2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM                                            ...
Talahanayan ng mga Konsepto sa Bawat Taon at sa Bawat Markahan                  Araling Panlipunan (CONCE...
Talahanayan ng mga Mahahalagang Tanong sa Bawat Taon at sa Bawat Markahan               Araling Panlipunan (...
Talahanayan ng mga Kakailanganing Pag-unawa sa Bawat Taon at sa Bawat Markahan                   Aralin...
Talahanayan ng mga Inaasahang Pagganap sa Bawat Taon at sa Bawat Markahan                     Araling...
2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM                                    ARALING PANLIPU...
Batayan sa pagmamarka:kalagayang       makatotohanan, napapanahon,Ekolohikal ng     may kaugnayan sa mahalagang...
Pagsasaalang-alang sa  Damdamin   ng Iba  Ilagay ang sarili sa katayuan ng  mga taong nagsusulong sa  pangangala...
IKALAWANG MARKAHAN            Stage 1: Results/Outcomes                            ...
B.Sinaunang      pag-unlad   pagkakakilanlang Pamumuhay ng      Asyano mga Asyano       Batayan sa pa...
pananagutan sa paghubog at   patuloy na pagpapaunlad ng   pagkakakilanlang Asyano   Batayan sa Pagmamarka:   May ...
IKATLONG MARKAHAN            Stage 1: Results/Outcomes                            ...
Kanluran;     Batayan sa pagmamarka:o  Mga epekto     Kaangkupan, naglalahad ng  ng         mga ebide...
Asyano na makamtan ang   kalayaan mula sa kapangyarihan   ng Kanluranin at iba pang   pwersa.   Batayan sa Pagmama...
IKAAPAT NA MARKAHAN              Stage 1: Results/Outcomes                          ...
( Transnational   Crime, Drug and   Human Trafficking,   Money Laundering,   Terorismo,Mga        Batayan ...
Kalidad ng Impromasyon   Empatiya      Ilagay ang sarili bilang isa sa   mga pinuno ng bansa sa Asya at   gumaw...
18
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cg2 ap

5,093 views

Published on

ala lang

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,093
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
99
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cg2 ap

 1. 1. 2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM Dokumentong Pangkurikulum sa Araling PanlipunanProgramang Pamantayan: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto at isyu kaugnay ng kasaysayan, ekonomiks at iba pang disiplinang panlipunan gamit ang mga kasanayan sa pananaliksik, pagsisiyasat , mapanuring pag- iisip, matalinong pagpapasya ,pagkamalikhain,likas-kayang paggamit ng pinagkukunang-yaman, pakikipagtalastasan at pagpapalawak ng pandaigdigang pananaw tungo sa isang mapanagutang mamamayan ng bansa at daigdig. Pamantayan sa Pamantayan sa Pamantayan sa Pamantayan sa Unang Taon Ikalawang Taon Ikatlong Taon Ika-apat na TaonNaipamamalas ng mag-aaral ang Naipamamalas ng mag-aaral ang Naipamamalas ng mag-aaral ang Naipamamalas ng mag-aaral angpag-unawa sa mga pangunahing pag-unawa sa mga pangunahing pag-unawa sa mga pangunahing pag-unawa sa mga pangunahingkaisipan at mga napapanahong kaisipan at mga napapanahong isyu kaisipan sa kasaysayan ng daigdig kaisipan at mga napapanahong isyuisyung pangkasaysayan at sa pag-aaral ng lipunan