แนะนําโปรแกรม Swish
ทําความรู้ จกกับโปรแกรม Swish          ั• Swish เป็ นโปรแกรมทีช่วยให้ ผ้ ใช้ สร้ างสรรค์ผลงานในรูปแบบ      ...
ทําความรู้ จกกับโปรแกรม Swish          ั• เขียนสคริ ปเพือควบคุมการทํางานได้ เช่นเดียวกับโปรแกรม  Macromedia Fla...
เมนูและเครืองมือต่ างๆ ใน Swish
โปรแกรม swish มีเครืองมือดังต่ อไปนี• menu bar เป็ นคําสังทีใช้ในการสร้างงาน แต่อาจมีบางเมนูซึง        ่ อาจมีเมนู...
รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish• เมนู File เป็ นเครื องมือด้ าน การจัดการไฟล์
รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish              ่• เมนู Edit ประกอบด้วยเมนูยอยดังนี
รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish          ่• เมนู view มีเมนูยอยเพือใช้งานดังนี
รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish           ่• เมนู Insert มีเมนูยอยเพือใช้งาน โดยสังเขปดังนี
รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish           ่• เมนู Control มีเมนูยอยเพือใช้ควบคุม การแสดงของภาพเคลือนไหว
รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish           ่• เมนู Modify มีเมนูยอย และแต่ละเมนู ย่อยจะมีเมนูคาสังย่อยอีก  ...
รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish• เมนู Tools เป็ นเมนูทีใช้ปรับเครื องมือ เพือเหมาะกับการใช้งานแต่ละผูใช้้
รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish• เมนู Panel ประกอบด้วย Panel ย่อย
จบการนําเสนอ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แนะนำโปรแกรม Swish เบื้องต้น

2,903 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,903
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
274
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนะนำโปรแกรม Swish เบื้องต้น

 1. 1. แนะนําโปรแกรม Swish
 2. 2. ทําความรู้ จกกับโปรแกรม Swish ั• Swish เป็ นโปรแกรมทีช่วยให้ ผ้ ใช้ สร้ างสรรค์ผลงานในรูปแบบ ู Flash Animation, Flash Presentation,Web Multimedia• สร้ าง Web ในรูปแบบของภาพเคลือนไหว พร้ อมเสียงประกอบ• สร้ าง Effect แปลกใหม่ให้ กบตัวอักษร ภาพ กราฟิ ก การสร้ างปุ่ ม ั เมนูอย่างง่าย
 3. 3. ทําความรู้ จกกับโปรแกรม Swish ั• เขียนสคริ ปเพือควบคุมการทํางานได้ เช่นเดียวกับโปรแกรม Macromedia Flash• Swish พัฒนาโดยบริ ษัท Swishzone.com PtyLtd (www.swishzone.com)• สามารถ Export File เป็ น .swf .avi .html .exe
 4. 4. เมนูและเครืองมือต่ างๆ ใน Swish
 5. 5. โปรแกรม swish มีเครืองมือดังต่ อไปนี• menu bar เป็ นคําสังทีใช้ในการสร้างงาน แต่อาจมีบางเมนูซึง ่ อาจมีเมนูยอยต่อไปอีกชันหนึงก็ได้ ่• toolbarซึ งเป็ นเครื องมือทีอยูในรู ปของปุ่ มซึ งมีภาพสัญลักษณ์ ของปุ่ ม ซึ งมีเครื องมือทีใช้วาด หรื อสร้าง Objects ต่างๆ เช่น เส้น สี เหลียม วงกลม• Panel เป็ นกลุ่มของเครื องมือคล้าย toolbar แต่มกแยกหน้าต่าง ั ออกมาต่างหาก
 6. 6. รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish• เมนู File เป็ นเครื องมือด้ าน การจัดการไฟล์
 7. 7. รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish ่• เมนู Edit ประกอบด้วยเมนูยอยดังนี
 8. 8. รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish ่• เมนู view มีเมนูยอยเพือใช้งานดังนี
 9. 9. รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish ่• เมนู Insert มีเมนูยอยเพือใช้งาน โดยสังเขปดังนี
 10. 10. รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish ่• เมนู Control มีเมนูยอยเพือใช้ควบคุม การแสดงของภาพเคลือนไหว
 11. 11. รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish ่• เมนู Modify มีเมนูยอย และแต่ละเมนู ย่อยจะมีเมนูคาสังย่อยอีก ํ ชันหนึง
 12. 12. รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish• เมนู Tools เป็ นเมนูทีใช้ปรับเครื องมือ เพือเหมาะกับการใช้งานแต่ละผูใช้้
 13. 13. รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish• เมนู Panel ประกอบด้วย Panel ย่อย
 14. 14. จบการนําเสนอ

×