Propositie kristel coolen

347 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
347
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Propositie kristel coolen

 1. 1. Propositie: Kill the Media2011-2012KHLim, Media & Design Academie3e Bachelor Communicatie & MultimediaDesign Kristel Coolen CMD3 Propositie 1
 2. 2. Kernwoorden P.3 Onderzoeksonderwerp P.4-5 Onderzoeksproces P.6-8 Relevantie P.9 Planning P.10 Begeleiding P.11 Persoonlijk traject P.12-14 Bronnen P.15-16Kristel Coolen CMD3 Propositie 2
 3. 3. Kristel Coolen CMD3 Propositie 3
 4. 4. In de jaren na de tweede wereldoorlog werd tv wereldwijd bekend als medium dat vooral bedoeldwas om informatie te verstrekken aan de mensen. Een andere functie die de tv had, was de kijkerste amuseren en het leven rondom hen te laten vergeten (Cazeneuve, 1963). Sinds de introductie vande televisie zijn steeds meer mensen dit medium beginnen te gebruiken, waardoor het televisiegebruikjaarlijks nieuwe hoogtepunten bereikt. In 2012 zitten we met zijn allen gemiddeld bijna 23 uur perpersoon per week voor de buis (mediametrie, 2012). We kunnen dus concluderen dat de gemiddeldeBelg iedere dag in contact komt met de televisie en de programma’s die erop te zien zijn.Met de opkomst van de tv zijn er ook veel kritieken gekomen op ons kijkgedrag. Zo is erbijvoorbeeld de ‘Hypodermic Needle’ theorie van Lasswell (1927). De gewone mensen werden gezienals kijkvee (Leo de Haes 1995) dat geen eigen beslissingen kon maken en daardoor alles geloofdewat de media te vertellen hadden. Vanuit deze theorie probeert men ook vaak agressief en zelfscrimineel gedrag te verklaren. Zo was er bijvoorbeeld in 2002 de 17 jarige Julien die een meisjevan 15 vermoorde (Webster, 2002). Nadat Julien de film “Scream” van Wes Craven gezien had, stakhij Alice maar liefst 17 keer met een mes. Bij de jongen werden later een mes, de film “Scream”en het door de film “Scream” bekend geworden masker gevonden. Dit heeft, zo zegt Webster (2002)gezorgd voor een debat in Frankrijk, Engeland en Amerika over de gevaren van geweld in de media.Dit soort gebeurtenissen samen met heel wat studies, waaronder die van Donnerstein en Linz (1995)waar men concludeert dat de blootstelling aan geweld in de media een causale factor is in crimineelgedrag, hebben ervoor gezorgd dat mensen niet erg positief zijn ten opzichte van geweld in de media. Kristel Coolen CMD3 Propositie 4
 5. 5. Deze studies worden echter heel vaak weerlegd door bijvoorbeeld Kaplan (1984). Kaplan zegt dat detests die ze gebruiken niet relevant zijn omdat echt deviant gedrag en op een knopje duwen omiemand een schok te geven niets met elkaar te maken hebben. Maar voor de pers is dit echtergenoeg om mensen bang te maken voor de media.Om deze reden wil ik mensen ervan bewust maken dat geweld in de media niet de reden is voorgeweld in het dagelijkse leven. Maar ook dat ze wat kritischer staan tegenover wat er verteld wordtin de media. Mijn onderzoeksvraag zou dan ook zijn: “Hoe kan ik mensen ervan bewust maken dat geweldin de media geen direct negatief effect heeft op de mensen?”De doelgroep die ik wil aanspreken zijn Vlaamse volwassenen met kinderen omdat het net de kinderenzijn waarvan men het vaakst denkt dat ze het meest beïnvloedbaar zijn door media (Bandura, 1977).De bewustwording wil ik bekomen door gebruik van nieuwe media op een ludieke manier waardoor demensen niet het gevoel hebben dat ze iets bijleren, dit kan bijvoorbeeld door middel van een spel.Met dit onderzoek wil ik mensen bewust maken dat ze kritischer moeten zijn tegenover de media,maar ook dat geweld in diezelfde media geen direct negatief effect heeft op mensen. Om dit tebekomen moet ik eerst te weten komen hoe bewustwording werkt. Kristel Coolen CMD3 Propositie 5
