Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web 2.0 i forvaltningen

1,299 views

Published on

En presentasjon av ulike web2.0 verktøy og relasjon til det offentlige og skolen

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Web 2.0 i forvaltningen

 1. 1. WEB 2.0 OG/ELLER SOSIALE MEDIER Kristine Sevik UNINETT ABC
 2. 2. NOEN TEMA FOR DAGEN Hva er web 2.0? Definisjon, trender, bruk Hva er nytt? Betydning for det offentlige? Betydning for utdanningssektoren?
 3. 3. EN SLAGS DEFINISJON AV WEB 2.0 ”Nye” sosiale nettjenester som har blomstret de siste årene, og som baserer seg på aktiv deltagelse fra brukerne. Verdien av tjenesten øker med antall brukere
 4. 4. DEN TABLOIDE VERSJONEN Web 1.0 handlet om å koble sammen datamaskiner, web 2.0 handler om å koble sammen mennesker Revolusjon? Tim Berners-Lee (foto: Pixel y Dixel på Flickr)
 5. 5. ”AN ATTITUDE, NOT A TECHNOLOGY” Web 2.0 er ingen teknologi i seg selv, men en samling av web-tjenester med lav brukerterskel Her er noen eksempler: Blogg (dagbok/journal) Alle som vil kan lage seg en blogg å skrive ivei Wikis. Dugnadsbasert Alle kan bidra. (eks: wikipedia) RSS abonnere på informasjon fra kilder du liker/stoler på Sosiale nettverk venner, felles interesser etc Deling av eget og andres innhold
 6. 6. Bilde: b_d_solis på Flickr http://www.flickr.com/photos/briansolis/2735401175/
 7. 7. KJENNETEGN Brukergenerert innhold Brukerstyrt konsumering av innhold Kommentarfunksjon Tagging Sosiale nettverk Enkel deling RSS
 8. 8. HVA HAR SKJEDD? Web 1.0 Web 2.0 Leksikon Wikipedia Hjemmeside Blogg NRK Youtube Kategorier Folksonomier (”tagging”) Sentralisert innholdsproduksjon Grasrot-produksjon INFORMASJON KONVERSASJON
 9. 9. FRA INFORMASJON… Kilde: Eirik Solheim http://www.slideshare.net/eirikso
 10. 10. …TIL KONVERSASJON Kilde: Eirik Solheim http://www.slideshare.net/eirikso
 11. 11. ”AN ATTITUDE, NOT A TECHNOLOGY” Verdier og holdninger Brukergenerert innhold, kollektiv intelligens , lav brukerterskel, deling, gjenbruk Applikasjoner Blogger, wikis, RSS-feeds, sosiale nettverk, ”tagging”, gode søk Og litt teknologi Standarder og formater som muliggjør deling og utveksling av informasjon mellom applikasjoner Kilde: Web 2.0 in Government: Why and How?
 12. 12. WEBEN SOM PLATTFORM FOR Å produsere og distribuere innhold (blogger, wiki, flickr, youtube) Anbefalinger og preferanser (amazon, last.fm, del.icio.us) Kontakter og nettverk (Facebook, MySpace, LinkedIn) Gi feedback og troverdighet (eBay, TripAdvisor)
 13. 13. FRA STATISKE HJEMMESIDER TIL BLOGGER
 14. 14. TREND: BLOGGER Journal eller dagbok Personlige blogger (lars, kristine) Profesjonelle blogger (yrke, hobby) Firmablogger (nrkbeta, uninettabc)
 15. 15. EKS 1: LARS, 15 ÅR, SKOLEELEV
 16. 16. EKS 2: USAS PRESIDENT
 17. 17. EKS 3: KUNNSKAPSMINISTEREN
 18. 18. TREND: MICROBLOGGING / TWITTER
 19. 19. BESVAR SPØRSMÅLET ”HVA GJØR DU NÅ” PÅ MINDRE ENN 140 TEGN Fra det trivielle… Foto: DistortedSmile på Flickr
