Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lekomania

1,271 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lekomania

  1. 1. Lekomania
  2. 2. LekomaniaLekomania zwana inaczej lekozależnością lubfarmakomanią to uzależnienie od leków. Jejskutki mogą być różne w zależności od rodzajuzażywanego leku, przyjmowanych dawek orazczasu używania danego leku.
  3. 3. LekomaniaUzależnienie od leków najczęściej obejmuje:● Leki przeciwbólowe● Leki nasenne● Leki dopingujące● Leki euforyzujące
  4. 4. Rodzaje uzależnienia● Lżejsze – nazywane zależnością(przyzwyczajeniem)● Cięższe (nałóg)● Toksykomania (destrukcyjne i wyniszczająceprzyjmowanie leku)
  5. 5. Leczenie lekomaniiW przypadku lekomanii profilaktyka orazleczenie są niezwykle trudne i związane przedewszystkim z eliminowaniem schorzeniawywołującego konieczność przyjmowania lekuoraz z ograniczeniem dostępu do niego.
  6. 6. Lecznie lekomaniiWażne jest także zmniejszanie dawek, aponadto substytucja niektórych środków i lekównp. przeciwbólowych i uspokajającychzabiegami psycho- i fizykoterapeutycznymi.Skuteczną metodą kuracji uzależnieniapsychicznego jest podawanie choremuplacebo.
  7. 7. Koniec

×