การอบรมเชิงปฏิบัติการ<br />ระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์<br />ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาณ ห้องศึกษาทางไกล...
1. เปิดเว็บไซต์ Google พิมพ์ที่ช่องค้นหาคำว่า กพ.7แล้วกดค้นหาด้วย Google<br />
2. จะปรากฏที่อยู่ของเว็บไซต์ ก.พ.7 <br />
3. หากมีกรอบโต้ตอบการแจ้งเตือนขึ้นมา ให้กดปุ่ม Yes<br />
4. คลิกที่ ตรวจสอบข้อมูล ก.พ.7<br />
5. คลิกที่ ตรวจสอบข้อมูล ก.พ.7<br />
6. คลิกเลือกหัวข้อ แจ้งแก้ไขข้อมูล แล้วกดปุ่ม + เพื่อเพิ่มรายการ<br />
7. กดลูกศรเพื่อเลือกรายการที่จะแก้ไข<br />
8. เมื่อคลิกเลือกหัวข้อที่จะแก้ไขแล้ว ให้คลิกเลือกคัดลอกไปยังช่องรายการที่ผิด<br />
9. พิมพ์ข้อมูลที่ถูกต้องลงในช่อง *รายการที่ผิด แล้วเลือกช่อง ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน เสร็จแล้วกดปุ่ม แนบไฟล์เพื่อแนบหลักฐาน...
10. จะปรากฏกรอบโต้ตอบ ให้ทำการเลือกไฟล์ เช่น ไฟล์บัตรประชาชน (ซึ่งจะต้องสแกนให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อน) เสร็จแล้วก...
11. หากมีการแก้ไขรายการอื่น ๆ อีกให้ทำเหมือนขั้นตอนเดิม จนกระทั่งเสร็จแล้วทำการยืนยันข้อมูลผลการตรวจสอบข้อมูล<br />12. หลั...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คู่มือการใช้งาน ก.พ7

7,785 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

คู่มือการใช้งาน ก.พ7

 1. 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ<br />ระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์<br />ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาณ ห้องศึกษาทางไกล โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔<br />
 2. 2. 1. เปิดเว็บไซต์ Google พิมพ์ที่ช่องค้นหาคำว่า กพ.7แล้วกดค้นหาด้วย Google<br />
 3. 3. 2. จะปรากฏที่อยู่ของเว็บไซต์ ก.พ.7 <br />
 4. 4. 3. หากมีกรอบโต้ตอบการแจ้งเตือนขึ้นมา ให้กดปุ่ม Yes<br />
 5. 5. 4. คลิกที่ ตรวจสอบข้อมูล ก.พ.7<br />
 6. 6. 5. คลิกที่ ตรวจสอบข้อมูล ก.พ.7<br />
 7. 7. 6. คลิกเลือกหัวข้อ แจ้งแก้ไขข้อมูล แล้วกดปุ่ม + เพื่อเพิ่มรายการ<br />
 8. 8. 7. กดลูกศรเพื่อเลือกรายการที่จะแก้ไข<br />
 9. 9. 8. เมื่อคลิกเลือกหัวข้อที่จะแก้ไขแล้ว ให้คลิกเลือกคัดลอกไปยังช่องรายการที่ผิด<br />
 10. 10. 9. พิมพ์ข้อมูลที่ถูกต้องลงในช่อง *รายการที่ผิด แล้วเลือกช่อง ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน เสร็จแล้วกดปุ่ม แนบไฟล์เพื่อแนบหลักฐานประกอบการขอแก้ไข<br />
 11. 11. 10. จะปรากฏกรอบโต้ตอบ ให้ทำการเลือกไฟล์ เช่น ไฟล์บัตรประชาชน (ซึ่งจะต้องสแกนให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อน) เสร็จแล้วกดปุ่มอัพโหลดไฟล์<br />
 12. 12. 11. หากมีการแก้ไขรายการอื่น ๆ อีกให้ทำเหมือนขั้นตอนเดิม จนกระทั่งเสร็จแล้วทำการยืนยันข้อมูลผลการตรวจสอบข้อมูล<br />12. หลังจากนั้นโปรแกรมจะแจ้งว่าท่านได้ทำการยืนยันข้อมูลเสร็จแล้ว<br /> เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม ออกจากกระบบซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย<br />

×