Nokios09

588 views

Published on

Published in: Education, Technology
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
588
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nokios09

 1. 1. FEIDE – eID for utdanningssektoren<br />Kristine Sevik og Morten Dahl, UNINETT ABC<br />www.uninettabc.no<br />
 2. 2.
 3. 3. Kort, kort om Feide<br />Feide er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for pålogging til digitale tjenester i utdanningssektoren<br />Feide gir elever, studenter, lærere og forskere tilgang til mange tjenester med samme brukernavn og passord<br />Dekker hele UH-sektoren, alle elever i VGS i 2009 og har mål om å favne hele GO i løpet av 2010<br />3<br />
 4. 4. Kunnskapsdepartementet i førersetet<br />Statsbudsjettet 2007:<br />”FEIDE er i tråd med personopplysningslova, det betrar konkurransesituasjonen for både tilbydarar og brukarar av digitale tenester, det byggjer på opne standardar og vil vere i tråd med den statlege løysinga for elektronisk identifisering (eID). <br />Departementet vil styrkje arbeidet med FEIDE i grunnopplæringa”<br />4<br />
 5. 5. Brev fra kunnskapsministeren til kommunene (mars 2008)<br />“OgsågrunnskulanetrengtileiidentitetsforvaltningbasertpåFeide, som<br />eritråd med personopplysningslova<br />byggjerpåopnestandardar, ogslikmedverkartilaukakonkurranse for bådekommunarog for private tilbydararavelektronisketenester<br />gireinenklarekvardag for bådeelevaroglærarar med fellespålogging (ogavlogging) tileiradtenester”<br />5<br />
 6. 6. eKommuneplanen 2012<br /> &quot;I løpet av 2010 skal alle kommuner og fylkeskommuner tilby Feide som felles innloggingstjeneste for elever og undervisningspersonalet.&quot;<br />6<br />
 7. 7. Egenskaper ved utdanningssektoren<br /><ul><li>Desentraliserte kildedata
 8. 8. Rollebasert tilgangskontroll
 9. 9. Sektortilpassete tjenester
 10. 10. Både offentlige og kommersielle tjenestetilbydere</li></ul>7<br />
 11. 11. Feide tilbyr autentisering og overføring av utdanningsrelevante attributtertil en lang rekke tjenester<br />Moodle, Fronter og It’s Learning<br />Lokus portal fra Aschehoug<br />NDLA - Nasjonal digital læringsarena<br />Privatistweb og Skolearena fra IST<br />NRK Naturbruk og NRK Skole (09)<br />PAS/PGS fra Utdanningsdirektoratet (09)<br />Cappelen Damms læreverk (09)<br />8<br />
 12. 12. Oppsummert - Feide<br />For elever og lærere:<br />En inngang til alle tjenester for utdanning<br />For tjenesteleverandører<br />Sikker identifisering ved pålogging<br />Slipper å vedlikeholde egne registre med persondata<br />Muliggjør personlig tilpassing<br />For skoleeier<br />Enklere brukeradministrasjon<br />Ingen lokal tilpasning til nye digitale tjenester<br />Tilgang til viktige nasjonale tjenester<br />Oppfyllelse av lovens krav om behandling av personopplysninger<br />9<br />
 13. 13. Case: Identiteter i samspill<br />”Det Digitale Trøndelag” har fått støtte fraDifi for å utvikle en løsning der foresatte får tilgang til en læringsplattform med MinID, mens elever og lærere logger seg på med Feide.<br />
 14. 14.
 15. 15. Læringsplattformer<br />
 16. 16. Foresatte er en viktig ressurs for skolen<br />Bilde ” Ottoman Family” hentet fra HΩMΣR @Flickr, publisert med en CC BY 2.0 lisens<br />
 17. 17. Hva fins om eleven på læringsplattformen..?<br />Epost<br />Kalender<br />Ukeplaner<br />Fag<br />Oppgaver<br />Innleveringer<br />Personlig mappe<br />”Work in progress”<br />Fravær<br />Meldinger til/fra lærer<br />Meldinger til/fra medelever<br />
 18. 18. … og hva skal foresatte vite?<br /><ul><li>Epost
 19. 19. Kalender
 20. 20. Ukeplaner
 21. 21. Fag
 22. 22. Oppgaver
 23. 23. Innleveringer
 24. 24. Personlig mappe
 25. 25. ”Work in progress”
 26. 26. Fravær
 27. 27. Meldinger til/fra lærer
 28. 28. Meldinger til/fra medelever
 29. 29. Meldinger til foresatte</li></li></ul><li>Læringsplattformen trenger personopplysninger om elev og foresatt<br />Hvem er du foresatt til?<br />Navn<br />Rolle (elev, lærer)<br />Skole<br />Trinn<br />Fag / studieretning<br />Kontaktlærer<br />
 30. 30. Hvem er foresatt?<br />Biologiske foreldre?<br />Verge?<br />Ste-foreldre?<br />Barnevern?<br />
 31. 31.
 32. 32. Bokser og piler…<br />Data om foresatte,elever og relasjonerfinnes i skolens<br />administrative<br />systemer<br />SAS<br />Elever loggerinn via Feide<br />Foresatte loggerinn via MinID<br />LMS populeres medinfo om elev/foresatte og relasjoner<br />LMS<br />
 33. 33. Bedre dialog mellom skole og hjem<br />Enklere hverdag for foresatte<br />Bedre personvern for eleven<br />Mindre administrasjon for skolen<br />

×