Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vs 13 - kopija

542 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vs 13 - kopija

 1. 1. Latvijas bibliotēku portāls un vietējā satura publicēšanas iespējas Latvijas bibliotēku portāla mācību materiāls, 2010
 2. 2. Apmācību norise 12:15 – 13:00 13:00 – 14:30 Datums Datums Mājas darba izpilde Mācības Pārtraukums Mācības
 3. 3. Kāpēc ir mācības? <ul><li>rezultāti publiskajās bibliotēkās </li></ul><ul><ul><li>Infrastruktūras nodrošinājums </li></ul></ul><ul><ul><li>Bibliotekāru apmācība (IKT un inovācijas) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gatavība pielietot IKT prasmes </li></ul></ul><ul><ul><li>Gatavība mācīt lietotājus </li></ul></ul><ul><li>turpinājums </li></ul><ul><ul><li>Izmantot infrastruktūru </li></ul></ul><ul><ul><li>Pielietot bibliotekāru prasmes </li></ul></ul><ul><ul><li>Ir izstrādāta jauna Latvijas bibliotēku portāla versija </li></ul></ul><ul><ul><li>Papildināt Latvijas bibliotēku portālu ar vietējo saturu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Katrai bibliotēkai iespējas veidot vietējo saturu savas bibliotēkas vietnē </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotēkas LOKĀLĀ REDAKTORA apmācība </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Bibliotēku portāls www.biblioteka.lv
 5. 5. Portāla izmantošanas ieguvumi <ul><li>Izmantot jaunākās tehnoloģijas un informācijas apmaiņas rīkus </li></ul><ul><li>Operatīvi publicēt informāciju </li></ul><ul><li>Bez maksas veidot savas bibliotēkas vietni </li></ul><ul><li>Papildināt savas bibliotēkas vietni, saistot ar portāla iespējām </li></ul><ul><li>Saistīt dažādus resursus (ar citiem bibliotēkas veidotajiem vai ārējiem resursiem) </li></ul><ul><li>Popularizēt vietējos notikumus, objektus, personas </li></ul><ul><li>Popularizēt bibliotēkas kolekciju un piesaistīt jaunus lietotājus </li></ul><ul><li>Mainīt izpratni par mūsdienu bibliotēku </li></ul>
 6. 6. Apmācību norise <ul><li>1.DIENA </li></ul><ul><li>Apmācību projekta raksturojums </li></ul><ul><li>Kas ir vietējais saturs? </li></ul><ul><li>Latvijas bibliotēku portāla struktūra </li></ul><ul><li>S ociālo tīklu izmantošana un attēlu, video materiālu , prezentāciju izveide </li></ul><ul><li>2.DIENA </li></ul><ul><li>Latvijas bibliotēku portāla funkcionalitāte </li></ul><ul><li>Lokālā redaktora darbības Latvijas bibliotēku portālā </li></ul><ul><li>Uzdevumi mājas darba veikšanai </li></ul><ul><li>MĀJAS DARBA VEIKŠANA </li></ul><ul><li>Uzdevumu izpilde vietējā satura veidošanā </li></ul><ul><li>Izveidoto resursu publicēšana savas bibliotēkas vietnē Latvijas bibliotēku portālā </li></ul><ul><li>3.DIENA </li></ul><ul><li>Mājas darbā veikto uzdevumu analīze </li></ul><ul><li>Konsultācijas </li></ul>
 7. 7. Vietējais saturs Latvijas bibliotēku portālā
 8. 8. Kas ir vietējais saturs ? <ul><li>Jēdziens vietējais saturs </li></ul><ul><ul><li>Tāds, kas raksturīgs, nozīmīgs kādai vietai, teritorijai vai saistīts ar to </li></ul></ul><ul><ul><li>Vietējās sabiedrības radītās, tai piederošās, piemērotās zināšanas un tās pieredze, kas ir vietēji nozīmīga </li></ul></ul><ul><ul><li>Plašākā nozīmē </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tautas kultūras mantojuma saglabāšana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dzimtas, grupas, kopienas, novada, reģiona identitātes apliecināšana </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Šaurākā nozīmē </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Novadpētniecība </li></ul></ul></ul><ul><li>Divējādas izpratnes </li></ul><ul><ul><li>Vietējais saturs ( local content ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vietēji nozīmīgais saturs ( locally relevant content ) </li></ul></ul>
