Motion in Two Dimention        By Kroolek
Title• การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง• การเคลื่อนที่แบบวงกลม• การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง (Projectile M.)   • เงื่อนไขการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง   • การเคลื่อนที่ในแนวราบ   • การเค...
การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง (Projectile motion)• วัตถุใดๆ ที่มีความเร็วต้นและเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่กาหนด โดยแรงโน้มถ่วงแล...
อธิบายเอกสารหน้า 1
อธิบายเอกสารหน้า 1
อธิบายเอกสารหน้า 1
อธิบายเอกสารหน้า 1
มีการกระจัด                   มีการกระจัด แนวเดียว                    2 แนวมีการเคลื...
การเคลื่อนที่ในแนว  การเคลื่อนที่ใน  เงื่อนไข          ระดับ       แนวดิ่ง      แรงกระทาต่อวัตถุมี...
การเคลื่อนที่ในแนว การเคลื่อนที่ใน  เงื่อนไข          ระดับ       แนวดิ่งสมการการ   สมการการเคลื่อนที่ ...
ลักษณะการเคลื่อนทีแบบวิถีโค้ง                 ่• แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ   แบบที่ 1       แบบที่ 2 ...
สรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนทีแบบวิถีโค้ง                   ่1. วัตถุมีการเคลื่อนที่อย่างอิสระภายใต้แรงดึง...
ตัวอย่างที่ 1 สายชลขว้างลูกบอลจากที่สูง 5 เมตร ออกไปใน  แนวระดับด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที จงหาว่าก) นานเท่าไรลูกบอลจะ...
ตัวอย่างที่ 2 ขว้างวัตถุจากหน้าผาสูง 40 เมตร ทามุมเงย  53 องศากับแนวระดับ ด้วยความเร็ว 12.5 เมตรต่อ  วินาที จงหาว่าก) นา...
ตัวอย่างที่ 3 นางฟ้าปาก้อนหินออกไปในแนวระดับจากที่สูง  80 เมตร ปรากฏว่า ก้อนหินตกห่างจากจุดปาในแนวราบ  20 เมตร จงหาอัตรา...
การบ้าน• ศึกษาโปรแกรมที่ครูให้โหลดมีรายละเอียดและตัวแปรต่างๆ กาหนดไว้ และใส่ไว้ใน physicskroolek.wordpress.com
การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง เมื่อจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย       อยู่ในแนวระดับเดียวกัน
ตัวอย่างที่ 4 ขว้างลูกบอลในแนวระดับด้วยอัตราเร็ว  10 เมตรต่อวินาที ทามุมกับแนวระดับ 45 องศา  จงหาก) นานเท่าไรก้อนหินจะตก...
โจทย์ปัญหาการเคลื่อนที่วิถีโค้ง• ขี่รถตุ๊กตุ๊ก ข้ามคลองกว้าง 5 เมตร ทามุม 45   ๐ ไปยังฝั่งตรงข้ามซึ่งสูงกว่า ถ้าขับรถด...
การเคลื่อนที่แบบวงกลม(Circular Motion)  • ปริมาณที่เกี่ยวข้อง  • การเคลื่อนที่บนทางโค้ง  • การเคลื่อนที่ในแนววงกลมในระน...
ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบวงกลม
การเคลื่อนที่แบบวงกลม• การเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่่าเสมอ• การเคลื่อนที่แบบวงกลมไม่สม่่าเสมอ
ปริมาณทีเ่ กี่ยวข้อง• ปริมาณเชิงมุม
ปริมาณทีเ่ กี่ยวข้องเรเดียน (radian) มีนยามว่า “มุม 1             ิ  เรเดียน มีคาเท่ากับมุมที่จุดศูนย์กลางขอ...