at kultura ng at mga napapanahong isyu gamit sa ekonomiks gamit ang mgapampamahalaan ng Pilipinas mga bansang Asyano gamit ang ang mga kasanayan at kasanayan at pagpapahalaga tungo gamit ang mga kasanayan at mga kasanayan at pagpapahalaga pagpapahalaga tungo sa sa pagiging “globally competitive” atpagpapahalaga tungo sa tungo sa pagkakaroon ng pagkakaroon ng pandaigdigang produktibong mamamayan ngpagpapatatag ng pagkabansa, kamuwangang pangkultura (cultural kamalayan, kapayapaan at bansa at daigdig.sistemang demokratiko, literacy), pagkakaunawaan, pag- kaunlaran.pagkakaisa at mabuting aasahan at pagkakaisa ng mgapagkamamamayan. mamamayan sa rehiyong Asya. 1
 2. 2. Talahanayan ng mga Konsepto sa Bawat Taon at sa Bawat Markahan Araling Panlipunan (CONCEPTUAL MATRIX) Markahan/ Unang Taon Ikalawang Taon Ikatlong Taon Ikaapat na Taon Nagbubuklod na Tema KASAYSAYAN AT PAG-AARAL NG KASAYSAYAN EKONOMIKS PAMAHALAAN MGA BANSANG NG DAIGDIG NG PILIPINAS ASYANOUnang Markahan Kasaysayan , Heograpiya Heograpiya Heograpiya at Pinagkukunang-yaman(Tao, Lugar at at Kabihasnang Pilipino at Kabihasnang Kabihasnang at Kaunlarang Kapaligiran) Asyano Daigdig Pangkabuhayan Paglinang sa KamalayangIkalawang Markahan Pilipino Pagkakakilanlang Pag-usbong ng Tao at Suliranin(Panahon, Asyano Pandaigdigang ng KakapusanPagpapatuloy at KamalayanPagbabago)Ikatlong Markahan Kasarinlan/Kalayaan(Kapangyarihan, Transpormasyon Pag-unlad ng mga Pang-ekonomiyangAwtoridad at ng Asya Kaisipan Tungo sa PamamahalaPamamahala) TranspormasyonIka-apat na Markahan Pamahalaan,Saligang Pamahalaan, Pandaigdigang Globalisasyon at(Indibidwal, Pangkat Batas at ang Kultura, at Pagkakaisa mga Isyungat Institusyon) Pagkamamamayan Lipunang Asyano Pangkabuhayan 2
 3. 3. Talahanayan ng mga Mahahalagang Tanong sa Bawat Taon at sa Bawat Markahan Araling Panlipunan (ESSENTIAL QUESTIONS MATRIX) Markahan/ KASAYSAYAN AT PAG-AARAL NG KASAYSAYAN NG Nagbubuklod PAMAHALAAN MGA BANSANG ASYANO DAIGDIG EKONOMIKS na Tema NG PILIPINAS Paano nabuo at umunlad Paano nakaimpluwensya Paano Paano maiuugnay ang Unang Markahan ang sinaunang kabihasnang /maiuugnay ang heograpiya nakaimpluwensiya paglinang ng (Tao, Lugar at Pilipino? sa kultura ng mga tao ang heograpiya sa pinagkukunang yaman Kapaligiran) sa mga bansang Asyano? paghubog ng sa pagbuti ng kabihasnang pamumuhay at pandaigdig? pagsulong ng ekonomiya? Paano nakatulong ang mgaIkalawang Markahan Paano nabuo ng mga Paano nakatulong ang kaisipan at kultura sa Paano tinutugunan ng (Panahon, Pilipino ang pagiging isang sinaunang kabihasnan sa panahong klasikal sa pag- tao ang suliranin ng Pagpapatuloy at bansa na nagbigay wakes paghubog at pag-unald ng usbong ng pandaigdigang kakapusan? Pagbabago) sa kolonyalismong pagkakakilanlang kamalayan? Espanol? Asyano? Paano maiuugnay Paano ginamit ang mga Ikatlong Markahan Paano tinugon ng mga Paano tumugon ang mga ang mga kaalaman pananaw at mekanismo (Kapangyarihan, Pilipino ang pagkabalam ng Asyano sa impluwensya at sa siyensya, pulitika, sa pamamahala upang Awtoridad, at inaasam na kalayaan? patuloy na paglaganap at ekonomiya sa mga mapatatag ang Pamamahala) ng kapangyarihang pandaigdigang