Changemanagement kristelcoolen

355 views

Published on

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
355
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Changemanagement kristelcoolen

 1. 1. Changemanagement: Taekwondo e-learning toolKristel CoolenCMD 310/06/2012
 2. 2. InhoudInleiding p.3Organisatie p.4Probleemschets p.5Driefasenmodel van De Caluwé p.6-10 Fase 1: Begin met een diagnose p.6-7 Fase 2: Stel dan een strategie voor p.8-9 Fase 3: Maak een interventieplan p.10Achtfasenmodel van Kotter p.11-17 Fase 1: Urgentiebesef bevestigen p.11-12 Fase 2: De leidende coalitie vormen p.13 Fase 3: Visie & strategie ontwikkelen p.13 Fase 4: Visie Communiceren p.14 Fase 5: Breed draagvlak voor verandering creëren p.15 Fase 6: Korte-termijnsuccessen genereren p.15-16 Fase 7: Verbeteringen consolideren en meer verandering tot stand brengen p.16 Fase 8: Nieuwe benaderingen verankeren in cultuur p.16Resultaat p.17Bewijzen p.18-23 Video links p.18 Links naar de website p.19 E-mail p.19 Website p.20-22 Youtube p.23Kristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 2
 3. 3. InleidingTaekwondo is een vechtsport waarbij er met een bandensysteem wordt gewerkt om aan te geven waar je staat in de rangorde.Deze rangorde geldt niet alleen in de club, maar is over heel de wereld hetzelfde.Om een hogere band te kunnen krijgen moet je examens afleggen. Deze examens bestaan uit een theoretisch deel, waarbij jeKoreaanse woorden van buiten moet leren, en een praktisch gedeelte. Dit praktische gedeelte wordt nog eens opgesplitst in eensparrings deel en een technisch gedeelte. En in dit technische deel wil ik een verandering doorvoeren. Natuurlijk niet in hoe of water gevraagd wordt, maar in de manier waarop het ingeoefend kan worden. Het gedeelte techniek bestaat namelijk uit Taegeuks(een soort choreografie waarbij je tegen 4 mensen tegelijk vecht)en Stepsparring (een ingestudeerd gevecht met opgelegdetechnieken).Al sinds mijn 7de ben ik lid van de taekwondo club in Ophoven. Vroeger deed ik mee aan wedstrijden maar door tijdsgebrek ben ikdaar jammer genoeg mee moeten stoppen. Ook het behalen van een hoger niveau is moeilijker geworden omdat deze vaak niet tecombineren zijn met huiswerk. Dit is de reden waarom ik de taekwondo club gekozen heb om een verandering door te voeren.Ik wil mijn club helpen om meer aanzien te krijgen bij andere clubs. Dit kan bijvoorbeeld door meer mensen met een hoge bandte hebben in de club. Ik wil dit bereiken door een reeks e-learning video’s te maken. Hierdoor kunnen de leden gemakkelijker thuisoefenen, vaker meedoen met examens en hebben ze meer kans om te slagen voor deze examens.Kristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 3
 4. 4. Organisatie Taekwondo club Taegeuk is een non-profit organisatie die in 1985 opgericht werd in Ophoven. Op dit moment maakt er 1 lid deel uit van het Belgische nationale stijlteam en een ander van het Limburgse sparringsteam. De club heeft sinds zijn bestaan enkel een voorzitter en geen enkel ander bestuurslid. Deze regelt alles van onderhoud van de website tot bijhouden van contributie of het inschrijven van nieuwe wedstrijden. Het is dus een simpele structuur met 1 machtsfiguur die alle beslissingen op zich neemt. Iets dat de voorzitter / hoofdtrainer niet doet is het aankopen van nieuw materiaal. Omwille van tijdsgebrek is dit de taak van een andere trainer. Hij moet onder andere pantsers en nieuwe banden aankopen. Om geld bij elkaar te krijgen is er een contributie die alle leden moeten betalen. Maar om nieuw materiaal te kunnen kopen is dit niet genoeg. Daarom zouden sponsors een welkome manier zijn om dit te bekostigen. Taekwondo is echter niet zo’n populaire sport onder sponsors. Daarom organiseert de voorzitter ieder jaar een kienavond. De structuur van de organisatie is dus vrij simpel en duidelijk. Er is 1 duidelijke hoofdfiguur die de steun krijgt van de andere trainers.Kristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 4
