แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป2 (12 ชุด)

155,544 views

Published on

13 Comments
32 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
155,544
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,816
Actions
Shares
0
Downloads
2,710
Comments
13
Likes
32
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป2 (12 ชุด)

 1. 1. แบบฝึ กคิดเลขเร็ว ป. 1 – 21. 56 + 89 + 48 = ……………2. 62 – 19 + 37 = ……………3. 85 + 48 – 56 = ……………4. 83 – 45 + 37 = ……………5. 91 – 47 – 18 = ……………6. 82 – 15 + 78 = ……………7. 36 + 78 – 58 = ……………8. 25 + 69 + 17 + 59 = ……………9. 61 – 36 + 48 – 19 = ……………10. 45 + 68 + 37 – 87 = ……………11. ( 23 x 7 ) – 56 = ……………12. 74 + ( 15 x 7 ) = ……………13. ( 12 + 28 )  8 = ……………14. ( 78 – 22 )  7 = …………….15. ( 34 + 47 )  9 = ……………16. ( 91 – 23 )  11 = ………………….17. 25 + 75 – 36 + 48 = ………………18. 90 – 35 + 47 – 38 = ……………………19. ( 120  6 ) + 78 = ………………….20. 35 + 45 – 48 + 97 = ………………….
 2. 2. 1. 46 + 88 + 38 = ……………2. 62 – 49 + 37 = ……………3. 85 + 48 – 56 = ……………4. 83 – 46 + 37 = ……………5. 91 – 47 – 38 = ……………6. 82 – 25 + 78 = ……………7. 36 + 88 – 58 = ……………8. 25 + 69 + 17 + 49 = ……………9. 61 – 56 + 48 – 19 = ……………10. 45 + 68 + 27 – 87 = ……………11. ( 23 x 9 ) – 56 = ……………12. 74 + ( 22 x 7 ) = ……………13. ( 20 + 28 )  8 = ……………14. ( 78 – 57 )  7 = …………….15. ( 35 + 47 )  9 = ……………16. ( 90 – 13 )  11 = ………………….17. 15 + 75 – 36 + 48 = ………………18. 90 – 55 + 47 – 38 = ……………………19. ( 180  6 ) + 78 = ………………….20. 35 + 45 – 48 + 87 = ………………….
 3. 3. 1. 46 + 58 + 38 = ……………2. 52 – 49 + 37 = ……………3. 85 + 48 – 66 = ……………4. 93 – 46 + 37 = ……………5. 91 – 57 – 38 = ……………6. 82 – 25 + 58 = ……………7. 46 + 88 – 58 = ……………8. 25 + 69 + 37 + 49 = ……………9. 51 – 56 + 48 – 19 = ……………10. 45 + 68 + 17 – 87 = ……………11. ( 21 x 9 ) – 56 = ……………12. 74 + ( 12 x 7 ) = ……………13. ( 28 + 28 )  8 = ……………14. ( 78 – 64 )  7 = …………….15. ( 39 + 69 )  9 = ……………16. ( 50 – 49 )  11 = ………………….17. 35 + 75 – 36 + 48 = ………………18. 90 – 15 + 47 – 38 = ……………………19. ( 60  6 ) + 78 = ………………….20. 35 + 45 – 28 + 87 = ………………….
 4. 4. 1. 46 + 88 + 58 = ……………2. 62 – 49 + 17 = ……………3. 56 + 88 + 38 = ……………4. 65 + 48 – 56 = ……………5. 83 – 56 + 37 = ……………6. 81 – 47 – 38 = ……………7. 82 – 55 + 78 = ……………8. 36 + 68 – 58 = ……………9. 25 + 69 + 17 + 39 = ……………10. 61 – 46 + 48 – 19 = ……………11. 55 + 68 + 27 – 87 = ……………12. ( 20 x 9 ) – 56 = ……………13. 74 + ( 22 x 5 ) = ……………14. ( 20 + 52 )  8 = ……………15. ( 78 – 29 )  7 = …………….16. ( 35 + 46 )  9 = ……………17. ( 80 – 25 )  11 = ………………….18. 35 + 75 – 36 + 48 = ………………19. 70 – 55 + 47 – 38 = ……………………20. ( 240  6 ) + 78 = ………………….