ekonomiya ng bansa? Kanluranin at iba pang kaganapan simula puwersa? noong ika-16 ng siglo? Paano mapangangalagaan Paano makikibahagi sa Paano Paano napag-iibayo ngIka-apat na Markahan ang kapakanan ng pagpapatatag ng napagtatagumpayan mga individwal, (Indibidwal, Pangkat mamamayan at pagkakakilanlang Asyano ang mga hamon sa samahan, at institusyon at Institusyon) pagsusulong ng sa kasalukuyan? pandaigdigang ang kagalingan sa pambansang interes? kapayapaan at pagharap sa kaunlaran? globalisasyon? 3
 4. 4. Talahanayan ng mga Kakailanganing Pag-unawa sa Bawat Taon at sa Bawat Markahan Araling Panlipunan (ESSENTIAL UNDERSTANDING MATRIX) Markahan/ KASAYSAYAN AT PAG-AARAL NG KASAYSAYAN NG Nagbubuklod na Tema PAMAHALAAN MGA BANSANG ASYANO DAIGDIG EKONOMIKS NG PILIPINAS Ang interaksyon (ugnayan) ng May kaugnayan ang Ang heograpiya ay Ang matalinongUnang Markahan tao sa kapwa tao at sa heograpiya sa pagkakaroon ng Pundasyon ng paggamit ng(Tao, Lugar at heograpiya ay nagbigay-daan mayamang kultura ng mga tao kabihasnang pinagkukunang yamanKapaligiran) sa pagbuo ng sinaunang sa mga bansang Asyano pandaigdig ay salik sa pagsulong kabihasnang Pilipino na at pag-unlad ng pinaunlad ng mga karanasan pamumuhay ng ng nakaraan na nagpasalin- indibidwal at ekonomiya salin at naging bahagi ng kasaysayanIkalawang Markahan Nakabuo ng isang bansa ang Ang sinaunang kabihasnang Ang mga kaisipan at Ang suliranin ng(Panahon, mga Pilipino bunga ng ang nagsilbing pundasyon sa kultura sa Panahong Kakapusan ayPagpapatuloy at kanilang pagpupunyagi at paghubog at pag-unlad ng Klasikal ay mahalaga tinutugunan saPagbabago) pagbubuklod na mawakasan pagkakakilanlang Asyano sa pag-usbong ng pamamagitan ng ang kolonyalismong Espanol mula noon hanggang sa pandaigdigang sistemang pang- kasalukuyang panahon kamalayan ekonomiya Walang makahahadlang sa Ang patuloy na Ang transpormasyon Ang mga pananaw atIkatlong Markahan mga Pilipinong marubdob ang transpormasyon ng mga ng daigdig ay bunsod mekanismo ng (Kapangyarihan, pagmamahal sa bayan na Asyano ay tugon sa mga ng paglaganap ng pamamahala ay Awtoridad at ipagtanggol ang kanilang impluwensya at kapangyarihan mga kaisipan sa saligan ng isang Pamamahala) kalayaan ng Kanluran at ipa pang siyensiya, pulitika, matatag at malayang puwersa at ekonomiya ekonomiyaIka-apat na Ang mabuting pamamahala ay Mahalaga ang pagkakaisa sa Ang pakikipag- Ang pwersa ng Markahan bunga ng maayos na ugnayan pagpapatatag ng ugnayan at sama- Globalisasyon ay (Indibidwal, Pangkat at pagtutulungan ng isang pagkakakilanlang Asyano sa samang pagkilos ay salik sa at Institusyon) demokratikong pamahalaan at pamamagitan ng pag-unawa saligan ng Pandaigdigang mapanagutang mamamayan. sa kahalagahan ng rehiyonal pandaigdigang Pakikipag-ugnayan at na pagkakaisa sa Asya, kapayapaan at Pakikipagtulungan pagkakaiba-iba ng idelohiya kaunlaran tungo sa pambansang ,kultura at malawakang pagsulong at pag-unlad pagbabago sa kasalukuyang panahon 4
