โครงงานอาชีพการแปรรูอาหารจากกล้วย<br />การทำข้าวต้มมัด<br /> โดย...<br /> นางรัศมีแข แสนมาโนช<br />
สาระสำคัญ<br />ข้าวต้มมัด ข้าวต้มผัด ข้าวต้มกล้วย ทั้งสามชื่อนี้ คืออาหารหวานอย่างเดียวกัน แต่ชื่อที่เรียกอาจจะแล้วแต่ท้อ...
จุดประสงค์การเรียนรู้<br />1<br /> 1. บอกวัสดุการทำข้าวต้มมัดได้<br />2<br /> 2. บอกอุปกรณ์สำหรับการทำข้าวต้มมัดได้<br /...
แบบทดสอบก่อนเรียน<br />คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวโดยใช้เมาส์คลิก<br />     ที่หน้าข้อที่...
Click to add Text
Click to add Text
Click to add Text</li></li></ul><li>แบบทดสอบก่อนเรียน<br />02<br />1<br />2. ข้าวที่นิยมนำมาใช้ทำข้าวต้มมัดคือ<br />		ก. ...
Click to add Text
Click to add Text
Click to add Text</li></li></ul><li>แบบทดสอบก่อนเรียน<br />03<br />1<br />3. ข้าวชนิดใดเวลาผัดแล้วต้องใส่กะทิมากกว่าธรรมด...
Click to add Text
Click to add Text
Click to add Text</li></li></ul><li>แบบทดสอบก่อนเรียน<br />04<br />1<br />4. ข้อปฏิบัติก่อนที่จะนำข้าวมาห่อทำขาวต้มมัดทำอ...
Click to add Text
Click to add Text
Click to add Text</li></li></ul><li>แบบทดสอบก่อนเรียน<br />05<br />1<br />5. ข้าวต้มมัดนิยมใส่ไส้ของข้าวต้มมัดด้วยอะไร<br...
Click to add Text
Click to add Text
Click to add Text</li></li></ul><li> การทำข้าวต้มมัด<br />การทำข้าวต้มมัด<br />ข้าวต้มมัด เมื่อเรานำใบตองที่ห่อข้าวต้มจะต้...
 อุปกรณ์และวัสดุ<br />กะละมัง				4. มีดหั่น<br />2. ใบตองกล้วย				5. เตาไฟ<br />3. ลังถึง					6. กระทะ<br />			7. ตอกไ...
 ส่วนผสม<br />ข้าวเหนียว 		1 	กิโลกรัม  หัวกะทิ 			3 	ถ้วยตวง เกลือ 			3 	ช้อนโต๊ะ  น้ำตาลทราย 		1 3/4 	ถ้วยต...
 ขั้นตอนและวิธีการทำ<br /> แช่ข้าวเหนียวในน้ำอย่างน้อย 3 ชั่วโมงผสมกะทิ เกลือคนให้เข้ากัน ตั้งไฟพอเดือด ใส่น้ำตาลทรายลงกว...
ขั้นตอนและวิธีการทำ<br />  ฉีกใบตอง ขนาด 8 นิ้ว , 7นิ้ว  สองขนาด<br />วางซ้อนกัน หยิบข้าวเหนียวที่ผัดได้ที่แล้ว<br />ใส่...
ขั้นตอนและวิธีการทำ<br />  3. นึ่งข้าวต้มที่ห่อแล้วประมาณ 45 นาที หรือ 1 ชั่วโมง จนข้าวเหนียวสุก ดังภาพ        ...
ขั้นตอนและวิธีการทำ<br />หมายเหตุ  <br /> ข้าวเหนียวจะต้องแช่น้ำไว้สักพักให้ข้าวเหนียวนิ่มต้องลด กะทิลง และ นึ่งในระยะสั...
ขั้นตอนและวิธีการทำ<br />วิธีผัดข้าว      นำกะทิ มาใส่น้ำตาล ใส่เกลือ ชิมรสให้เข้มข้นไว้ แล้วก็คนให้ละลายนำไปตั้งไฟใ...
