MULTIMEDIA W PRZESTRZENI SPRZEDAŻOWEJ NARZĘDZIA              Multimedia              w przestr...
NARZĘDZIA MULTIMEDIA W PRZESTRZENI SPRZEDAŻOWEJ marketing w praktyce             8 w ramach systemów digital ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

01 2009 marketing_w_praktyce_multimedia

296 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
296
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

01 2009 marketing_w_praktyce_multimedia

 1. 1. MULTIMEDIA W PRZESTRZENI SPRZEDAŻOWEJ NARZĘDZIA Multimedia w przestrzeni sprzedażowej 9 tekst: Michał Rędziak, Jakub Duraj System dostarcza klientom mieszankę informacji, rozrywki i reklamy. Dynamiczne multimedia na cyfrowych ekranach zsynchronizowane są z sygnałami audio i dostosowane do ruchu klientów w supermarkecie. i PBS DGA wynika, że dla klientów su- wodniony, ze zrozumiałych względów permarketów klimat miejsca ma istotne wyświetlacze milczą. Wisi nad nimi bo- znaczenie. Także według R.E. Millimana wiem groźba kakofonii – dźwięki w nie- muzyka przyczynia się do zwiększenia kontrolowany sposób rozprzestrzeniałyby sprzedaży. O 8 proc. rośnie sprzedaż przy się w dowolne strony. muzyce rockowej, a w obecności spokoj- Brak jest odpowiednich badań, można niejszych brzmień jeszcze bardziej. O za- jednak zaryzykować stwierdzenie, że ob- letach cyfrowych ekranów i ich wpływie raz z dźwiękiem, który nie przeszkadza na podejmowanie decyzji pisano jeszcze i dociera tylko do zainteresowanej grupy© Lawrence Manning/CORBIS więcej. Najczęściej przywołuje się badania klientów, byłby znacznie skuteczniejszy Arbitrona z 2005 r. na klientach hipermar- niż dystrybucja tych sygnałów oddzielnie. ketów w Stanach Zjednoczonych. Wykaza- Zaprojektowane przez rmę Panphonics ły one, że 90 proc. konsumentów zwraca urządzenia wychodzą naprzeciw tym uwagę na cyfrowe ekrany, 62 proc. uważa bolączkom. Emitują zogniskowany i kie- je za pożyteczne, a 30 proc. dokonało pod runkowy strumień dźwięków. Oznacza to, ich wpływem nieplanowanego zakupu. że sygnał audio słyszalny jest tylko przez M ultimedia coraz śmielej ataku- W badaniu znajomości technologii digital osoby znajdujące się w ściśle określonym ją nas w zewnętrznych i we- signage (systemów, w których cyfrowe miejscu. Do pozostałych odbiorców, nawet wnętrznych przestrzeniach ekrany połączone są w zdalnie i centralnie jeśli przebywają w pobliżu, żadne komuni- publicznych. Wyświetlacze towarzyszą zarządzaną sieć) Pentor RI i Veracomp katy już nie dochodzą. To gotowa recepta nam w drodze do pracy i podczas za- SA 63 proc. respondentów uznało, że naj- na wątpliwości przed wyposażeniem wy- kupów. Nie tylko zachęcają do nabycia ważniejszą cechą cyfrowych ekranów jest świetlaczy w dźwięk i remedium na au- produktu i walczą o naszą uwagę, ale tak- skuteczność w dotarciu z komunikatem diochaos w miejscach sprzedaży. Czy już że informują o otaczającym nas świecie. do odbiorcy. sprawdza się w praktyce? Cyfrowe ekrany w publicznych i komer- cyjnych przestrzeniach stają się codzien- Kakofonia i nieme kino Głośniki pomagają zdecydować nością. W miejscach sprzedaży już dawno Choć wpływ sygnałów audio i wideo Przykładem na udaną współpracę wy- króluje dźwięk. Z raportu On Board PR na nasze decyzje konsumenckie jest udo- świetlaczy z dźwiękiem kierunkowym 8
 2. 2. NARZĘDZIA MULTIMEDIA W PRZESTRZENI SPRZEDAŻOWEJ marketing w praktyce 8 w ramach systemów digital signage jest szenie udziałów rynkowych przez nadanie szej kolejności handel, w następnych zaś wdrożenie w sieci supermarketów K-Su- procesowi robienia zakupów bardziej te- należące do sieci placówki lub punkty permarket Mankaa w Finlandii. W skład atralnego i indywidualnego charakteru. obsługi klientów. Sprawdzi się na pewno wewnętrznego systemu DS (digital si- Chcą dowiedzieć się o kliencie jak naj- w alejkach galerii handlowych, witrynach gnage) zwanego „Super TV” weszło 50 więcej, dotrzeć do niego poprzez jego banków, biur turystycznych, operatorów 0 głośników kierunkowych Panphonics, zmysły. Oprócz najpopularniejszych telefonii czy sklepach – w miejscach, gdzie które zawisły w pobliżu wyświetlaczy LCD. obecnie narzędzi wyświetlania obrazu przestrzeń wystawiennicza jest niezwyklestyczeń 2009 System dostarcza