 5. 5. Talahanayan ng mga Inaasahang Pagganap sa Bawat Taon at sa Bawat Markahan Araling Panlipunan (PERFORMANCE MATRIX) Markahan/ KASAYSAYAN AT PAG-AARAL NG KASAYSAYAN NG Nagbubuklod na Tema PAMAHALAAN MGA BANSANG ASYANO DAIGDIG EKONOMIKS NG PILIPINASUnang Markahan Nakapaguugnay –ugnay ng Pagsusuring kritikal sa naging Malikhaing Pagpapahayag Social Mapping(Tao, Lugar at bahaging ginampanan ng ugnayan/impluwensya ng tungkol sa mga Isyung • Pagsasagawa ng serbeyKapaligiran) heograpiya at tao sa pagbuo heograpiya sa kultura ng mga Ecolohikal, Global warming mga pinagkukunang-yaman at pag-unlad ng sinaunang bansa sa Asya - Ozone Depletion sa barangay kabihasnang Pilipino - Oil Spill - human resource • Pagbuo ng RekomendasyonIkalawang Markahan Nakapagpapahayag at Malalim na nakapagsusuri ng Debate: Exhibit(Panahon, Pagpapatuloy nakapaghihikayat sa bahaging ginampanan ng Pagpasyahan: Na ang - alternative Medicine at Pagbabago) patuloy na pagsasagawa ng sinaunang kabihasnan sa paninilbihan (servitude) ay (utilization of alternative, iba’t ibang anyo ng paghubog at pag-unlad ng namamayani pa rin availapatble resources) nasyonalismong Pilipino pagkakakilanlang Asyano sa iba’t ibang lipunan sa ngayon.Ikatlong Markahan Kritikal na nakapagsusuri sa Nakapagsusuring kritikal sa Exhibit on the Horrors of War Position Paper(Kapangyarihan, mga tugon ng mga Pilipino pagtugon ng mga Asyano sa Stimulated Conflict Resolution - Pagpapaunlad ng mgaAwtoridad at na sumasang-ayon o mga hamon ng to Avoid Wars industriyaPamamahala) sumasalungat sa pagsupil transpormasyon sa Asya - Reporma sa pagbubuwis ng kanilang kalayaan - Implasyon - KahirapanIka-apat na Markahan Aktibong nakapagsusulong Malikhaing nakikiisa sa Community Service Student Portfolio na(Indibidwal, Pangkat at ng mga demikratikong pagpapatatag ng Advocacy campaign nagpapakita ng mgaInstitusyon) simulain at pagkakakilanlang Asyano sa kagalingan at kakayahan ng pagpapahalagang pamamagitan ng pag-unawa mga mag-aaral sa kahalagahan ng rehiyonal nagtataguyod ng mabuting na pagkakaisa, pagkakaiba- pamamahala at iba ng idelohiya, kultura at mapanagutang malawakang pagbabago sa pagkamamamayan tungo kasalukuyang panahon sa pangangalaga ng kapakanan ng mamamayan at pambansang interes 5
 6. 6. 2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM ARALING PANLIPUNAN II Araling Panlipunan II Pamantayan para sa Ikalawang Taon Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mga napapanahong isyu sa pag- aaral ng lipunan at kultura ng mga bansang Asyano gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagkakaroon ng kamuwangang pangkultura (cultural literacy), pagkakaunawaan, pag-aasahan at pagkakaisa ng mga mamamayan sa rehiyong Asya. UNANG MARKAHAN Stage 1: Results/Outcomes Stage 2: Assessment STANDARDS ESSENTIAL Product/ At the level of Content Performance Understanding Question Performance Understanding PerformanceNaipamama- Naipamamalas ng Angmayamang Paano Pagsasagawa ng Pagpapatibay ng Antas ng Pagtaya sa lalim ng paguugnay –ugnaylas ng mag-aaral mag-aaral ang kultura at naimpluwesyahan kritikal na pagsusuri Pag-unawa : sa naging impluwensya /ugnayan ngang pag-unawa sa kasanayan sa kasaysayan ng ng heograpiya sa naging Naipamamalas ng mag-aaral ang heograpiya at tao sa mga Bansangkaugnayan ng pamamagitan ng Asya ay may ang pag-unlad ng impluwensya/ugnay