ปริมาณทีเ่ กี่ยวข้อง
ปริมาณที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณที่เกี่ยวข้องอัตราเร็วเชิงมุม (  )
ปริมาณที่เกี่ยวข้องความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง ( F )
ปริมาณที่เกี่ยวข้องทิศของความเร็ว   และทิศของความเร่ง
ปริมาณที่เกี่ยวข้องทิศของความเร็ว   และทิศของความเร่ง
ปริมาณที่เกี่ยวข้อง• คาบ (T) คือ เวลาทีใ่ ช้ในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ• ความถี่ (f) คือ จ่านวนรอบที่เคลื่อนที่ได้ใน เวลา 1...
ตัวอย่างที่ 5• วัตถุมวล 0.1 กิโลกรัม ก่าลังเคลื่อนที่เป็นวงกลม มี รัศมีความโค้ง 2 เมตร ด้วยอัตราเร็วคงที่ 20 เมตรต่อวินา...
ข. ความถี่ค. อัตราเร็วเชิงเส้นง. อัตราเร็วเชิงมุม จ. ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง ฉ. แรงสู่ศูนย์กลาง
ตัวอย่างที่ 6• เชือกเส้นหนึ่งยาว 1.5 เมตร นามาผูกติดกับ วัตถุมวล 0.2 กิโลกรัม แล้วจับปลายเชือกอีก ด้านหนึ่งเหวียงให้เป็น...
การเคลื่อนที่บนทางโค้ง• รถวิ่งบนทางโค้งราบ
การเคลื่อนที่บนทางโค้ง• รถวิ่งบนทางโค้งราบ
การเคลื่อนที่บนทางโค้ง• การหามุมเอียงของรถจักรยานยนต์ขณะเลี้ยว
การเคลื่อนที่บนทางโค้ง• การหามุมเอียงของรถจักรยานยนต์ขณะเลี้ยว
การเคลื่อนที่บนทางโค้ง• การหามุมเอียงของรถจักรยานยนต์ขณะเลี้ยว
การเคลื่อนที่บนทางโค้ง• รถวิ่งบนทางโค้งเอียงลื่น
สรุปการเคลื่อนที่แนวโค้ง• บนโค้งราบ ขณะเลี้ยว      2  –  v      รถเลี้ยวได้ปลอดภัย    rg      2 ...
ตัวอย่างที่ 6• รถคันหนึ่งเลี้ยวโค้งบนถนนราบด้วยรัศมีความ โค้ง 100 เมตร สัมประสิทธิ์ของเสียดทาน ระหว่างล้อกับถนนเป็น 0.4 ...
ตัวอย่างที่ 7• รถคันหนึ่งกาลังเลียวโค้งด้วยอัตราเร็วสูงสุด          ้ 25 เมตรต่อวินาที โดยมีรัศมีความโค้ง 125 ...
การเคลื่อนที่ในแนววงกลมในระนาบดิ่ง
ความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิง                      ่
ความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิง                         ่• ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางท...
การเคลื่อนที่ของวัตถุในรางโค้ง
สรุป• แรงตึงเชือกตาแหน่งต่างๆ มีค่าไม่เท่ากัน• แรงตึงเชือกที่จุดต่าสุด............• แรงตึงเชือกที่จุดสูงสุด............
• รถไฟผีตีลงกา มีมวล 2000 กิโลกรัม เคลื่อนที่บน      ั รางโค้งรัศมี 10 เมตร ขณะผ่านจุดสูงสุดด้วย อัตราเร็ว 20 เมตร...
