Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

комуникациски вештини

3,027 views

Published on

Митко Станинковски - Политиколог

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

комуникациски вештини

 1. 1. Комуникациски Вештини
 2. 2. Што е комуникација ? Пренесување на информација преку размена пораки, мислења, информации Се пренесува преку : говор, визуелни сигнали, пишување или однесување Повеќе видови на комуникација : невербална, говорна комуникација, бизнис комуникација , политичка комуникација
 3. 3. Јавно Говорење Процес при кој се говори пред група луѓе на подреден , умислен начин кој има за цел да ги информира, влијае врз, или да ги забавува слушателите 5 важни елементи : кој, што,како , преку кој медиум и со која цел Страв од јавно говорење - 75 % од луѓето страдаат од оваа фобија ( трема ) Пред 2000 години во Египет, а развој доживува во Грција, па подоцна Рим Елементи за добро говорење :- Ораторство-Гестикулација- Вокабулар- Хумор- Поврзаност со публиката Познати говорници : Линколн, Кенеди, Мартин Лутер Кинг, Хитлер, Клинтон
 4. 4.  384-322 година п.н.е. Најголем оратор во тоа време Со упорност може да се постигне се
 5. 5.  28 Август 1963 по повод 100 години од прокламацијата за укинување на ропството 200 илјади луѓе
 6. 6.  1960 прва дебата во САД одржана на избори 70 милиони луѓе ја имаат гледано првата дебата
 7. 7. Невербална комуникација
 8. 8.  За да се изразат чуствата понекогаш не е доволен само зборот знањето како да го контролираме ова покажува колку ние владееме со самите себе 4 најважни карактеристики во невербалната комуникација :- Физичкиот изгледКарактеристики на лицето и облеката- ГестикулацииМоже да бидат спротивни на говорот и влијаат кај неубедените гледачи- Положбата на телото- Гласот
 9. 9.  Израз на лицето
 10. 10.  Главен показател на чуства кој може да се контролира Затворени очи- недоверба, полузатворени-изненаденост, нормален поглед-без коментар, широкоотворени-нервоза Позитивните емоции се познаваат многу полесно : насмевка, поткренати веѓи, усните се повлечени наназад; додека негативните се обратно од ова
 11. 11. Click to edit Master text styles Second level  Third level  Fourth level  Fifth level
 12. 12.  Визуелен контакт
 13. 13.  Важен елемент при комуникација Говорникот и слушателот повремено се погледнуваат ( 10 секунди ) Упорниот поглед е знак на непријателство Жените се склони на овој контакт повеќе отколку мажите
 14. 14.  Пози и гестови
 15. 15.  Движење на рацете- Да се завземе неутрална положба- при секое говорење во едната рака да држат белешките а со другата да сегестикулира зошто на тој начин се одзема вниманието на публиката
 16. 16.  Политичка комуникација- Правец кој се класифицира помеѓу политиката и комуникацијата и сезанимава со информациите кои ги шири политиката- Се занимаваат професионалци со оваа проблематика- Постојана кампања- Без навреди по семејство ( пошироко или потесно )- Секој ја претставува политиката и партијата- Без лажење и ветувања- Прилагодување на говорот на политичарите според аудиториумот- Достапност на политичарите за граѓаните- Користење на нови медиуми ( Фејсбук, Твитер, Блогови )
 17. 17. Ви Благодарам на вниманието

×