aby nie zwariować?
 29. 29. Użyjmy frameworka
 30. 30. Konkretyzacja pewnej ideiWprowadzenie uporządkowanegosposoby pracyUjęcie złożonych czynności w zestawpowtarzalnych krokówFramework to pewna obietnica
 31. 31. No więc mamy to zadanieI ten ciekawy framework…Wyobraźmy sobie nowy projekt…
 32. 32. …w którym framework nie zadziałał
 33. 33. Szukamy doświadczenia, pytamy
 34. 34. Samodzielnie poszukujemy drogi
 35. 35. Stosujemy framework na siłę
 36. 36. Porzucamy framework i robimy po staremu
 37. 37. I jeżeli ma szczęście do pierwszy dwóch
 38. 38. A po latach
 39. 39. • Kod jest podstawowym mediumkomunikacji w projekcie• Zły kod to jak solenie herbaty koledzez zespołu albo plucie do kanapki – aprzecież nie jesteśmy złośliwiWartości
 40. 40. • Jako zespół jesteśmy jednością– Jak ja pójdę na skróty, to kolegabędzie się męczył– I jako całość i tak będziemynieefektywniWartości
 41. 41. • Programy są częściej czytane niżpisane• Więcej czasu poświęcamy namodyfikację istniejącego kodu niż natworzenie nowegoImplementation Patterns
 42. 42. • Komunikacja – kod źródłowy powinnosię czytać jak książkę• Prostota – wprowadzaj złożonośćtylko wtedy, kiedy jest to konieczne• Elastyczność – elastyczność tododatkowa złożoność, więcwprowadzaj ją tylko tam gdzie tokonieczneImplementation patterns
 43. 43. • Lokalne konsekwencje – zmiana wjednym miejscu nie powoduje zmian winnych• Minimalne powtórzenia – DRYImplementation patterns
 44. 44. • Dane i logika razem – ponieważ danei logika z reguły zmieniają się w tymsamym czasie• Symetria – utrzymuj podobny poziomabstrakcji w obrębie metody / klasyImplementation patterns
 45. 45. „Czysty kod jest prosty i bezpośredni.Czysty kod czyta się jak dobrzenapisaną prozę. Czysty kod nigdy niezaciemnia zamiarów projektanta; jestpełen trafnych abstrakcji i prostychścieżek sterowania.”Grady Booch – to jeden z tych panów od UMLa
 46. 46. Czysty kod
 47. 47. Czysty kod
 48. 48. • Po prostu głęboko wierzymy że dobrykod nam pomoże• Choć nie wiemy jak, intuicyjniestaramy się go stosować• Z pokorą przyjmujemy karcący wzrokmnichaNie wiemy że nie wiemy
 49. 49. • Uczymy się… bez wnikania w kontekst Nazywaj zmienne w taki a taki sposób Stosuj komentarze w takich a nie innychprzypadkach Dziel funkcje na części zgodnie z takimia takimi zasadami• Z czasem zobaczymy że z czystymkodem lepiej się pracuje… tak poludzku
 50. 50. Nasz mózg lepiej reaguje na czysty kod• Utrzymujemy koncentrację• Nie gubimy wątków, swobodniejpodążamy tokiem myślenia• Cognitive load – możemy pomieścićposzczególne kawałki kodu w głowiewięc potrafimy się miedzy nimiswobodnie przemieszczać
 51. 51. • Nazwy• Funkcje• Komentarz• Formowanie kodu• Obiekty i struktury danych• Obsługa błędówPoziom I
 52. 52. • Nazwy• Funkcje• Komentarz• Formatowanie kodu• Obiekty i struktury danych• Obsługa błędówPoziom I
 53. 53. • Nazwy zmiennych, metod, klaspowinny być wystarczająco opisoweaby zrozumieć jaką wartośćprzetrzymuje zmienna i jaką czynnośćwykonuje metoda.Zmienne
 54. 54. • Nazwy nie powinny wymagaćdodawania komentarza• Nazwy zmiennych nie mogąwprowadzać w błąd!• Nazwy metod nie mogą ukrywaćfunkcjonalności!Nazewnictwo
