ก     ก ก                      Fก  ก      ก          F  F  26 - 30      ...
F     ก              F               F      ก                    ...
FF  ก  F
.............................................................................................................................
F 2.4 ก                        ......................................................................
5.3 ก             ก         F              .................................................
FF  ก  F
ก    ก ก              ก    ก        ก         F          กก    1 Fก  ก ...
ก     ก ก         ก  ก   ก       F            กก    1 Fก  ก Microsoft Visual C# 200...
ก    ก ก     ก    ก   ก          F                กก        1 Fก    ก Mi...
ก     ก ก       ก   ก      ก      F           กก       1 Fก    ก Microsoft...
ก      ก ก           ก   ก      ก         F               กก       1 ...
ก      ก ก          ก    ก      ก        F          กก    1 Fก  ก Microsoft Vis...
ก    ก ก       ก    ก  ก    F       กก    1 Fก  ก Microsoft Visual C# 2008           ...
ก    ก ก        ก  ก  ก   F         กก    1 Fก  ก Microsoft Visual C# 2008         ...
ก    ก ก        ก  ก  ก    F        กก    1 Fก  ก Microsoft Visual C# 2008          ...
ก    ก ก           ก    ก  ก    F        กก    1 Fก  ก Microsoft Visual C# 2008      ...
ก                  ก ก          ก   ก    ก     F        กก    1 Fก  ก Micr...
ก   ก ก     ก  ก   ก     F             กก      1 Fก   ก Microsoft Visual C# 2008   ...
ก    ก ก      ก  ก   ก      F               กก    1 Fก  ก Microsoft Visual C# 2008  ...
ก   ก ก     ก   ก      ก      F            กก      1 Fก  ก Microsoft Visual C# 20082...
ก     ก ก      ก   ก    ก        F           กก    1 Fก  ก Microsoft Visual C# 2008 ...
ก    ก ก      ก  ก  ก      F          กก       1 Fก    ก Microsoft Visual C# 20083....
ก  ก ก     ก  ก   ก       F         กก      1 Fก   ก Microsoft Visual C# 2008       ...
ก   ก ก       ก  ก   ก     F            กก    1 Fก    ก Microsoft Visual C# 2008   ...
ก  ก ก      ก   ก      ก      F          กก      1 Fก    ก Microsoft Visual C# 2008 ...
ก   ก ก         ก    ก      ก       F           กก    1 Fก    ก Microsoft Visu...
ก  ก ก     ก  ก   ก       F         กก      1 Fก  ก Microsoft Visual C# 2008  2. Solution...
ก  ก ก       ก    ก    ก     F        กก    1 Fก    ก Microsoft Visual C# 2008    4. E...
ก   ก ก   ก  ก    ก      F        กก     1 Fก  ก Microsoft Visual C# 2008           ...
ก    ก ก       ก  ก      ก       F            กก      1 Fก   ก Microsoft Visual C...
ก        ก ก       ก   ก    ก       F          กก    1 Fก     ก Microsoft Visual...
ก    ก ก      ก    ก        ก      F              กก      1 Fก    ก Microso...
ก      ก ก   ก  ก     ก      F          กก     1 Fก    ก Microsoft Visual C# 2008   ก...
ก    ก ก       ก  ก     ก     F           กก      1 Fก   ก Microsoft Visual C# 20...
ก   ก ก     ก  ก   ก    F        กก      1 Fก  ก Microsoft Visual C# 2008          ...
ก    ก ก      ก  ก    ก      F              กก     1 Fก  ก Microsoft Visual C# 20082...
ก    ก ก      ก  ก   ก     F         กก     1 Fก     ก Microsoft Visual C# 20083. Check...
ก   ก ก      ก  ก   ก     F        กก     1 Fก    ก Microsoft Visual C# 20084. CheckedListBo...
ก    ก ก      ก  ก  ก     F        กก    1 Fก  ก Microsoft Visual C# 20085. ComboBox      ...
ก    ก ก        ก  ก    ก    F            กก      1 Fก    ก Microsoft Visual C# 2...
ก    ก ก     ก   ก   ก      F         กก      1 Fก    ก Microsoft Visual C# 20087. Link...
ก   ก ก      ก  ก  ก   F        กก      1 Fก    ก Microsoft Visual C# 20088. ListBox     ...