pag-unawa sa pamamagitan ng: asyano sa pagkakaroon ng mayamangheograpiya sa Kritikal na pagsusuri kaugnayan sa kabihasnang an ng heorapiya sa kultura at kasaysayan nito batay sakultura at sa naging heograpiya nito. Asyano? kultura at mga sumusunod na kraytirya: Pagpapaliwanagkasaysayan ng mga ugnayan/impluwensya kasaysayan ng mgatao sa mga bansang ng heograpiya sa Malaki ang bansang Asyano Ipaliwanag ang impluwensya oAsyano. kultura at kasaysayan kaugnayan ng ugnayan ng heograpiya sa ng mga bansa sa heograpiya sa kultura at sa mga tao sa mga A. Batay sa pananalisik Asya pagkakaroon ng bansang Asyano. B. Kaalaman sa mayamang kultura Batayan sa Pagmamarka: kontekstong at kasaysayan ng Katanggap-tanggap pangkasaysayanA. Heograpiya ng mga tao sa Malalim C. Kalidad ng impormasyon Asya bansang Asyano Interpretasyon Katangiang Bigyang puna na pananagutan Pisikal ng ASya ng bawat mamamayan na Mga Likas na pangalagaan ang kapaligiran at yaman ng asya Mga Suliraning preserbasyon ng pamanang Pangkapaligiran kultural at kasaysayan ng bansa at ang at ng kani-kanyang komunidad. 6
 7. 7. Batayan sa pagmamarka:kalagayang makatotohanan, napapanahon,Ekolohikal ng may kaugnayan sa mahalagangAsya kaisipan, malikhainAng mgaGrupong PaglalapatEtnolinggwistikosa Asya Magsagawa ng mga gawain naKabuhayan at nagpapahayag ng paninindiganpamumuhay ng sa mga isyung pangkapaligiranmga Bansang at kultural na banta o sumisira saAsyano sa kapaligiran at preserbasyon ngkasalukuyan mga pamanang kultural atAng Yamang kasaysayan ng mga bansa saTao sa Asya Asya Batayan sa pagmamarka: Dalas ng paglahok Malalim na mensahe Makatotohanan/nagpapakita ng paninindigan Perspektibo Bigyang katwiran na para sa kabutihan ng mga Asyano lalo na ng susunod na henerasyon ang masinop at hindi mapanirang paggamit at paglinang ng mga likas na yaman, pangangalaga sa kapaligiran, at ang preserbasyon ng pamanang kultural nito Batayan sa pagmamarka: Dalas ng paglahok Malalim na mensahe Makatotohanan/nagpapakita ng paninindigan 7
 8. 8. Pagsasaalang-alang sa Damdamin ng Iba Ilagay ang sarili sa katayuan ng mga taong nagsusulong sa pangangalaga ng kapaligiran, pamanang kultural ng mga bansa sa Asya Batayan sa Pagmamarka: makatotohanan;napapanahon; may kaugnayan sa mahalagang kaisipan Pagkilala sa Sarili Matalos ang kahalagahan sa naging impluwensya/ kaugnayan ng heograpiya sa kultura ng mga tao sa mga bansang Asyano. Batayan sa Pagmamarka: Ganap ang katapatan8
 9. 9. IKALAWANG MARKAHAN Stage 1: Results/Outcomes Stage 2: Assessment STANDARDS ESSENTIAL Product/ At the level of Content Performance Understanding Question Performance Understanding PerformanceNaipamamalas ng Naipamamalas ng Ang Sinaunang Paano Ang mag-aaral Pagpapatibay ng Antas ng Pagtataya sa malalim na pagsususrimag-aaral ang mag-aaral ang Kabihasnan ang nakatulong ang ay malalim na Pag-unawa : sa bahaging ginampanan ngpag-unawa sa malalim na nagsilbing sinaunang nakapagsusuri Naipamamalas ng mag-aaral ang sinaunang kabihasnan sa paghubogbahaging pagsusuri sa pundasyon sa kabihasnan sa sa bahaging pag-unawa sa pamamagitan ng: ng kultura at pagkakakilanlangginampanan ng bahaging paghubog at