 6. 6. LiteratuurstudieDe eerste fase van mijn onderzoek zal bestaan uit een grondige literatuurstudie. Ik wil hierdoor te wetenkomen hoe bewustwording werkt, wat het precies is en hoe ik mensen ervan bewust kan maken datmedia niet zo gevaarlijk zijn als vaak beweerd wordt. Daarnaast moet ik ook te weten komen hoe ikmet nieuwe media (o.a. social media) of spellen deze bewustwording kan verkrijgen. Hiervoor zal ik eenaantal cases zoeken waarbij men deze media gebruikt heeft om het doel te bereiken, en bekijken hoeik deze ook kan gebruiken bij mijn intenties. Behalve een onderzoek naar bewustwording, wil ik aan dehand van een literatuurstudie bepalen hoe ik het maken van een prototype het beste kan aanpakken.Ik wil weten wat de mogelijkheden zijn, wat er al allemaal gedaan is op dat gebied en hoe ik datkan toepassen op mijn onderzoeksvraag. Dit wil ik te weten komen door op zoek te gaan naar caseswaarbij men werkt rond bewustwording, maar ook waarbij men werkt rond de gevaren van de media.Het tweede deel van mijn literatuurstudie wil ik besteden aan het uitdiepen van mijn theoretisch kader.Alle uitspraken die ik doe over de resultaten van mijn onderzoek wil ik toetsen aan bestaande studieszodat er zeker geen twijfel mogelijk kan zijn over de juistheid van mijn uitspraken. Om mijn thesisverder te onderbouwen wil ik zo veel mogelijk verschillende invalshoeken bekijken om mijnonderzoeksvraag zo breed mogelijk te kunnen bespreken. Kristel Coolen CMD3 Propositie 6
 7. 7. Kwantitatief onderzoekOm mijn onderzoek tot een goed einde te brengen wil ik naast een literatuurstudie ook eenkwantitatief onderzoek doen. In het geval van mijn onderzoek lijkt mij een enquête een geschiktemanier om tot een zo goed mogelijk beeld te komen van deze doelgroep. Vooral omdat ik te wetenwil komen hoe sterk de overtuiging bij deze doelgroep is dat de media bijdraagt tot de agressie vanjongeren van tegenwoordig. Dit is dus geen vraag waarvoor er een groot diepteonderzoek nodig is.Hiervoor wil ik zo veel mogelijk mensen ondervragen binnen mijn doelgroep.Kwalitatief onderzoekNiet enkel een enquête draagt bij tot mijn onderzoek, maar er zijn ook vragen die op zo’n manieronbeantwoord blijven. Daarom wil ik ook een kwalitatief onderzoek voeren. Een kwalitatief onderzoekin mijn project zie ik vooral als een diepte-interview met enkele gezinnen die tot mijn doelgroepbehoren. Hierdoor kan ik betere inzichten krijgen in hoe de mensen denken over geweld in demedia. Door een interview kan ik namelijk doorvragen waar een enquête alleen oppervlakkigeantwoorden kan bieden. Kristel Coolen CMD3 Propositie 7
 8. 8. Research through designIn een volgende fase van mijn onderzoek, als het prototype vorm begint te krijgen, zal ik het ooklaten testen door enkele gezinnen. Hierdoor kom ik te weten of mijn prototype zijn werk goed doet,maar ook waar het nog verbeterd moet worden op gebied van functionaliteiten als ook op gebied vanusability. Dit zal in eerste instantie gebeuren door low fidelity prototype tests met papieren prototypenwaarbij enkel de functionaliteiten van belang zijn. Tijdens het testen van de prototypes zal ik degezinnen observeren, zodat ik een goed beeld krijg van waar de problemen zitten en wat er al goedgaat. De gezinnen geven feedback op het prototype waardoor ik het telkens kan verbeteren waarnaik het weer terugkoppel naar de gezinnen. Op die manier kan ik er zeker van zijn dat mijn ontwerpbruikbaar is en ook gebruiksvriendelijk. Kristel Coolen CMD3 Propositie 8
 9. 9. Het onderzoek heeft een maatschappelijk nut: door ervan bewust te worden dat geweld in de medianiet per se een negatief effect heeft op de mensen, gaan ze een meer kritische houding aannementegenover media. Dit wil zeggen dat ze niet meer zomaar alles aannemen wat er verteld wordt, maardat ze dit beter kunnen kaderen. Dit is heel nuttig omdat we tegenwoordig al maargrotere hoeveelheden informatie naar ons hoofd geslingerd krijgen waardoor het zeer belangrijk is omdit allemaal te kunnen plaatsen en filteren. Anders kan men te maken krijgen met eeninformatie overload (Toffler, 1970). Ook de angst voor geweld in de media wil ik wegnemen. Wanneerer namelijk iets verschrikkelijks gebeurt in de media zoals bijvoorbeeld Anders Behring Breivik die opUtoya een massacre aanricht, brengt men onder de aandacht dat hij gewelddadigevideospelletjes speelde (Gibbs & Koranyi, 2012). Terwijl hij dit ook had gedaan wanneer hij diespelletjes niet zou hebben gespeeld, hij is namelijk niet op het idee gekomen om mensen tevermoorden door deze spelletjes (Parkin, 2012). Ik wil dus bekomen dat mensen niet onmiddellijkdenken dat het de fout is van de media, maar dat ze twee keer nadenken voordat ze dat geloven. Kristel Coolen CMD3 Propositie 9
