เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

2,216 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,216
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
41
Actions
Shares
0
Downloads
82
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

 1. 1. ก 1 ก !ก
 2. 2. " #$ ก! ก (globe) , (map) 0 (compass)34 ก (aerial photograph) 9: ก; (satellite image) <<
 3. 3. ก! ก (GLOBE)
 4. 4. ก ก ก ก ก ก !"# $ % & % % &( ก ) ! *ก % " & + % ก ก, ก #% ก " ก) ก + % + % * -( 231/2 $ก+ % # 3 ก) * * % !" 5 * !"# ก6+ ก ก
 5. 5. ก BC ก! ก$7ก) *$ ก ก$7ก) % & # 7 # 4$7ก) # $ &$7ก) ก 5 ก$7ก) * " *
 6. 6. , (MAP)
 7. 7. , (MAP)• * ) - 7# !" ก %ก+ ก) # * & ก6 + :*% ก % ก % ,( ; ก) - * & + % !"# :*% + + " : ก )
 8. 8. 3 !C ,1. =$7ก) 5 5% * &, !"# > =ก > * > , !"# *2. ก $7ก) ก: > # 3! ? >ก ก> > ก% %3. ก: (% , =% : ก ก !"# ก =7 !"# > =ก
 9. 9. C ; , : ,(ก %> + ก 3 ( *1. , (planemetric map) > ก %ก+5% * &, + ( -, ก
 10. 10. C ; ,2. , 3 (topographic map) • % * ก %ก+@ * ก) - !"# ก • ,( (# 5% + ก5 5% ก + # ก • % + ,( ; ก) - &
 11. 11. C ; ,3. , K9 (thematic map) • 3! " , " 7 #
 12. 12. ,
 13. 13. , 3
 14. 14. , K9
 15. 15. ก BC ,1. B , ก" ;B ; , 3L ก" ก#
 16. 16. #$ #กMNB ,,(ก = *, @ * $ 5 A*+ ; ก) ->% ก& ; ก) -
 17. 17. , , ++, ++ 7 ก 3 ++ #1. #; ( % 1 : 50,0002. " 9; ( 1F * 1 ก*3.(
 18. 18. " B , ก ก ก ก ก ! !"#ก $%& ( )*ก + )ก * , - ! $ก . *)1. ; (meridian)2. (equator)3. :; (parallel of latitude)4. 9ก#;
 19. 19. ; (meridian) * ก ก #% ก "> #% ก, , % " -, * 5 0 H ก% I * กJ "I * J " I * ก *(J 5 # 0 H- 180 H # *$ % ก *$ % ก
 20. 20. ; (MERIDIAN) ;ก C 0H
 21. 21. (EQUATOR) 5 % ก , ; + ก ก 2 Fก 5" Fก ก " Fก ก, 5% % 40,075 ก* ก + ก #% ก # ก + # 3 กก+ ก ก
 22. 22. (EQUATOR)0H 0H
 23. 23. :; (PARALLEL OF LATITUDE) 5 % ก ?ก F7 # 3 กก+ ก #% ก * ก ก *$ % ก> *$ % ก ก ก+ $ -5 # 0 H - 90 H # #% ก " #% ก,
 24. 24. :; (PARALLEL OF LATITUDE)
 25. 25. 9ก#;ก ก * ก+ ก ก) + * ก% ::;] (longitude) + ก% :;] (latitude)
 26. 26. :; (LATITUDE)5 (* +0 $ ก $ - > *$ " " , =7 90 $ #% ก #
 27. 27. ::; (LONGITUDE)5 (* +0 $ ก * ก *(> =7180 $ *$ % ก " *$ % ก
 28. 28. 0 (COMPASS)
 29. 29. 0 (COMPASS)5" " @ *$ - , *$ กก $ 7 % ?ก #% กก+ ? ?ก ? *$ ? ?ก (# , % *$ " -, %
 30. 30. 0 (COMPASS) ก . ) .!/ ( ก , ! ก. 0 / *) 0 1ก +! !/ $* ก ! ก. 90 / ก!/ +!/% ! ก. 180 / ก!/ +!/ $* ก ! ก. 270 / $ *) . .!!/ $ ,! ก. 360 / !).+ ก. * ก
 31. 31. " $ # 0 ,(, ก * ก * " 5 " +* ก * > &ก ,( ? *$ : ก+ *$ "ก!" > *$ 5 + + > ก *$ "
 32. 32. 34 ก(AERIAL PHOTOGRAPH)
 33. 33. 34 ก (AERIAL PHOTOGRAPH) = > กก = % ก ,(MN - ก >* # ก+ ก $ ( 5 " +* + %= , % * " 3 ก+:*% ก > = !"# :*% ก 5% * ก6 % # * ,( : 3 * ก ก = ก % : "
 34. 34. 34 ก(AERIAL PHOTOGRAPH)
 35. 35. 9: ก; (SATELLITE IMAGE)
 36. 36. 9: ก; (SATELLITE IMAGE) % ก - + ก ก?+ %+ % 7 % ++ก (% 5 " 7 ก กก = A + 7ก (* % 5ก (% 5 " " ก% = , 5ก * - 3! % กก 7 = ก% = &> !* ก ก) * ก6+ @ ! ( ++ F7 + 7ก = ก+ = ++ ก> 7 , > ก ,( ก@ ! % ก 5% * ก6+ @ !ก
 37. 37. 9: ก; (SATELLITE IMAGE)
 38. 38. ahttp://earth .google.com
 39. 39. http://maps.google.com
 40. 40. ก" ; " 9d ! ก(GLOBAL POSITIONING SYSTEM : GPS)

×