Motion in two dimention2  copy
Motion in two dimention2  copy
Motion in two dimention2  copy
Motion in two dimention2  copy
Motion in two dimention2  copy
Motion in two dimention2  copy
Motion in two dimention2  copy
Motion in two dimention2  copy
Motion in two dimention2  copy
Motion in two dimention2  copy
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Motion in two dimention2 copy

2,488 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,488
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
770
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Motion in two dimention2 copy

 1. 1. Motion in Two Dimention By Kroolek
 2. 2. Title• การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง• การเคลื่อนที่แบบวงกลม• การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
 3. 3. การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง (Projectile M.) • เงื่อนไขการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง • การเคลื่อนที่ในแนวราบ • การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง • ลักษณะการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง • การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง เมื่อจุดเริ่มต้นและ จุดปลายอยู่แนวเดียวกัน • การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งบนพื้นเอียง
 4. 4. การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง (Projectile motion)• วัตถุใดๆ ที่มีความเร็วต้นและเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่กาหนด โดยแรงโน้มถ่วงและแรงต้านอากาศ ความเร็วต้นในแนวราบ• เป็นการเคลือนที่ของวัตถุอย่างอิสระ โดยมีแรงกระทาเนื่องจาก ่ แรงโน้มถ่วงและแรงต้านอากาศเท่านัน ้ อธิบายเอกสารหน้า 1
 5. 5. อธิบายเอกสารหน้า 1
 6. 6. อธิบายเอกสารหน้า 1
 7. 7. อธิบายเอกสารหน้า 1
 8. 8. อธิบายเอกสารหน้า 1
 9. 9. มีการกระจัด มีการกระจัด แนวเดียว 2 แนวมีการเคลื่อนที่ มีการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง เป็นเส้นโค้ง ตกถึงพื้นใช้เวลาเท่ากัน มีแรงกระทาเพียงแรงเดียว อธิบายเอกสารหน้า 2
 10. 10. การเคลื่อนที่ในแนว การเคลื่อนที่ใน เงื่อนไข ระดับ แนวดิ่ง แรงกระทาต่อวัตถุมี มีแรงกระทาจากแรงแรงกระทาต่อ ค่าเป็นศูนย์ ดึงดูดของโลกเท่ากับวัตถุ g วัตถุเคลื่อนที่ด้วย วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว ความเร็วคงที่ ความเร็วไม่คงที่ มี การเคลื่อนที่เหมือน การตกแบบอิสระ อธิบายเอกสารหน้า 3
 11. 11. การเคลื่อนที่ในแนว การเคลื่อนที่ใน เงื่อนไข ระดับ แนวดิ่งสมการการ สมการการเคลื่อนที่ สมการการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ ในแนวระดับ แนวดิ่ง = การกระจัดในแนว ระดับ = ความเร็วในแนว ระดับ = ช่วงเวลาของการ เคลื่อนที่ อธิบายเอกสารหน้า 4
 12. 12. ลักษณะการเคลื่อนทีแบบวิถีโค้ง ่• แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
