Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
Kokkuvõtte <ul><li>16. jaanuarist kuni 16. veebruarini 2009.a. Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium võttis osa võistlusest „Ene...
4) Informatsioonilised lehed  Kaks meeskonna liiget, Inna Belogurova ja Kristina Ojamäe, ise mõtlesid välja infolehe disai...
<ul><li>Kokkuvõttes saadi sellest päevas kokkuhoidu 240EEK. Kuu ajaga tuleb kokkuhoid umbes 7000 EEK. See on sääst ainult ...
Gümnaasiumi vastused 5-6 kl. vastused
5-6 kl. vastused Gümnaasiumi vastused
 
 
 
<ul><li>IV  Kokkuvõte ja ettepanekud </li></ul><ul><li>Ettepanekud elektrienergia säästmiseks </li></ul><ul><li>Kõik elekt...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Energia

878 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Energia

  1. 2. Kokkuvõtte <ul><li>16. jaanuarist kuni 16. veebruarini 2009.a. Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium võttis osa võistlusest „Energiasäästlik kool“. </li></ul><ul><li>Info olemasolevast projektist oli paigaldatud kooli kodulehele ning seda tutvustati ka klassides. Eriti hakkasid projektist tundma huvi 10. klassi õpilased. Initsiatiivgruppi tahtsid saada paljud, tuli viia läbi konkurss. Initsiatiivgruppi koordineerisid kaks õpetajat. Meeskond oli väga sõbralik ja mõistlik, koos oli kerge ja meeldiv töötada. </li></ul><ul><li>I Meeskond </li></ul><ul><li>Osalejad: aktiivsed tüdrukud 10.b klassist: </li></ul><ul><li>Jana Jakovleva ( 17.a) </li></ul><ul><li>Kristina Ojamäe ( 16. a) </li></ul><ul><li>Inna Belogurova ( 16.a) </li></ul><ul><li>Jana Karp ( 16.a) </li></ul><ul><li>Ksenia Olt ( 17.a) </li></ul><ul><li>Vabatahtlik abistaja – Maria Kuusik ( 16.a) </li></ul><ul><li>Koordinaatorid: geograafiaõpetaja Maria Taratorina ja kooliprojektide juhendaja Natalja Jänes. </li></ul><ul><li>II Läbiviidud tegevused </li></ul><ul><li>1) Initsiatiivgrupi üldine koosolek , kus ajurünnaku abil olid valitud tegevused ja jagati kohustused ( kes mille eest vastutab). </li></ul><ul><li>2) Mõõdud </li></ul><ul><li>Kaks osalejat koos majandusjuhatajaga võtsid kahe nädala jooksul elektriarvestilt mõõte. Eesmärgiks oli võrrelda elektrienergia mõõte enne ja pärast reklaamkampaaniat. </li></ul><ul><li>3) Reklaamplakatid </li></ul><ul><li>Otsustati, et joonistatakse reklaamseinalehed ja –plakatid, mis kutsuksid säästma elektrienergiat. </li></ul><ul><li>Plakatid joonistati terve rühmaga. Ühe plakati loomisel osalesid kõik 10.b klassi õpilased. Seinalehed ja plakatid </li></ul><ul><li>olid üleval kõikidel korrustel. </li></ul>
  2. 3. 4) Informatsioonilised lehed Kaks meeskonna liiget, Inna Belogurova ja Kristina Ojamäe, ise mõtlesid välja infolehe disaini ja teksti, mis kutsus säästma elektrienergiat ja kustutama tuld, kui teda vaja ei ole. Tüdrukud trükkisid selliseid infolehti 50 tükki ning riputasid need infolehed kabinettides ja koridorides lülitite juurde. 5) Info edastamine klassides Kaks meeskonna liiget, Inna Belogurova ja Kristina Ojamäe, käisid projektiinfoga mööda klasse ja seletasid projekti sisu ning tegevusi, seletasid lastele, miks on vaja kokku hoida elektrienergiat. Nii toimus teavituskampaania 5. 12.klassi õpilastele. Info projektist oli paigutatud ka infopäevikusse õpetajate toas, samuti klassijuhatajad seletasid õpilastele kampaania sisu. 1.- 4. klassi õpilastele seletasid projekti sisu klassijuhatajad. 6) Joonistuste konkurss „ Õpime säästma energiat“ Õpilastele 5. – 11. klassini pakuti võimalust osaleda joonistusnäitusel „ Õpime säästma energiat“. Osales üle 40 õpilase. Kõikide osalejate tööd pandi üles näitusel, mis toimus kooli fuajees. 7) Info kooli koduleheküljel Info võistlusest „Energiasäästlik kool“ oli üleval kooli kodulehel alajaotuses „uudised “ ja „ projektid“, kus õpilased said tutvuda projekti sisuga. Viide kodulehele. 8) Info võistlusest „Energiasäästlik kool“ kohalikus televisioonis Kooli kutsuti kohalik telestuudio „Lites“, kes filmis süžeed võistlusest „Energiasäästlik kool“. Natalja Jänes, Jana Karp ja Maria Kuusik andsid ajakirjanikule intervjuu, kus jutustasid projekti tegevusest. Reportaaži näidati kohalikus televisioonis veebruari keskel 2009.a. 9) 5. – 11. klasside õpilaste anketeerimine Reklaamkampaania lõpus toimus õpilaste anketeerimine. Ankeetide analüüsi ja diagramme vaadake punktis „ III Tulemused, diagrammide analüüsid“. 10) Konsultatsioon kooli elektrikuga Toimus vestlus elektrikuga, uuriti tema arvamust energia säästmisest koolis. Ta andis hulgaliselt soovitusi energia säästmiseks. Näiteks, kooli basseinis peab vesi päeva jooksul läbima 4 korda ümberpumpamist. Selleks kasutatakse pumpa. Kui elektrik oli teinud vastavad arvestused, otsustati basseinis 30 W pump vahetada välja 15 W