 10. 10. Juni Afwerking propositie / Inleveren propositieOktober Aanpassen propositie / Begin literatuurstudieNovember Begin doelgroep analyseDecember Ontwikkeling eerste prototypeJanuari Planning bijsturen indien nodigFebruari Prototype testen door doelgroep + feedback verzamelenMaart Prototype uitwerken tot eindproduct op basis van feedbackMei Inleveren voorlopige versie paperJuni Inleveren paper / Tentoonstelling eindproduct Kristel Coolen CMD3 Propositie 10
 11. 11. Ik weet dat ik nogal nonchalant kan zijn als het aankomt op onderzoek. Ik stel vaak dingen uiten wanneer ik er dan toch aan begin, dan maak ik vaak fouten omdat het dan snel af moet zijn.Daarom heb ik begeleiders nodig die streng zijn en mij motiveren om verder te gaan. Daarom zouik kiezen voor iemand als Jessica Schoffelen of Katrien Dreesen, omdat deze streng zijn en veelafweten van verschillende onderzoeksmethoden. Kristel Coolen CMD3 Propositie 11
 12. 12. Persoonlijk trajectCMD1Voor ik bij Communicatie en Multimedia Design terecht kwam heb ik Humane Wetenschappengevolgd op de middelbare school. Dit is ook de reden waarom ik verder wilde gaan in de richtingvan communicatie. Ook media werd veelvuldig behandeld op mijn middelbare school, wat mijninteresse in media en technologie aangewakkerd heeft. De reden waarom ik uiteindelijk C-MD bengaan doen is omdat het aan de ene kant zo veelzijdig is, aangezien ik er voor zowel communicatieals voor nieuwe media en technologie terecht kon. Maar aan de andere kant ook omdat ik bezigwilde zijn met beelden. Daarmee bedoel ik niet enkel het maken van films, maar ook het vertellenvan een verhaal door middel van beelden, en het effect deze beelden op mensen hebben.Dat ik graag bezig ben in film heb ik ook laten zien tijdens mijn ingangsexamen, hier heb ik eenvideo van mijzelf gemaakt om te laten zien wie ik ben. Eén van mijn hobby’s in die periode wasook het gamen omdat dit volgens mij heel veel lijkt op een film. In het geval van een game kunje zelf meedoen met de film en wordt het effect dat het op je heeft en de immersie nog groter.Tijdens mijn eerste jaar op de toen nog MDA ben ik in contact gekomen met social media, iets datsindsdien is uitgegroeid tot een grote passie. Vooral van Facebook ben ik niet meer weg te slaan.Ook de marketing via social media is iets dat me sinds het eerste jaar is beginnen boeien. Kristel Coolen CMD3 Propositie 12
 13. 13. CMD2Ook in het 2de jaar wanneer we keuzes mochten maken waarover we graag zouden leren tijdens demodules in Maastricht, ben ik gegaan voor een module waarbij ik met beelden kon werken, namelijkBusiness Media. Ik wilde door deze module te volgen nog veel meer bijleren over het maken vanen het gebruiken van film. Dat heb ik ook gedaan toen ik samen met mijn groepsleden een 3D filmmaakte. Naast het filmen in de module business media heb ik ook een marketing module gekozen,namelijk The Extended Enterprise. Hierbij was het de bedoeling om de beleving van het Bospop festivalte verbeteren door middel van een applicatie. Tijdens deze module heb ik mijn passie voor social mediakunnen botvieren doordat onze applicatie Twitter based was. We kozen voor Twitter omdat dit immenspopulair is in Nederland, waar het festival plaatsvind.CMD3In het 3de jaar probeerde ik 2 vliegen in 1 klap te slaan door Community Building te volgen. In dezemodule heb ik heel veel bijgeleerd over communities en het gedrag van mensen binnen dezecommunities. Dus social media kwam hier overduidelijk aan bod. Daarnaast