Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GTP

340 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

GTP

 1. 1. AAN DE SLAG MET GTP voor een gezonde KSA-Toekomst! GA VERDER © Een uitgave van KSA Noordzeegouw vzw
 2. 2. WELKOM GA VERDER Beste KSA’er, We zijn stuk voor stuk trots op onze jeugdbeweging. Méér nog, we willen als het even kan iedereen laten proeven van ons jeugdig enthousiasme, die onvergetelijke sfeer en de stevige vriendschap! Daar doen we erg ons best voor, voor onze overtuigde KSA’ers maar ook voor wie er misschien bij wil komen. Maar al doen we nog zo ons best, soms valt de opkomst wat tegen of kiezen onze leden plots toch voor die andere hobby…
 3. 3. GA VERDER Minder leden, dat zorgt er ook voor dat onze leidingsploeg soms diep zucht. Want voor onze KSA’ers, daar doen we het als leid(st)er toch voor! De toekomst van onze groep hangt, hoe je het nu draait of keert, van de leden af. Dit programma nodigt jullie uit om even stil te staan bij je KSA. Vandaag, maar ook door vooruit te blikken naar de toekomst van jouw geliefde groep. We hopen daarbij een hulp te mogen zijn en je ook heel wat nuttige tips mee te kunnen geven! KSA Noordzeegouw
 4. 4. Gezond Toekomstperspectief DE FORMULE GTP staat voor " Gezond Toekomstperspectief " en geeft aan hoe jouw KSA kan evolueren op basis van het aantal leden en leiding tijdens het voorbije werkjaar. Let op, GTP is geen wetenschappelijk gegeven maar een proefondervindelijke benadering. Het bekomen getal is de uitkomst van een ingewikkelde berekening. GA VERDER
 5. 5. DE FORMULE: = de SOM van het aantal leden, met een weging naargelang de leeftijd. OF WISKUNDIG: = (aantal leden <8 jaar/3 + aantal leden 8-10j./3 + aantal leden 11-13j. + aantal leden 14-15 j. x2 + aantal leden 16 j. x3) PLUS het aantal leiders vermenigvuldigd met 1,5 MIN &quot;omkadering&quot; x 2 (waarbij &quot;omkadering&quot; staat voor aantal leden gedeeld door het aantal leiding) GA VERDER
 6. 6. Gezond Toekomstperspectief en ook niet meer dan dat… GA VERDER Het GTP-cijfer van jouw KSA zou je even kunnen doen schrikken. We willen toch even duidelijk stellen: dit getal is geen waardebeoordeling van jouw groep of de kwaliteit van je werking. Het bekomen getal is een momentopname van één jaar… en dus echt relatief. Het aantal leden en leiding hangt bijvoorbeeld erg af van de omgeving van jouw KSA-groep. Waar weinig kinderen en jongeren te vinden zijn, daar zijn er natuurlijk ook minder in de KSA. Bovendien zijn er in de buurt vaak nog andere jeugdbewegingen waar die jongens en meisjes soms ook voor kiezen. Zo zijn er nog wel enkele redenen te vinden. Maar zelfs die denkoefening is al nuttig…
 7. 7. GA VERDER DUS: De GTP geeft dus GEEN score, het is geen cijfer van een ‘KSA-examen’! Het is ENKEL en ALLEEN een getal dat kan helpen om even na te denken over de toekomst van je KSA, waar we allemaal samen mee voor duimen. Heb je nog vragen over het interpreteren van die GTP-index voor jouw bond? Laat niet na om even het gouwsecretariaat te contacteren! CONTACT TERUG NAAR START
 8. 8. En nu aan de slag… De manier van werken in dit programma is vrij simpel. We proberen via enkele richtvragen te ontdekken wat er voor zou kunnen zorgen dat het GTP-cijfer van jouw KSA is wat het is. Die vragen komen rechtstreeks uit een analyse van de GTP-formule. Je geeft telkens een antwoord op de gestelde vragen door te klikken op: Waar = Onwaar = GA VERDER
 9. 9. Dit programma wil samen met jou de analyse maken van de huidige stand van zaken van je groep. Vanuit dat resultaat kan je dan een document downloaden dat je enkele tips en ‘tricks’ wil meegeven om eventueel (als jij dat nodig vindt) een actieplan op te stellen. Op die manier wil het programma je helpen de toekomst van je KSA veilig te stellen… GA VERDER