pag- paghubog at pag- ginampanan ng Asyano batay sa sumusunod na ; ginampanan ng unlad ng unlad ngsinaunang sinaunang Pagpapaliwanag sinaunang pagkakakilanlangkabihasnan sa pagkakakilanang Asyano? kabihasnan sa Ipaliwanag ang bahaging Kraytiryapaghubog at pag- kabihasnan sa Asyano mula paghubog at ginampanan ng sinaunang A. Batay sa pananaliksik tulad ngunlad ng paghubog at pag- noon hanggang pag-unlad ng kabihasnan sa paghubog at pag- citation at bibliograpiyapagkakakilanlang unlad ng sa kasalukuyang pagkakakilanlan unlad ng pagkakakilanlang B. Kalidad ng impormasyonAsyano. pagkakakilanlang panahon. g Asyano. Asyano C. Suporta ng datos sa pag-aanalisa Asyano Batayan sa Pagmamarka: Katanggap-tanggap,kalidad ng impormasyon ,malalimNauunawaan ng Interpretasyonmag-aaral ang : Patotohanan na mahalaga angA. Batayan ng bahaging ginagampanan angPaghubog ng bahaging ng sinaunangSinaunang kabihasnan sa paghubog atKabihasnan pag-unlad pagkakakilanlang• Ebolusyon ng Asyano. SinaunangTao sa Asya Batayan sa pagmamarka:• Ebolusyong makatotohanan, napapanahon, Kultural sa Asya may kaugnayan sa mahalagang• Sinaunang kaisipan, malikhain kabihasnan sa Asya Paglalapat• Mga Kaisipang Isulong ang mga gawain na Asyano sa nagpapahalaga sa bahaging pagbuo ng ginampanan ng sinaunang Imperyo kabihasnan sa paghubog at 9
 10. 10. B.Sinaunang pag-unlad pagkakakilanlang Pamumuhay ng Asyano mga Asyano Batayan sa pagmamarka:• Asya sa tumutugon sa Sinaunang katotohanan,napapanahon Panahon• Mga Pilosopiya Perspektibo at Relihiyon sa Asya Pangatwiranan na ang• Mga pamana sinaunang kabihasnan ay ng Sinaunang nakatulong sa paghubog at pag- Asya sa unlad ng pagkakakilanlang daigdig Asyano.C. Impluwenisya Batayan ng Pagmamarka:ng Sinaunang Nagpapakita ng katibayanKabihasnan Asya makatotohanan Impariyal ( fair)sapagkakakilanlang Pagsasaalang-alang saAsyano Damdamin ng Iba Mailagay ang sarili sa katayuan ng ibang Asyano na patuloy na nagpapaunlad ng kanyang sariling pagkakakilanlan. Batayan sa Pagmamarka: Makatotohanan ,May katapatan Pagkilala sa Sarili Magnilay sa kahalagahang pangkasaysayan sa bahaging ginamapanan ng sinaunang kabihasnan sa paghubog at pag-unlad ng pagkakakilanlang Asyano Naisasaloob ang sariling 10
 11. 11. pananagutan sa paghubog at patuloy na pagpapaunlad ng pagkakakilanlang Asyano Batayan sa Pagmamarka: May katapatan,Naglalahad ng katibayan11
 12. 12. IKATLONG MARKAHAN Stage 1: Results/Outcomes Stage 2: Assessment STANDARDS ESSENTIAL Product/ At the level of Content Performance Understanding Question Performance Understanding PerformanceNaipamamalas ng Naipamamalas ng Ang patuloy na Paano tumugon Nakapagsusuring Pagpapatibay ng Antas ng Pagtataya sa kritikal na pagsusuri samag-aaral ang mag-aaral ang transpormasyon ang mga kritikal sa Pag-unawa : pagtugon ng mga Asyano sa mgapag-unawa sa kasanayan sa ng mga Asyano Asyano sa pagtugon ng mga Naipamamalas ng mag-aaral ang hamon ng transpormasyon sa Asyapagtugon ng mga pamamagitan ng tungo sa pagbuo impluwensya at Asyano sa mga pag-unawa sa pamamagitan ng: batay sa sumusunod na kraytirya:Asyano sa mga kritikal na ng isang matatag patuloy na hamon nghamon ng nakapagsusuri sa na