ข้าวต้มมัดที่เสร็จสมบูรณ์<br />
กิจกรรมที่ 1<br />คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามจากหัวข้อต่อไปนี้<br />01<br />บอกเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำข้าวต้มมัดได...
กิจกรรมที่ 1<br />คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามจากหัวข้อต่อไปนี้<br />02<br />บอกหลักการในการทำข้าวต้มมัดได้ 	.............
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงานอาชีพ การทำข้าวต้มมัด

76,533 views

Published on

Education โครงงานอาชีพ

Published in: Education

โครงงานอาชีพ การทำข้าวต้มมัด

 1. 1. โครงงานอาชีพการแปรรูอาหารจากกล้วย<br />การทำข้าวต้มมัด<br /> โดย...<br /> นางรัศมีแข แสนมาโนช<br />
 2. 2. สาระสำคัญ<br />ข้าวต้มมัด ข้าวต้มผัด ข้าวต้มกล้วย ทั้งสามชื่อนี้ คืออาหารหวานอย่างเดียวกัน แต่ชื่อที่เรียกอาจจะแล้วแต่ท้องถิ่นที่ตั้งคำจำกัดความ และส่วนผสม ของเจ้าของขนม ที่ทำด้วยข้าวเหนียวห่อด้วยใบตองแล้วมัด<br />
 3. 3. จุดประสงค์การเรียนรู้<br />1<br /> 1. บอกวัสดุการทำข้าวต้มมัดได้<br />2<br /> 2. บอกอุปกรณ์สำหรับการทำข้าวต้มมัดได้<br />4<br />3<br />3. อธิบายขั้นตอนการจัดทำข้าวต้มมัดได้ถูกต้อง<br />4. จัดทำข้าวต้มมัดไว้รับประทานและจำหน่ายได้ด้วยตนเอง<br />
 4. 4. แบบทดสอบก่อนเรียน<br />คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวโดยใช้เมาส์คลิก<br /> ที่หน้าข้อที่คิดว่าถูกต้อง<br />01<br />1<br />1. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการใช้ใบตองห่อข้าวต้มมัด <br />ก. ใช้ใบตองกล้วยที่ผ่านการผึ่งแดด<br />ข. ใช้ใบตองกล้วยที่ตัดมาใหม่ ๆ <br />ค. ใช้ใบตองกล้วยแก่จัด<br />ง. ใช้ใบตองกล้วยแห้ง<br /><ul><li>Click to add Text
 5. 5. Click to add Text
 6. 6. Click to add Text
 7. 7. Click to add Text</li></li></ul><li>แบบทดสอบก่อนเรียน<br />02<br />1<br />2. ข้าวที่นิยมนำมาใช้ทำข้าวต้มมัดคือ<br /> ก. ข้าวเจ้า <br /> ข. ข้าวเหนียว<br /> ค. ข้าวเม่า<br /> ง. ข้าวสุก<br /><ul><li>Click to add Text
 8. 8. Click to add Text
 9. 9. Click to add Text
 10. 10. Click to add Text</li></li></ul><li>แบบทดสอบก่อนเรียน<br />03<br />1<br />3. ข้าวชนิดใดเวลาผัดแล้วต้องใส่กะทิมากกว่าธรรมดาข้าวจึงจะสุก<br /> ก. ข้าวสุก <br /> ข. ข้าวเม่า <br /> ค. ข้าวเหนียวค้างปี<br /> ง. ข้าวเจ้าค้างปี <br /><ul><li>Click to add Text
 11. 11. Click to add Text
 12. 12. Click to add Text
 13. 13. Click to add Text</li></li></ul><li>แบบทดสอบก่อนเรียน<br />04<br />1<br />4. ข้อปฏิบัติก่อนที่จะนำข้าวมาห่อทำขาวต้มมัดทำอย่างไร<br /> ก. แช่ข้าวก่อน <br /> ข. ใช้ข้าวสาร <br /> ค. ตำข้าวก่อน <br /> ง. นึ่งข้าวก่อน <br /><ul><li>Click to add Text
 14. 14. Click to add Text
 15. 15. Click to add Text
 16. 16. Click to add Text</li></li></ul><li>แบบทดสอบก่อนเรียน<br />05<br />1<br />5. ข้าวต้มมัดนิยมใส่ไส้ของข้าวต้มมัดด้วยอะไร<br /> ก. เนื้อ <br /> ข. นม <br /> ค. ไข่ <br /> ง. ถั่ว <br /><ul><li>Click to add Text