 20. 20. BESVAR SPØRSMÅLET ”HVA GJØR DU NÅ” PÅ MINDRE ENN 140 TEGN Til det faglig relevante… Foto: Joi på Flickr
 21. 21. BESVAR SPØRSMÅLET ”HVA GJØR DU NÅ” PÅ MINDRE ENN 140 TEGN
 22. 22. TWITTER ØKTE MED 753 % I 2008 http://mashable.com/2009/01/09/twitter-growth-2008/
 23. 23. TREND: NETTSAMFUNN Nettsamfunn for å knytte sammen folk som kjenner hverandre (Facebook, Myspace, Underskog) Nettsamfunn for folk som deler en interesse (Stylefeeder, Bookcrossing, Flickr, Del og Bruk) Karriere-nettverk
 24. 24. EKS: NETTSAMFUNN FOR VENNER OG BEKJENTE
 25. 25. http://myparentsjoinedfacebook.com/
 26. 26. EKS2: NETTSAMFUNN BASERT PÅ FELLES INTERESSER
 27. 27. TREND: MASH-UPS Sette sammen innhold fra flere kilder og skape nye tjenester
 28. 28. HVORDAN BRUKES SOSIALE MEDIER?
 29. 29. HVORDAN BRUKES SOSIALE MEDIER? Andel av 16–19-åringer som gjør følgende aktiviteter på nettet en eller flere ganger daglig. Kilde: http://www.itu.no/Nyheter/1211283696.92 (Nye nettfenomener)
 30. 30. SÅ… ALLE ER PRODUSENTER, DA? Kilde: Web 2.0 in Government: Why and How?
 31. 31. WEB 2.0 OG DET OFFENTLIGE Hvordan kan departement, direktorat og annen offentlig forvaltning nyttiggjøre seg nye medier?
 32. 32. EKS: 10 DOWNING STREET
 33. 33. EKS: 10 DOWNING STREET
 34. 34. http://ideoffensiv.dk/ EKS: SKANDERBORG KOMMUNE
 35. 35. GJØRE INFORMASJONEN TILGJENGELIG
 36. 36. RSS Abonner på innhold du er interessert i Bruk en leser til å organisere innholdet
 37. 37. The NRKbeta Doctrine: The only way to control your content is to be the best provider of it. (http://nrkbeta.no/)
 38. 38. BRUKE SOSIALE MEDIER I FORVALTNINGEN? Økt åpenhet og mer transparente prosesser i departement og direktorat? Deltakelse og engasjement fra borgere, lærere, eksperter? Nye, spennende fremstillinger og bruk av offentlig informasjon (brukergenerert) ?
 39. 39. WEB 2.0 OG UTDANNINGSSEKTOREN? Hvis samarbeidslæring er spørsmålet, er Web 2.0 svaret??
 40. 40. 3 AV 4 FORELDRE SYNS DIGITALE FERDIGHETER ER LIKE VIKTIG SOM TRADISJONELLE (AMERIKANSK UNDERSØKELSE) FERDIGHETER Kilde: Growing Up Digital: Adults Rate the Educational Potential of New Media and 21st Century Skills
 41. 41. … 4 AV 5 SYNS DIGITALE MEDIER GIR FERDIGHETER SOM ER KRITISK FOR Å LYKKES Kilde: Growing Up Digital: Adults Rate the Educational Potential of New Media and 21st Century Skills
 42. 42. MEN…
 43. 43. ET FÅTALL MENER DIGITALE MEDIER LÆRER BARN Å KOMMUNISERE OG SAMARBEIDE… Kilde: Growing Up Digital: Adults Rate the Educational Potential of New Media and 21st Century Skills
 44. 44. HVA SLAGS SVAR VILLE EN TILSVARENDE UNDERSØKELSE I NORGE GITT?
 45. 45. ”LÆRING 2.0” Gi fra seg kontroll Deltakelseskultur Kollektiv intelligens (høste fruktene av nettverk) 48
 46. 46. HVOR ER LÆRERNE? “vi vil ikkje vere med på denne teknologikarusellen“ http://jazzyhal.wordpress. com/2009/02/03/skeptiske- skinnvestar/ Foto: Kyle Kesselring på flickr
 47. 47. HVOR ER LÆRERNE?
 48. 48. HVA ØNSKER VI Å OPPNÅ VED Å TA I BRUK WEB 2.0 I SKOLEN?
 49. 49. Kilde: http://wanusmaximus.livejournal.com/13 69696.html

×