ก    ก ก     ก    ก  ก    F         กก    1 Fก    ก Microsoft Visual C# 20089. ListView   ...
ก   ก ก     ก  ก   ก    F            กก    1 Fก     ก Microsoft Visual C# 200810. MaskedT...
ก   ก ก     ก  ก   ก    F                กก     1 Fก   ก Microsoft Visual C# 200811. Mon...
ก   ก ก     ก  ก   ก     F             กก      1 Fก   ก Microsoft Visual C# 200812. Nu...
ก    ก ก      ก  ก  ก     F         กก     1 Fก   ก Microsoft Visual C# 200813. PictureBox...
ก    ก ก        ก  ก    ก        F               กก     1 Fก    ก Microsoft V...
ก    ก ก      ก  ก  ก      F              กก    1 Fก     ก Microsoft Visual C# 200815...
ก    ก ก    ก    ก    ก     F               กก     1 Fก     ก Microsoft Visual C#...
ก  ก ก      ก  ก  ก      F             กก    1 Fก   ก Microsoft Visual C# 200819. WebBro...
ก   ก ก    ก  ก  ก     F            กก    1 Fก    ก Microsoft Visual C# 200820. GroupBox ...
ก  ก ก     ก   ก  ก    F         กก    1 Fก  ก Microsoft Visual C# 2008            ...
ก    ก ก        ก    ก  ก       F             กก      1 Fก  ก Microsoft Visual C...
ก  ก ก          ก   ก        ก                F                  กก ...
ก  ก ก      ก    ก      ก     F         กก     1 Fก   ก Microsoft Visual C# 2008     ...
ก    ก ก            ก     ก          ก          F      กก     2     ...
ก  ก ก        ก  ก    ก      F     กก    2  F        Visual C#    ก  3.2      F...
ก      ก ก      ก  ก  ก     F       กก   2      F      Visual C#      ก     ...
ก     ก ก    ก  ก    ก       F    กก  2  F         Visual C#      ก   1.1    na...
ก     ก ก       ก  ก   ก      F      กก    2    F     Visual C#      ก      ...
ก       ก ก          ก   ก    ก      F     กก    2    F         Visual ...
ก    ก ก    ก   ก  ก   F    กก  2  F    Visual C#    ก  3.3 Event  ComboBox        ...
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป

7,666 views

Published on

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป

ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2553

จัดโดยสาขาคอมพิวเตอร์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป

 1. 1. ก ก ก Fก ก ก F F 26 - 30 2553 ก F F ก F
 2. 2. F ก F F ก ก ก ก กก F F F ก F ก ก ก F F ก F F F F ก ก ก F Fก ก F F F ก กF F ก ก ก ก ก ก F Fก ก F . F ก ก กก ก F F F ก ก F . ก ก Fก ก F ก F ก F F F F F Fก F F ก F F ก ก F F F ก ก ก F ก ก F F ก F F . F F ก F กF ก F ก ก Fก F ก F ก ก ก F ก ก F ก F F ก F F F . F ก F F F ก F F F ก F
 3. 3. FF ก F
 4. 4. ........................................................................................................................................................ Fกก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 ................................................................................. 1 1.1 F ก F F Microsoft Visual C# 2008 ......................................................... 3 1.2 F Microsoft Visual C# 2008 ............................................................ 4 1.3 F ก Control .................................................................................................................... 5 1.4 ก F ................................................................................................................. 6 1.5 ก ............................................................................................ 7 1.6 ก ............................................................................................................. 8 1.7 F F F ................................................................................................ 9 1.8 ก ..................................................................................................... 10 F 1.1 F ก F F ก Microsoft Visual C# 2008............................. 11 F 1.2 ก F ก ก ก - ก F ........................................................ 12 F 1.3 ก ก F ก F F ก Microsoft Visual C# 2008............... 20 F 1.4 F กก Microsoft Visual C# 2008 ................................................................. 23 F 1.5 F ก ก ......................................................................................... 29 F 1.6 F Fก F ........................................................................................... 