 10. 10. GA VERDER BELANGRIJK: Om te starten heb je het recente GTP-cijfer van je bond nodig. Dat cijfer heb je gekregen van KSA Noordzeegouw in de mail die je bij dit programma vond… NIET TE VINDEN? NEEM DAN CONTACT OP! CONTACT TERUG NAAR START
 11. 11. MAAK JOUW GTP-KEUZE: Mijn bond heeft een GTP-score: (klik op je score) TERUG NAAR START
 12. 12. GTP tussen 0 en 55 Verschillende gegevens bedreigen je KSA in z’n voortbestaan op korte termijn. Er moet doelbewust aan gewerkt worden. HMMM, hoe zat die formule nu weer in elkaar? Er waren het voorbije werkjaar toch weinig kabouters (6-8 jaar) en/of pagadders (8-10 jaar) en/of jongknapen (10-12 jaar) KEER TERUG
 13. 13. GTP tussen 55 en 75 Eén of enkele gegevens maken de toekomst van onze KSA onzeker op middenlange termijn. Toch zijn er voldoende kansen om terug in de lift te geraken. HMMM, hoe zat die formule nu weer in elkaar? Er waren het voorbije werkjaar toch weinig kabouters (6-8 jaar) en/of pagadders (8-10 jaar) en/of jongknapen (10-12 jaar) KEER TERUG
 14. 14. GTP tussen 75 en 95 De toekomst van mijn KSA-groep kan verschillende richtingen uit. Bij één enkele tegenslag kan het bergaf gaan, maar toch is er geen onmiddellijke bedreiging. HMMM, hoe zat die formule nu weer in elkaar? Er waren het voorbije werkjaar toch weinig kabouters (6-8 jaar) en/of pagadders (8-10 jaar) en/of jongknapen (10-12 jaar) KEER TERUG
 15. 15. GTP tussen 95 en 115 De toekomst van mijn KSA-groep is relatief veilig, we kunnen best tegen enkele stootjes. Met een gerichte inspanning kunnen we naar de kaap van 115. HMMM, hoe zat die formule nu weer in elkaar? Er waren het voorbije werkjaar toch weinig kabouters (6-8 jaar) en/of pagadders (8-10 jaar) en/of jongknapen (10-12 jaar) KEER TERUG
 16. 16. GTP van 115 of meer De toekomst van mijn KSA-groep is veilig. Enkel een ramp kan onheil brengen. HMMM, hoe zat die formule nu weer in elkaar? Je toekomstperspectief ziet er goed uit en dat is leuk. Maar misschien zijn er toch enkele werkpuntjes of dromen? Ben je benieuwd naar die tips en tricks? KEER TERUG
 17. 17. 1| het werven van -12 Je wil toch eens snuisteren in het concrete aanbod rond de thema’s die invloed hebben op dat GTP-cijfer? Doe dat door hieronder verder te kliken… 2| het werven van +12 4| behoud en motivatie van leiding 3| het behoud van leden 5| het werven van leiding GA VERDER TERUG NAAR START
 18. 18. Er waren het voorbije werkjaar toch weinig knapen (12-14 jaar) en/of jonghernieuwers (14-16 jaar) KEER TERUG NAAR GTP HMMM, hoe zat die formule nu weer in elkaar?
 19. 19. We vinden moeilijk NIEUWE kabouters (6-8 jaar) en/of pagadders (8-10 jaar) en/of jongknapen (10-12 jaar). KEER TERUG NAAR GTP HMMM, hoe zat die formule nu weer in elkaar?
 20. 20. We vinden moeilijk NIEUWE knapen (12-14 jaar) en/of jonghernieuwers (14-16 jaar). KEER TERUG HMMM, hoe zat die formule nu weer in elkaar?
 21. 21. Er zijn wel nieuwe kabouters (6-8 jaar) en/of pagadders (8-10 jaar) en/of jongknapen (10-12 jaar) maar ZE HAKEN SNEL AF. Daarom zijn er weinig aanwezigen op de activiteiten en dat is jammer. KEER TERUG HMMM, hoe zat die formule nu weer in elkaar?
 22. 22. Er zijn wel nieuwe knapen (12-14 jaar) en/of jonghernieuwers (14-16 jaar) maar ZE HAKEN SNEL AF. Daarom zijn er vaak weinig aanwezigen op de activiteiten en dat is jammer. KEER TERUG HMMM, hoe zat die formule nu weer in elkaar?
 23. 23. Je doorliep alle richtvragen en de analyse van je groep leert je dat alles er naar jouw aanvoelen GOED UITZIET. Klopt dat met de GTP-score die je hebt gekregen? HMMM, hoe zat die formule nu weer in elkaar?
 24. 24. We hebben voldoende leden en leiding. Het ontbreekt ons ook niet aan de motivatie om er telkens weer stevig tegen aan te gaan. Onze leden komen ook vaak en graag naar de activiteiten. Toch hebben we een laag GTP-cijfer en dat is vreemd… Ik wil wel eens weten hoe dat komt! CONTACT Oeps, dat is toch niet helemaal waar. Ik start best eens opnieuw met de analyse van mijn KSA… KEER TERUG NAAR GTP HMMM, hoe zat die formule nu weer in elkaar?