 5. 5. 1. 256 + 189 + 348 = ……………2. 622 – 149 + 387 = ……………3. 825 + 148 – 576 = ……………4. 813 – 455 + 387 = ……………5. 921 – 467 – 198 = ……………6. 822 – 165 + 758 = ……………7. 536 + 278 – 588 = ……………8. 235 + 689 + 127 + 539 = ……………9. 631 – 346 + 458 – 189 = ……………10. 455 + 678 + 347 – 837 = ……………11. ( 83 x 7 ) – 456 = ……………12. 374 + ( 75 x 7 ) = ……………13. ( 182 + 298 )  8 = ……………14. ( 738 – 282 )  7 = …………….15. ( 364 + 477 )  9 = ……………16. ( 921 – 243 )  11 = ………………….17. 235 + 775 – 386 + 468 = ………………18. 900 – 345 + 457 – 378 = ……………………19. ( 360  6 ) + 758 = ………………….20. 335 + 475 – 488 + 977 = ………………….
 6. 6. 1. 486 + 288 + 238 = ……………2. 632 – 459 + 387 = ……………3. 585 + 148 – 586 = ……………4. 983 – 496 + 237 = ……………5. 931 – 457 – 338 = ……………6. 382 – 295 + 378 = ……………7. 536 + 188 – 358 = ……………8. 255 + 659 + 217 + 349 = ……………9. 641 – 256 + 348 – 159 = ……………10. 465 + 668 + 227 – 857 = ……………11. ( 63 x 9 ) – 456 = ……………12. 474 + ( 52 x 7 ) = ……………13. ( 420 + 258 )  8 = ……………14. ( 728 – 357 )  7 = …………….15. ( 355 + 477 )  9 = ……………16. ( 720 – 153 )  6 = ………………….17. 155 + 275 – 136 + 348 = ………………18. 530 – 455 + 447 – 238 = ……………………19. ( 540  9 ) + 378 = ………………….20. 365 + 435 – 468 + 187 = ………………….
 7. 7. 1. 346 + 158 + 238 = ……………2. 523 – 489 + 137 = ……………3. 685 + 148 – 696 = ……………4. 931 – 456 + 237 = ……………5. 831 – 257 – 338 = ……………6. 842 – 265 + 358 = ……………7. 466 + 858 – 578 = ……………8. 235 + 639 + 137 + 249 = ……………9. 551 – 276 + 148 – 179 = ……………10. 435 + 168 + 187 – 387 = ……………11. ( 58 x 9 ) – 356 = ……………12. 574 + ( 62 x 7 ) = ……………13. ( 248 + 278 )  8 = ……………14. ( 723 – 564 )  7 = …………….15. ( 349 + 469 )  9 = ……………16. ( 530 – 249 )  11 = ………………….17. 135 + 275 – 136 + 548 = ………………18. 324 – 155 + 247 – 138 = ……………………19. ( 576  8 ) + 478 = ………………….20. 358 + 475 – 288 + 187 = ………………….
 8. 8. 1. 246 + 188 + 258 = ……………2. 522 – 149 + 187 = ……………3. 356 + 188 + 138 = ……………4. 655 + 148 – 356 = ……………5. 583 – 256 + 137 = ……………6. 831 – 247 – 438 = ……………7. 842 – 355 + 278 = ……………8. 386 + 268 – 358 = ……………9. 525 + 169 + 137 + 139 = ……………10. 621 – 246 + 248 – 189 = ……………11. 555 + 168 + 127 – 487 = ……………12. ( 57 x 9 ) – 356 = ……………13. 574 + ( 86 x 5 ) = ……………14. ( 247 + 189 )  8 = ……………15. ( 726 – 249 )  7 = …………….16. ( 355 + 446 )  9 = ……………17. ( 800 – 125 )  11 = ………………….18. 635 + 175 – 376 + 148 = ………………19. 720 – 455 + 147 – 138 = ……………………20. ( 738  9 ) + 378 = ………………….