klientom mieszankę – LCD i plazmy – coraz śmielej pojawia- cenna, a jej aranżacje często ulegają gwał- informacji, rozrywki i reklamy. Dynamicz- ją się technologie jeszcze atrakcyjniejsze townym zmianom. ne multimedia na cyfrowych ekranach dla odbiorców. Na przykład, jedyne zwy- zsynchronizowane są z sygnałami audio cięskie w potyczce ze słońcem, diodowe *** i dostosowane do ruchu klientów w super- ekrany LED, w postaci cylindrów z ką- Mało jest osób, które jeszcze kilka lat temu markecie. Aby zapewnić im komfort za- tem patrzenia 360 stopni (trudno ich nie potra ły przewidzieć masowy wysyp cy- kupów i ułatwić odbiór audiowizualnych skojarzyć ze słupami ogłoszeniowymi, frowych wyświetlaczy w miejskiej prze- komunikatów, ekrany wraz z głośnikami tyle że XXI wieku), dedykowane do pra- strzeni. Miniaturyzacja urządzeń i spadek podzielono według stref, w których panują cy 24/7 monitory typu public display, ich cen otworzył wiele oczu na nowe moż- odmienne muzyczne klimaty. W części ekrany bezszwowe, nakładki dotykowe liwości komunikacji z klientem. Tak może z owocami i warzywami dominuje mu- umożliwiające interakcję, interaktywne być i w przypadku zaprezentowanych tech- zyka afrykańska, w alejkach sklepowych podłogi, projekcje hologra czne i lase- nologicznych nowinek porządkujących serwowane są dźwięki bardziej spersona- rowe. Coraz popularniejsze są projektory, audioharmider i nadających mu bardziej lizowane (np. w standach promocyjnych), które nanoszą obraz na powierzchnie fa- indywidualny charakter głośników czy a przy kasach informacje. Zbudowana liste, wyświetlają panoramy, umożliwiają folii zmieniającej sklepowe witryny w este- w ten sposób sieć tworzy system zajmo- wielkoformatowe projekcje, np. na ścia- tyczne i interaktywne XXI-wieczne fasady. wania uwagi klientów, który zaskakuje nach budynków. Dzięki tym wynalazkom Obie technologie, jak fajerwerki, skutecz- ich i wciąga w komunikację, nie epatując robienie zakupów może dawać złudzenie nie zwracają uwagę przechodnia. Jednak przy tym nachalnością. Dla pracowników uczestniczenia w spektaklu. w przeciwieństwie do nich, oprócz huku zaś oznacza opanowanie hałasu i poprawę i błysków, mogą skutecznie przekazywać komfortu pracy. Dekoracje całą masę informacji w interesującej mul- Interesującym punktem docelowym dla Z kolei folia do tylnej projekcji Vikuiti timedialnej oprawie. zastosowania wyświetlaczy z dźwiękiem spod znaku rmy 3M to narzędzie do two- mogą być też instytucje nansowe. Tam rzenia spektakularnych dekoracji. Zbudo- głośniki kierunkowe przynoszą obsługi- wana z elastycznego materiału, zachęca wanym klientom niezbędną prywatność, do tworzenia ekranów według własnych, Michał Rędziak, menedżer ds. digital zajmując uwagę pozostałych osób, które oryginalnych pomysłów. Wystarczy wyciąć signage, Veracomp SA. czekają w kolejce. Głośniki niewiele ważą z arkusza folii pożądany kształt, nakleić go mi cha l.re dzi a k@ ve r ac omp.pl i są bardzo cienkie (12 mm), co ułatwia ich na przezroczystą powierzchnię i skierować montaż i sprawia, że mają wszechstron- na niego obraz z projektora. Otrzymamy ne zastosowanie. Specjaliści od BTL czy w ten sposób dowolnych rozmiarów cy- Jakub Duraj, specjalista ds. public relations, też merchandiserzy mogą wykorzystać je frowy wyświetlacz do prezentacji multi- Veracomp SA. w budowie reklamowych standów, półek medialnych treści (zarówno dynamicz- j a kub.du r aj@ver ac omp.pl sklepowych i witryn, POS TV oraz sys- nych, jak i statycznych, także w ramach temów digital signage. systemów digital signage), wyraźnie wi- ŹR ÓD Ł A docznych, zarówno w zamkniętych prze- Shop X: Where’s the Store Heading? (Review Report), Spektakularne wyświetlanie strzeniach, jak i w pełni doświetlonym Datamonitor, 2007 http://www.datamonitor.com e Arbitrom Retail Media Study – Volumne II: Według raportu Datamonitor „Shop X: naturalnym światłem plenerze. Podobnie Consumer Interest and Acceptance of Video Di- splays in Retail Environments, Arbitron Inc. 2005 where’s the store heading?”, przedstawi- jak głośniki kierunkowe, tak i dla folii http://www.digitalsignagetoday.com http://www.panphonics.com ciele handlu szukają sposobów na zwięk- Vikuiti punktem docelowym jest w pierw-

×