moesten er heel watpresentaties gegeven worden en dit op een creatieve manier. Daarom heb ik vaak gekozen om mijnverhaal te vertellen door middel van video. In dit jaar heb ik ook mijn eerste Smartphone gekocht, ditheeft mijn passie voor social media nog meer aangesterkt, vooral door het kunnen delen van foto’s envideo’s via mijn smartphone op Twitter en Facebook. Het filmen is dit jaar meer aan bod gekomendan in de voorbije jaren. Mede doordat ik in mijn changemanagement project gebruik kon maken vanfilm. Ik heb namelijk een reeks e-learning video’s gemaakt voor mijn taekwondo club. Ook tijdens demodule Digital Divide ben ik met film bezig mogen zijn. We hadden namelijk als project een lens diefunctioneert als GPS. Deze hebben we onder andere gepromoot door een website en een video. Kristel Coolen CMD3 Propositie 13
 14. 14. StageTijdens mijn stage bij 2Brains Entertainment merkte ik wat voor een invloed media en technologie opons leven heeft. Het is ondertussen zo belangrijk om een verhaal met beelden te kunnenvertellen dat virale video’s al bijna niet meer weg te denken zijn in ons dagelijks leven. Hier ben ikheel vaak bezig geweest met social media, dit was dan ook mijn hoofdtaak. Ook de integratie vanvideo in deze social media is een taak die ik heel graag op me nam. Ik heb namelijk een aantalartiesten mogen filmen en deze video’s online mogen verspreiden.Uitstroom ScenarioNa mijn studie CMD weet ik nog niet of ik direct aan het werk wil gaan. Na 3 maanden stageweet ik namelijk een beetje hoe het bedrijfsleven eraan toegaat en ik zie mijzelf daar op ditmoment nog niet fulltime naartoe gaan. Nu al in de “grote boze wereld” terecht komen zie ik nogniet echt zitten. Ik ben er dus heel zeker van dat ik mijn master jaar wil doen. Na CMD denk ikop dit moment dat ik nog ga verder leren, enerzijds omdat ik het werken nog niet zie zitten maarook omdat ik het dan nog kan. Als ik langer wacht, is het eigenlijk te laat om nog met een nieuwestudie te beginnen. Daarom ben ik op dit moment aan het denken om na CMD verder te gaan meteen studie waarbij er aandacht is voor social media of film, zoals bijvoorbeeld Tv-Film omdat ik altijdgetwijfeld heb tussen de richtingen CMD en Tv-Film.Hoewel dit mijn plan is op dit moment is het allemaal nog erg vaag. Ik weet nog niet precies watik na volgend jaar ga doen, dus laat ik het nu nog even voor wat het is en zien we wel nadatik afgestudeerd ben wat ik dan wil gaan doen. Kristel Coolen CMD3 Propositie 14
 15. 15. Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.Donnerstein, E., & Linz, D. (1995). The media. In J. Q. Wilson, & J. Petersilia (Eds.), Crime ( pp.237–266). San Francisco, CA: Institute for Contemporary Studies Press.Cazeneuve, J. (1963). Sociologie de la radio-télévision. Frankrijk: Presses Universitaires de France.De Haes, L. (1995). Cultuur is oorlog.Galbi, D. A. (18 januari 2001). Communications Policy, Media Development, and Convergence. Galbi-think, Geraadpleegd 22 mei 2012, http://galbithink.org/media.htm#time-use-dataKaplan, R. M. (1984). The measurement of human aggression. In R. M. Kaplan, V. J. Konecˇni, &R. W. Novaco (Eds.), Aggression in children and youth ( pp. 44–72). Boston, MA: Martinus Nijhoff.Lasswell, D. H. (1927). Propaganda Technique in the World War. University of Chicago.Mediametrie. (22 maart 2012). Mediametrie. Eurodata tv. Geraadpleegd 1 juni 2012, http://www.media-metrie.com/eurodatatv/communiques/international-tv-scores-in-2011.php?id=628 Kristel Coolen CMD3 Propositie 15
 16. 16. Parkin, S. (22 april 2012). Don’t blame video games for Anders Behring Breivik’s massacre. TheGuardian, Geraadpleegd 14 mei 2012, http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/apr/22/video-games-anders-breivik-massacreToffler, A. (1970). Future Shock. Bantam Books.Webster, P. (9 juni 2002). French link murders to cult film. The Guardian. Geraadpleegd 3 juni 2012,http://www.guardian.co.uk/world/2002/jun/09/filmnews.paulwebster Kristel Coolen CMD3 Propositie 15

×