 9. 9. 1. 546 + 189 + 248 = ……………2. 462 – 159 + 737 = ……………3. 485 + 648 – 356 = ……………4. 883 – 495 + 237 = ……………5. 901 – 147 – 188 = ……………6. 822 – 145 + 178 = ……………7. 346 + 378 – 358 = ……………8. 253 + 469 + 187 + 159 = ……………9. 561 – 376 + 348 – 189 = ……………10. 245 + 368 + 357 – 387 = ……………11. ( 89 x 7 ) – 56 = ……………12. 74 + ( 85 x 7 ) = ……………13. ( 62 + 78 )  8 = ……………14. ( 178 – 82 )  7 = …………….15. ( 89 + 47 )  9 = ……………16. ( 354 – 123 )  11 = ………………….17. 255 + 275 – 136 + 448 = ………………18. 900 – 375 + 347 – 388 = ……………………19. ( 240  6 ) + 78 = ………………….20. 325 + 485 – 348 + 197 = ………………….
 10. 10. 1. 46 + 88 + 38 = ……………2. 62 – 49 + 37 = ……………3. 85 + 48 – 56 = ……………4. 83 – 46 + 37 = ……………5. 91 – 47 – 38 = ……………6. 82 – 25 + 78 = ……………7. 36 + 88 – 58 = ……………8. 25 + 69 + 17 + 49 = ……………9. 61 – 56 + 48 – 19 = ……………10. 45 + 68 + 27 – 87 = ……………11. ( 23 x 9 ) – 56 = ……………12. 74 + ( 22 x 7 ) = ……………13. ( 20 + 28 )  8 = ……………14. ( 78 – 57 )  7 = …………….15. ( 35 + 47 )  9 = ……………16. ( 90 – 13 )  11 = ………………….17. 15 + 75 – 36 + 48 = ………………18. 90 – 55 + 47 – 38 = ……………………19. ( 180  6 ) + 78 = ………………….20. 35 + 45 – 48 + 87 = ………………….
 11. 11. 1. 46 + 58 + 38 = ……………2. 52 – 49 + 37 = ……………3. 85 + 48 – 66 = ……………4. 93 – 46 + 37 = ……………5. 91 – 57 – 38 = ……………6. 82 – 25 + 58 = ……………7. 46 + 88 – 58 = ……………8. 25 + 69 + 37 + 49 = ……………9. 51 – 56 + 48 – 19 = ……………10. 45 + 68 + 17 – 87 = ……………11. ( 21 x 9 ) – 56 = ……………12. 74 + ( 12 x 7 ) = ……………13. ( 28 + 28 )  8 = ……………14. ( 78 – 64 )  7 = …………….15. ( 39 + 69 )  9 = ……………16. ( 50 – 49 )  11 = ………………….17. 35 + 75 – 36 + 48 = ………………18. 90 – 15 + 47 – 38 = ……………………19. ( 60  6 ) + 78 = ………………….20. 35 + 45 – 28 + 87 = ………………….
 12. 12. 1. 46 + 88 + 58 = ……………2. 62 – 49 + 17 = ……………3. 56 + 88 + 38 = ……………4. 65 + 48 – 56 = ……………5. 83 – 56 + 37 = ……………6. 81 – 47 – 38 = ……………7. 82 – 55 + 78 = ……………8. 36 + 68 – 58 = ……………9. 25 + 69 + 17 + 39 = ……………10. 61 – 46 + 48 – 19 = ……………11. 55 + 68 + 27 – 87 = ……………12. ( 20 x 9 ) – 56 = ……………13. 74 + ( 22 x 5 ) = ……………14. ( 20 + 52 )  8 = ……………15. ( 78 – 29 )  7 = …………….16. ( 35 + 46 )  9 = ……………17. ( 80 – 25 )  11 = ………………….18. 35 + 75 – 36 + 48 = ………………19. 70 – 55 + 47 – 38 = ……………………20. ( 240  6 ) + 78 = ………………….

×