Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Domena w sieci cybersquattera - jak e-przedsiębiorca odzyskuje nazwę domeny i zwiększa liczbę swoich klientów  <ul><li>...
1.  Podstawowe pojęcia  <ul><li>domena a nazwa domeny internetowej </li></ul><ul><li>NASK, rejestratorzy nazw domen (par...
2. Sklepy internetowe ofiarą cybersquattingu  <ul><li>dwie trzecie największych sklepów internetowych w USA padło ofiarą...
3. WIPO o cybersquattingu i typosquattingu  <ul><li>z raportu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej wynika, ż...
4. Dlaczego właściciele sklepów internetowych toczą spory o nazwy domen? <ul><li>Ranking 100 najmocniejszych marek na świ...
5. Dlaczego właściciele sklepów internetowych toczą spory o nazwy domen? – c.d. <ul><li>Domeny internetowe zaczynają pełni...
6. Przykłady cybersquattingu i typosquattingu na przykładzie wybranych polskich sklepów internetowych: <ul><li>Empik.c...
7. Jak odzyskać domenę <ul><li>Jak sprawdzić kto zarejestrował domenę </li></ul><ul><li>negocjacje, cesja </li></ul><ul><l...
8. Jak sprawdzić kto zarejestrował domenę <ul><li>WHOIS </li></ul><ul><li>osoby fizyczne – dane niejawne </li></ul><ul><li...
9. Negocjacje, cesja <ul><li>negocjacje z posiadaczem nazwy domeny </li></ul><ul><li>propozycja dokonania cesji praw i obo...
10. Sąd polubowny <ul><li>Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych przy PIIT lub Sąd Arbitrażowy przy KIG </li></ul><ul>...
11. Sąd polubowny c.d. <ul><li>Elementy pozwu </li></ul><ul><ul><li>określenie stron </li></ul></ul><ul><ul><li>żądanie st...
12. Sąd powszechny, odzyskanie domeny <ul><li>prawomocne orzeczenie sadu polubownego lub sadu powszechnego stwierdzające n...
13. Polski sklep internetowy odzyskuje domenę (walka z cybersquatterami i typosquatterami ) – intymna.pl <ul><li>powódk...
14. Światowy koncern chemiczny walczy o dwie popularne domeny wykorzystujące nazwę jednej z jego marek – DULUX <ul><li>pow...
15. Polska spółka giełdowa Amica Wronki S.A. wygrywa spór o nazwę domeny amica.pl <ul><li>powód: jeden z największych pols...
16. Kontakt <ul><li>Strona internetowa Kancelarii: </li></ul><ul><li>www.urowska.com.pl </li></ul><ul><li>Blog prawa IT: <...
Zakończenie <ul><li>Dziękujemy za uwagę! </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Domena w sieci cybersquattera - jak e-przedsiębiorca odzyskuje nazwę domeny i zwiększa liczbę swoich klientów

1,849 views

Published on

Prezentacja dotycząca cybersquattingu

Published in: Technology, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Domena w sieci cybersquattera - jak e-przedsiębiorca odzyskuje nazwę domeny i zwiększa liczbę swoich klientów

