การสืบค้นขั้นสูง

1,077 views

Published on

Published in: Technology, Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,077
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสืบค้นขั้นสูง

 1. 1. Finding Information on the Web Thossaphol Noratus Office of the National Economic and Social Advisory Council webmaster@nesac.go.th www.nesac.go.th
 2. 2. AGENDA Introduction to finding info. F ก WWW ก F F (Search Tool) 60 min ก ก F F ก F F F F ก F F Knowledge Sharing (40 min) Quiz (20 min)
 3. 3. Introduction to finding information on the Web - F WWW F ก Fก F - WWW F ก F ก - F F F (Search Engine Search Tool) F Google, Siamguru, Yahoo, MSN
 4. 4. กก F ก F F F 1. F ก F Website F ก F 2. F ก ก F F ก F ก (Subject Directory) F Yahoo.com 3. F ก ก F ก F 4. F ก ก ก ก F 5. F ก ก Fก F
 5. 5. F ก WWW 1. Web Server 2. WWW Browser Web Browser F Lynx, IE , Netscape, Firefox 3. HTML (Hypertext Markup Language) 4. URL (Uniform Resource Lacator) F http://www.nesac.or.th/office/index.php
 6. 6. ก - Product information - Public Relation Meterials - Library Catalog - Current News - Government Information - Press Release - Selected Article Reprints - Entertainment, Game, TV, Radio, Movie etc.
 7. 7. F ก ก F ก WEB - ก F (Trade Secrets) - F F F (Commercial Database) - F (Copyrighted Published Materials)
 8. 8. F F ก F F F F ก ก ก F F ก F ก F FF F F กFก F ก F
 9. 9. F F (Search Tools) F F WWW (WWW Search Engines, Search Tools, Search Services, Search Sites) ก F F Web page F F ก F Web page ก F
 10. 10. F F F F 4 1. Keyword Search Engines 2. Subject Directories and Guides 3. Meta Search Engines 4. Subject Specific Search Engines
 11. 11. Keyword Search Engines F F F Infoseek, Alta Vista, Excite F ก F F Spider F F Web page ก F F F F
 12. 12. Subject Directories and Guides ก F Subject Categories Subject Browsing ก Web page F ก F F F F Yahoo , Look Smart
 13. 13. Meta Search Engines Pararell Search Engines, Mega Search Engines, Multi-Threaded Search Engines F ก ก F F Search Engine F F ก F Fก F F F F ก F F F Google
 14. 14. Subject Specific Search Engines - F F WWW (Subject Area) - F F ก i.e. education-world.com, biomednet.com
 15. 15. F F F ก F ก ก F ก F F F F F F ก F F ก F F F ...
 16. 16. ก F F 1. ก ก (Formulate the Question) - F , ก , , F F ก F Cloning
 17. 17. 2. ก ก (Identify the Important Concepts) ก ก ก F F F ก ก ก F ก F ก ก F ก F Concept 1 Concept 2 Concept 3 AND AND AND AND Japan Export Electronics
 18. 18. 3. ก ก F ก F ก F ก F F ก F (Identify Search Terms) ก F Fก F F F ก F ก ก ก F F - Synonym F ก >> Buy Order, Purchase >> Women Female >> Alien -- UFO
 19. 19. - English dialects F F >> Color Colour >> Catalog Catalogue >> Alien -- UFO - Truncation ก F ก ก F ก ก F F F Prevent Prevention, Prevents, Prevented, Preventing
 20. 20. 4. ก (Combining Search Terms) ก Fก F F ก F F Fก F F 4.1 Phrase Searching ก F - World Health Organization - Real Estate - Fiber Optics
 21. 21. 4.2 Boolean Searching AND, OR, NOT F ก F F ก F - AND ก ก F ก F ก ก ก ก ก F F - OR ก ก ก ก F F กF - NOT ก F NOT ก ก ก
 22. 22. F Children AND Television AND Violence F F ก ก ก ก F F ก
 23. 23. 5. ก F Search Engine 6. ก F F F ก ก F F ก F ก F F ก 50 ก F F ก F F ก F F F ก
 24. 24. ก ก ก ก FF 1. F ก F 2. ก Concept ก F 3. F (Synonyms) F Concept 4. F F Fก F F ก 5. F Concept ก F OR Concept F ก F AND 6. F 50 ก
 25. 25. ก F F 1. F F ก F F F ก F ก ก , . . 2. ก URL 3. ก F ก (Subject Directory)
 26. 26. 4. ก ก F F F F (Search Engine Strategies) F F F F ก 4.1 ก F (Unique Keyword) F , F , F F 4.2 ก Fก F F ... F ก F F 4.3 ก F F F (Field Searching) F (Title), URL 4.4 ก ก (Limits) F ก F
 27. 27. 5. ก F (Multiple Strategy) ก ก F F ก F F ก F ก F F F F ก
 28. 28. ก F F Google The Most Important Tips, Tricks & Hack
 29. 29. Google.com - Search Engine F ก - F F ก F F - (Index) กก F 3 F - ก ก F ก กก F 200 F F - F F F F Google 10-20 100 F
 30. 30. Search Engine ก F ก F F F ก Google.com
 31. 31. กF กก ก Google - (WEB) - (Images) -ก F F (Groups) - (Directory) - F (News)
 32. 32. 1. ก F F F ก F ก F F F F ก F F ก ก F ก iPAQ h2210 ก F F F iPAQ h2210 F F F กF F pocket PC PDA