 55. 55. int d1; //dni od rozpoczęciaint d2; //dni do zakończeniaint d3; //dni wolnychint daysSinceStart;int daysTillEnd;int daysOf;public List<int[]> getThem() {List<int[]> list1 = new ArrayList<int[]>();for (int[] x : theList)if (x[0] == 4)list1.add(x);return list1;} public List<int[]> getDates() {List<int[]> dateList = new ArrayList<int[]>();for (int[] week : theWeeksArray)if (week[0] == BEGIN_DATE)dateList.add(x);return dateList;}
 56. 56. for (int i=0; i<10; i++){k += ((l[i]*1.5) / 3 );}float milleageRate;const int NUMER_OF_EMPLOYEE = 3;float sum = 0;for ( int i=0; i<numberOfTrips; i++ ){float totalCompensation = tripLength[i] * milleageRate;float deduction = totalCompensation / NUMER_OF_EMPLOYEE;sum += deduction;}
 57. 57. • Korzystaj z nazw, które możnawymówićUłatwiają zapamiętywanieUmożliwiają swobodną dyskusję o kodzieNazwewnictwo
 58. 58. public class CsmrDt {public void crtshpcrt() {/*...*/};public void remcrt() {/*...*/};private final int ssntm = 10;/*...*/}public class CustomerDataset {public void createShoppingCart() {/*...*/};public void removeCart() {/*...*/};private final int sessionTimeout = 10;/*...*/}
 59. 59. • Używaj rzeczowników lub wyrażeńrzeczownikowych do nazywania klasnp.: Customer, Account, Page• Nie nazywaj klas za pomocączasowników• Używaj nazw konkretnych a nie“wszystkoznaczących”ManagerFactoryProcessorKlasy
 60. 60. • Używaj czasowników lub wyrażeńczasownikowych do nazywania metod np.:addUser, deleteCustomer, update• Twórz nazwy metod tak, aby wyrażały to corobiąMetody
 61. 61. • Nazwy powinny sugerować co zwracają• Nazwy muszą mówić o całym zakresiefunkcjonalnościMetodyString findLastNameOfCustomerWithId(long customerId){...}Map<Long, Customer> customers;Customer getCustomer(Long id){Customer customer = customers.get(id);if(customer == null){customer = createNewCustomer(id);}return customer;}
 62. 62. • Bądź konsekwentny i używaj tych samychsłów do określania podobnych czynności,np.: add, get, DeviceManager,ProtocolControllerMetody
 63. 63. • Nazwy• Funkcje• Komentarz• Formatowanie kodu• Obiekty i struktury danych• Obsługa błędówPoziom I
 64. 64. • Zasada pierwsza:funkcje powinny być małe• Zasada druga:funkcje powinny być jeszcze mniejszeFunkcje
 65. 65. Functions should do one thing.Should do it wellShould do it only!Funkcje
 66. 66. Funkcje• Korzystaj z nazw dokładnie opisującychprzeznaczenie funkcji• Nie obawiaj się konstruowania długich nazw• Stosuj spójne nazwy - wykorzystuj te same frazy,rzeczowniki czy czasowniki dla funkcjiwykonujących analogiczne operacje• addCustomer, putItemToBasket• UserSettings, AdminConfiguration• Nie ukrywaj funkcjonalności za złymi nazwamifunkcji
 67. 67. Funkcje• Pisz funkcje zawierające jak najmniejszą liczbęargumentów• Funkcją idealną jest funkcja bezargumentowa• Dopuszczalne są funkcjejedno- i dwuargumentowe• Unikaj funkcji już z trzema argumentami• Funkcje posiadające więcej niż trzy argumentystosuj tylko w uzasadnionych sytuacjach
 68. 68. writeField(outputStream, name);outputStream.writeField(name);createSquare(width, height);calculateRectangularPrismVolume(double height,double width, double depth);calculateRectangularPrismVolume(Area rectangle,double depth);
 69. 69. Funkcje• Stosuj wyjątki zamiast zwracaniakodów błędów• Korzystanie z kodów błędów tworzygłęboko zagnieżdżone struktury• Wyjątki pozwalają na oddzielenieprzetwarzania błędów od prawidłowejścieżki wykonywania kodu
