Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rph btk 2 d

3,039 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Rph btk 2 d

  1. 1. Rancangan Pengajaran Harian Tarikh / Hari : 24 - 4 - 2012 / Selasa Masa : 4.10 – 4.40p.m. ( 30 minit ). Kelas : 2H Bil. Pelajar : 27 orang Mata pelajaran : Matematik Bidang : Sukatan dan Geometri Tajuk : Ruang Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk : 13.3 Mengenal pasti bentuk dua dimensi ( 2D ) Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk : ( i ) Mengenal pasti bentuk-bentuk dua dimensi. Nilai : Bekerjasama, sifat ingin tahu, ketelitian dan kekemasan. Langkah / Isi Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Aktiviti Guru Aktiviti Murid Masa PelajaranLangkah 1. a).Guru menununjukkan a). Murid-murid memer- Strategi/ Mengenal pastiPermulaan / gambar boneka yang hatikan gambar dengan Teknik: bentuk-bentukMencungkil terbina daripada bentuk- teliti. Penyoalan dua dimensi.idea bentuk dua dimensi. seluruh(5 min) ( dengan cara pawerpoint ) kelas mengguna- kan Kartun Konsep.
  2. 2. Lalu bertanya : Murid menjawab soalan Penglibat- (i) Apakah yang kamu guru berdasarkan an murid lihat? pengalaman dan yang aktif. pengetahuan sedia (ii) Sebutkan bentuk- ada mereka. bentuk yang kamu dapat ABM : lihat? Gambar (iii) Kirakan bilangnan boneka bentuk-bentuk 2D yang yang terdapat di dalam gambar terbina boneka. daripada (iii) Dengan secara bentuk- ringkas, nyatakan ciri-ciri bentuk 2D. bentuk tersebut.Langkah 2. Ciri-ciri bentuk Sikap 1 ). Memperkenalkan 1 ). Muird-muridMenstruktur/ dua dimensi. murid : bentuk-bentuk 2D. mendengar keteranganMenstruktur ketelitian. daripada guru dengansemula a ). teliti.(10 min ) Bulatan - ada 1 garisan Penglibat- 2 ). Murid-murid melengkung dan 1 an murid dikehendaki membaca permukaan yang bulat. yang aktif. ciri-ciri bentuk 2D. b ). Segi tiga - ada 3 garisan lurus yang bertemu membentuk 3 bucu.
  3. 3. c ). Segiempat sama - ada 4 garisan lurus yang sama panjang. Apabila dicantum, akan membentuk 4 bucu. d ). Segiempat tepat - ada 4 garisan dan 4 bucu. Kedua-dua garisan yang bertentangan Contoh jawapan mestilah sama panjang. daripada murid: 2 ). Namakan objek yang a) objek berbentuk murid dapat lihat di dalam bulatan : jam dinding kelas, yang sama dengan b)objek berbentuk bentuk 2D di atas. segitiga : tali gantung kad ABM yang mewujudkan segitiga. c)objek berbentuk segiempat sama : lubang atas dinding, papan kenyataan. d)objek berbentuk segiempat tepat : papan putih, meja.Langkah 3. 1 ). Menekap 1 ).Guru menunjukkan Penglibat- 1 ).Murid-murid1).Penambah bentuk-bentuk objek-objek, dan an murid menyatakan bentuk--baikan( 10 2D menyuruh murid yang aktif. bentuk 2D berdasarkanminit ) berpandukan menyatakan bentuk objek yang ditunjukkan objek. 2Dnya.
  4. 4. oleh guru. Penglibat-2 ). Aplikasi 2 ). 2 ). an murid 2 ).idea. Melakarkan yang aktif. a ).Guru membahagikan bentuk-bentuk a). Setiap kumpulan murid kepada 4 kumpulan, 2 D. murid dikehendaki dan setiap kumpulan mencantumkan diberikan 1 sampul yang kepingan cebisan Nilai dan mengandungi kertas yang bentuk 2D yang telah sikap murid dipotong bentuk-bentuk diedarkan oleh guru, : bekerja- 2D yang berlainan, dan menggamkannya di sama sekeping kertas lukisan atas kertas lukisa. ketelitian dan gam . dan kekemasan b). Setelah siap langkah b). Murid mencari kad . a , murid dikehendaki nama bentuk 2D di atas mencari kad nama bentuk meja guru bagi 2D yang diletakkan di atas menamakan bentuk meja cikgu, dan lekatkan pengahasilan mereka. di bawah hasil mereka. c). Ketua kumpulan c) Ketua kumpulan dikehendaki mempamerkan hasil mempamerkan hasil kumpulan masing- kumpulan masing-masing masing di atas papan di atas papan putih. putih.
  5. 5. Penutup Lembaran a). Guru mengedarkan Murid perlu Murid menyiapkan( 5 minit ) kerja sebagai lembaran kerja sebagai jawap latihan yang diberikan pengukuhan. latihan di dalam kelas. semua guru. ( Lembaran b). Guru membantu murid soalan kerja 1 ). menyiapkan latihan dengan betul. Lembaran kerja 1.

×