47 F 1.7 ก F Timer............................................................................................................ 49กก 2 F Visual C# ก ............................................................. 51 2.1 F Visual C#............................................................................................. 53 2.2 F ก Events F Events ..................................................................................... 55 2.3 F ก .................................................................... 58 2.4 ก ก ก F ........................................................................................... 64 2.5 ก F ...................................................................... 67 2.6 ก ก ...................................................................................... 71 2.7 ก F ก F กF F ......................................................... 74 2.8 กF ก ก String ................................................................................................. 80 2.9 Timer............................................................................................................................. 83 F 2.1 F Visual C# ....................................................................................... 85 F 2.2 F ก Events ............................................................................................................... 87 F 2.3 F ก ................................................................ 89 F F ก F
 5. 5. F 2.4 ก ..................................................................................... 94 F 2.5 ก F ก ก .......................................... 97 2.6 กF ................................................................................................................... 100กก 3 ก กF .......................................................................................................................... 105กก 3.1 F ก F ......................................................................................... 107 3.1.1 F ...................................................................... 109 3.1.2 F ก F .............................................................................. 110 F 3.1.1 F ก F ......................................................................... 111กก 3.2 ก กF ....................................................................................................................... 114 3.2.1 ก ก กF ...................................................................................................... 128กก 3.3 ......................................................................................................... 133 3.3.1 1 ............................................................... 146 3.3.1 2 ก ............................................ 147 3.3.1 3 ก 2 ................................................ 148 3.3.1 4 ก................................................. 149 3.3.1 5 : กF ก .................... 150 3.3.1 6 : ก .................... 151 3.3.2 ก F ......................................................................................................... 152 F 3.3.1 ก F ........................................................................................... 154กก 4ก ก ............................................................................................................... 155 4.1 F ก .............................................................................................. 156 4.2 ก ..................................................................................... 157 4.3 ก F F .......................................................................................................... 161 4.4 ก ก F F ................................................................................ 163 4.5 ก ก ....................................................................................................... 164 4.6 ก .............................................................................................. 165 4.7 ก ก F F ........................................................................................... 166 4.8 ก ............................................................................................... 167 F 4ก .............................................................................................................. 168กก 5ก ก ............................................................ 181 5.1 ก ก ..................................................................................... 182 5.2 ก ก Fก ก .......................................................... 205 F F ก F