 9. 9. Novadpētniecība <ul><li>Agrāk </li></ul><ul><li>Novada vēstures apzināšana </li></ul><ul><li>Vietējais saturs – novadpētniecības kolekcijas un tematiskās mapes </li></ul><ul><li>Pieejamība - tradicionālas kartotēkas </li></ul><ul><li>Mūsdienās </li></ul><ul><li>Vietējais saturs – interaktīvi resursi par aktuāliem notikumiem, vēsturi, vidi, objektiem, cilvēkiem </li></ul><ul><li>Satura veidošanā var iesaistīties paši lietotāji </li></ul><ul><li>Plaša pieejamība tīmeklī </li></ul><ul><ul><ul><li>Novadpētniecības datubāze </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Latvijas bibliotēku portāls </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Citi bibliotēkas veidotie resursi ar vietējo saturu </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Bibliotēku pieredze <ul><li>Alsungas, Kuldīgas, Skrundas novadu bibliotēku emuārs – http://bibliozinas.blogspot.com/ </li></ul><ul><li>Gulbenes-Alūksnes šaursliežu dzelzceļš (Gulbenes bānītis) – http://www.gulbenesbiblioteka.lv/index.php/lv/novads/banitis/ </li></ul><ul><li>Gulbenes bibliotēkas digitālā fotokolekcija „Pilsēta laiku lokos” – http://www.gulbenesbiblioteka.lv/index.php/lv/novads/fotokolekcija/ </li></ul><ul><li>Gulbenes novada kolekcijas – http://www.gulbenesbiblioteka.lv/index.php/lv/novads/kolekcijas/muzika/ </li></ul><ul><li>Interaktīvā spēle „Gulbenes novads” – http://www.gulbenesbiblioteka.lv/index.php/lv/novads/spele/ </li></ul><ul><li>Kuldīgas galvenās bibliotēkas novadpētniecības resursi – http://biblio.kuldiga.lv/index.php?sid=65 </li></ul><ul><li>Latgales kultūras mantojums – Silajāņu keramiķu darbi elektroniskajos informācijas nesējos – http://www.preilubiblioteka.lv/?menu=7&smenu=2 </li></ul><ul><li>Limbažu novadpētniecības resursi – http://www.limbazubiblioteka.lv/lv/ms/novadpetnieciba/ </li></ul><ul><li>Līvānu novada arhitektūras un kultūrvēsturiskie pieminekļi – http://www.livanub.lv/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=73&novads=novads </li></ul><ul><li>Preiļu novadnieku enciklopēdija – http://www.preilubiblioteka.lv/?menu=2 </li></ul><ul><li>Tukuma novadnieku enciklopēdija – http://biblioteka.tukums.lv/pages/show/1/22/72 </li></ul><ul><li>Ventspils bibliotēkas virtuālo izstāžu galerija – http://e-izstades.ventspils.lv/ </li></ul><ul><li>Ventspils hronika: datu kopums ar Ventspils pilsētas notikumiem – http://hronika.ventspils.lv/ </li></ul>
 11. 11. Bibliotēkas loma <ul><li>Bibliotēkas radītie resursi </li></ul><ul><ul><li>Informācija par bibliotēkas krājumu – līdzīga visām publiskajām bibliotēkām un tiek veidota centralizēti </li></ul></ul><ul><ul><li>Vietējais saturs - atšķirīgais, unikālais </li></ul></ul><ul><li>Vietējā publiskā bibliotēka </li></ul><ul><ul><li>Ne tikai vieta, kur var piekļūt informācijai </li></ul></ul><ul><ul><li>Centrs, kur vietējais saturs tiek radīts </li></ul></ul><ul><li>Uzdevums </li></ul><ul><ul><li>Nevis veikt pētniecību </li></ul></ul><ul><ul><li>BET radīt resursus un nodrošināt pieeju informācijai </li></ul></ul>