 70. 70. if (changeDate(date) == OK) {if (dateFilled(date) == OK) {if (dateFromFuture(date) == OK) {System.out.println("Data została zmieniona.");} else {System.out.println("Data niepoprawna.");}} else {System.out.println("Brak podanej daty.");}} else {System.out.println("Błąd podczas zmiany daty.");return ERROR;}try {changeDate(date);dateFilled(date);dateFromFuture(date);}catch (Exception e) {System.out.println(e.getMessage());}
 71. 71. FunkcjeDRY – Don’t repeat yourself• Duplikacja zmniejsza czytelność• Zwiększa koszty utrzymania, refactoringu ipoprawiania błędów• Prowadzi do rozbieżności funkcjonalnejmodułów wykonujących to samo• Zmniejsza reusability kodu
 72. 72. FunkcjeJeden poziom abstrakcji na funkcje• Nie realizuj w funkcji zadań które operująna innych poziomach abstrakcji• Pomieszane poziomy abstrakcjizmniejszają czytelność kodu, utrudniajązrozumienie logiki i prowadzą dozwiększenia duplikacji kodu
 73. 73. • Nazwy• Funkcje• Komentarz• Formatowanie kodu• Obiekty i struktury danych• Obsługa błędówPoziom I
 74. 74. KomentarzeDON’T
 75. 75. Komentarze„Nie komentuj złego kodu – popraw go”Brian W. Kernighan i P.J. Plaugher
 76. 76. KomentarzeSą złe bo• Często się powtarzają• Są mylące• Nadmiarowe• Klamry zamykające• Zakomentowany kod• Informacje nielokalne• Nie są utrzymywane
 77. 77. Komentarze• Konieczność dodania komentarzaoznacza zazwyczaj kod dopoprawienia• Napraw i uporządkuj zły kod a niekomentuj
 78. 78. //Sprawdzenie czy klient ma możliwość korzystania ze zniżkiif (customer.isStudent() ||(customer.age < 18) || (customer.age > 65))if (customer.isEligibleForDiscount())
 79. 79. KomentarzeBywają dobre, np:• Komentarze prawne• Komentarze informacyjne• Wyjaśnienia• Ostrzeżenia• Komentarze TODO// Dopasowany format kk:mm:ss EEE, MMM dd, yyyyPattern timeMacher = Pattern.compile("d*:d*:d* w*, w* d*, d*")
 80. 80. Komentarze• Nieprawdą jest, że wszystkie funkcjepowinny posiadać Javadoc, a każdazmienna komentarz• Ten typ komentarzy powodujezaciemnianie kodu i dezorganizację
 81. 81. public abstract class ContainerBase implementsContainer, Lifecycle, Pipeline,MBeanRegistration, Serializable {/*** The processor delay for this component.*/protected int backgroundProcessorDelay = -1;/*** The lifecycle event support for this component.*/protected LifecycleSupport lifecycle = new LifecycleSupport(this);/*** The container event listeners for this Container.*/protected ArrayList listeners = new ArrayList();/*** The Loader implementation with which this Container is associated.*/protected Loader loader = null;/*** The Logger implementation with which this Container is associated.*/protected Log logger = null;/*** Associated logger name.*/protected String logName = null;/*** The Manager implementation with which this Container is associated.*/protected Manager manager = null;
 82. 82. „If you decide to write a comment, thenspend the time necessary to make sure it isthe best comment you can write”Robert C. MartinKomentarze
 83. 83. • Nazwy• Funkcje• Komentarz• Formatowanie kodu• Obiekty i struktury danych• Obsługa błędówPoziom I
 84. 84. Formatowanie• Konwencje formatowania w zespole.Ustal i się ich trzymaj