Asya ay tugon paglaganap ng transpormasyon Pagpapaliwanagtranspormasyon sa pagtugon ng mga sa mga kapangyarihang sa Asya. Ipaliwanang ang naging tugon ng RubricsAsya. Asyano sa mga impluwensya at Kanluranin at mga Asyano sa paglaganap ng hamon ng kapangyarihan ng iba pang pwersa kapangyarihan ng Kanluranin at • Kalidad ng Impormasyon transpormasyon sa Kanluranin at iba (kapangyarihan) ng iba pang pwersa. • Suporta ng datos Asya. pang Pwersa ? (Kapangyarihan) Batayan sa Pagmamarka: Nagpapakita ng katibayan, o Unang kalidad ng impormasyon, malalim Yugto ng kolonyalism Interpretasyon o at Bigyang puna ang pagpupunyagi imperyalism ng mga Asyano na makamtan ong ang kalayaan mula sa Kanluranin; kapangyarihan ng Kanluranin at o Ikalawang ng iba pang pwersa. Yugto ng kolonyalism Batayan sa pagmamarka: o at Kaangkupan, makatotohanan, Imperyalism imparsyal (fair) ong Kanluranin; Paglalapat o Ang mga Kilalanin at makibahagi sa mga bansang gawain tungo sa pagpapatatag Asyano na sa pagka Asyano sa gitna ng hindi mga hamon ng globalisasyon. nasakop ng mga taga- 12
 13. 13. Kanluran; Batayan sa pagmamarka:o Mga epekto Kaangkupan, naglalahad ng ng mga ebidensya Imperyalism o at Perspektibo Kolonyalism Bigyang katwiran ang iba’t ibang o sa Asya; tugon ng mga Asyano upango Pag-usbong makamit ang kalayaan mula sa ng mga Kanluranin at iba pang Nasyonalis pwersa. mong Asyano Batayan sa pagmamarka:o Pagtugon Imparsyal (fair), sa Hamon makatotohanan, kalidad ng ng impormasyon Imperyalism o at Kolonyalism Pagsasaalang-alang sa o; Damdamino Ang Asya at ng Iba ang Ilagay ang sarili sa katayuan ng dalawang mga Asyano at pahalagahan ang Digmaang kanilang pagpupunyagi upang Pandaigdig; wakasan ang paglaganap ng at kapangyarihan ng Kanluranin ato Transporma iba pang pwersa. syon ng mga Bansang Asyano. Batayan sa Pagmamarka: Makatotohanan, may katapatan Pagkilala sa Sarili Magnilay sa kahalagang pangkasaysayan ng iba’t ibang tugon ng pagpupunyagi ng mga 13
 14. 14. Asyano na makamtan ang kalayaan mula sa kapangyarihan ng Kanluranin at iba pang pwersa. Batayan sa Pagmamarka: May katapatan, naglalahad ng kahinaan at kalakasan14
 15. 15. IKAAPAT NA MARKAHAN Stage 1: Results/Outcomes Stage 2: Assessment STANDARDS ESSENTIAL Product/ At the level of Content Performance Understanding Question Performance Understanding PerformanceNaisusulong ang Ang mag-aaral ay Mahalaga ang Paano Ang mag-aaral ay Pagpapatibay ng Antas ng Pagtataya sa malikhaing sapagpapatatag ng malikhaing nakikiisa pakikiisa sa makikibahagi sa malikhaing Pag-unawa : pagpapatatag ng pagkakakilanlangpagkakakilanlang sa pagpapatatag ng pagpapatatag ng pagpapatatag nakikiisa sa Naipamamalas ng mag-aaral ang Asyano sa pamamagitan ng pag-Asyano sa pagkakakilanlang pagkakakilanlang ng pagpapatatag ng pag-unawa sa pamamagitan ng: unawa sa kahalagahan ng rehiyonal napamamagitan ng Asyano sa Asyano sa pagkakakilanlan pagkakakilanlang pagkakaisa sa Asya, pagkakaiba-ibapag-unawa sa pamamagitan ng pamamagitan ng g Asyano sa Asyano sa ng ideyolohiya, kultura at malawakang Pagpapaliwanagkahalagahan ng pag-unawa sa pag-unawa sa kasalukuyan? pamamagitan ng pagbabago sa kasalukuyang