 13. 13. สรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนทีแบบวิถีโค้ง ่1. วัตถุมีการเคลื่อนที่อย่างอิสระภายใต้แรงดึงดูดของโลกกระทาเพียง แรงเดียว2. ต้องมีความเร็วเริ่มต้นในแนวระดับ ส่วนในแนวดิ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้3. เวลาในแนวระดับเท่ากับในแนวดิ่ง4. ณ จุดสูงสุดของวิถีโค้ง จากรูปที่ 5.3 (ค) คือจุดสูงสุดความเร็วใน แนวดิ่งมีค่าเป็นศูนย์ แต่ความเร็วในแนวราบมีค่าเท่ากับความเร็วต้น ในแนวราบ5. ความเร่งในแนวดิ่งมีคาเท่ากับ g แต่ถ้ามีการเคลื่อนที่ขึ้นและมีลง ่ ความเร่งในแนวดิ่งมีค่าเท่ากับ -g6. สมการการคานวณเหมือนการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
 14. 14. ตัวอย่างที่ 1 สายชลขว้างลูกบอลจากที่สูง 5 เมตร ออกไปใน แนวระดับด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที จงหาว่าก) นานเท่าไรลูกบอลจะตกถึงพื้นด้านล่างข) ลูกบอลตกถึงพื้นห่างจากตาแหน่งที่ขว้างในแนวระดับ เท่าไร
 15. 15. ตัวอย่างที่ 2 ขว้างวัตถุจากหน้าผาสูง 40 เมตร ทามุมเงย 53 องศากับแนวระดับ ด้วยความเร็ว 12.5 เมตรต่อ วินาที จงหาว่าก) นานเท่าไรวัตถุจะตกถึงพื้นข) วัตถุตกห่างจากตีนผาเท่าไรค) วัตถุขึ้นไปได้สูงสุดจากพื้นเท่าไร
 16. 16. ตัวอย่างที่ 3 นางฟ้าปาก้อนหินออกไปในแนวระดับจากที่สูง 80 เมตร ปรากฏว่า ก้อนหินตกห่างจากจุดปาในแนวราบ 20 เมตร จงหาอัตราเร็วที่นางฟ้าปาก้อนหิน
 17. 17. การบ้าน• ศึกษาโปรแกรมที่ครูให้โหลดมีรายละเอียดและตัวแปรต่างๆ กาหนดไว้ และใส่ไว้ใน physicskroolek.wordpress.com
 18. 18. การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง เมื่อจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย อยู่ในแนวระดับเดียวกัน
 19. 19. ตัวอย่างที่ 4 ขว้างลูกบอลในแนวระดับด้วยอัตราเร็ว 10 เมตรต่อวินาที ทามุมกับแนวระดับ 45 องศา จงหาก) นานเท่าไรก้อนหินจะตกถึงพื้นข) ก้อนหินขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไรค) ก้อนหินตกไกลจากจุดที่ขว้างเท่าไร
 20. 20. โจทย์ปัญหาการเคลื่อนที่วิถีโค้ง• ขี่รถตุ๊กตุ๊ก ข้ามคลองกว้าง 5 เมตร ทามุม 45 ๐ ไปยังฝั่งตรงข้ามซึ่งสูงกว่า ถ้าขับรถด้วยความเร็ว 5 m/s แล้ว จะข้ามฝั่งได้พอดี จงหาความสูงของ ตลิ่งอีกฝั่งหนึ่ง
 21. 21. การเคลื่อนที่แบบวงกลม(Circular Motion) • ปริมาณที่เกี่ยวข้อง • การเคลื่อนที่บนทางโค้ง • การเคลื่อนที่ในแนววงกลมในระนาบดิ่ง
 22. 22. ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบวงกลม
 23. 23. การเคลื่อนที่แบบวงกลม• การเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่่าเสมอ• การเคลื่อนที่แบบวงกลมไม่สม่่าเสมอ
 24. 24. ปริมาณทีเ่ กี่ยวข้อง• ปริมาณเชิงมุม
 25. 25. ปริมาณทีเ่ กี่ยวข้องเรเดียน (radian) มีนยามว่า “มุม 1 ิ เรเดียน มีคาเท่ากับมุมที่จุดศูนย์กลางของ ่ วงกลม ซึ่งมีส่วนโค้งรองรับมุม ยาวเท่ากับ รัศมี r ”
 26. 26. ปริมาณทีเ่ กี่ยวข้อง
 27. 27. ปริมาณที่เกี่ยวข้อง
