โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

13,646 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,646
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,222
Actions
Shares
0
Downloads
106
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

  1. 1. โครงสร้ างรายวิชาวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว ๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ เ วลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เวลา นาหนัก ํ้ลาดบที่ ํ ั ชื่อหน่วยการเรียนร้ ู มาตรฐานการเรียนร้ ู /ตัวชี้วด ั (ชั่วโมง) คะแนน ๑ สิ่ งมีชีวต ิ ว ๑.๒ ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔ ๑๔ ๑๐ ว ๒.๑ ป.๓/๑ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ , ป.๓/๔ ป.๓/๕,ป.๓/๖ ,ป.๓/๗,ป.๓/๘ ๒ ธรรมชาติรอบตัว ว ๒.๒ ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓ ๑๔ ๑๐ ว ๖.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ , ป.๓/๔ ป.๓/๕,ป.๓/๖ ,ป.๓/๗,ป.๓/๘ ๓ วัสดุรอบตัวเรา ว ๓.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ๑๐ ๑๐ ว ๓.๒ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ , ป.๓/๔ ป.๓/๕,ป.๓/๖ ,ป.๓/๗,ป.๓/๘ สรุปทบทวนและทดสอบกลางปี ๒ ๑๕ ๔ แรงและการเคลอนที่ ว ๔.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ื่ ๘ ๑๐ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ , ป.๓/๔ ป.๓/๕,ป.๓/๖ ,ป.๓/๗,ป.๓/๘ ๕ ไฟฟาในบ้ าน ้ ว ๕.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ๘ ๑๐ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ , ป.๓/๔ ป.๓/๕,ป.๓/๖ ,ป.๓/๗,ป.๓/๘ ๖ นาเพอชีวต ํ้ ื่ ิ ว ๖.๑ ป.๓/๑ ๘ ๑๐ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ , ป.๓/๔ ป.๓/๕,ป.๓/๖ ,ป.๓/๗,ป.๓/๘ ๗ อากาศรอบตัว ว ๖.๑ ป.๓/๒,ป.๓/๓ ๘ ๘ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ , ป.๓/๔ ป.๓/๕,ป.๓/๖ ,ป.๓/๗,ป.๓/๘ ๘ ปรากฏการณ์บนโลก ว ๗.๑ ป.๓/๑ ๔ ๘ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ , ป.๓/๔ ป.๓/๕,ป.๓/๖ ,ป.๓/๗,ป.๓/๘ สรุปทบทวนและทดสอบปลายปี ๒ ๑๕ รวมตลอดปีการศึกษา ๘o ๑oo

×