 6. 6. 5.3 ก ก F ............................................................... 207 F 5.1 ก ............................................................................................... 212 F 5.2 ................................................................................................................ 217กก 6 ก F ........................................................................................................................ 225 6.1.1 ก F 1................................................................................................... 226 6.1.2 ก F 2................................................................................................... 227 6.1.3 F ............................................................................................................................ 229 F 6.1.1 ก F ...................................................................................................... 230กก 7 ก ก ................................................................................................................................... 239 7.1 ก F .................................................................................................. 240 7.2 F ก .................................................................................................... 242 F 7.1 ก ก ก ................................................................................................... 243กก 8ก ก ......................................................................................... 249 8.1 F ก ............................................................................................ 250 8.2 ก ก ............................................................................... 253 F 8.1 ก F F .................................................................................................... 256 F 8.2 ก ก .......................................................................... 265 F 8.3 ก ..................................................................... 270 F ................................................................................................................................................ 279 F F ก F
 7. 7. FF ก F
 8. 8. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 1. F FF 1.1 F ก F F ก ก F ก F F F 1.2 F ก F ก F F ก Microsoft Visual C# 2008 1.3 F ก 1.4 F F F F F F 1.5 F Timer 2. กMicrosoft Visual C# 2008 ก F F Application ก Windows Visual Programming F Fก F F กก F Fก Fก F F F (Form) F F (Window) F F F F F ก F F F F Windows F ก F ก F F F F F F F F F F F ก F F Visual C# 2008 F F F ก F F F ก F F ก ก ก FF F F 3. ก F 3.1 ( ) 1.1 F ก F F Microsoft Visual C# 2008 20 1.2 F Microsoft Visual C# 2008 20 1.3 Fก 70 1.4 ก F 15 1.5 ก 15 1.6 ก 15 1.7 F FF 15 1.8 ก 10 1 F F ก F
 9. 9. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 3.2 F 3.2.1 F 1.1 F ก F F ก Microsoft Visual C# 2008 3.2.2 F 1.2 ก F ก ก - ก F 3.2.3 F 1.3 ก ก F ก F F ก Microsoft Visual C# 2008 3.2.4 F 1.4 F กก Microsoft Visual C# 2008 3.2.5 F 1.5 F ก ก 3.2.6 F 1.6 F Fก F 3.2.7 F 1.7 ก F Timer 3.3 3.3.1 ก Microsoft Visual C# 2008 3.3.2 PowerPoint ก F 3.3.3 F F ก F Activity1StudentMediaExample PowerPoint F 1 Activity1StudentMedia 01_Introduction.pps 2 Activity1StudentMedia 02_Create.pps 3 Activity1StudentMedia 03_ToolBox.pps F F 1.6 Activity1StudentMediawork16image 1.7 Activity1StudentMediawork17image 2 F F ก F
 10. 10. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 1.1 F ก F F Microsoft Visual C# 2008 1. ก F 1.1 2. ก F F ก Microsoft Visual C# 2008 F F         2.1  F ................................................................................ 2.2  F ................................................................................ 2.3  F ................................................................................ 2.4  F ................................................................................ 2.5  F ................................................................................ 2.6  F ................................................................................ 2.7  F ................................................................................ 2.8  F ................................................................................ 3 F F ก F