 85. 85. Formatowanie• Odpowiednie formatowanie koduułatwia czytanie klasy.• Redukuje czas potrzebny na szukanieskładowych, konstruktorów itp.• Nie musimy przeglądać całej klasy abysprawdzić czy ma konstruktor bowiemy dokładnie gdzie go szukać
 86. 86. • Nazwy• Funkcje• Komentarz• Formatowanie kodu• Obiekty i struktury danych• Obsługa błędówPoziom I
 87. 87. • Ukrywaj szczegóły techniczne i stosujterminy abstrakcyjneAbstrakcja danychpublic static interface Vehicle {double getFuelTankCapacityInGallons();double getGallonsOfGasoline();}public static interface Vehicle {double getPercentFuelRemaining();}
 88. 88. • Prawo Demeter – zasada minimalnejwiedzy• Moduł powinien nie wiedzieć nic ownętrzu obiektów, którymi manipulujePrawo Demeter
 89. 89. • Prawo Demeter głosi, że metoda fklasy C powinna wywoływać tylkometody z:• Klasy C,• Obiektu utworzonego przez f,• Obiektu przekazanego jako argument f,• Obiektu umieszczonego w zmiennejinstancyjnej klasy C.Prawo Demeter
 90. 90. • Możesz bawić się ze sobą• Możesz bawić się własnymizabawkami (ale nie możesz ichrozbierać)• Możesz bawić się zabawkami któredostałeś• Możesz bawić się zabawkami którezrobiłeś samodzielniePrawo Demeter
 91. 91. final String outputDir = context.getOptions().getScratchDir().getAbsolutePath();Options options = context.getOptions();File scratchDir = options.getScratchDir();final String outputDir = scratchDir.getAbsolutePath();
 92. 92. // before refactoringclass Customer {String getMailingAddressLine1();String getMailingAddressLine2();String getShippingAddressLine1();String getShippingAddressLine2();}class Employee {String getHomeAddressLine1();String getHomeAddressLine2();}public void method() {customer.getMailingAddressLine1();employee.getHomeAddressLine1();}
 93. 93. // before refactoringclass Customer {String getMailingAddressLine1();String getMailingAddressLine2();String getShippingAddressLine1();String getShippingAddressLine2();}class Employee {String getHomeAddressLine1();String getHomeAddressLine2();}public void method() {customer.getMailingAddressLine1();employee.getHomeAddressLine1();}// after refactoring, before Demeteringclass Address {String getLine1();String getLine2();}Class Customer {Address getMailingAddress();Address getShippingAddress();}class Employee {Address getHomeAddress();}public void method() {customer.getMailingAddress().getLine1();employee.getHomeAddress().getLine1();}
 94. 94. // before refactoringclass Customer {String getMailingAddressLine1();String getMailingAddressLine2();String getShippingAddressLine1();String getShippingAddressLine2();}class Employee {String getHomeAddressLine1();String getHomeAddressLine2();}public void method() {customer.getMailingAddressLine1();employee.getHomeAddressLine1();}// after refactoring, before Demeteringclass Address {String getLine1();String getLine2();}Class Customer {Address getMailingAddress();Address getShippingAddress();}class Employee {Address getHomeAddress();}public void method() {customer.getMailingAddress().getLine1();employee.getHomeAddress().getLine1();}//after Demeterizingclass Address { // same as aboveString getLine1();String getLine2();}class Customer {Address getMailingAddress();Address getShippingAddress();String getMailingAddressLine1();String getMailingAddressLine2();String getShippingAddressLine1();String getShippingAddressLine2();}class Employee {Address getHomeAddress();String getHomeAddressLine1();String getHomeAddressLine2();}public void method() {customer.getMailingAddressLine1();employee.getHomeAddressLine1();}