 17. 17. Click to add Text
 18. 18. Click to add Text
 19. 19. Click to add Text</li></li></ul><li> การทำข้าวต้มมัด<br />การทำข้าวต้มมัด<br />ข้าวต้มมัด เมื่อเรานำใบตองที่ห่อข้าวต้มจะต้องมีลักษณะพิเศษคือต้องเป็นใบตองกล้วยสวนที่ใบอ่อน ๆ และช่วงสั้น ๆ ต้องนำมาค้างคืนไว้สักคืนให้ใบตองนิ่ม<br />ห่อออกมาแล้วจะสวยงามกล้วยที่เอามาทำก็ต้องสุกงอมมาทำเป็นไส้ข้าวต้มมัดเมื่อต้มเสร็จแล้วจะเป็นสีแดงและยังมีไส้อย่างอื่นอีก เช่น เผือก ถั่ว ข้าวที่นำมาห่อทำเป็นข้าวต้มมัดนั้นใช้ข้าวเหนียวไม่ต้องแช่น้ำถ้าเป็นข้าวต้มผัดข้าวเหนียวค้างปีจะต้องใส่กะทิมากหน่อยข้าวจึงจะสุก เมื่อเรานำข้าวเหนียวสดที่เตรียมมาวางลงบนใบตอง<br />ที่เตรียมไว้นำกล้วย เผือก ถั่ว มาวางทำเป็นไส้เสร็จแล้วก็ห่อตามวิธีการให้แน่น ข้าวต้มมัดให้เอาห่อข้าวต้ม 2 ห่อมาประกบกันแล้วมัดด้วยเชือกกล้วยแล้วนำไปต้มต่อไป <br />ส่วนข้าวต้มผัดเมื่อห่อเสร็จแล้วก็จัดวางเรียงเข้าหม้อนึ่งแล้วนำไปนึ่งต่อไปดังมีนำเสนอและฝึกปฏิบัติดังต่อไปนี้<br />75%<br />
 20. 20. อุปกรณ์และวัสดุ<br />กะละมัง 4. มีดหั่น<br />2. ใบตองกล้วย 5. เตาไฟ<br />3. ลังถึง 6. กระทะ<br /> 7. ตอกไม้ไผ่ หรือเชือก<br />
 21. 21. ส่วนผสม<br />ข้าวเหนียว 1 กิโลกรัม หัวกะทิ 3 ถ้วยตวง เกลือ 3 ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย 1 3/4 ถ้วยตวง กล้วยน้ำว้า 1 หวี ถั่วดำต้มแล้ว 300 กรัม <br />ไส้เผือกกวน เผือกนึ่งแล้วบด 1 กิโลกรัม <br />น้ำตาลทราย 3 ถ้วยตวง <br />กะทิข้น ๆ 1 ถ้วยตวง <br />ครื่องห่อ ตอก, ใบตอง<br />
 22. 22. ขั้นตอนและวิธีการทำ<br /> แช่ข้าวเหนียวในน้ำอย่างน้อย 3 ชั่วโมงผสมกะทิ เกลือคนให้เข้ากัน ตั้งไฟพอเดือด ใส่น้ำตาลทรายลงกวนให้เข้ากัน จนกระทั่งพอเริ่มแห้ง ยกลงข้าวต้มมัด นำใบตองกล้วย ข้าวเหนียว มาเตรียมห่อ ส่วนข้าวต้มผัด ก็เตรียมผัดข้าวเพื่อจะนำมาห่อ<br />01<br />
 23. 23. ขั้นตอนและวิธีการทำ<br /> ฉีกใบตอง ขนาด 8 นิ้ว , 7นิ้ว สองขนาด<br />วางซ้อนกัน หยิบข้าวเหนียวที่ผัดได้ที่แล้ว<br />ใส่กล้วยผ่าตามยาวครึ่งลูก หรือไส้เผือกกวน <br />วางข้าวเหนียวทับไส้ให้มิดบางๆ ใส่ถั่วดำ <br />ห่อข้าวต้มให้ สวยงาม มัดด้วยตอกหรือเชือก<br />ให้แน่น ประกบคู่มัดเป็นสองช่วงหัวท้าย<br />02<br />
 24. 24. ขั้นตอนและวิธีการทำ<br /> 3. นึ่งข้าวต้มที่ห่อแล้วประมาณ 45 นาที หรือ 1 ชั่วโมง จนข้าวเหนียวสุก ดังภาพ (การทำเผือกกวน ผสมส่วนผสมทั้งหมดรวมกันตั้งไฟกวนจนแห้งปั้นได้ นำไปใส่ไส้<br />ข้าวเหนียว)<br />03<br />
 25. 25. ขั้นตอนและวิธีการทำ<br />หมายเหตุ <br /> ข้าวเหนียวจะต้องแช่น้ำไว้สักพักให้ข้าวเหนียวนิ่มต้องลด กะทิลง และ นึ่งในระยะสั้นกว่า ข้าวเหนียวที่ไม่ได้แช่น้ำให้นิ่ม แต่ส่วนใหญ่ ข้าวต้มมัดจะไม่แช่น้ำ แต่บางคน อาจจะมีสูตรที่แตกต่างออกไป <br />ก็คงแล้วแต่ท้องถิ่นนั้นๆ ก็อาจจะเป็นไปได้ แต่ทางแถบชาวสวน ชาวเมืองมุกดาหาร จะไม่ค่อยนำข้าวเหนียวไปแช่น้ำให้นิ่ม เหมือนกับที่เรามูนข้าวเหนียว<br />