 11. 11. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 1.2 F Microsoft Visual C# 20081. ก F 1.2 - 1.42. ก Microsoft Visual C# 2008 Project Name work123. F ก ก Button Form4. ก F ก Properties 4.1 ก F Form Name - form1 Text - My First Program 4.2 ก F Button ก ก Button1 Name - button1 Text - ก ก ก 4.3 ก F Button F ก F .......................... F F5. ก ก Fก F ก ก6. ก F ก ก ก ก F ก7. ก ก ก F ก F ก F F F 7.1 ก F ............. F F กF...................... 7.2 ก F ............. F F กF........... .8. F ก กก ก F F FF ก Microsoft Visual C# F ก .......................................... F F.................................................... 4 F F ก F
 12. 12. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 1.3 Fก1. ก F 1.3 F F F F 1.1 Label F ................................................................................................................... 1.2 TextBox F ............................................................................................................... 1.3 ComboBox ก F ก ListBox .................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 1.4 CheckBox ก F ก RadioButton .................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 1.5 MaskedTextBox ก F ก TextBox .................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 1.6 RichTextBox ก F ก TextBox .................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 1.7 LinkLabel ก F ก Label .................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 1.8 Form ก F F Fก F F F ... set F ..................................................2. ก ก ก F 1.3 ก ก Microsoft Visual C# 2008 F Fก F F .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .......................................................................................................... 5 F F ก F
 13. 13. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 1.4 ก F ก ก F .. .. ..1. F F F F F ก ก Fก F TextBox F ก F F กF F TextBox F / / ก F F ก *, TextBox F F F ก F RadioButton, CheckBox, CheckedListBox , F , ก2. ก ก F work14 6 F F ก F
 14. 14. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 1.5 ก ก ก F .. .. .. 1. FF F F 2. ก ก F work15 7 F F ก F
 15. 15. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 1.6 ก ก ก F .. .. ..1. FF F F2. FF ก ก F work16 8 F F ก F
 16. 16. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 1.7 F FF ก ก F .. .. ..1. FF F F2. FF ก ก F work1713. FF ก ก F work172 9 F F ก F
 17. 17. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 1.8 ก ก ก F .. .. .. 1. FF F F 2. F F F F ก กF ก F 3. ก ก F work18 10 F F ก F
 18. 18. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 F 1.1 F ก F F ก Microsoft Visual C# 2008F ก F F ก Microsoft Visual C# 1.1.1 F 1  ก F Title bar F ก ก ก F F 2  ก F Menu bar ก F 3  ก F Standard Toolbar F ก F Menu bar F 4  F F ก ก ก ก F 5  ก F ToolBox ก F Control F F ก ก F F ก ก F  F 6  ก F Solution Explorer F ก F F 4 F 7  ก F Properties Window F ก ก F ก ก F 8  ก F Error List F Compile ก F F กก ก F F         1.1.1 F ก F F ก Microsoft Visual C# 11 F F ก F
 19. 19. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 F 1.2 ก F ก ก ก - ก F1. ก F ก F F ก Microsoft Visual C# 2008 Express Edition F ก 1.2.1  1.2.1 ก F ก F F 12 F F ก F
 20. 20. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 F ก F F ก Create: Project.. 1.2.1  F F F 1.2.2   1.2.2 F F New Project ก Windows Forms Application 1.2.2  ก F F Project F F F Name : 1.2.2  กก F FMyFirst F ก F F F 1.2.3 1.2.3 F F ก F MyFirst 13 F F ก F
 21. 21. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 20082. ก ก ก F ก ก ก F F3 2.1 1 ก  1.2.4  1.2.4 F F Icon Save All 2.2 2 ก File --> Save All 1.2.5 1.2.5 F F F Save All File 14 F F ก F
