สูตรพื้นที่ผิวปริซึม

32,627 views

Published on

สูตรพื้นที่ผิวปริซึม

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
32,627
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,813
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สูตรพื้นที่ผิวปริซึม

  1. 1. พืนที่ผวปริซึม ้ ิ พืนทีผวของปริซึม คือ ผลรวมของพื้นที่ทุกด้านของปริ ซึม ้ ่ ิ ให้นกเรี ยนพิจารณาพื้นที่ผวของปริ ซึมชนิดต่างๆ ในรู ป ด้านล่าง ต่อไปนี้ ั ิ จะเห็นว่าพื้นที่ผวของปริ ซึมชนิดต่างๆจะประกอบด้วยพื้นที่ฐาน 2 รู ป และพื้นที่ดานข้าง ิ ้ทั้งหมด พื้นที่ผวของปริ ซึม = ( 2  พื้นที่ฐาน) + ผลรวมของพื้นที่ดานข้างทุกด้าน ิ ้ นันคือ ่ พืนทีผวของปริซึม = พื้นที่ฐานทั้งสอง + พื้นที่ผวข้าง ้ ่ ิ ิ จากรู ป เมื่อตัดส่ วนฐานออกทั้งหมด แล้วคลี่ผวด้านข้างออกไป จะคลี่ออกได้เป็ นรู ป ิสี่ เหลี่ยมมุมฉากทั้ง 3 รู ป  พื้นที่ผวข้างของปริ ซึม = พื้นที่รูปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก ิ = ความยาวรอบฐาน  ความสู ง นันคือ ่ พืนทีผวข้ างปริซึม = ความยาวรอบฐาน  ความสู ง ้ ่ ิ
  2. 2. 2 ตัวอย่าง จงหาพื้นที่ผวของปริ ซึมสามเหลี่ยมมุมฉากดังรู ป ฐานมีความยาวด้านประกอบมุมฉากเป็ น ิ3 หน่วยและ 4 หน่วย ตามลาดับ ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 5 หน่วยและปริ ซึมนี้มีความสู ง 10 หน่วย วิธีทา จากรู ป F พื้นที่ฐานสองด้าน = พื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABC + พื้นที่รูปสามเหลี่ยม DEF = 1  1    3 4    3 4 2  2  = 66 = 12 ตารางหน่วย พื้นที่ผวข้าง ิ = พื้นที่ดานข้างทั้งสามด้านของปริ ซึม ้ = ความยาวรอบฐาน  ความสู ง = 3  4  510 = 12 10 = 120 ตารางหน่วย พื้นที่ผวของปริ ซึมสามเหลี่ยมมุมฉาก เท่ากับ พื้นที่ฐานสองด้านรวมกับพื้นที่ผวข้าง ิ ิ = 12  120 = 132 ตารางหน่วย ดังนั้น พื้นที่ผิวของปริ ซึมสามเหลี่ยมมุมฉาก เท่ากับ 132 ตารางหน่วย ตอบ พวกเราเข้ าใจแล้ว ครับคุณครู ทับทิม
  3. 3. 3ตัวอย่ าง จงหาพื้นที่ผวปริ ซึมที่มีขนาดความยาวของด้านต่างๆดังรู ป ิ วิธีทา พื้นที่ผวของปริ ซึม = พื้นที่ฐานทั้งสอง + พื้นที่ผวข้าง ิ ิ พื้นที่ฐานทั้งสองของปริ ซึม = 2  1 2  1  2 2  1 2 = 2 1 5  4 = 2 9 = 18 ตารางหน่วย พื้นที่ผวข้างปริ ซึม ิ = ความยาวรอบฐาน  ความสู ง = 1 2  2 1 2  2 1 2  2 1 2  2 4 = 20  4 = 80 ตารางหน่วย  พื้นที่ผวของปริ ซึม ิ = 18  80 = 98 ตารางหน่วย ดังนั้น พื้นที่ผิวของปริ ซึมนี้ เท่ากับ 98 ตารางหน่วย ตอบ ติดตามเรื่องต่ อไป...เพือใช้ สอนได้ ค่ะ...จากครู ทบทิม เจริญตา ่ ั
  4. 4. 4

×