 26. 26. ขั้นตอนและวิธีการทำ<br />วิธีผัดข้าว นำกะทิ มาใส่น้ำตาล ใส่เกลือ ชิมรสให้เข้มข้นไว้ แล้วก็คนให้ละลายนำไปตั้งไฟให้เดือด พอกะทิ เดือดปุดๆ (ไม่ใช่เดือดพล่าน) ก็เอาข้าวเหนียวใส่ไป แล้วก็กวนไปไฟอ่อนๆ จนกว่า กะทิ จะแห้ง แล้วก็ยกลงตั้งทิ้งไว้ให้ ข้าวเย็น เสียก่อน ค่อยนำมาห่อ แล้วก็นำไปนึ่ง ให้สุก<br />
 27. 27. ข้าวต้มมัดที่เสร็จสมบูรณ์<br />
 28. 28. กิจกรรมที่ 1<br />คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามจากหัวข้อต่อไปนี้<br />01<br />บอกเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำข้าวต้มมัดได้แก่<br /> .............................................................................................................<br /> ............................................................................................................. .............................................................................................................<br /> .............................................................................................................<br />
 29. 29. กิจกรรมที่ 1<br />คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามจากหัวข้อต่อไปนี้<br />02<br />บอกหลักการในการทำข้าวต้มมัดได้ .............................................................................................................<br /> ............................................................................................................. .............................................................................................................<br /> .............................................................................................................<br />
 30. 30. กิจกรรมที่ 1<br />คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามจากหัวข้อต่อไปนี้<br />03<br />บอกขั้นตอนในการทำข้าวต้มมัดได้แก่<br /> .............................................................................................................<br /> ............................................................................................................. .............................................................................................................<br /> .............................................................................................................<br />
 31. 31. แบบทดสอบหลังเรียน<br />คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวโดยใช้เมาส์คลิก<br /> ที่หน้าข้อที่คิดว่าถูกต้อง<br />01<br />1<br />1. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการใช้ใบตองห่อข้าวต้มมัด <br />ก. ใช้ใบตองกล้วยที่ผ่านการผึ่งแดด<br />ข. ใช้ใบตองกล้วยที่ตัดมาใหม่ ๆ <br />ค. ใช้ใบตองกล้วยแก่จัด<br />ง. ใช้ใบตองกล้วยแห้ง<br /><ul><li>Click to add Text