 33. 33. 2. ก F F - F ก F ก (Lower case) F F (Upper case) Harry Potter = harry potter - F F ก F F F F F F window ก F F F F windows F - F F F ก F F F Network Microsoft ก Microsoft Network F F - F F F F ก ก F F 10 F
 34. 34. 3. AND F Fก F Google F AND F F F F F F ก F F F Global Network F F F Global (AND) Network F F F ก F ก F F F F OR F F F F Crocodie OR Aligator F
 35. 35. 4. F F ก F ก F F กF F F F F F F “may the force be with you” Google F
 36. 36. 5. Google F F Google F F ก F F to , the how ก ก F ก F F Google F F F F F F ก F Google F F ก F ก F F + F F F +the Hulk
 37. 37. 6. Google F F Google F F ก F Page Rank F F F กก F Page Rank F F ก F F F F F F F F ก F F F ก
 38. 38. 7. Cached Link FF F กก F ก F Google F ก F F F ก ก ก F F Google F F F F F F F ก ก F F ก F F Cached Link F F Google ก F ก F F F F F F
 39. 39. 8. Similar Pages Link ( ก F GoogleScout) FF F F ก ก ก ก F F Fก F F กก F F ก ก F F ก ก F ก F F F F ก F
 40. 40. 9. ก (Dictionary Definitions) Google F กF F F F F F F F F ( F Google F F F )
 41. 41. F Dictionary Definitions
 42. 42. 10. ก Google F กF ก Fก F F F F F ก F F ก F กF ก F F ก กF , F ก ก F Google F F F F F Fก F F F F F ก F F Did you mean:
 43. 43. 11. F Fก Google GooglePreferences (http://www.google.com/preferences) ก F F F F ก F Google F - ก F กF F F ก F ก 100 กF F F ( ก F 10 กF F F ) F F F F ก ก กF F · F F ก F
 44. 44. 12. ก F Wildcards ก F F F F ก * ก F F F F F F F F Nike shoe* F F F F F Nike shoe, Nike shoes Nike shoelaces F F Fก Google F F ก F F F shoe* Google F F F shoe F F F ก * F F F F F “Gone with the wind” F “Gone * the Wind” F
 45. 45. 13. ก F F ก F F F F filetype: F F ก F F ก F F F ก F ก F F F F ก F F pdf F pocket pc 2210 F F filetype:pdf Pocket PC 2210
 46. 46. F ก F Google Adobe Portable Document Format (.pdf) Adobe Postscript (.ps) - Lotus 123 formats, Lotus WordPro (.lwp), MacWrite (.mw) - Rich Text format (.rtf), Text (.txt, .ans) - Microsoft Excel (.xls) - Microsoft PowerPoint (.ppt) - Microsoft Word (.doc), Microsoft Works (.wks, .wps, .wdb) Microsoft Write (.wri)
 47. 47. 14. ก F F F F ก F F F F ก F F Fก ก F F F ก ก F Fก Fก F F F site: F F F F F ก F ก F F ก F F site:www.abc_university.com map F
 48. 48. 15. ก F F F ก F F F F F F ก F F link: F F F F ก F F ก F ก F F amazon.com ก F F F F link:www.amazon.com F ก Enter F ก F F F F F F
 49. 49. 16. Google images (http://images.google.com) Google Image Search F ก ก F กก F 425 F F F กก F F F F F F F Fก F 20 F F F F ก ก F F
 50. 50. 17. Google Groups (http://groups.google.com) Google Groups F F Fก F กF F ก F F ก F F ก F F F F F F F ก F ก ก F F F ก F F Google F ก F F F
 51. 51. 18. Google Directory (http://directory.google.com) Google Web Directory F F F F ก F F F F F F F F ก F F ก ก F F ก F F Business>Employment>Job Search
 52. 52. 19. Google News (http://news.google.com) Google News F F F F ก F F กก F 45000 F F ก F F F F F F F ก ก F F ก F F F กF F World, Business, Science & Technology, Sports, Entertainment Health F
 53. 53. 20. Google Toolbar (http://toolbar.google.com) Google Toolbar ก F F F Google ก ก F Toolbar F F F ( , F, , ) F F ก F ก
 54. 54. Google Toolbar http://toolbar.google.com
 55. 55. 21. Froogle (http://froogle.google.com) F F F ก FF F F F F F Froogle F ก F F ก F F F ก F F F F ก
 56. 56. 22. Google ก e-Mail (www.capescience.com/google/) Cape Clear F F F CapeMail F F Google Web Search F F F ก F F google@capeclear.com F F F F F F F F ก F F (Subject) F F F F F ก F ก F
 57. 57. 23. ก F ก F F Google F FF Fก F F ก F F F Google F กF F F Google F F F F Googel.com Gogle.com Goolge.com ก F F Google.com
 58. 58. F ก F F F F ก F F ก F Fก F F ก F ก F F F ก F Google http://www.google.com/ MSN www.msn.com AllTheWeb www.alltheweb.com AltaVista www.altavista.com Lycos www.lycos.com
 59. 59. YahooGoogle http://twingine.com Dictionary Search Dictionary Search www.onelook.com
 60. 60. Knowledge Sharing
 61. 61. QUIZ F F F F F ก ก F F ก F F F
 62. 62. ก F ก F F F F F ก ก ก F F F ก F F ( F)
 63. 63. ก F ก F F pdf ก ก ก FBI F F F F Google
 64. 64. ก F F ก F F Google F F กก F F F F F (Open in new window) ก ก F F F F
 65. 65. ก ก F F F F ก F F Google F F F
 66. 66. ก F F ก F F กก ก ก F F
 67. 67. Thank you very much for your attention

×