 95. 95. • Ukrywaj szczegóły wnętrza obiektów• Nie łam hermetyzacji bez powodu,łatwiejsze pisanie testów nie jestpowodemPrawo DemeterBufferedOutputStream bos =context.createScratchFileStream(classFileName);
 96. 96. • Za idealną formę struktur danychprzyjmuje się obiekty transferu danych(DTO)• Są przydatne do komunikowania się zbazą danych, analizowaniakomunikatów z gniazd sieciowych itp.Data Transfer Objects
 97. 97. • DTO są to mogą być klasypozbawione funkcji, ale ze zmiennymipublicznymi• Częściej spotykaną formą jest postaćtypu beans• Posiada ona zmienne prywatne, doktórych dostęp uzyskuje się zapomocą getterów i setterówData Transfer Objects
 98. 98. public class Client {private String name;private String lastName;private long clientId;public Client(long clientId, String name, String lastName) {this.clientId = clientId;this.name = name;this.lastName = lastName;}public String getName() {return name;}public void setName(String name) {this.name = name;}public String getLastName() {return lastName;}public void setlastName(String lastName) {this.lastName = lastName;}public long getClientId() {return clientId;}}
 99. 99. Budowanie oprogramowania zwykorzystaniem struktur danychwpływa w przyszłości na:Budowanie oprogramowania zwykorzystaniem obiektów wpływa na:łatwość i elastyczność dodawanianowych funkcji – dodanie nowejfunkcji nie wymaga zmiany żadnej zestrukturłatwość i elastyczność w dodawaniunowych obiektów – nie wymagazmiany żadnych funkcji ani innychobiektówtrudność dodawania nowych struktur– musimy zmienić wszystkie funkcjetrudność dodawania nowych funkcji –musimy zmienić wszystkie obiektyObiekty vs struktury danych
 100. 100. • Nazwy• Funkcje• Komentarz• Formatowanie kodu• Obiekty i struktury danych• Obsługa błędówPoziom I
 101. 101. • Mówiliśmy o kodach błędu i wyjątkach• O blokach try-catch-finally
 102. 102. • Grupuj wyjątki ze względu na kontekst izachowuj symetrię w kodzie• Osłaniaj wyjątki:• przechwytuj i przekształcaj zgłaszane wyjątki• uniezależniaj się od wyjatków wprowadzonych przezAPI, używaj wyjątków specyficznych dla własnejaplikacjiKlasy wyjątków
 103. 103. ACMEPort port = new ACMEPort(12);try {port.open();} catch (DeviceReponseException e) {reportPortError(e);logger.log("Wyjątek odpowiedzi urządzenia", e);} catch (ATM1212UnlockedException e) {reportPortError(e);logger.log("Wyjątek odblokowania", e);} catch (GMXError e) {reportPortError(e);logger.log("Wyjątek odpowiedzi urządzenia");} finally {/*...*/}
 104. 104. ACMEPort port = new ACMEPort(12);try {port.open();} catch (DeviceReponseException e) {reportPortError(e);logger.log("Wyjątek odpowiedzi urządzenia", e);} catch (ATM1212UnlockedException e) {reportPortError(e);logger.log("Wyjątek odblokowania", e);} catch (GMXError e) {reportPortError(e);logger.log("Wyjątek odpowiedzi urządzenia");} finally {/*...*/}LocalPort port = new LocalPort(12);try {port.open();} catch (PortDeviceFailure e) {reportError(e);logger.log(e.getMessage(), e);} finally {/*...*/}public class LocalPort {private ACMEPort innerPort;public LocalPort(int portNumber) {innerPort = new ACMEPort(portNumber);}public void open() {try {innerPort.open();} catch (DeviceResponseException e) {throw new PortDeviceFailure(e);} catch (ATM1212UnlockedException e) {throw new PortDeviceFailure(e);} catch (GMXError e) {throw new PortDeviceFailure(e);}}/*...*/}