 32. 32. Click to add Text
 33. 33. Click to add Text
 34. 34. Click to add Text</li></li></ul><li>แบบทดสอบหลังเรียน<br />02<br />1<br />2. ข้าวที่นิยมนำมาใช้ทำข้าวต้มมัดคือ<br /> ก. ข้าวเจ้า <br /> ข. ข้าวเหนียว<br /> ค. ข้าวเม่า<br /> ง. ข้าวสุก<br /><ul><li>Click to add Text
 35. 35. Click to add Text
 36. 36. Click to add Text
 37. 37. Click to add Text</li></li></ul><li>แบบทดสอบหลังเรียน<br />03<br />1<br />3. ข้าวชนิดใดเวลาผัดแล้วต้องใส่กะทิมากกว่าธรรมดาข้าวจึงจะสุก<br /> ก. ข้าวสุก <br /> ข. ข้าวเม่า <br /> ค. ข้าวเหนียวค้างปี<br /> ง. ข้าวเจ้าค้างปี <br /><ul><li>Click to add Text
 38. 38. Click to add Text
 39. 39. Click to add Text
 40. 40. Click to add Text</li></li></ul><li>แบบทดสอบหลังเรียน<br />04<br />1<br />4. ข้อปฏิบัติก่อนที่จะนำข้าวมาห่อทำขาวต้มมัดทำอย่างไร<br /> ก. แช่ข้าวก่อน <br /> ข. ใช้ข้าวสาร <br /> ค. ตำข้าวก่อน <br /> ง. นึ่งข้าวก่อน <br /><ul><li>Click to add Text
 41. 41. Click to add Text
 42. 42. Click to add Text
 43. 43. Click to add Text</li></li></ul><li>แบบทดสอบหลังเรียน<br />05<br />1<br />5. ข้าวต้มมัดนิยมใส่ไส้ของข้าวต้มมัดด้วยอะไร<br /> ก. เนื้อ <br /> ข. นม <br /> ค. ไข่ <br /> ง. ถั่ว <br /><ul><li>Click to add Text
 44. 44. Click to add Text
 45. 45. Click to add Text
 46. 46. Click to add Text</li></li></ul><li>เอกสารอ้างอิง<br />กรมอาชีวศึกษา. หลักการถนอมผลผลิตทางการเกษตร. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2523.<br />วณิชา เพชรสุวรรณ. โครงงานอาหารและโภชนาการ. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, ม.ป.ป.<br />วินิดา ฆารไสว. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องถนอมอาหาร <br /> กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. การศึกษา<br /> ค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มาหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548.<br />สุเพียร สารลึก. การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องถนอมอาหาร และ<br /> การแปรรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. <br /> การศึกษาค้นคว้า อิสระ กศ.ม. มาหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.<br /><ul><li>Click to add Text
 47. 47. Click to add Text
 48. 48. Click to add Text
 49. 49. Click to add Text</li></li></ul><li>**จัดทำโดย **<br />รัศมีแข แสนมาโนช<br />ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านชาด <br />สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3<br />
 50. 50. ขอขอบคุณ<br />ผู้อำนวยการ <br />คณะครู และนักเรียน<br />โรงเรียนบ้านชาดทุกคน<br />การทำข้าวต้มมัด<br />จัดทำโดย...<br />รัศมีแข แสนมาโนช<br />ครูชำนาญการพิเศษ<br />

×