แบบทดสอบคิดเร็วป.3

78,715 views

Published on

2 Comments
20 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
78,715
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,164
Actions
Shares
0
Downloads
1,175
Comments
2
Likes
20
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบทดสอบคิดเร็วป.3

  1. 1. ตัวอย่ างแบบทดสอบ คิดเลขเร็ว ป. 330 ข้ อ 30 คะแนน เวลา 15 นาที1. 921 – 467 – 198 = …………… 16. 45 x 7 = 724 – ……………2. 822 – 165 + 758 = …………… 17. 45 x 20 = 10 x ……3. 536 + 278 – 588 = …………… 18. 450  5 = 156 – ……..4. 235 + 689 + 127 + 539 = …………… 19. 563 – 148 = 5 x ……..5. 631 – 346 + 458 – 189 = …………… 20. 356 + 254 = 821 – …………6. 455 + 678 + 347 – 837 = …………… 21. 30 x 6 = ……. x 97. ( 83 x 7 ) – 456 = …………… 22. 1305  9 = 5 x ………8. 374 + ( 75 x 7 ) = …………… 23. 140 + 260 = 800 ……….9. ( 182 + 298 )  8 = …………… 24. 79 x 8 = 237 + ………….10. ( 738 – 282 )  7 = ……………. 25. 643 – 278 = 73 x ……..11. ( 364 + 477 )  9 = …………… 26. ………….  9 = 345 เศษ 712. ( 921 – 243 )  11 = …………………. 27. 258 + 149 – 157 = 534 – ………….13. 235 + 775 – 386 + 468 = ……………… 28. 1456 + 2944 = 8 x ……….14. 900 – 345 + 457 – 378 = ………………… 29. 4536  8 = 7 x ……….15. ( 360  6 ) + 758 = …………………. 30. ( 1,500 – 800 ) – ( 20 x 35 ) = ………..
  2. 2. 1. 20 ข้ อ 20 คะแนน เวลา 15 นาที2. ให้ นักเรี ยนเติมเครื่ องหมาย > , < , = หรื อ ตัวเลขที่เหมาะสมลงใน 1. 1456 + 5678 1678 + 1556 11. 50 x 60 70 + 602. 543 + 2456 8000 – 3000 12. 4567 x 10 4567 x ( 20 – 9 )3. 500 x 4 x 8 2000 x 9 13. 750 กรัม 750 ขีด4. 6500 – 456 90 x 50 14. 1200 – 789 1300 – 2545. 1456 x 0 12 + 15 15. 120 วัน 5 เดือน6. 5678  8 5670  8 16. 5000  145 6000  1457. 1000 + 5678 = 2000 + ……… 17. 952 x 30 x 5 80 x 9528. 1234 x 9 > 1234 x ………. 18. 6000 + 4000 100 x 109. 1456  9 1456  ( 5 + 3 ) 19. 5678  9 ( 5000 + 678 )  710. …………… 8 < 2345  8 20. 4567 x 11 4566 + 11ทักษะการคิดเลขเร็ว20 ข้ อ 20 คะแนน เวลา 10 นาที1. 536 + 278 – 588 = …………… 11. 87 x 8 = …………  42. 235 + 689 + 127 + 539 = …………… 12. 2835  5 = 5101 – ……..3. 631 – 346 + 458 – 189 = …………… 13. 9142 – 1342 = 8 x ……..4. 455 + 678 + 347 – 837 = …………… 14. 356 + 254 = 821 – …………5. ( 583 x 7 ) – 3456 = …………… 15. 3 x 861 = ……. x 96. 9000 – ( 248 x 7 ) = …………… 16. 1305  9 = 5 x ………7. ( 1364 + 4738 )  9 = …………… 17. 1456 + 3678 = 7010 – ……….8. ( 8104 – 1825 )  7 = …………………. 18. 4643 – 1643 =………… x 59. ( 1500 x 5 ) – ( 5624  8 ) = ………… 19. ………….  9 = 345 เศษ 710. ( 5922  6 ) + 3758 = …………………. 20. ( 1,500 – 800 ) – ( 20 x 35 ) = ………..
  3. 3. ทักษะการคิดคานวณ20 ข้ อ 20 คะแนน เวลา 15 นาที1. 658 + ………. = 1,250 + 567 11. ( 168 + 832 ) – 550 = 9000 – ………..2. ……… – 5456 = 795 x 9 12. ( 45 x 70 ) – 1,250 = ………..3. …….. x 8 = 4784 13. ( 656 x 8 ) – ( 789 x 6 ) = ………..4. ( 3 x 155 ) + ( 7 x 155 ) = ……….. 14. 456 x 9 = 1567 + …………………5. ( 1,515  5 ) + ( 208  4 ) = ……….. 15. ( 1515  5 ) + 1460 = 789 + ……….6. ( 935 x 5 ) – ( 824 x 5 ) = ……….. 16. ( 80 x 20 ) – ( 50 x 30 ) = ………..7. ( 4074  6 ) + ( 89 x 20 ) = ……….. 17. ( 1,212  6 ) + ( 40 x 78 ) = ………..8. ( 1456 + 2789 ) – ( 7 x 456 ) = ……….. 18. ( 5,500 – 1,750 ) + ( 566 x 4 ) = ………..9. 9600 – ( 1887 x 4 ) = ……….. 19. ( 49 x 60 ) – ( 3024  8 ) = ………..10. ( 5523  7 ) + ( 6102  9 ) = ……….. 20. ( 156 x 7 ) + ( 678 x 8 ) = ………..

×