งานการชั้น ป.3 ปี 2554

1,827 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,827
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งานการชั้น ป.3 ปี 2554

  1. 1. ชิ้นงานการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2554การส่ งงานประกอบด้วย 10 ชิ้นงาน ดังนี้ (งานทุกชิ้นทาด้ วยความซื่อสั ตย์ ) ลาดับที่ รายการ คะแนนเต็ม คะแนน เป็ นไป ปรับปรุง ทีได้ ่ ตามมาตรฐาน แก้ ไข 1 แบบฝึ กหัด 10 1. เรื่ องไฟล์และโฟลเดอร์ 2. ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3. ส่วนประกอบของเดสก์ทอป 4. หน้าที่และความสาคัญของฮาร์ดแวร์ 5. ชื่อและส่วนประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 6. ข้อมูลใกล้ตว (ข้อมูลครอบครัว >แผนผัง) ั 2 โครงงานคอมพิวเตอร์ การสร้างภาพด้วยโปรแกรม paint หัวข้อ คอมพิวเตอร์ของฉัน 3 โครงงานคอมพิวเตอร์ การสร้างภาพด้วยโปรแกรม Paint 10 หัวข้อ นิทาน 4 โครงงานคอมพิวเตอร์ การสร้างภาพด้วยโปรแกรม Paint 10 หัวข้อ วันลอยกระทง 5 โครงงานคอมพิวเตอร์ การสร้างและตกแต่ง 10 ภาพโปรแกรม Paint หัวข้อ วันแห่งความรัก 6 โครงงานคอมพิวเตอร์ การสร้างและตกแต่ง 10 ภาพด้วยโปรแกรม Paint หัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง 7 โครงงานคอมพิวเตอร์ การสร้างภาพด้วยโปรแกรม Paint 10 หัวข้อ วันคริ สมาส 8 โครงงานคอมพิวเตอร์ การสร้างภาพด้วยโปรแกรม Paint 10 หัวข้อ วันครู แห่งชาติ 9 โครงงานคอมพิวเตอร์ การสร้างภาพด้วยโปรแกรม Paint 10 หัวข้อ ในหลวงของฉัน 10 การค้นหารู ปภาพจากอินเทอร์เน็ต ตกแต่งด้วยโปรแกรม 10 Paint หัวข้อ ภัยร้ายจากอินเทอร์เน็ต รวม 100ชื่อ-สกุล..........................................................................................................................................เลขที่..............ชั้ น............ โรงเรี ยนสบป้ าดวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปางเขต 1 คะแนนเก็บ คะแนนสอบปลายภาค รวมคะแนน ผลการเรียนทีได้ ่ 80 20 100 ลงชื่อ ........................................................ (นางสาวดวงนภา อินยะยศ) ครู ผ้ ูสอน

×