  3. 4. <ul><li>Kokkuvõttes saadi sellest päevas kokkuhoidu 240EEK. Kuu ajaga tuleb kokkuhoid umbes 7000 EEK. See on sääst ainult pumba vahetamisest. </li></ul><ul><li>Peale selle elektrik soovitas: </li></ul><ul><li>panna veksellülitid </li></ul><ul><li>vahetada harilikud lambid säästulampide vastu </li></ul><ul><li>vahetada matid päevavalguse plafoonid läbipaistvate plafoonide vastu. Seoses sellega võib klassis paar lampi üldse välja lülitada. </li></ul><ul><li>Seda küsimust ei saa praegu lahendada, sest koolil puuduvad rahalised võimalused. </li></ul><ul><li>11) Raamatupidamisest võeti elektrimaksete arved novembri- ja detsembrikuu eest ning võrreldi neid projekti käigus saadud andmetega. </li></ul><ul><li>12) Aruanne tehtud tööst ja kokkuvõtvad andmed riputatakse ülesse õpetajate tuppa ja teatatakse ka nendest õpilastele. </li></ul><ul><li>III Tulemused, diagrammide analüüsid </li></ul><ul><li>Diagrammid ja ankeerimise tulemuste analüüs </li></ul><ul><li>Anketeerimine toimus peale reklaamkampaaniat. </li></ul><ul><li>Küsitluses osalesid 5.-11. klassi õpilased ( kokku 151 õpilast). </li></ul><ul><li>Küsimusele „ Kas reklaamkampaania mõjutas sind? „ olid vastused väga erinevad. Kuid võib teha järelduse, et see reklaamkampaania avaldas maksimaalset mõju 5.-6. klassi õpilastele. Näiteks: 88% 5. klassi õpilastest vastasid positiivselt. Kampaania pani neid mõtlema energia säästmisele. Samale küsimusele gümnaasiumi osas vastas positiivselt 56% õpilast. </li></ul><ul><li>Küsimusele „ Kas sina isiklikult hakkasid säästlikumalt suhtuma kooli elektrienergia kulusse, peale reklaamkampaaniat?“ . Õpilased 5.klassist vastasid sellele küsimusele 94% positiivselt. Gümnaasiumis oli positiivseid vastuseid 47%. Siit võib teha järelduse, et reklaamkampaania mõjutab maksimaalselt noorema ja keskmise kooliastme õpilasi. </li></ul>
  4. 5. Gümnaasiumi vastused 5-6 kl. vastused
  5. 6. 5-6 kl. vastused Gümnaasiumi vastused
  6. 10. <ul><li>IV Kokkuvõte ja ettepanekud </li></ul><ul><li>Ettepanekud elektrienergia säästmiseks </li></ul><ul><li>Kõik elektrisäästmise ettepanekud võib jagada kahte rühma : tehnilised ja agitatsioon-reklaami meetodid. </li></ul><ul><li>Tehnilised meetodid ( nõuavad rahalisi kulutusi): </li></ul><ul><li>1. Vahetada matid päevavalguse plafoonid läbipaistvate plafoonide vastu. Selle tulemusena sellised lambid lasevad rohkem valgust läbi ja valgustus klassides on parem. Siis võib klassis mõned lambid välja lülitada, sest nad on üleliigsed. </li></ul><ul><li>2. Pikkades õppekoridorides elektrienergia säästmiseks on vaja paigaldada veksellülitid. </li></ul><ul><li>3. Kasutada koolis elektrisäästupirne. </li></ul><ul><li>Agitatsioon-reklaami meetodid: </li></ul><ul><li>1. Viia läbi reklaamkampaania õpilastele. </li></ul><ul><li>2. Regulaarselt viia klassides läbi temaatilisi klassijuhatajatunde elektrisäästmise teemal. </li></ul><ul><li>Seletada ja pidevalt tuletada meelde vajadust elektrienergia säästmisest. </li></ul><ul><li>Elektrienergia näitude tulemused </li></ul><ul><li>Arvestades näite, mis tehti jaanuaris-veebruaris on näha, et energiakulu sellel perioodil vähenes. </li></ul><ul><li>Kulud õppekorpuses vähenesid kaks korda. Kuid siin tuleb ka arvestada seda, et võis mõjuda päeva pikkus. Me teame, et veebruaris päev muutub pikemaks. </li></ul><ul><li>Kuid vaatamata sellele, võrreldes novembrit, kus päevapikkus on samasugune nagu veebruaris, võib näha järsku elektrikulu vähenemist. </li></ul><ul><li>Reaalne kokkuhoid rahaliselt ühel ööpäeval on 320 kr </li></ul><ul><li>Kuu aja jooksul see kokkuhoid oleks olnud 6400 kr . </li></ul><ul><li>Me oleme kindlad, et energiakulu vähenemine toimus tänu reklaamkampaaniale . Kõik õpetajad ja õpilased püüdsid säästa elektrienergiat ning osalesid aktiivselt projektis.   </li></ul>

×