Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nye medium

287 views

Published on

 • Be the first to like this

Nye medium

 1. 1. Nye mediumKristian FuglsethHøgskulelektorAvdeling for mediefag● Nye medium● Bruk av nye medium● Litt om etikk
 2. 2. Nye medium
 3. 3. Nye medium
 4. 4. Nye mediumNRK sine vedtekter frå 2009:”NRK skal ha et attraktivt innholdstilbud påInternett, mobil-tv mv” (§ 17). NRK skal også ”stimulere til kunnskap, forståelse og bruk avandre medieplattformer blant brukere i allealdre” (§ 17 e).
 5. 5. Delingskulturen ● Punkt 1 ● Punkt 2 Det er tre gylne reglar ● Punkt 3 som gjeld: ● Ingen eig nettet, ● alle brukar det og ● alle kan leggje til tenester.
 6. 6. Delingskulturen ● Open, offentleg informasjon ● Ytringsfridom vs. ● Personvern ● Riket sin tryggleik ● Håkon Wium Lie Kva anna gjer pressefridomen i Noreg? http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10064889
 7. 7. Internett brukt til ulike formål de siste 3 måneder. Andel av befolkningen,etter kjønn, alder, utdanning og arbeidssituasjon. 2. kvartal 2011. Prosent
 8. 8. Tid (minutt) på massemedia 1991-2011.
 9. 9. Utsagn om nye medium og sosiale medium ● Kontakta mellom folk har fått anleis og betre kår med nye medium ● Kontakta mellom media og brukarane har vorte tettare ● Mobiltelefonen har vorte ein like viktig arena som pc ● Sosiale/nye medium er alle stader og alminneleggjort ● Nye medium er på plass i skulen ● Sosiale medium skapar nettverk, og dei kan gjere nyheitsmedia marginale (i kortare tidsrom) pga delekultur, informasjonsutveksling og global samhandling ● Etablerte medium kan kneblast, sosiale medium er umogleg å kneble ● Informasjonsfridom og ytringsfrihdom er vorten større
 10. 10. Utsagn om nye medium og sosiale mediumParadokset: Google er mellom dei selskapa som har stått for opnestandarder og kjeldekoder, gratis tenester og eit tilgjengeleg nett.Ytringsfridom og openheit, men kva skjer då med privatlivet vårt,sikkerheita vår, kamp mot kriminalitets, nettnøytralitet, etc.Wikileaks- handsopprekking

×