panahonrehiyonal na kahalagahan ng kahalagahan ng pag-unawa sa Ipaliwanag kung paanopagkakaisa sa rehiyonal na rehiyonal na kahalagahan ng napatatag ang pagkakakilanlangAsya, pagkakaiba- pagkakaisa sa pagkakaisa sa rehiyonal na Asyano sa pamamagitan ng pag-iba ng ideyolohiya Asya, pagkakaiba-iba Asya, pagkakaiba- pagkakaisa sa Krayteria: unawa sa kahalagahan ng rehiyonal,kultura at ng ideyolohiya, iba ng ideyolohiya Asya, pagkakaiba- na pagkakaisa sa Asya,malawakang kultura at at kultura, iba ng ideyolohiya, pagkakaiba-iba ng ideyolohiya,pagbabago sa malawakang malawakang kultura at Kaangkupan ng mensahe kultura at malawakang pagbabagokasalukuyang pagbabago sa pagbabago sa malawakang Makatotohanang paglalahad. sa kasalukuyang panahonpanahon kasalukuyang kasalukuyang pagbabago sa • panahon panahon kasalukuyang panahon Batayan sa Pagmamarka:Ang Asya sa Kaangkupan ng mensaheKasalukuyan Panahon Makatotohanang paglalahad. Isyu at Suliranin sa:• Pagbabagong sa Interpretasyon Sistemang Pulitika ng Asya• Ang Kababaihan sa Kasalukuyang Asya Bigyang puna ang mga paraan sa• Ang Kahalagahan ng pagtatatag ng pagkakakilanlang Edukasyon sa mga Asyano sa pamamagitan ng pag- Asyano unawa sa kahalagahan ng rehiyonal• Relihiyon at Kultura sa Asya na pagkakaisa sa Asya,• Ekonomiya ng Asya pagkakaiba-iba ng ideyolohiya, at ang kultura at malawakang pagbabago Pandaigdigang sa kasalukuyang panahon Kalakalan• At iba Pang Napapanahong Isyu 15
 16. 16. ( Transnational Crime, Drug and Human Trafficking, Money Laundering, Terorismo,Mga Batayan sa Pagmamarka: Sigalot )Pagtugon ng mga MakatotohanAsyano sa Ibat-IbangIsyu: Mga Kilusan at Imparsyal (fair) Patakarang Asyano Natatanging AplikasyonKontribusyon ng Asyanosa iba’t ibang larangan saDaigdig Makibahagi sa pagsasagawa • Agham at ng mga paraan sa pagpapatatag Teknolohiya ng pagkakakilanlang Asyano sa • Kapayapaan pamamagitan ng pag-unawa saSports at iba pa kahalagahan ng rehiyonal na pagkakaisa sa Asya, pagkakaiba- iba ng ideyolohiya, kultura at malawakang pagbabago sa kasalukuyang panahon . Batayan sa Pagmamarka: Makatotohan at napapanahon Perspektibo Timbangin ang mga paraan sa pagpapatatag ng pagkakakilanlang Asyano sa pamamagitan ng pag- unawa sa kahalagahan ng rehiyonal na pagkakaisa sa Asya, pagkakaiba-iba ng ideyolohiya, kultura at malawakang pagbabago sa kasalukuyang panahon Batayan sa Pagmamarka: Makatotohanan Imparsyal (fair) 16
 17. 17. Kalidad ng Impromasyon Empatiya Ilagay ang sarili bilang isa sa mga pinuno ng bansa sa Asya at gumawa ng mga hakbang sa pagpapatatag ng pagkakakilanlang Asyano sa pamamagitan ng pag- unawa sa kahalagahan ng rehiyonal na pagkakaisa sa Asya, pagkakaiba-iba ng ideyolohiya at kultura at malawakang pagbabago sa kasalukuyang panahon Batayan sa Pagmamarka: Makakatotohanan, may katapatan Pagkilala sa sarili Tinataya ang sariling kakayahan sa pakikibahagi sa pagpapatatag ng pagkakakilanlang Asyano sa pamamagitan ng pag-unawa sa kahalagahan ng rehiyonal na pagkakaisa sa Asya, pagkakaiba- iba ng ideyolohiya at kultura at malawakang pagbabago sa kasalukuyang panahon Batayan sa Pagmamarka: May katapatan Naglalahad ng kahinaan at kalakasan17
 18. 18. 18

×