 5. 5. ProbleemschetsTijdens een aantal interviews met de leden van de club probeerde ik erachter te komen wat net de problemen zijn binnen de cluben wat eraan veranderd kan worden. Deze gesprekken heb ik gevoerd met Andrea Vanloon (19 jaar, 1ste Dan), Mark Verheyen(43 jaar, 3de Dan), Lesly Meerten (15 jaar, groen blauwe band), Dirk Dewit (34 jaar, groene band), Veerle Raemakers (40 jaar, geleband), Marcel Keyers (19 jaar, blauwe band) en Abigail Hoeyberghs (14 jaar, groene band)Ik heb voor zo’n grote groep gekozen omdat de gesprekken niet te lang konden duren. Daarom heb ik voor meer personen enminder uitgebreide vragen gekozen. Hierdoor kreeg ik een genuanceerd beeld over hoe de situatie nu is, en wat de leden zelfvinden dat er moet veranderen. Deze gesprekken heb ik voor en na de trainingen gehouden zowel in de sporthal als in de kleedkamer en in de kantine, telkens uitde buurt van de hoofdtrainer. Op die manier probeerde ik een ongedwongen sfeer te creëren. Wanneer namelijk de hoofdtrainerwel in de buurt was geweest, waren de antwoorden misschien niet zo eerlijk geweest.Door deze interviews ben ik te weten gekomen dat de leden uit tijdsgebrek niet altijd naar de trainingen kunnen komen. Dit isvooral het geval bij de werkende volwassenen. Ook is het net die groep die daarom ook langer op hetzelfde niveau blijft steken. Zewillen ook thuis kunnen oefenen, maar op dit moment gaat dat niet.Kristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 5
 6. 6. Driefasenmodel van De Caluwé Fase 1: Begin met een diagnoseWat zijn de beoogde uitkomsten?Een video e-learning tool die geïntegreerd wordt in een al voorhanden website, waardoor leden van de taekwondo club thuiskunnen oefenen voor de clubexamens.In deze video’s krijgen ze heel gedetailleerd 3steps, 2steps en 1steps te zien met slow motions van de belangrijkste gebeurtenissenen ondersteunende foto’s.Voordeel: De leden kunnen thuis oefenen, sneller een hogere rang verkrijgen en hebben meer kans op slagen.Wat is de stand van zaken?Op dit moment is er geen enkele mogelijkheid om deze dingen thuis te oefenen omdat deze van club tot club verschillen. Wel zijner al simpele e-learning video’s voor bijvoorbeeld taegeuks omdat deze gestandaardiseerd zijn.Om dit project te implementeren is er een website nodig waarlangs mensen deze video’s kunnen bekijken. Deze is al voorhandenen heeft een bekwame beheerder die deze video’s in de site kan zetten.Afbakening (systeemgrens): waar speelt dit (kleur)?Systeemgrens: De belangrijkste speler in de verandering zijn de trainers en zwarte banders. Dit omdat zij het meeste aanzien heb-ben in de club en de enige zijn die de technieken voor de e-learning tool in die mate beheersen dat ze die aan anderen kunnenaanleren. Een andere belangrijke schakel is de hoofdtrainer omdat die deze tool moet implementeren in de website en moet gaanpromoten bij de leden.Kristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 6