 105. 105. Zwracanie nullDON’T
 106. 106. • Wykorzystuj zgłaszanie wyjątków lubzwracanie obiektu specjalnegoprzypadkuZwracanie nullList<Item> items = getItems();if (items != null) {for (Item i : items) {totalCost += i.getCost();}}List<Item> items = getItems();for(Item i : items) {totalCost += i.getCost();}
 107. 107. public interface Animal {public void makeSound();}public class Dog implements Animal {public void makeSound() {System.out.println("woof!");}}public class NullAnimal implements Animal {public void makeSound() {}}
 108. 108. • Przekazywanie null jest gorsze odjego zwracaniaPrzekazywanie nullpublic class MetricsCalculator {public double rectanglePerimeterCalculate(double x, double y) {return 2 * (y + x);}/* ... */}
 109. 109. • Defensive programmingPrzekazywanie nullpublic class MetricsCalculator {public double rectanglePerimeterCalculate(double x, double y) {if (x == null || y == null) {throw InvalidArgumentException("Niewłaściwyargument.");}return 2 * (y + x);}} public class MetricsCalculator {public double rectanglePerimeterCalculate(double x, double y) {assert x != null : "x nie może być null";assert y != null : "y nie może być null";return 2 * (y + x);}}
 110. 110. Miara czystego kodu
 111. 111. Czysty projekt
 112. 112. • SOLID• Zasady programowania obiektowego• Zasady projektowania obiektowegoPoziom II
 113. 113. SOLIDny programista• The Single Responsibility Principle – klasapowinna mieć tylko jeden powód do zmiany• The Open Closed Principle – klasę możnałatwo rozszerzać, nie modyfikując jej• The Liskov Substitution Principle – klasypochodne muszą być przeźroczystymizamiennikami klasy nadrzędnej
 114. 114. • The Interface Segregation Principle – dlaróżnych klientów twórz osobne interfejsy• The Dependency Inversion Principle –bądź zależny od abstrakcji a nie odkonkretnych implementacjiSOLIDny programista
 115. 115. • Należy znać hierarchię dziedziczenia, abyzrozumieć metodę• Kod metody polimorficznej jest rozrzuconypo kilku klasach• Nie zawsze jest oczywisty stan obiektu, zktórego dziedziczymy• Dodatkowe elementy (pola, metody) sąmocno związane (coupling) z klasąnadrzędnąKompozycja i dziedziczenie
 116. 116. • Niezależność klas zawieranych• Można je używać w wielu kontekstach• Niskie związanie (coupling)• Łatwiej testowaćKompozycja i dziedziczenie
 117. 117. To znaczy jaki?Kod obiektowy
 118. 118. • Odpowiedzialność – tylko jedna obiekty maja własną osobowość,unikaj schizofrenicznych obiektów• Enkapsulacja – to co się zmieniaenkaspuluj• Preferencja kompozycji ponaddziedziczenie
 119. 119. • Dokładanie ponad modyfikacje– Gdy dodajemy nową funkcjonalność raczej dokładamynowe byty niż modyfikujemy istniejące.• Lokalne zmiany– Zmiana ma konsekwencje lokalne, a nie globalne.Zasięg rażenia zmian jest jak najmniejszy.• Nieinwazyjność zmian– Dodanie nowych rzeczy (odpowiedzialności,funkcjonalności, zachowań) do istniejących bytów jestprzezroczyste ich dla klientów.