 1. 1. Domena w sieci cybersquattera - jak e-przedsiębiorca odzyskuje nazwę domeny i zwiększa liczbę swoich klientów <ul><li>Marcin Błaszyk </li></ul><ul><li>Krzysztof Jarosiński </li></ul>
 2. 2. 1. Podstawowe pojęcia <ul><li>domena a nazwa domeny internetowej </li></ul><ul><li>NASK, rejestratorzy nazw domen (partnerzy NASK) </li></ul><ul><li>prawo do domeny internetowej </li></ul><ul><li>prawo ochronne na znak towarowy </li></ul><ul><li>cybersquatting i jego odmiany </li></ul><ul><li>sklep internetowy </li></ul>
 3. 3. 2. Sklepy internetowe ofiarą cybersquattingu <ul><li>dwie trzecie największych sklepów internetowych w USA padło ofiarą cybersquattingu </li></ul><ul><li>28% wszystkich badanych sklepów internetowych w USA ma przynajmniej jeden adres zajęty przez cybersquatterów * </li></ul><ul><li>* wg badania przeprowadzonego przez firmę NetNames; cyt. za: Webhosting.pl; </li></ul><ul><li>„ Biorąc pod uwagę fakt, że sklepy te traktują e-handel jako bardzo istotną część swojego biznesu, to alarmująca jest informacja, iż tak wiele spośród nich nie dba o najważniejsze elementy zabezpieczenia w zakresie ochrony swoich marek w Internecie. Zaniedbanie rejestracji wszystkich nazw można porównać do pozostawienia na noc bez nadzoru otwartego sklepu przy ulicy ” ( James Labright z firmy NetNames; cyt. za: Webhosting.pl ) </li></ul>
 4. 4. 3. WIPO o cybersquattingu i typosquattingu <ul><li>z raportu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej wynika, że w porównaniu do roku 2005 liczba przypadków cybersquattingu i typosquattingu wzrosła o 48% (dane za rok 2007) </li></ul><ul><li>liczba sporów dotyczących nazw domen w roku 2005 rozpatrywanych przez WIPO wyniosła 1.456, zaś w roku 2007 – 2.156 </li></ul><ul><li>85% sporów zakończyło się transferem nazwy domeny do powoda * </li></ul><ul><li>* źródło h ttp://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2008/article_0015.html </li></ul>
 5. 5. 4. Dlaczego właściciele sklepów internetowych toczą spory o nazwy domen? <ul><li>Ranking 100 najmocniejszych marek na świecie w roku 2008 * </li></ul><ul><li>- okres objęty badaniem 1.01.-31.12.2007 </li></ul><ul><li>* wg Millward Brown Optimor </li></ul><ul><li>Amazon (61. pozycja w rankingu, szacowana wartość marki – 11,5 mld $) </li></ul><ul><li>eBay (65. pozycja w rankingu, szacowana wartość marki – 11,2 mld $) </li></ul>
 6. 6. 5. Dlaczego właściciele sklepów internetowych toczą spory o nazwy domen? – c.d. <ul><li>Domeny internetowe zaczynają pełnić funkcję zbliżoną do tradycyjnych znaków towarowych: </li></ul><ul><li>identyfikują towary i usługi </li></ul><ul><li>identyfikują przedsiębiorstwo </li></ul><ul><li>pełnią funkcję reklamową * </li></ul><ul><li>* por.: M. Kondrat, Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w internecie, wyd. 1, W-wa 2008, s. 16, Wolters Kluwer Polska </li></ul><ul><li>„ (...) istnieje w świadomości potencjalnych użytkowników [przekonanie] , że po wpisaniu po prefiksie www nazwy firmy lub jej znaku towarowego, a następnie com, pojawi się jej strona ” * . (duża wartość handlowa „intuicyjnych” domen) </li></ul><ul><li>* por.: M. Kondrat, Ochrona ..., jw., s. 97. </li></ul>
 7. 7. 6. Przykłady cybersquattingu i typosquattingu na przykładzie wybranych polskich sklepów internetowych: <ul><li>Empik.com (www.empik.net; www.epik.pl) </li></ul><ul><li>Merlin.pl (www.melin.pl; www.merin.pl) </li></ul><ul><li>Komputronik.pl (www.komputonik.pl) </li></ul><ul><li>Przykłady ciekawych przekierowań na przykładzie polskich sklepów internetowych (jak polskie sklepy internetowe bronią się przed typosquattingiem ): </li></ul><ul><li>empic.pl; </li></ul><ul><li>inbuk.pl; </li></ul>
 8. 8. 7. Jak odzyskać domenę <ul><li>Jak sprawdzić kto zarejestrował domenę </li></ul><ul><li>negocjacje, cesja </li></ul><ul><li>mediacje i arbitraż przed Sądem Polubownym </li></ul><ul><li>wniosek o uznanie wyroku lub zatwierdzenie ugody </li></ul><ul><li>przejęcie domeny – postępowanie przed rejestratorem </li></ul>
 9. 9. 8. Jak sprawdzić kto zarejestrował domenę <ul><li>WHOIS </li></ul><ul><li>osoby fizyczne – dane niejawne </li></ul><ul><li>osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – dane jawne </li></ul><ul><li>zapytanie do NASK lub podmiotu za pośrednictwem którego dokonano rejestracji </li></ul><ul><ul><li>nazwa domeny </li></ul></ul><ul><ul><li>uzasadnienie – powołanie się na konieczność wejścia w spór o naruszenie naszych praw w związku z rejestracją nazwy domeny </li></ul></ul>
