มาตรฐานตัวชี้วัด

1,296 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,296
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

มาตรฐานตัวชี้วัด

  1. 1. ค 1.1 ม. 1/2 เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำาลัง ที่มีเลขชี้กำาลังเป็นจำานวนเต็มและ เขียน แสดงจำานวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (Scientificnonation) ค 1.2 ม. 1/3 อธิบายผลที่เกิดขึ้น จากการยกกำาลังของจำานวนเต็มเศษส่วน และ ทศนิยม ค 1.2 ม. 1/4 คูณและหารเลขยกกำาลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำาลังเป็นจำานวนเต็ม ค 6.1 ม. 1/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ค 6.1 ม. 1/2 ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี การ แก้ปัญหาในสถาณการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ค 6.1 ม. 1/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ค 6.1 ม. 1/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความ หมาย และการนำาเสนอได้อย่างถุกต้องและชัดเจน ค 6.1 ม. 1/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และนำาความรู้ หลักการกระบวน การทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ ค 6.1 ม. 1/5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำานวน และ การใช้จำานวนใน ชีวิตจริง ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินการของจำานวน และ ความสัมพันธ์ ระหว่างการดำาเนินการต่างๆและใช้การดำาเนินการในการ แก้ปัญหา ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ สื่อสาร การสื่อ ความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำาเสนอ การเชื่อม โยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และ เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
  2. 2. อื่นๆและมีความ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระหว่างการดำาเนินการต่างๆและใช้การดำาเนินการใน การแก้ปัญหา

×