 22. 22. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 2.3 3 กก Ctrl+Shift+S F ก ก ก3 F F ก F F Save Project 1.2.6 F F F Name: ก F F MyFirst Location: Fก  ก F ก ก F F ก F D:  F ก ก F ก F ก ก ก      1.2.6 F F Save Project  ก ก F F F ก ก ก F F F ก F ก F F ก 1.2.7 ก FF F ก F F MyFirst.sln ก F F ก F 1.2.7 F F F ก F MyFirst.sln 15 F F ก F
 23. 23. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 20083. ก ก F ก ก F ก F F ก ก F F F Form Designer F F Program.cs ก F F 3.1 F File -- > Exit ก F F ก ก ก F ก 3.2 F File -- > Close Solution ก ก F F กก F Start Page4. ก ก F F F ก ก F F3 4.1 1 ก Microsoft Visual C# 2008 Express Edition F กMyFirst 1.2.8  1.1.8   1.2.8 F F ก ก F MyFirst F F F F ก F MyFirst 1.2.9 16 F F ก F
 24. 24. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 1.2.9 F F F MyFirst 4.2 2 ก Microsoft Visual C# 2008 Express Edition F ก 1.2.10 ก ก F F F F ก Open Project 1.2.10    1.2.10 F F ก ก F F F 17 F F ก F
 25. 25. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 ก F F 1.2.11 F ก ก F F ก FD:MyfirstMyfirst.sln  ก  ก F 1.2.11 F F Open Project 4.3 3 ก Windows Explore ก F ก ก F F D:MyFirst ก F ก F F2 F F ก MyFirst.csproj MyFirst.sln  1.2.12  1.2.12 ก ก F ก Windows Explore 18 F F ก F
 26. 26. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 ก ก F F F ก F ก Folder Options F ก FกF 1. Windows Explorer F ก ก Explore 2. ก F F Start Menu 1.2.13 1.2.13 F F Start Menu 3. ก Tool -- > Folder Options -- >View 1.2.14 4. ก ก ก -- > ก 1.2.14 F F Folder Options 19 F F ก F
 27. 27. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 F 1.3 ก ก F ก F F ก Microsoft Visual C# 2008 ก ก F ก F F ก Microsoft Visual C# F2 ก View Standard Toolbar F F 1. Toolbox ก F2 View -- > Toolbox 1.3.1 1.3.1 F F Toolbox ก Standard Toolbar Toolbox F F ก F ก F F ก ก F F F ก Auto Hide F F F F ก F ก F F F F F ก Auto Hide 20 F F ก F
 28. 28. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 2. Solution Explorer ก F2 View -- > Solution Explorer 1.3.2 1.3.2 F F Solution Explorer ก Standard Toolbar Solution Explorer 3. Properties Window ก F2 View -- > Properties Window 1.3.3 1.3.3 F F F ก Standard Toolbar Properties Window 21 F F ก F
 29. 29. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 4. Error List ก F View -- > Error List 1.3.4 1.3.4 F F Error List Error List F F ก ก F Fก F F F 22 F F ก F
 30. 30. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 F 1.4 F กก Microsoft Visual C# 20081. ก ก F F ก F MyFirst F ก Form1.cs F F Solution Explorer 1.4.1  ก F ก ก  Form1.cs[Design]*   1.4.1 F F Form Designer 23 F F ก F
 31. 31. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 20082. ก F Toolbox F F Toolbox F Common Controls F ก Button 1.4.2  F ก F Form1 ก F F ก F    1.4.2 ก F Button ก F ก ก F F ก ก 1.4.3  F F F (Name) button1  Text F F FClose  ก F F Close     1.4.3 F F F Button 24 F F ก F
 32. 32. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 ก Close ก F F F ก 1.4.4  F Close(); F ก Form1 ก F Close(); F button1_Click ก ก F F ก button1 F ก Form1 F ก C# กก F namespace F namespace ก F class F class F button1_Click ก F classForm1 F namespace MyFirst F  ก F F using System; ก ก F F F namespace F System F ก Fก F F F F Fnamespace MyFirst F { } FF ก class Form1 ก F ก F { }  F F ก F ก F { }    1.4.4 F F ก F 25 F F ก F
 33. 33. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 F Fก ก ก F ก ก <F5> ก Debug --> StartDebugging 1.4.5  ก Icon F ก ก    1.4.5 F Debug ก ก3. ก ก F ก F ก Tools 1.4.6  F ก Options    1.4.6 F Tools Options 26 F F ก F
 34. 34. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 ก F F Options 1.4.7 F ก ก ก F FShow all settings F F F F F Options   1.4.7 F F Option F Show all settings ก ก Text Editor  F ก All Languages  กGeneral  F ก Line numbers F ก  1.4.8 F ก ก F F ก F    1.4.8 F F Option ก ก 27 F F ก F
 35. 35. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 20084. ก ก F F ก F ก Tools 1.4.9  F ก Options    1.4.9 F Tools Options F F F Options 1.4.10 F ก Environment  F Fonts andColors  F ก ก F ก F ก   1.4.10 F F Options F Fonts and Colors 28 F F ก F
 36. 36. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 F 1.5 Fก ก1. Form F - Name F ก F F Form1 1.5.1  - BackColor F 1.5.1  - Text F ก F ก F Form1 1.5.1  - StartPosition ก F Fก F F F F ก CenterOnscreen ก ก F F F F Fก F 1.5.1  - WindowState F 3 F ก (1) Normal ก (2) Minimized F (3) Maximized 1.5.1       1.5.1 F F F F Form1 29 F F ก F