 10. 10. 9. Negocjacje, cesja <ul><li>negocjacje z posiadaczem nazwy domeny </li></ul><ul><li>propozycja dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny - wezwanie </li></ul><ul><li>formularz dostępny na stronie NASK </li></ul><ul><li>cesja odpłatna – zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z rejestracją i utrzymywaniem nazwy domeny </li></ul>
 11. 11. 10. Sąd polubowny <ul><li>Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych przy PIIT lub Sąd Arbitrażowy przy KIG </li></ul><ul><li>wniosek przedprocesowy – wstrzymanie możliwości zmiany posiadacza nazwy domeny </li></ul><ul><li>zapis na sąd polubowny </li></ul><ul><li>regulamin NASK przewiduje obowiązek podpisania zapisu </li></ul><ul><li>brak podpisania zapisu – rozwiązanie umowy o rejestrację </li></ul><ul><li>wybór arbitra </li></ul><ul><li>pozew – forma pisemna </li></ul><ul><li>jedyne roszczenie – o stwierdzenie naruszenia praw powoda w wyniku rejestracji domeny internetowej </li></ul>
 12. 12. 11. Sąd polubowny c.d. <ul><li>Elementy pozwu </li></ul><ul><ul><li>określenie stron </li></ul></ul><ul><ul><li>żądanie stwierdzenia naruszenia praw powoda w wyniku rejestracji domeny internetowej przez pozwanego </li></ul></ul><ul><ul><li>przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie </li></ul></ul><ul><ul><li>dowody na przytoczone okoliczności faktyczne </li></ul></ul><ul><ul><li>podstawa prawna </li></ul></ul><ul><li>Postawa prawna </li></ul><ul><ul><li>Prawo własności przemysłowej – prawo ochronne na znak towarowy </li></ul></ul><ul><ul><li>Ustawa o zawalczeniu nieuczciwej konkurencji – czyn nieuczciwej konkurencji </li></ul></ul><ul><ul><li>Kodeks cywilny – prawo do firmy </li></ul></ul><ul><li>Mediacje </li></ul>
 13. 13. 12. Sąd powszechny, odzyskanie domeny <ul><li>prawomocne orzeczenie sadu polubownego lub sadu powszechnego stwierdzające naruszenie przez abonenta praw osoby trzeciej stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy z abonentem bez zachowania terminów wypowiedzenia </li></ul><ul><li>wymóg uzyskania uznania przez sąd wyroku sądu polubownego </li></ul><ul><li>doręczenie rejestratorowi wyroku wraz z postanowieniem sądu </li></ul><ul><li>zawarcie umowy </li></ul>
 14. 14. 13. Polski sklep internetowy odzyskuje domenę (walka z cybersquatterami i typosquatterami ) – intymna.pl <ul><li>powódki: Dagmara Malczewska-Grzelak, Małgorzata Lisowska „Intymna.pl” sp.c. (obecnie Intymna.pl sp. z o.o.) </li></ul><ul><li>domena: e-intymna.pl </li></ul><ul><li>wyrok z 13.11.2006 r. (15/06/PA) uwzględniający powództwo, w którym sąd stwierdził, że sporna domena „e-intymna.pl” jest łudząco podobna do nazwy domeny „intymna.pl”, przy czym nie bez znaczenia jest fakt, że pozwany oferował produkty tożsame z produktami sklepu powódek, przez co zachodziło ryzyko wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia towaru </li></ul>
 15. 15. 14. Światowy koncern chemiczny walczy o dwie popularne domeny wykorzystujące nazwę jednej z jego marek – DULUX <ul><li>powód: znany i renomowany na świecie i w Polsce koncern chemiczny – Imperial Chemical Industries Plc z siedzibą w Londynie </li></ul><ul><li>domeny: farbydulux.pl i farbydulux.com.pl </li></ul><ul><li>wyrok z 21.06.2007 r. (72/06/PA) uwzględniający powództwo, w którym sąd stwierdził, że sporne domeny naruszają prawa ochronne do znaków towarowych powoda, a jednocześnie zachowanie pozwanego wyczerpuje znamiona czynu nieuczciwej konkurencji </li></ul><ul><li>światowy koncern uznał, że sprzedaż za pośrednictwem ww. domen produktów konkurencyjnych firm uzasadnia wszczęcie postępowania arbitrażowego celem anulowania ich rejestracji; to świadczy o wadze popularnych domen nawet dla tak znaczących firm </li></ul>
 16. 16. 15. Polska spółka giełdowa Amica Wronki S.A. wygrywa spór o nazwę domeny amica.pl <ul><li>powód: jeden z największych polskich producentów AGD – Amica Wronki S.A. </li></ul><ul><li>domena: amica.pl </li></ul><ul><li>pod spornym adresem www.amica.pl osoba trzecia prowadziła sklep internetowy, który oferował do sprzedaży m.in. produkty AGD kilkudziesięciu producentów </li></ul><ul><li>wyrok z 1.10.2007 r. (35/07/PA) uwzględniający powództwo, w którym sąd stwierdził, że w wyniku rejestracji spornej domeny zostało naruszone prawo powoda do jego firmy </li></ul>
 17. 17. 16. Kontakt <ul><li>Strona internetowa Kancelarii: </li></ul><ul><li>www.urowska.com.pl </li></ul><ul><li>Blog prawa IT: </li></ul><ul><li>http://blaszyk-jarosinski.pl </li></ul>
 18. 18. Zakończenie <ul><li>Dziękujemy za uwagę! </li></ul>

×