ข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2553 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

416 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2553 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  1. 1. ข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2553 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5<br />1.การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งใดสามารถทำได้รวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด<br />ก.ห้องสมุด ข.การสัมภาษณ์<br />ค.อินเทอร์เน็ท ง.การดูโทรทัศน์<br />2.ถ้าต้องการเลือกสีตัวอักษร ต้องคลิกที่ปุ่มใด<br />ก. ข.<br />ค.อินเทอร์เน็ท ง.การดูโทรทัศน์<br />

×