Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pilottiopiskelijoiden Rekrytilaisuus 04092009

551 views

Published on

Pelen lyhyt esittely

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pilottiopiskelijoiden Rekrytilaisuus 04092009

 1. 1. PLE – Personal Learning Environment Henkilökohtaisten oppimisympäristöjen kehittäminen 2008 – 2011 Aija Hietanen
 2. 2. Yleistä projektista <ul><li>Rahoittaja: Itä-Suomen lääninhallitus, ESR </li></ul><ul><li>Budjetti: 627 270 e </li></ul><ul><li>Savonia-ammattikorkeakoulu </li></ul><ul><li>Savon ammatti- ja aikuisopisto </li></ul><ul><li>Joensuun yliopisto </li></ul><ul><li>Yritykset, organisaatiot </li></ul><ul><ul><li>opiskelijan opintoihin ja harjoitteluun liittyvät yritykset/organisaatiot </li></ul></ul>
 3. 3. PLE:n idea <ul><li>Uusin suuntaus oppimisen ja opettamisen toteuttamiseen (v. 2006 alkaen) </li></ul><ul><li>Jokaisella opiskelijalla on oma henkilökohtainen oppimisympäristö </li></ul><ul><li>Oppimisympäristö rakentuu sosiaalisen median eri työkaluista (esim. blogit, wikit, kirjanmerkit, yhteisöpalvelut jne. Elgg) </li></ul><ul><li>PLE on verkostoitumisen ja yhteisöllisen oppimisen väline </li></ul><ul><li>PLE kulkee opiskelijan mukana oppilaitoksesta/työpaikasta toiseen  elinikäinen oppiminen </li></ul><ul><li>PLE:n avulla oppija näyttää osaamisensa ja verkostonsa, jossa osaaminen ja asiantuntijuus ovat kehittyneet </li></ul><ul><li>PLE:ssa opiskelija tuottaa sisällöt </li></ul>
 4. 4. Projektin tehtävät <ul><li>Selvittää olemassa olevia (kansallisia ja kansainvälisiä) sovelluksia ja käytäntöjä henkilökohtaisiin oppimisympäristöihin liittyen </li></ul><ul><li>Kehittää ratkaisuja PLE:n toteuttamiseen </li></ul><ul><li>Kouluttaa pilotoivat amk/sakky-opettajat, opiskelijat, työelämän edustajat ja muut sidosryhmät hyödyntämään PLE:tä </li></ul><ul><li>Pilotoida PLE:hen perustuvia opetus/oppimis/verkostoitumismenetelmiä yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän ja muiden verkostojen kanssa </li></ul><ul><li>Tutkia sosiaalisen median käyttöä opetuksessa/oppimisessa, sovellusten käyttökelpoisuutta oppimisprosessin tukena, verkostoitumista ja työelämän saamia hyötyjä. </li></ul><ul><li>Projektissa ei kehitetä uusia tietoteknisiä sovellusohjelmia , vaan hyödynnetään olemassa olevia sovelluksia ja innovoidaan niiden uudenlaisia käyttötapoja yhteisöllisen verkosto-oppimisen aikaansaamiseksi </li></ul>
 5. 5. PROJEKTIN AIKATAULUTUS Syksy 2008 Projektin organisoituminen Kevät 2009 Sovellusten testausta, pilotoinnin suunnittelu Syksy 2009 Pilotoinnit käynnistyvät Kevät 2010 Pilotoinnit jatkuvat Syksy 2010 Pilotoinnit jatkuvat Kevät 2011 Kehitystyö, tulosten levittäminen, loppuraportti
 6. 6. Pilottiryhmät <ul><li>Tertta – 13 ensi- ja sairaanhoitajaopiskelijaa (aloittavat) </li></ul><ul><li>(Anna-Leena Ruotsalainen, Pirkko Abdelhamid, Arja Kemiläinen) </li></ul><ul><li>PLE opetuksessa ja oppimisessa </li></ul><ul><li>Teku - 20 kone- ja tuotantotekniikan 3. vuosikurssin opiskelijaa </li></ul><ul><li>PLE yritysyhteistyössä </li></ul><ul><li>SaBU – 5 tradenomi ja 5 atk-tradenomiopiskelijaa (valmistuvia) </li></ul><ul><li>PLE työnhaun välineenä </li></ul><ul><li>Sakky – 28 aikuiskoulutusopiskelijaa (hierojan ammattitutkinto, esimiehen erikoisammattitutkinto ) </li></ul><ul><li>PLE osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa </li></ul><ul><li>AMK-ryhmät: OSS (Linux, Open Office, Firefox,Skype, Wlan) </li></ul><ul><li>Sakky-ryhmät: Windows, Microsoft Office, 3G </li></ul>
 7. 7. Mitä sosiaalinen media on muuttanut? <ul><li>Vastaanottajasta on tullut osallistuja </li></ul><ul><li>Osallistujasta on tullut tuottaja ja julkaisija </li></ul><ul><li>Tiedon muodostus on yhteisöllistä </li></ul><ul><li>Moniasiantuntijuus </li></ul><ul><li>Uusien verkostojen muodostuminen, kansainvälistyminen </li></ul>
 8. 8. Hyödyt (pilotti)opiskelijalle <ul><li>Oppii uusia menetelmiä (saa opiskella uusimmilla menetelmillä) </li></ul><ul><li>Yhteisölliset tiedonrakentamistaidot kehittyvät </li></ul><ul><li>Yhteistyöelämän kanssa tehostuu  työnhaun väline </li></ul><ul><li>Oma PLE !  koko opintojen tietovarasto </li></ul><ul><li>Yksilöllisiä ratkaisuja opintojaksojen suorittamiseen </li></ul><ul><li>Miniläppärit pilotoinnin ajaksi </li></ul><ul><li>Linuxin ja open officen oppiminen </li></ul><ul><li>6 op </li></ul>
 9. 9. Projekti (6 op, 162 h) edellyttää <ul><li>Sitoutumista ja mukana olemista 18 kk:n ajan </li></ul><ul><li>Oman PLE:n ”rakentamista” </li></ul><ul><li>Avointa mieltä, kritiikkiä ja rakentavia kehittämisehdotuksia </li></ul><ul><li>Tutkimukseen osallistumista </li></ul><ul><li>PLE-koulutuksiin osallistumista </li></ul><ul><li>Kokemusten jakamista ( blogiin kirjoittaminen, haastattelut, mahdolliset konferenssi esitykset) </li></ul><ul><li>Osallistuminen loppujulkaisun tuottamiseen </li></ul><ul><li>” Mitä, jos opettajat eivät lähdekään tähän mukaan?” </li></ul>
 10. 12. Http://harjoittelu2.ning.com

×