 28. 28. ปริมาณที่เกี่ยวข้องอัตราเร็วเชิงมุม ( )
 29. 29. ปริมาณที่เกี่ยวข้องความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง ( F )
 30. 30. ปริมาณที่เกี่ยวข้องทิศของความเร็ว และทิศของความเร่ง
 31. 31. ปริมาณที่เกี่ยวข้องทิศของความเร็ว และทิศของความเร่ง
 32. 32. ปริมาณที่เกี่ยวข้อง• คาบ (T) คือ เวลาทีใ่ ช้ในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ• ความถี่ (f) คือ จ่านวนรอบที่เคลื่อนที่ได้ใน เวลา 1 วินาที
 33. 33. ตัวอย่างที่ 5• วัตถุมวล 0.1 กิโลกรัม ก่าลังเคลื่อนที่เป็นวงกลม มี รัศมีความโค้ง 2 เมตร ด้วยอัตราเร็วคงที่ 20 เมตรต่อวินาที จงหาก. คาบการเคลื่อนที่
 34. 34. ข. ความถี่ค. อัตราเร็วเชิงเส้นง. อัตราเร็วเชิงมุม จ. ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง ฉ. แรงสู่ศูนย์กลาง
 35. 35. ตัวอย่างที่ 6• เชือกเส้นหนึ่งยาว 1.5 เมตร นามาผูกติดกับ วัตถุมวล 0.2 กิโลกรัม แล้วจับปลายเชือกอีก ด้านหนึ่งเหวียงให้เป็นวงกลมในระนาบระดับ ่ ด้วยอัตราเร็ว 3 เรเดียนต่อวินาที จงหาว่าแรง ตึงเชือกขณะที่เหวี่ยงวัตถุ
 36. 36. การเคลื่อนที่บนทางโค้ง• รถวิ่งบนทางโค้งราบ
 37. 37. การเคลื่อนที่บนทางโค้ง• รถวิ่งบนทางโค้งราบ
 38. 38. การเคลื่อนที่บนทางโค้ง• การหามุมเอียงของรถจักรยานยนต์ขณะเลี้ยว
 39. 39. การเคลื่อนที่บนทางโค้ง• การหามุมเอียงของรถจักรยานยนต์ขณะเลี้ยว
 40. 40. การเคลื่อนที่บนทางโค้ง• การหามุมเอียงของรถจักรยานยนต์ขณะเลี้ยว
 41. 41. การเคลื่อนที่บนทางโค้ง• รถวิ่งบนทางโค้งเอียงลื่น
 42. 42. สรุปการเคลื่อนที่แนวโค้ง• บนโค้งราบ ขณะเลี้ยว 2 – v  รถเลี้ยวได้ปลอดภัย rg 2 – v  ระมีอัตราเร็วสูงสุดและเริ่มไถล rg 2 – v  รถเลี้ยวไถลออกนอกทาง rg• บนโค้งเอียงและจักรยานเลี้ยวโค้ง 2 – หาได้จาก tan   v เหมือนกัน rg – รถจักรยานเลี้ยวโค้งได้ เมื่อ tan   เท่านั้น
 43. 43. ตัวอย่างที่ 6• รถคันหนึ่งเลี้ยวโค้งบนถนนราบด้วยรัศมีความ โค้ง 100 เมตร สัมประสิทธิ์ของเสียดทาน ระหว่างล้อกับถนนเป็น 0.4 รถคันนี้จะเลี้ยว ด้วยอัตราเร็วสูงสุดได้เท่าไรจึงจะปลอดภัย
 44. 44. ตัวอย่างที่ 7• รถคันหนึ่งกาลังเลียวโค้งด้วยอัตราเร็วสูงสุด ้ 25 เมตรต่อวินาที โดยมีรัศมีความโค้ง 125 เมตร จงหาสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน ระหว่างถนนกับล้อ
 45. 45. การเคลื่อนที่ในแนววงกลมในระนาบดิ่ง
 46. 46. ความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิง ่
 47. 47. ความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิง ่• ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางที่ตาแหน่งต่างๆ มีค่าไม่เท่ากัน
 48. 48. การเคลื่อนที่ของวัตถุในรางโค้ง
 49. 49. สรุป• แรงตึงเชือกตาแหน่งต่างๆ มีค่าไม่เท่ากัน• แรงตึงเชือกที่จุดต่าสุด............• แรงตึงเชือกที่จุดสูงสุด............
 50. 50. • รถไฟผีตีลงกา มีมวล 2000 กิโลกรัม เคลื่อนที่บน ั รางโค้งรัศมี 10 เมตร ขณะผ่านจุดสูงสุดด้วย อัตราเร็ว 20 เมตรต่อวินาที จะมีแรงปฏิกิรยาที่ ิ รางกระทาต่อรถไฟเท่าใด

×