 25. 25. WERVEN VAN -12 KEER TERUG HMMM, hoe zat die formule nu weer in elkaar? OK, bedankt, hier kunnen we al verder mee. Maar we willen de denkoefening toch nog verder doorlopen. Het gaat toch over meer dan de -12… Juist, we zijn nog wel op zoek naar wat tips over het werven van kabouters en/of pagadders en/of jongknapen. Ik download die meteen!
 26. 26. WERVEN VAN +12 KEER TERUG HMMM, hoe zat die formule nu weer in elkaar? OK, bedankt, hier kunnen we al verder mee. Maar we willen de denkoefening toch nog verder doorlopen. Het gaat toch over meer dan de +12… Juist, we zijn nog wel op zoek naar wat tips over het werven van knapen en/of jonghernieuwers. Ik download die meteen!
 27. 27. BEHOUD VAN LEDEN KEER TERUG HMMM, hoe zat die formule nu weer in elkaar? OK, bedankt, hier kunnen we al verder mee. Maar we willen de denkoefening toch nog verder doorlopen. Het gaat toch over meer dan enkel het behoud van leden… Juist, we zijn nog wel op zoek naar wat tips zodat onze leden trotse KSA’ers blijven en straks ook leiding worden. Ik download die meteen!
 28. 28. BEHOUD VAN LEDEN KEER TERUG HMMM, hoe zat die formule nu weer in elkaar? OK, bedankt, hier kunnen we al verder mee. Maar we willen de denkoefening toch nog verder doorlopen. Het gaat toch over meer dan enkel het behoud van leden… Juist, we zijn nog wel op zoek naar wat tips zodat onze leden trotse KSA’ers blijven en straks ook leiding worden. Ik download die meteen!
 29. 29. BEHOUD EN MOTIVATIE VAN LEIDING KEER TERUG HMMM, hoe zat die formule nu weer in elkaar? OK, bedankt, hier kunnen we al verder mee. Maar we willen de denkoefening toch nog verder doorlopen. Het gaat toch over meer dan de motivatie van onze leiding… Juist, we zijn nog wel op zoek naar wat tips over het motiveren van onze leiding. Zo blijven ze ook wat langer actief. Ik download die meteen!
 30. 30. WERVEN VAN LEIDING KEER TERUG HMMM, hoe zat die formule nu weer in elkaar? OK, bedankt, hier kunnen we al verder mee. Maar we willen de denkoefening toch nog verder doorlopen. Het gaat toch over meer dan het werven van nieuwe leiding… Juist, we zijn nog wel op zoek naar wat tips over het werven van nieuwe leiding. Ik download die meteen!
 31. 31. BEDANKT! Een welgemeende merci om dit programma te doorlopen. We hopen natuurlijk dat dit een handig en goed werkmiddel was waar je verder mee aan de slag kan. We zijn er van overtuigd dat de creativiteit, de werkkracht en het enthousiasme van jezelf en je leidingsploeg verder het nodige zullen doen om van je KSA een fantastische groep te maken… KSA groet én dankt u! Nog vragen, aanvullingen of bedenkingen? Aarzel niet, maar contacteer het gouwsecretariaat! NAAR START CONTACT SLUIT AF © Een uitgave van KSA Noordzeegouw vzw
 32. 32. We hebben voldoende leden, maar het probleem zit bij de leiding. TERUG NAAR GTP HMMM, hoe zat die formule nu weer in elkaar?
 33. 33. Het ontbreekt onze leiding (of sommigen) wat aan MOTIVATIE… aan goesting en werklust! KEER TERUG HMMM, hoe zat die formule nu weer in elkaar?
 34. 34. We zijn gewoon dringend op zoek naar EXTRA LEIDING! KEER TERUG HMMM, hoe zat die formule nu weer in elkaar?
 35. 35. 1| het werven van -12 De GTP-index houdt alleen rekening met de inschrijvingscijfers van het vorige werkjaar en dus rechtstreeks of onrechtstreeks met het werven, behoud en de motivatie van leden en leiding. Door hieronder te klikken kom je meteen terecht op de te downloaden documenten die daarvoor tips willen aanreiken. 2| het werven van +12 4| behoud en motivatie van leiding 3| het behoud van leden 5| het werven van leiding Ai, dit is toch niet wat ik zoek
 36. 36. GA VERDER Heb je toch nog het gevoel dat je met een probleem zit in jouw KSA-groep, maar hier geen antwoorden kunt vinden? Neem dan contact op met het gouwsecretariaat: CONTACT

×