Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Somogyi_konyvtar

852 views

Published on

Minőségbiztosítás a Somogyi-könyvtárban

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Somogyi_konyvtar

 1. 1. „Az álom és az elkötelezettség szilárd szövetségesek.” (William Longood) MIN SÉGFEJLESZTÉS AŐ SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN Sikaláné Sánta Ildikó 2016. június 23.
 2. 2. Minőségfejlesztés - önértékelés • CÉL: A könyvtárunk minden dolgozója ismerkedjen meg a minőségirányítás alapfogalmaival, azonosuljon a minőség alapú szemlélettel, ezek elfogadásával járuljon hozzá a könyvtár működésének és a szolgáltatások színvonalának emeléshez. • A könyvtár vezetésének elkötelezettsége a minőségbiztosítás területén, a minőség iránti felelősség érvényesítése, a minőségpolitikai szempontok és az azoknak való megfelelés teljes körű elfogadtatása.
 3. 3. Minőségfejlesztés - önértékelés
 4. 4. Minőségfejlesztés - önértékelés • A kezdetek….. 2002-től – tanfolyamok, Könyvtári Minőségfejlesztés 21, felmérések, a minőség tudatos megfogalmazása, a szolgáltatások minőségi szempontú fejlesztése 2015 - korábbi elhatározás megerősítése - CAF alapú minőségirányítási rendszer kiválasztása - MIB megalakulása - minőségfejlesztési munkacsoportok létrehozása - „névadás” – NYITNI-(KÉK)K - külső szakértő felkérése
 5. 5. Minőségfejlesztés - önértékelés - belső továbbképzések, ismeretátadás, munkaértekezletek - anyagi háttér megteremtése – NKA pályázat - a minőségelvű szemlélet megismertetése - a projekt munkatervének elkészítése, feladat meghatározás: - a könyvtár stratégiai tervének elkészítése - a folyamatleírások, folyamatábrák elkészítése - a szabályozási rendszer vizsgálata - a partneri igények felmérése - önértékelési keretrendszer kidolgozása - az önértékelés elvégzése
 6. 6. Minőségfejlesztés - önértékelés - az eredmények értékelése - a dokumentációs rendszer kialakítása - egységes norma és értékrendszer kidolgozása - Minőségügyi Kézikönyv elkészítése - Külső, belső kommunikáció fejlesztése
 7. 7. Minőségfejlesztés - önértékelés • TQM - irányítási és szolgáltatási rendszer – teljes körű minőségirányítás – meghonosítása. • A TQM három alapelve: • a partnerközpontúság • a vezető és a munkatársak elkötelezettsége • a szolgáltatások folyamatos javítása és a legkorszerűbb technikák és módszerek megvalósítása • CAF • a CAF egy nem előíró jellegű értékelési keretrendszer, amely segíti: • a szervezet erős és gyenge pontjainak feltárását • a legfontosabb fejlesztendő területek kijelölését • a továbbfejlődés irányainak meghatározását
 8. 8. Minőségfejlesztés - önértékelés • - KKÉK – Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer szervezet teljesítményének kiválósága 5 terület megfelelő irányításától függ: • vezetés • stratégiaalkotás és tervezés • munkatársak, partnerkapcsolatok ADOTTSÁGOK • erőforrások •folyamatok adottságok 4 terület az eredmények mérésére szolgál: -felhasználókkal kapcsolatos eredmények -munkatársakkal kapcsolatos eredmények EREDMÉNYEK -társadalmi környezetre gyakorolt hatás -szervezet kulcsfontosságú eredményei
 9. 9. Minőségfejlesztés - önértékelés • Hol tartunk ma? - elkészült a könyvtár STRATÉGIÁJA - új csatornákkal bővült a belső kommunikáció - megtörtént a partnerek számbavétele, szegmentálása - a folyamatok azonosítása után elkészült az intézmény folyamattérképe - - alapfolyamatok - - vezetői folyamatok - - támogató folyamatok - majd a kulcsfolyamatok kijelölése, leírása, folyamatábrák tervezése
 10. 10. Minőségfejlesztés - önértékelés
 11. 11. Minőségfejlesztés - önértékelés - elkezdődött a szabályzatok felülvizsgálata, hiányzó szabályzatok pótlása - panaszkezelési szabályzat - kommunikációs szabályzat - elkészültek a mintadokumentumok - helyzetelemző értékelés és elemzés készült az intézmény eredményeiről - partneri elégedettségmérés az igények megismerésére - használói elégedettségmérés - dolgozói elégedettségmérés - szervezeti kultúra felmérése - partneri elégedettségmérés - a könyvtár ismertségének mérése -
 12. 12. Minőségfejlesztés - önértékelés - a minőségbiztosítási dokumentáció elkészítése - intézményi önértékelés megkezdése a KKÉK szempontjai alapján - benchmarking, tapasztalatszerzés • És a folytatás.. - az intézményi önértékelés befejezése - a munkatársi önértékelési rendszer kidolgozása - teljesítménymérés és az ösztönző rendszer formalizálása - a minőségfejlesztés tudatosítása, beépítése a mindennapi tevékenységekbe - folyamatok folyamatos fejlesztése 
 13. 13. Minőségfejlesztés - önértékelés
 14. 14. Minőségfejlesztés - önértékelés A legfontosabb: a munkatársak teljes körű részvétele a folyamatban. A TQM teljes körűsége többek között azt is jelenti, hogy senki sem lehet kivétel, ami az elkötelezettséget és részvételt jelenti. Mindenkinek részt kell venni benne, és a megfelelő tudással kell rendelkeznie a részvételhez.
 15. 15. Minőségfejlesztés - önértékelés Minden könyvtár: Ajánlás a könyvtárak minőségirányításának bevezetéséhez - készítette a Könyvtári Minőségügyi Bizottság - készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárságának megbízásából
 16. 16. Minőségfejlesztés - önértékelés sikala@sk-szeged.hu

×