 7. 7. Kleur: Op dit moment is het een rode kleur. Veranderingen worden doorgevoerd door beloningen, bijvoorbeeld een wisselbeker voordegene die de meeste wedstrijden wint. Hierdoor zijn er meer mensen gaan meedoen met wedstrijden, en zorgen de leden hierdoorvoor meer aanzien bij andere clubs.Wie is betrokken? Wat is hun rol?De hele club wordt betrokken bij de verandering.De hoofdtrainer is degene die de verandering moet goedkeuren, de video’s moet goedkeuren, de tool moet implementeren op dewebsite en de tool moet promoten bij de leden. De trainers en zwarte banders worden ingeschakeld in het maken van de video’s.Deze zijn namelijk de enige die bekwaam en geloofwaardig genoeg zijn om deze technieken goed voor te doen.Ook de rest van de leden worden betrokken bij de verandering. Een aantal van hen zijn de focusgroep en werden hun meninggevraagd aan het begin van de verandering. Maar ook de rest heeft een functie in het veranderingsproces. Nadat de video’s namelijkonline komen, mogen zij feedback geven op de video’s. Ze mogen zeggen wat ze goed vinden en wat er nog verbeterd moet wordennaar de volgende reeks video’s. We werken namelijk met een videoreeks op korte termijn waarbij enkel de 3steps te zien zijn. Daarnamogen alle leden feedback geven en worden er de reeksen met 2steps en 1steps gemaakt rekening houdend met de feedback vande leden.Wat moet veranderen?De leden van de taekwondoclub moeten de mogelijkheid krijgen om thuis te oefenen voor de examens. Hierdoor kunnen er meerleden sneller op examen en halen ze gemakkelijker hogere banden waardoor de club meer aanzien krijgt.Wie gaat dat voor elkaar brengen?Ikzelf ga de verandering zelf op gang brengen en de tool maken. Daarna zal het de taak zijn van de hoofdtrainer om deverandering verder te zetten. Wel zal ik hem daarbij helpen, aangezien ik lid ben van de club is dit geen probleem. De verandering zalvooral blauw en groen zijn als tegengewicht voor de rode kleur die er nu is.Kristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 7
 8. 8. Fase 2: Stel dan een strategie voorDe kern: Wat is de angel of de kiem? (oorzaak – gevolg)Probleem: Ze zien niet in dat er een probleem is. De club bestaat al meer dan 25 jaar met dezelde doelstellingen voor de examensen ieder jaar slagen de meeste mensen die meedoen ook voor die examens. Het probleem is echter dat het maar weinig mensenzijn die meedoen en er een heel aantal leden zijn die jaren met dezelfde band blijven lopen. Hierdoor krijg je veel lage banders enweinig leden met een hoge band waardoor je als club niet veel aanzien hebt.Kan het met meer van hetzelfde? Dan veranderaanpak in zelfde kleur. Hoegroot is het verschil tussen het gewenste en actuele? Gaat het om verbeterenof vernieuwen?Ze willen zelf dat mensen meer thuis oefenen, maar leggen niet de link met de examen maar eerder met wedstrijden waar nietveel leden aan meedoen. Dit proberen ze al enkele jaren te veranderen met een rode kleur. Ze hebben bijvoorbeeld een wisselbeker in het leven geroepen om de clubleden meer thuis te doen trainen en te motiveren om mee te doen aan wedstrijden.Dit heeft echter tot gevolg dat de beker 2 jaar lang door dezelfde persoon gewonnen werd en de rest van de club niet inziet waar-om ze thuis zouden oefenen.Het veranderproject wordt dus een andere kleur dan die die men nu hanteert. Het is bij deze club belangrijk om er een structuurin te brengen. Een stappenplan waaraan ze zich kunnen houden. Dit is namelijk iets waarbij het in de club wel hapert. Er isbijvoorbeeld vaak onduidelijkheid over wat de precieze exameneisen zijn omdat ze niet opgeschreven worden.Aangezien de hoofdtrainer ook niet echt ziet dat er een probleem is, is er groendruk denken nodig om hem dit duidelijk te maken.Kristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 8