 120. 120. public class Sql {public Sql(String table, Column[] columns)public String create()public String insert(Object[] fields)public String selectAll()public String fieldByKey(String keyColumn, String keyValue)private String ColumnList(Column[] columns)private String valuesList(Object[] fields, final Column[] columns)}
 121. 121. abstract public class Sql {public Sql(String table, Column[] columns)abstract public String generate();}public class CreateSql extends Sql {public CreateSql(String table, Column[] columns)@Override public String generate()}public class SelectSql extends Sql {public SelectSql(String table, Column[] columns)@Override public String generate()}public class InsertSql extends Sql {public InsertSql(String table, Column[] columns)@Override public String generate()private String valuesList(Object[] fields, final Column[] columns)}public class FindKeyBySql extends Sql {public FindKeyBySql(String table, Column[] columns, String keyColumn, String keyValue)@Override public String generate()}public class ColumnList {public ColumnList(Column[] columns)public String generate()}
 122. 122. Odpowiedzialność. Enkapsulacja. Kompozycja• To co leży u podstaw możemystosować na każdym poziomie• Projektując klasy• Projektując moduły, komponenty• Projektując systemy
 123. 123. • Każdy wzorzec opisujemy w trzechkontekstach: Odpowiedzialność Enkapsulacja / hermetyzacja KompozycjaWzorce projektowe
 124. 124. • Rozdziela i przesłania implementacjęzachowań, czynności.• Hermetyzujemy zmienny sposóbtworzenia obiektów• Nowe funkcjonalności uzyskujemypoprzez dodawanie komend, poprzezkompozycję.Wzorce projektowe: komenda
 125. 125. Wzorce projektowe: komenda
 126. 126. • Każdy element systemu: Ma swoją odpowiedzialność Hermetyzuje pewne zachowania Składa się z kilku współpracującychelementówModuły
 127. 127. • Boundary: zewnętrzny interfejs,kontrakt, fasada• Control: logika biznesowa,implementacja• Entity: persystencjaBoundary. Control. Entity
 128. 128. Entity. Control. Boundary
 129. 129. • Każdy framework opisujemy w trzechzdaniach: Odpowiedzialność Enkapsulacja Preferowanie kompozycjiFrameworki
 130. 130. • Pozwala na obiektowy dostęp do bazydanych• Enkapsulujemy typ bazy, sposóbdostępu do danych• Preferencja kompozycji (?)ORM
 131. 131. • Nie ważne czy na poziomie klasy,modułu, frameworka – stosujemy tesame bazowe pojęcia• Dedukujemy, indukujemy –posługujemy się doświadczeniem• Rozumiemy że nie ma uniwersalnychrozwiązań – ważny jest kontekst.
 132. 132. • Spring czy EJBNie ma idealnych rozwiązań
 133. 133. • Spring czy EJB• JSF czy JSPNie ma idealnych rozwiązań
 134. 134. • Spring czy EJB• JSF czy JSP czy VelocityNie ma idealnych rozwiązań
 135. 135. • Spring czy EJB• JSF czy JSP czy Velocity• JPA czy iBatisNie ma idealnych rozwiązań
 136. 136. • Spring czy EJB• JSF czy JSP czy Velocity• JPA czy iBatis czy JDBCNie ma idealnych rozwiązań
 137. 137. • Spring czy EJB• JSF czy JSP czy Velocity• JPA czy iBatis czy JDBC• MVC czy MVPNie ma idealnych rozwiązań
 138. 138. • Spring czy EJB• JSF czy JSP czy Velocity• JPA czy iBatis czy JDBC• MVC czy MVP• Java czy .NETNie ma idealnych rozwiązań
 139. 139. • Spring czy EJB• JSF czy JSP czy Velocity• JPA czy iBatis czy JDBC• MVC czy MVP• Java czy .NET czy PythonNie ma idealnych rozwiązań
 140. 140. • Spring czy EJB• JSF czy JSP czy Velocity• JPA czy iBatis czy JDBC• MVC czy MVP• Java czy .NET czy Python czy PHPNie ma idealnych rozwiązań
 141. 141. Po co to wszystko?
