Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
16  Tirsdag 28. oktober 2008                                               ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bruk eller misbruk

454 views

Published on

Fra Klassekampen 28.10.2009

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bruk eller misbruk

 1. 1. 16 Tirsdag 28. oktober 2008 KLASSEKAMPEN KRONIKK: E-post: kronikk@klassekampen.no Maks 6000 teikn inkludert mellomrom. Legg ved portrettfoto. KRONIKK DEBATT: E-post: &DEBATT debatt@klassekampen.no Innlegg over 3000 teikn kan Ali Esbati bli korta ned. Legg ved ali.esbati@klassekampen.no portrettfoto. Kronikk- og debattredaktør. DEBATT ▼Klassekampen honorerer normalt ikke innsendt stoff. Innsendaren si e-postadresse blir trykt med mindre innsendaren reserverer seg mot dette.For Klassekampen sine generelle vilkår for publisering, sjå www.klassekampen.no/KK/index.php/news/home/generelle_vilkaarOnline-rollespill skaper unødvendig moralsk panikk.Bruk eller misbruk? ding». Slike aktiviteter blir aktuelle på et tidspunkt der enkeltspillere ikke lenger kan utvikle karakteren på egen hånd. «End game» refererer til de største og farligste utfordringene som spillet kan tilby, oppgaver så krevende at de kan kun løses om Kristine Ask man går sammen i større grupper og samarbeider. Gruppen må så KRONIKK trene kveld etter kveld, uke etter uke for å vinne. For å lykkes krever det stor grad av koordine-«Spillavhengighet» har fått mye ring og presisjon av gruppen somspalteplass i norske aviser de en helhet. Grupper som driversiste månedene. Både familie, med «End Game», er tidkrevendespillere og helsepersonell har og kan være en belastning ifortalt om hvordan ungdom blir forhold til kjæreste, studier eller«fanget» i en virtuell verden. jobb.«World of Warcraft» (WoW) har Men, når ble det farlig åofte blitt trukket fram som et engasjere seg i et fellesskap for åsærlig risikofylt online-rollespill oppnå et felles mål? Hva er galtder spillere forføres til et stadig med å trene dag etter dag, ukestørre tidssluk på bekostning av etter uke for å bli bedre, og stilleskole, jobb, familie og kjærlighet. opp når man er litt trøtt fordi At WoW har fått mye oppmerk- «laget» trenger det?somhet er kanskje ikke rart,siden det på mange måter brakte Problemene med å forstå online-online-rollespill til det store bakgrunn av mangelfull fors- overvinne utfordringer som er ALARM? Hvorfor rollespill ligger ikke bare i hvapublikum. WoW spilles i dag av kning på feltet. Argumentet for satt (hovedsakelig datagenererte er opplevelsene som skjer, men hvor det skjer. Detmillioner på verdensbasis og det dette var at de manglet både data- monstre), blir avataren mekti- til en dataspiller skjer ikke på en stadion eller påer videre anslått at et sted materiale og gode teorier som gere. mindre verdi- det lokale samfunnshuset. Detmellom 70.000 og 100.000 av disse kunne forklare slike fenomener. Ser man på hva spillere faktisk fulle enn til en skjer via internett, og fordi deter nordmenn. Som det har blitt Istedenfor å anta at spillavhen- gjør når de logger seg på finner vi fotballsuppor- skjer et sted som ikke allefokusert mye på i det siste, tar gighet arter seg på samme måte en rekke aktiviteter, og disse ter, spør Kristine kjenner og forstår, framstårspillingen overhånd for noen av som andre avhengigheter, og slik aktivitetene gir et mye mer Ask. Bildet fra mange hverdagslige aktiviteterdisse. Hjelpelinjen for Spillav- kan forstås og behandles på komplekst bilde av hva spillet årets «BlizzCon som farlige.hengighet (en hjelpelinje sponset samme måte, burde et gryende handler om. Der noen holder seg Convention» Men er opplevelsene til enav Lotteritilsynet) forteller at de hjelpeapparat kreve mer fors- for seg selv og utforsker verden i hvor 20.000 dataspiller mindre verdifulle ennfår stadig flere henvendelser kning og viten på dette feltet – eget tempo, blir andre del av «World of War- til en fotballsupporter, bare fordiangående dataspill, hovedsakelig ikke avvise det. Uten særlig store grupper som stiller krav til craft»-spillere aktivitetene foregår i cyberspace?fra bekymrede foreldre som føler kjennskap til hva bruk av aktivitet og deltakelse. For noen samles. Poenget er at i denne digitaleat tenårings sønner og døtre dataspill faktisk innbefatter, bør er det et par timer i uken, for FOTO: verden er det ekte mennesker REUTERS/SCANPIXforsvinner ut av familielivet. man ikke gjøre vurderinger om andre er det mange. Noen som legger inn tid, arbeid og hva som er misbruk og hvordan fokuserer på å drepe monstre, engasjement for å nå sine mål, ogI en kronikk om spillavhengighet det arter seg. andre foretrekker å rollespille ekte mennesker gir ekte opple-«Fanget av den virtuelle verden» eller kanskje prøve seg som velser. Hvis det bare er samhand-(Aftenposten 3. september) Som forsker på online-dataspill digital finansmekler på auksjons- ling ansikt-til-ansikt som erbeskriver for eksempel Espen «ekte», er det vel kunstig når viIdås og Hilde Tafjord seg selv ringer hjem til foreldre ellersom en del av hjelpeapparatet for kjærester?spillavhengige og er med på åsette søkelys på problematisk «Når ble det farlig å engasjere seg i et Det ideelle ville selvsagt være at det ikke finnes noen problema-bruk. Her avviser de spillforske-res krav om kjennskap til fellesskap for å oppnå et felles mål?» tisk bruk av dataspill, at alt bare gir positive og berikende opple-dataspill for å kunne uttale seg, velser. Dessverre er det ikke slik,diagnostisere og behandle som «World of Warcraft» vet jeg at huset. Noen møter venner online, og for noen ytterst få oppleves«dataspillavhengighet». Siden de dette ikke et enhetlig fenomen andre tar med seg vennene dataspill som problematiske. Igjennom sin bakgrunn som (eller problem for den saks online. denne situasjonen er det viktig athenholdsvis psykolog og lege har skyld), nettopp fordi det er et Det finnes mange spillestiler det eksisterende hjelpeapparatetkunnskap om andre former for mangfold av spillertyper og og aktiviteter koblet til spill som faktisk forstår situasjonen og kanavhengighet, hevder de at aktiviteter som foregår side om WoW, og før vi beskriver dem som gi relevant veiledning. Det kreverspesifikk kjennskap til dataspill side. Selve spillets design og «avhengighetsskapende» eller mindre moralsk panikk, mindreikke er nødvendig for å behandle målsettinger kan for så vidt farlige bør vi se nærmere på hva profesjonspreget interesse i åspillavhengighet. fortone seg enkelt nok; gjennom det er som egentlig skjer. lage nye diagnoser, og mer aksept I motsetning til dette valgte en digital avatar (den figuren som for nye måter å leve på.The American Medical Associa- spilleren styrer) skal man i Det stemmer at noen av disse Kristine Ask,tion senest i 2007 å ikke inkludere samarbeid med andre spillere aktivitetene er tidskrevende. En stipendiat ved NTNU, Institutt fordataspillavhengighet som en drepe virtuelle monstre eller av de mest tidsintensive aktivite- tverrfaglige kulturstudierklinisk diagnose nettopp på andres avatarer. Gjennom å tene er «End Game» eller «Rai- kristine.ask@ntnu.no

×