 9. 9. Wat beweegt mensen? Welke energie/blokkades/weerstanden zijn er – ophet niveau van het individu/de groep/de organisatie?Weerstanden: In de club heerst er zelfgenoegzaamheid, en dan vooral bij de hoofdtrainer die het voor het zeggen heeft. Hij zietniet in dat er verandering nodig is. Ook is er geen zichtbare crisis. Er wordt af en toe eens wat bereikt, zoals bijvoorbeeld hetwinnen van wedstrijden en halen van zwarte banden maar dat zijn maar enkele leden van de club. Alle andere leden komen enkeltrainen en, doen niet mee aan wedstrijden en gaan maar af en toe op examen. Dit is tevens een probleem van te lage ambities.Kan het wel? Hebben de veranderaars de juiste visie/kracht/bereidheid envaardigheden? Is het realistisch?De leden van de club zijn bereid voor de verandering. In de kleedkamers is er al vaker spraken geweest van het gebrek aan toolsom thuis te kunnen oefenen. Ook is er de wil om hogerop te geraken in de sport, alleen mist er een manier waarop ze dit kunnenbereiken.Het probleem zit echter bij de hoofdtrainer. Deze ziet niet in dat er een probleem is. Ondanks dat hij niet inziet dat er een probl-eem is, wil hij wel dat er thuis geoefend wordt. Dus ook deze zal uiteindelijk overtuigd kunnen worden van het project.Kristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 9
 10. 10. Fase 3: Maak een interventieplanWelke interventies passen in de veranderstrategie?Draagvlak creëren. Om een verandering door te kunnen voeren moeten de trainers achter het idee staan. Daarom is het best omte beginnen met een blauwe aanpak en te polsen bij de leden van de club hoe zij de situatie zien.Daarna moet er omgeschakeld worden naar een groene aanpak om de hoofdtrainer te overtuigen van het nut van het changepro-ject. Maar doordat er een onderzoek is en het project in kleine stappen uitgevoerd kan worden is het geen probleem om hem teovertuigen van het veranderproject.Ook moeten de leden ervan overtuigd worden om de e-learning tool ook daadwerkelijk te gebruiken. Dit kan best wanneer detrainer overtuigd is, hij is namelijk ook de beheerder van de site. Daarna moeten jonge zwarte banders achter het idee staan. Om-dat ze zo jong zijn (16 en 19) wordt naar ze opgekeken. Ook zijn ze jong genoeg dat ze snel achter zo’n idee staan zonder er te veelover na te denken. Wanneer deze mensen achter het project staan, is het geen probleem om de rest van de club te overtuigen omde e-learning tool te gebruiken.Hoe moeten ze elkaar opvolgen/kunnen ze elkaar versterken?Eerst moet de rode kleur die er nu heerst veranderen in een blauwe kleur om terug structuur te krijgen. Het is namelijk noodzake-lijk om eerst een onderzoek te voeren alvorens de hoofdtrainer te proberen overtuigen van het feit dat er iets moet veranderen.Om hem te laten zien dat er effectief een probleem is, is groendruk denken nodig. Om daarna het project te maken en uit te vo-eren is er opnieuw een blauwe kleur nodig.Kristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 10
 11. 11. Achtfasenmodel van Kotter Fase 1: Urgentiebesef vestigenEen besef van de urgentie is er niet, de hoofdtrainer denkt dat het goed gaat zoals het nu is. De leden moeten naar de trainingkomen om te kunnen oefenen voor de examens, het probleem hierbij is dat niet iedereen iedere training kan komen. Doordat erweinig tijd is om te komen trainen, duurt het ook veel langer om op een hoger niveau te komen. Dit heeft zich geuit in het feitdat de taekwondo club maar heel weinig hoge banders heeft, en daarom ook maar weinig wedstrijd kandidaten heeft omdat