 37. 37. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 20082. Button F - Name Button ก F F button1 1.5.2  - BackColor 1.5.2  - Font ก 1.5.2  - ForeColor ก 1.5.2  - Text F ก ก F button1 1.5.2        1.5.2 button1 F F F button1 30 F F ก F
 38. 38. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 20083. CheckBox F - Name CheckBox ก F F checkBox1 1.5.3  - BackColor CheckBox 1.5.3  - Font ก CheckBox 1.5.3  - ForeColor ก CheckBox 1.5.3  - Text F ก CheckBox ก F checkBox1 1.5.3        1.5.3 checkBox1 F F F checkBox1 31 F F ก F
 39. 39. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 20084. CheckedListBox F - Name CheckedListBox ก F F checkedListBox1 1.5.4  - BackColor CheckedListBox 1.5.4  - Font ก CheckedListBox 1.5.4  - ForeColor ก CheckedListBox 1.5.4  - Items F ก CheckedListBox ก F checkedListBox1 1.5.4        1.5.4 checkedListBox1 F F F checkedListBox1 32 F F ก F
 40. 40. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 20085. ComboBox F - Name ComboBox ก F F comboBox1 1.5.5  - BackColor ComboBox 1.5.5  - Font ก ComboBox 1.5.5  - ForeColor ก ComboBox 1.5.5  - Items ก F F F ก ComboBox 1.5.5  - Text F ก F ComboBox 1.5.5         1.5.5 comboBox1 F F F comboBox1 33 F F ก F
 41. 41. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 20086. Label F - Name Label ก F F label1 1.5.6  - BackColor Label 1.5.6  - Font ก Label 1.5.6  - ForeColor ก Label 1.5.6  - Text F ก ก F label1 1.5.6        1.5.6 label1 F F F label1 34 F F ก F
 42. 42. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 20087. LinkLabel F - Name LinkLabel ก F F linkLabel1 1.5.7  - ActiveLinkColor ก LinkLabel F ก 1.5.7  - LinkColor ก LinkLabel 1.5.7  - Text F ก ก F linkLabel1 1.5.7       1.5.7 linkLabel1 F F F linkLabel1 35 F F ก F
 43. 43. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 20088. ListBox F - Name ListBox ก F F listBox1 1.5.8  - Items ก F F ListBox 1.5.8     1.5.8 listBox1 F F F listBox1 36 F F ก F
 44. 44. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 20089. ListView F - Name ListView ก F F listView1 1.5.9  - Groups ก ก F F 1.5.9  - Items F F Groups 1.5.9  - View ก ก default LargeIcon 1.5.9        1.5.9 listView1 F F F listView1 37 F F ก F
 45. 45. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 200810. MaskedTextBox F - Name MaskedTextBox ก F F maskedTextBox1 1.5.10  - Mask ก F 1.5.10  - PasswordChar ก ก ก F F F* ก * F ก ก F 1.5.10  - UseSystemPasswordChar ก ก F Fก ก F ก set F True ก ก False 1.5.10      1.5.10 maskedTextBox1 F F F maskedTextBox1 38 F F ก F
 46. 46. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 200811. MonthCalendar F - Name MonthCalendar ก F F monthCalendar1 1.5.11  - FirstDayOfWeek ก ก F F default F 1.5.11  - TitleBackColor ก ก F 1.5.11  - TitleForeColor ก ก ก F 1.5.11  - TodayDate ก ก F 1.5.11  - TraillingForeColor ก ก กF 1.5.11        1.5.11 monthCalendar1 F F F monthCalendar1 39 F F ก F
 47. 47. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 200812. NumericUpDown F - Name NumericUpDown ก F F numericUpDown1 1.5.12  - Increment ก ก F F ก - 1.5.12  - Maximum ก ก F F 1.5.12  - Minimum ก ก F F 1.5.12  - Value ก ก F F 1.5.12        1.5.12 numericUpDown1 F F F numericUpDown1 40 F F ก F
 48. 48. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 200813. PictureBox F - Name PictureBox ก F F pictureBox1 1.5.13  - Image ก ก ก F 1.5.13  - ImageLocation ก ก F (path) ก 1.5.13     1.5.13 pictureBox1 F F F pictureBox1 41 F F ก F
 49. 49. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 200814. ProgressBar F - Name ProgressBar ก F F progressBar1 1.5.14  - Maximum ก ก F F 1.5.14  - Minimum ก ก F F 1.5.14  - Step ก ก F ก F 1.5.14  - Value F ก 1.5.14        1.5.14 progressBar1 F F F progressBar1 42 F F ก F
 50. 50. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 200815. RadioButton F - Name RadioButton ก F F radioButton1 1.5.15  - Text ก ก F RadioButton 1.5.15    1.5.15 radioButton1 F F F radioButton116. RichTextBox F - Name RichTextBox ก F F richTextBox1 1.5.16  - Text ก ก F RichTextBox 1.5.16    1.5.16 richTextBox1 F F F richTextBox1 43 F F ก F