 12. 12. PAGĀTNE  TAGADNE  NĀKOTNE <ul><li>Fiksēt MŪSDIENU aktualitātes un norises </li></ul><ul><li>Atspoguļot nozīmīgas PAGĀTNES liecības </li></ul><ul><li>Bijušo un esošo saglabāt NĀKOTNEI </li></ul>
 13. 13. Vietējā satura resursi-1 <ul><li>Notikumu hronika </li></ul><ul><li>Tematiskas galerijas </li></ul><ul><li>Vietējā enciklopēdija </li></ul><ul><li>Interaktīvas spēles </li></ul><ul><li>Viktorīnas, akcijas, konkursi </li></ul><ul><li>Dzīves un atmiņu stāsti </li></ul><ul><li>Reģistri </li></ul>
 14. 14. Vietējā satura resursi-2 <ul><li>SATURISKI </li></ul><ul><li>Notikumi/pasākumi </li></ul><ul><li>Personālijas </li></ul><ul><li>Institūcijas </li></ul><ul><li>Objekti </li></ul><ul><ul><li>Daba </li></ul></ul><ul><ul><li>Arhitektūra </li></ul></ul><ul><ul><li>Māksla </li></ul></ul><ul><ul><li>Kultūra </li></ul></ul><ul><li>Vietēji unikālais </li></ul><ul><ul><li>Valoda/dialekts </li></ul></ul><ul><ul><li>Tradīcijas </li></ul></ul><ul><ul><li>Prasmes </li></ul></ul><ul><li>FORMĀTS </li></ul><ul><li>Digitāli dzimuši </li></ul><ul><li>Digitalizēti </li></ul><ul><li>VEIDI </li></ul><ul><li>Teksts (Apraksts/Dati/Fakti) </li></ul><ul><li>Attēli </li></ul><ul><li>Fotogrāfijas </li></ul><ul><li>Audio/video materiāli </li></ul><ul><li>Kartes u.c. </li></ul>
 15. 15. Lietotāji <ul><li>Vietējie iedzīvotāji </li></ul><ul><ul><li>Esošie </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijušie </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciālie </li></ul></ul><ul><li>Tūristi </li></ul><ul><li>Skolēni </li></ul><ul><li>Nozaru speciālisti </li></ul><ul><li>Pētnieki </li></ul><ul><li>Jebkurš interesents – apzināti vai nejauši iepazīstas ar interesējošo informāciju </li></ul><ul><li>Piedalīšanās satura veidošanā </li></ul><ul><ul><li>Komentēt </li></ul></ul><ul><ul><li>Piedalīties forumā </li></ul></ul><ul><ul><li>Sūtīt ziņu bibliotēkai </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiksēt notiekošo (foto/audio/video u.c.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aizdot savus materiālus (foto/audio/video u.c. ) </li></ul></ul>
 16. 16. Atlases kritēriji un principi <ul><li>Ko vajag lietotājiem ? – iesaistīt pašus lietotājus </li></ul><ul><li>Atlasīt un izvēlēties nozīmīgāko un unikālāko </li></ul><ul><ul><li>Kas ir nozīmīgs vietējiem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kas var interesēt lietotājus ārpus vietējās vides? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ko citi nozīmīgu radījuši par vietējo vidi? </li></ul></ul><ul><li>Atlases kritēriji </li></ul><ul><ul><li>Nozīmīgums </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvalitāte </li></ul></ul><ul><li>Atlase publicēšanai </li></ul><ul><ul><li>Nacionālās digitālās bibliotēkas projekts “Zudusī Latvija” </li></ul></ul><ul><ul><li>Latvijas bibliotēku portāla sākumlapa </li></ul></ul><ul><ul><li>Bibliotēkas vietne Latvijas bibliotēku portālā </li></ul></ul><ul><li>Princips </li></ul><ul><ul><li>Nedublēt esošo resursu saturu </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrēt Latvijas bibliotēku portālu ar bibliotēkas mājaslapu un citiem resursiem </li></ul></ul>
 17. 17. Integrācija ar citiem bibliotēkas resursiem
 18. 18. Latvijas bibliotēku portāla struktūra www.biblioteka.lv Lokālā redaktora darbības
 19. 19. www.biblioteka.lv

×