hetniveau te laag ligt. Als er echter een optie is waardoor de leden ook thuis kunnen oefenen, kunnen ze ook eerder deelnemen aande examens. Tijdens een aantal interviews ben ik ook vaak de klacht die ik vaak ben tegengekomen, veel leden willen wel thuisoefenen maar kunnen het niet omdat ze op een gegeven moment niet meer verder komen. Een e-learning tool waarmee de ledenook thuis kunnen oefenen zou dus een oplossing kunnen bieden.Het voordeel van deze e-learning tool is dus dat de leden ook thuis voor hun examens kunnen oefenen zodat er meer mensensneller op examen gaan. Hierdoor gaat het niveau van de individuele leden omhoog, maar ook het niveau en aanzien van de clubzal stijgen. Uiteindelijk zal de club dan veel meer leden met een hoge band hebben en zelfs leden met een dan graad, iets wat numaar zelden voorkomt. WeerstandAangezien de hoofdtrainer nog niet inziet dat er iets moet veranderen kan dit een weerstand zijn. Maar als die ziet dat het voorhem niet veel werk is en er heel veel leden van de club bij gebaat zijn, ben ik er zeker van dat hij er wel mee akkoord zal gaan.Zeker omdat er hierdoor meer mensen thuis gaan oefenen voor hun examens, iets wat hij al heel lang wil zien gebeuren. Er is duseen probleem van zelfgenoegzaamheid, ze zien zelf niet dat er een probleem is. Dit heeft bij deze club drie oorzaken. In eersteinstantie zijn er te lage ambities, de meeste leden willen niet per se hogerop geraken of meedoen aan wedstrijden. Voor dezemensen is het genoeg om een paar keer in de week een leuke training te hebben.Kristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 11
 12. 12. Ook is er te veel zichtbare welvaart. Op dit moment zijn er net 3 mensen naar een danexamen geweest en hebben ook 1ste en2de dan gehaald. Maar de meerderheid van de clubleden hebben slechts een lage band en zijn nog heel erg ver verwijderd vanzo een prestatie. Ook is er geen zichtbare crisis, er gaan nog steeds af en toe mensen op examens. Maar dat maar weinig mensenexamens doen wordt niet ingezien. Ook dat het slaagpercentage de afgelopen jaren gedaald is wordt genegeerd.Voor ik met de hoofdtrainer hierover ga praten, doe ik eerst een onderzoek met focusgroepen. Zo weet ik precies wat er speeltbij de clubleden. Ook kan ik dan mijn gefundeerde mening overbrengen naar de trainer en hem met hulp van de andere ledenovertuigen van de noodzaak van dit project. Ook zal ik het project doorvoeren in fasen daardoor kan er steeds bijgestuurd wordenwaar nodig en is wordt de drempel om het project daadwerkelijk volledig door te voeren een stuk lager.Ik heb uiteindelijk veel minder weerstand ervaren dan ik eerst gedacht had. Na mijn gesprekken met de leden van de taekwondoclub ben ik met mijn resultaten naar de hoodtrainer gegaan. Deze was onmiddellijk weg van het idee dat de mensen meer thuiszouden kunnen oefenen, en ging ook heel snel akkoord met de video’s. Ook bij de leden van de club had ik verwacht dat ze kritischzouden staan tegenover het idee van thuis te oefenen, maar ook zij waren uiterst enthousiast. Ze vroegen me ook meteen of ernog meer van deze video’s zouden komen zodat ze nog meer thuis zouden kunnen oefenen.Kristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 12