 142. 142. Build better systems
 143. 143. Complexity and confusion
 144. 144. Complexity and confusion
 145. 145. Bo nasz mózg pracuje zupełnie inaczej
 146. 146. Affordance
 147. 147. Affordancea quality of an object, whichallows an individual to performan action. For example, a knobaffords twisting, and perhapspushing, while a cord affordspulling
 148. 148. public class Sql {public Sql(String table, Column[] columns)public String create()public String insert(Object[] fields)public String selectAll()public String fieldByKey(String keyColumn, String keyValue)private String ColumnList(Column[] columns)private String valuesList(Object[] fields, final Column[] columns)}
 149. 149. abstract public class Sql {public Sql(String table, Column[] columns)abstract public String generate();}public class CreateSql extends Sql {public CreateSql(String table, Column[] columns)@Override public String generate()}public class SelectSql extends Sql {public SelectSql(String table, Column[] columns)@Override public String generate()}public class InsertSql extends Sql {public InsertSql(String table, Column[] columns)@Override public String generate()private String valuesList(Object[] fields, final Column[] columns)}public class FindKeyBySql extends Sql {public FindKeyBySql(String table, Column[] columns, String keyColumn, String keyValue)@Override public String generate()}public class ColumnList {public ColumnList(Column[] columns)public String generate()}
 150. 150. George Miller
 151. 151. Multi store memory model
 152. 152. Mihaly Csikszentmigalyi
 153. 153. ME-HI CHICKS-SENT-ME-HI
 154. 154. Po co to wszystko?
 155. 155. Budujemy nawyki
 156. 156. Nie po to aby było ładnie
 157. 157. Nie aby było elegancko
 158. 158. By żyło się lepiej
 159. 159. • Pytamy doświadczonego kolegęCo robimy gdy robi się gorąco
 160. 160. • Pytamy doświadczonego kolegę• Sami szukamy drogiCo robimy gdy robi się gorąco
 161. 161. • Pytamy doświadczonego kolegę• Sami szukamy drogi• Próbujemy na siłęCo robimy gdy robi się gorąco
 162. 162. • Pytamy doświadczonego kolegę• Sami szukamy drogi• Próbujemy na siłę• Porzucamy i wracamy donawykówCo robimy gdy robi się gorąco
 163. 163. SingleResponsibilityOpen ClosesPrincipleLiskov SubstitutionInterfaceSegregationDependencyInjectionSingletonsTight CouplingUntestable CodePrematureOptimizationIndescriptiveNamingDuplication
 164. 164. SingleResponsibilityOpen ClosesPrincipleLiskov SubstitutionInterfaceSegregationDependencyInjectionSingletonsTight CouplingUntestable CodePrematureOptimizationIndescriptiveNamingDuplication
 165. 165. • Nie ma kodu perfekcyjnego• Ale jest wystarczająco dobry modyfikowalny refaktoryzowalny „disposible” over „maintainable”• Kod który mogę w każdej chwiliwyrzucić i wymienićTworzymy dobry kod
 166. 166. Jak żyć?
 167. 167. Jak żyć?
 168. 168. Jak żyć?
 169. 169. Jak żyć?
 170. 170. Jak żyć?
 171. 171. Jak żyć?2010
 172. 172. Jak żyć?2010
 173. 173. Jak żyć?20102009
 174. 174. Jak żyć?20102009
 175. 175. Jak żyć?20102009
 176. 176. Jak żyć?201020092009
 177. 177. Jak żyć?201020092009
 178. 178. Jak żyć?2010200920092008
 179. 179. Jak żyć?2010200920092008
 180. 180. Jak żyć?20102009200920082007
 181. 181. Jak żyć?
 182. 182. Jak żyć?2002
 183. 183. Jak żyć?2002
 184. 184. Jak żyć?20021996 / 2000
 185. 185. Jak żyć?20021996 / 2000
 186. 186. Jak żyć?20021996 / 20002002
 187. 187. Jak żyć?20021996 / 20002002
 188. 188. Jak żyć?20021996 / 200020021994
 189. 189. Jak żyć?
 190. 190. Jak żyć?
 191. 191. Shu-Ha-Ri
 192. 192. jmarchwicki@ydp.euhttp://marchwicki.pl/blog@kubemShu-Ha-Ri

×