 51. 51. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 200817. TextBox F - Name TextBox ก F F textBox1 1.5.17  - Text ก ก F TextBox 1.5.17    1.5.17 textBox1 F F F textBox118. TreeView F - Name TreeView ก F F treeView1 1.5.18  - Nodes ก ก F TreeView 1.5.18    1.5.18 treeView1 F F F treeView1 44 F F ก F
 52. 52. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 200819. WebBrowser F - Name WebBrowser ก F F webBrowser1 1.5.19  - Url ก ก F 1.5.19  - ก ก F F 1.5.19     1.5.19 webBrowser1 F F F webBrowser1 45 F F ก F
 53. 53. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 200820. GroupBox F กF ก F Container F - Name GroupBox ก F F GroupBox1 1.5.20  - Text ก ก F F F GroupBox 1.5.20    1.5.20 GroupBox F F F GroupBox 46 F F ก F
 54. 54. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 F 1.6 F Fก F ก F Fก F F F F F F F Fก F F F ก F ก F F ก F 2 1. Pull Down Menu F F ก F F 2 Popup Menu F F F ก ก ก ก F ก F Pull Down Menu 1. ก F MenuStrip ก Menus & Toolbars Toolbox F F F F F F F Component Tray 1.6.1   1.6.1 MenuStrip Component Tray 47 F F ก F
 55. 55. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 2. F ก3 F กF F F Type Here ก F ก F F ก Type Here 1.6.2 1.6.2 F F Form1 ก3 3. ก F F ก F F ก ก F F F F Type Here F F 1.6.3 1.6.3 F F Form1 F 48 F F ก F
 56. 56. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008 F 1.7 ก F Timer Timer F Toolbox F ก F F (Component)Timer F( F F F F F F) F ก ก ก F ก F F F ก F F Timerก F F ก Fก ก F F 1. F Timer F กF 1.1 Interval F F Timer F ก F ( F F 2,500 ก 2.5 ) 1.2 Enable ก ก F F Timer F ก F F 2. Timer F กF 2.1 Start ก ก F 2.2 Stop ก ก F 3. ก F Timer ก กก F F F F Button F Propoties Text 1.7.1 Component Tray 1.7.1 timer Component Tray F Timer F F F F F ก F Component Tray FF F F F Form Designer 4. ก F Interval Timer 1000 1.7.2  49 F F ก F
 57. 57. ก ก ก ก ก ก F กก 1 Fก ก Microsoft Visual C# 2008  1.7.2 F F F timer1 5. ก F Button ก ก F ก F F ( ก F Fก F ) 50 F F ก F
 58. 58. ก ก ก ก ก ก F กก 2 F Visual C# ก กก 2 F Visual C# ก 1. FF F 1.1 F F F F ก ก 1.2 ก F F 1.3 F F 1.4 F กก ก ก 1.5 F กF F กF ก ก string กF ก ก 2. ก ก F กก F กก F F ก F ก F ก F ก F F F Fก ก F F F กF F ก 3. ก F 3.1 ( ) 2.1 F Visual C# 15 2.2 Fก F (events) 15 2.3 ก 20 2.4 ก ก ก F 30 2.5 ก F 20 2.6 ก ก 20 2.7 ก F ก F กF F 20 2.8 กF ก ก string 20 2.9 Timer 20 51 F F ก F
 59. 59. ก ก ก ก ก ก F กก 2 F Visual C# ก 3.2 F 3.2.1 F 2.1 F Visual C# 3.2.2 F 2.2 F ก F 3.2.3 F 2.3 F ก 3.2.4 F 2.4 ก 3.2.5 F 2.5 ก F ก ก 3.2.6 F 2.6 กF 3.3 - 52 F F ก F
 60. 60. ก ก ก ก ก ก F กก 2 F Visual C# ก 2.1 F Visual C# ก ก F .. ......................... .. ......................... .. ......................... ก F 2.1 F กก F1. F - F F F F ( F กก F 1 ) using System; using System.Collections.Generic;  using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing;  using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms; namespace WindowsFormsApplication1  {  public partial class Form1 : Form  {  public Form1() {  InitializeComponent(); } private void button2_Click(object sender, EventArgs e) {  this.Close();  } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) {  MessageBox.Show(TextBox1.text);  } } } 53 F F ก F
 61. 61. ก ก ก ก ก ก F กก 2 F Visual C# ก 1.1 namespace 1.2 header .... 1.3 method . . .. . 1.4 statement .. . . 1.5 class .. .. 1.6 constructor2. F 2.1  . . .. ..... 2.2  . . .. .. 54 F F ก F
 62. 62. ก ก ก ก ก ก F กก 2 F Visual C# ก 2.2 Fก F (event) ก ก F .. ......................... .. ......................... .. ......................... ก F 2.2 F กก F1. ก Microsoft Visual C# 20082. ก F RadioButton ก F 2.1 F Form F Label, RadioButton 2.2 ก events F ก F radioButton1 MouseHover F ก ก ก F radioButton2 MouseHover F ก 55 F F ก F
 63. 63. ก ก ก ก ก ก F กก 2 F Visual C# ก 2.3 ก radioButton1 radioButton2 ก F MouseHover 2.4 ก ก (Start Debugging) 2.5 F F ก F F radioButton1 F F ก F F ก F F F3. F ก F F F ก ก F F 3.1 Events Form F event Activate A. ก F F Unload B. ก ก F F Click C. F Activate Load D. F ก ก F 3.2 Events TextBox KeyPress E. TextBox ก ก TextChanged F. TextBox ก 56 F F ก F
 64. 64. ก ก ก ก ก ก F กก 2 F Visual C# ก 3.3 Event ComboBox DropDown G. ComboBox ก ก Enter H. ComboBox ก F ก F 3.4 Event ListBox KeyDown I. ListBox ก ก F HelpRequested J. ListBox ก ก MouseDoubleClick K. ListBox ก ก <F1> 57 F F ก F

×