 13. 13. Fase 2: Leidende coalitie vormenIn het begin van het project zal ik vooral samenzitten met zowel de hoofdtrainer als enkele andere gezaghebbende figuren.Namelijk de andere trainers en zwarte banders. Omdat deze belangrijk zijn om het project tot een goed einde te brengen.Het gemeenschappelijke doel is om de leden te helpen met het oefenen voor hun examens. Bijkomende doelen kunnen zijn om zedoor de e-learning tool te stimuleren om thuis ook aan sport te doen.Om deze e-learning tool uit te werken heb ik de hulp nodig van de clubleden. Er zijn namelijk een aantal mensen die de techniekenvoor moeten doen zodat er een filmpje van gemaakt zal kunnen worden.Om deze tool dichter bij de clubleden te brengen zal er met een beurtrol gewerkt worden. Telkens wanneer er nieuwe techniekentoegevoegd worden aan de lijst met examen eisen kunnen er andere leden, mits een hoog genoege band, deze techniekenvoorstellen. Fase 3: Visie & strategie ontwikkelenIk wil ervoor zorgen dat er meer mensen examens mee kunnen doen aan de club en dan examens. En daardoor ook sneller eenhogere band kunnen behalen. Dit wil ik bekomen door een e-learning tool waardoor clubleden ook thuis kunnen oefenen. Zehoeven daardoor maar te kiezen voor welke band ze willen gaan, en kunnen dan in detail zien welke technieken ze daarvoormoeten beheersen.Ik wil een videoreeks maken waarin de technieken heel gedetailleerd in beeld komen. Ik ga beginnen met een testfase waarbijik enkel de 3steps vrijgeef. Hierna verzamel ik feedback en kan ik zien of de e-learning tool ook effectief werkt. Als het nut ervanbewezen is en de kinderziektes eruit gehaald zijn, zal ik ook de 2steps en 1steps vrijgeven zodat iedereen al deze technieken thuiskan oefenen. Door het thuis oefenen zullen er ook meer mensen participeren aan de examens en wordt de slaagkans hoger.Kristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 13
 14. 14. Fase 4: Visie communicerenWanneer de e-learning tool klaar is, is het tijd om dit ook aan de leden te communiceren. Dit zal gebeuren door een kortedemonstratie na de training. De sporthal is namelijk uitgerust met een beamer en een projectiescherm. Hierop kan dusgedemonstreerd worden hoe de tool zal werken en tegelijkertijd kunnen een aantal leden oefenen samen met de tool.Ook zal er voor de leden die niet aanwezig kunnen zijn een mailing gebeuren, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze tool.Om de dialoog levendig te houden en de leden aan te sporen dit te blijven gebruiken doe ik beroep op de trainers. Na de trainingworden er namelijk telkens een aantal mededelingen doorgegeven zoals bijvoorbeeld verjaardagen en nieuwe wedstrijden. Hierkan ook deze tool vermeld worden.Ook kan er door de mailing die plaats vindt een aantal weken voor de examens nog eens benadrukt worden dat deze tool er is.De trainers krijgen natuurlijk als eerste informatie over de nieuwe tool omdat zij deze ook moeten communiceren naar de andereleden. Daarna wordt de informatie geprojecteerd en gepresenteerd voor de aanwezige leden en als laatste wordt er een mailingdoorgestuurd.Via een reactieveld op de site kan iedereen commentaar en verbeterpunten geven voor deze tool.Kristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 14
 15. 15. Fase 5: Breed draagvlak voor verandering creërenVanaf het moment dat ik mijn plannen en strategie prijsgeef, zal ik moeten afwachten hoe iedereen erop zal reageren. Ik verwachtechter niet dat er veel weerstand zal zijn vanuit de club. Taekwondo club Taegeuk is een vriendengroep die openstaat voor nieuwedingen.Vanuit één hoek verwacht ik wel een beetje weerstand. Aangezien de hoofdtrainer op dit moment alles zelf moet doen denk ik dathij niet graag veranderingen ziet aankomen. Maar ik denk wel dat deze weerstand snel van de baan zal zijn wanneer ik hem mijnplannen volledig uitleg, voor hem betekent dit namelijk niet meer werk maar wel meer succes.Ook wil ik de dialoog open houden, en vraag ik via de site voor feedback voor de tool. Er zullen namelijk altijd dingen beter kunnenof niet volledig naar iedereen zijn wens zijn, en op die manier kunnen ze hun mening geven. Fase 6: Korte-termijnsuccessen genererenOmdat dit een vrij groot project is, wil ik deze in stappen uitvoeren. Op korte termijn zijn enkel de driesteps geplant. Deze zijnvooral nuttig voor de lage banden zoals geel en groen, alhoewel ze door hoge banders ook nog steeds gekend moeten zijn. Nadatik deze videoreeks uitgerold heb, kan ik beginnen met de evaluatie. De clubleden mogen feedback geven op de video’s enaangeven wat ze goed vinden en wat er nog verbeterd kan worden. Hierna kan ik de volgende e-learning video’s vrijgeven namelijkde 2steps waarbij de kinderziektes van de eerste reeks weg zijn gehaald. Door op deze manier te werk te gaan, kan ik ervoorzorgen dat de mensen tevreden zijn over de video’s maar ook dat de clubleden telkens opnieuw herinnert worden aan het feit datdeze video’s bestaan.Op korte termijn wil ik bekomen dat er meer mensen meedoen aan de examens en ook slagen voor hun nieuwe band. En dan metname volwassenen die niet zo veel tijd hebben om naar de trainingen te komen. Dit kan ik echter niet meten vóór hetchangeproject afgelopen is, omdat het eerst volgende examen pas daarna plaatsvind. Wel kan ik meten of er meer mensen doordeze tool thuis zijn gaan trainen. Dit doe ik door bij een steekproef te polsen naar het oefengedrag, en ook het aantal inschrijv-ingen voor het examen kan ik opvragen bij de trainer en is dus ook meetbaar.Kristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 15
 16. 16. Bij de eerste examen uitslagen zal het misschien nog niet goed zichtbaar zijn of de tool ook echt zijn werk gedaan heeft. Dit komtdoordat er toch heel wat tijd kruipt in het oefenen voor nieuwe technieken en de tool pas kort voor het examen klaar zal zijn.Na de vakantie zijn er nog meer examens, dus vanaf het clubexamen van oktober zullen de resultaten beter meetbaar zijn. En zalook de feedback van de leden toegepast zijn op de tool. Fase 7: verbeteringen consolideren en meer veran-dering tot stand brengen Fase 8: nieuwe benaderingen verankeren in cultuurHoe het op dit moment is werkt het niet. In de club zijn er vooral lage banders, dit in tegenstelling tot andere clubs in de buurt. Ookhebben we maar 5 mensen van de 80 leden die meedoen aan wedstrijden. Dit betekend dat het niveau in de club te laag is. Ditmoet dus veranderen.Door deze tool zal dit niveau verhogen, meer leden zullen thuis gaan oefenen omdat ze hierdoor de kans krijgen om dat te doen.Doordat er meer thuis geoefend wordt, zullen de leden sneller examens doen en een hogere band halen. En omdat er meergeoefend wordt zal het niveau van de clubleden en daardoor ook van de club stijgen.Wel moet er regelmatig over gesproken worden via de mededelingen achteraf en de tweewekelijkse mailingen. Daardoor zal dezetool niet vergeten worden en vallen de leden niet terug op oude gewoonten.Kristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 16
 17. 17. ResultaatIk heb na mijn onderzoek met focusgroepen de hoofdtrainer kunnen overtuigen van het feit dat een reeks e-learning video’s nodigzijn om onze club te verbeteren. Daarna hebben we onmiddellijk een training afgesproken wanneer we de technieken kondenfilmen. Ook hebben zich trainer Peter en zwarte bander Andrea bereid verklaard om mee te werken aan de video’s.Op een zaterdag ben ik naar de training gegaan met mijn camera en fototoestel om de filmpjes te maken. Andrea en Peter hebbenhebben de 3steps een aantal keer voorgedaan zodat ik ze vanuit verschillende hoeken kon filmen, ook heb ik ondertussendetailfoto’s gemaakt van de belangrijkste stukken.Nadat ik de video’s gemonteerd en geupload had, heb ik de links naar de hoofdtrainer gestuurd en werden ze verspreid. De video’szelf laten de 3steps in detail zien met slow motions bij de belangrijkste onderdelen en ondersteunende foto’s. Ook heeft iederevideo op het einde een link naar de volgende 3steps zodat de leden deze in volgorde kunnen leren. Door de juiste volgorde aan tehouden, zijn ze namelijk gemakkelijker te onthouden.De training nadat de video’s gepubliceerd waren heb ik in focusgroepen om feedback gevraagd, dit om de leden niet af te schrikkenom de waarheid te vertellen. De commentaar was over het algemeen goed, enkel hier en daar wat details waar de volgende keerrekening mee gehouden moet worden.Voor het laatste clubexamen hebben zich meer witte en gele banders ingeschreven dan bij de vorige twee examens. Het ziet er dusnaar uit dat de filmpjes werken. Ook heb ik al van een aantal personen gehoord dat ze graag ook nog de volgende e-learningreeksen willen hebben zodat ze thuis kunnen oefenen.Het laatste clubexamen is inmiddels achter de rug. Er hebben zich meer witte en gele banders ingeschreven dan bij de vorige tweeclubexamens. Dit zijn de mensen die geholpen kunnen worden met mijn e-learning tool. Alle mensen die zich hadden ingeschreven,zijn ook geslaagd voor hun nieuwe band. Of dit aan mijn tool ligt kan ik niet met zekerheid zeggen omdat het ook toeval zou kunnenzijn. Ik kan pas na de volgende paar examens zeggen of het echt werkt. Maar aan het slaagpercentage te zien maak ik me hierovergeen zorgen. De leden kunnen nu gemakkelijker thuis oefenen en dat is sowieso een goede zaak.Kristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 17
 18. 18. BewijzenDe video’s staan online, maar zijn enkel te bekijken via een geheime link. Dit heb ik gedaan omdat de technieken in de e-learningtool enkel van toepassing zijn op onze club. Ze zijn namelijk bij elke club anders en ik wil niemand hiermee verwarren. Ook is hetbeter om ze in de juiste volgorde te leren, daarom heb ik aan het einde van iedere video een link gezet naar de volgende video. Video linksIntro:http://www.youtube.com/watch?v=SUgZq28yefUGele band:1. http://www.youtube.com/watch?v=SYq50qJ_Yic2. http://www.youtube.com/watch?v=g7rNw0D2mNU3. http://www.youtube.com/watch?v=fgzV4Wg8w_0Groene band:1. http://www.youtube.com/watch?v=7DfPYni0O9o2. http://www.youtube.com/watch?v=VLdco-GSqrs3. http://www.youtube.com/watch?v=pHNxfTtDtWk4. http://www.youtube.com/watch?v=Og01aeCWQfw5. http://www.youtube.com/watch?v=cMYHOsPLvmY6. http://www.youtube.com/watch?v=XrLlQAAaE5c7. http://www.youtube.com/watch?v=K6wOqHAdODc8. http://www.youtube.com/watch?v=GiqSitb88uoKristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 18
 19. 19. Links naar de websitehttp://www.taegeuk.be/joomla/taegeuks/hosinsool.htmlGele band:http://www.taegeuk.be/joomla/taegeuks/hosinsool/110-3-steps-sparring-8ste-kup-gele-band.htmlGroene band:http://www.taegeuk.be/joomla/taegeuks/hosinsool/111-3-steps-sparring-6de-kup-groene-band.html E-mailKristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 19
 20. 20. WebsiteKristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 20
 21. 21. Kristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 21
 22. 22. Kristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 22
 23. 23. YoutubeKristel Coolen CMD3 Change Management 10/06/2012 23

×