Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie interactieve duurzame bedrijfsvoering

1,674 views

Published on

De presentatie is op persoonlijke titel gemaakt en de ideeën erin zijn dan ook strikt persoonlijk.

De presentatie gemaakt in het kader van de cursus Toolbox van buiten naar binnen jaargang 2008/2009.

Als onderdeel van de cursus is per groep een plan van aanpak gepresenteerd voor een interactief proces. De groep waar ik onderdeel van uitmaakte heeft gekozen voor duurzame bedrijfsvoering.

Binnen de Nederlandse overheid gebeurt er al veel op dat gebied en zijn er duidelijke targets gesteld, bv. de criteria voor duurzaam inkopen.

Ons idee is om buiten de overheid op zoek te gaan naar partners (zowel individuen als organisaties) om deze criteria ook toe te passen op hun inkoop.

Published in: Business, Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentatie interactieve duurzame bedrijfsvoering

 1. 1. Presentatie toolbox van buiten naar binnen Interactieve duurzame bedrijfsvoering Presentatie & concept ontwikkeld door: Krispijn Beek ea.
 2. 2. Overzicht <ul><li>Persoonlijke doelen </li></ul><ul><li>Doelen proces voor lange termijn </li></ul><ul><li>Produkt/proces * Structureel/Incidenteel </li></ul><ul><li>Incidenteel: LED verlichting </li></ul><ul><li>Structureel: verduurzaming (rijks)bedrijfsvoering </li></ul><ul><li>Lessons learned </li></ul>
 3. 3. Persoonlijke doelen lange termijn <ul><li>Wij willen elkaar helpen bij: </li></ul><ul><ul><li>Meer interactie en kennisdeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Positieve boodschap ipv crisisdenken </li></ul></ul><ul><ul><li>Handelingsperspectief ipv Calimero </li></ul></ul><ul><ul><li>Successen vieren! </li></ul></ul><ul><ul><li>Zwaan kleef aan effect creëren </li></ul></ul>
 4. 4. Van EnergieLEK  EnergieBOOST Wat ? Produkt Hoe? Proces Hoe ziet doel er uit? Wat is er dan wel/niet, wat doen we wel/niet Hoe oefen ik invloed uit t.b.v. verandering? Hoe zorg je dat doelstelling voortaan vanzelf gehaald? (Structureel verankeren criteria doelbereik)‏ Structureel Doelstelling werkt door op praktijk alle terreinen Duurzame bedrijfsvoering; Energiezuinige verlichting <ul><li>Zichtbaar maken </li></ul><ul><li>Bondgenoten zoeken </li></ul><ul><li>Netwerk koplopers </li></ul><ul><li>In P&C cyclus </li></ul><ul><li>Criteria aanbesteding </li></ul><ul><li>Handboeken </li></ul><ul><li>Gecommiteerde toppers </li></ul><ul><li>Sterk netwerk gericht op </li></ul><ul><li>doelstelling (continue complex </li></ul><ul><li>sales)‏ </li></ul>Incidenteel Produkt in concrete setting Bvb. LED bij EZ Complex sales Opgenomen in bedrijfsvoerings- pakket
 5. 5. Incidenteel: LED verlichting TD: Bedrijfsvoering Uitvoering +1 Beleid +3 Gebruikers: Ambtenaren EZ IC: – Financiën – Rijksgebouwen dienst DMU: Bestuursraad +3 OM: – TNT – SER – DG OBR Sponsors: Bestuursraad Beleid bedr. voering
 6. 6. Lessons learned incidentele aanpak <ul><li>Vraag of oplossing </li></ul><ul><li>Partnerkeuze intern </li></ul><ul><li>Partnerkeuze extern </li></ul>
 7. 7. Structurele doelen op lange termijn <ul><li>Duurzamer bedrijfsvoering door publiek-privaat partnership </li></ul><ul><ul><li>via op gang brengen maatschappelijke dialoog, </li></ul></ul><ul><ul><li>laten zien wat wèl kan door actie; empowerment </li></ul></ul><ul><ul><li>zowel structureel als incidenteel </li></ul></ul><ul><li>Resultaat </li></ul><ul><ul><li>Inhoudelijke oplossingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Proceskennis: omgaan met weerstand in organisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Spinoff = netwerk gericht op verandering </li></ul></ul><ul><ul><li>Acties voor borging </li></ul></ul>
 8. 8. Processtappen publiek-private samenwerking 1. embryonaal publiek-privaat netwerk van gelijkgestemden 2. volwassen netwerk van gelijkgestemden. 3. Vrijwillige afspraken (bv. via convenant) over duurzame bedrijfsvoering: hanteren duurzaam inkopen criteria overheid door private partijen (per branche)‏ Meetlat om op te scoren * Wedstrijdelement: play to win, have fun * Overheid legt bodem, beloont er bovenuit steken
 9. 9. Het procesrecept <ul><li>Draagvlakacties, kennis halen/brengen </li></ul><ul><li>Middelen en borging </li></ul><ul><li>Bijeenkomsten en sponsors </li></ul><ul><li>Effecten en hefboom </li></ul>
 10. 10. Draagvlakacties <ul><li>Contacten leggen tussen voorlopers </li></ul><ul><li>Complex sales analyse: wie mis ik nog </li></ul><ul><li>Persoonlijke agenda's </li></ul><ul><li>Sorteren van verschillende doelen: </li></ul><ul><ul><li>Oplossing naar platform X </li></ul></ul><ul><ul><li>Proces naar platform Y </li></ul></ul>
 11. 11. Borging en middelen <ul><li>Netwerk informeel dan formeel </li></ul><ul><ul><li>Gebruik maken van middelen en mankracht om niet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bedrijfsleven en overheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Werken met web 2.0-middelen voor kennisdeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Sponsors op (politiek) niveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Wie maakt afspraken / sluit convenanten? </li></ul></ul><ul><li>Secretariaat vanuit BZK: </li></ul><ul><ul><li>Platform </li></ul></ul><ul><ul><li>Procesbegeleiding </li></ul></ul><ul><ul><li>Borgingsacties uitvoeren </li></ul></ul><ul><li>Afspraken / Convenanten </li></ul><ul><ul><li>Met leveranciers die zelf ook de nieuwste normen toepassen. </li></ul></ul>
 12. 12. Bijeenkomsten <ul><li>Inhoudelijke thema’s: Worldcafé </li></ul><ul><ul><li>Verschillende tafels per onderwerp: verlichting, catering etc. </li></ul></ul><ul><li>Processen: waar lopen we tegen aan Team syntegrity: </li></ul><ul><ul><li>3 teamleden bespreken wat er speelt en oplossingen </li></ul></ul><ul><ul><li>3 commentatoren vullen aan </li></ul></ul><ul><ul><li>3 toehoorders nemen het mee naar andere thema’s </li></ul></ul><ul><li>Aparte tafel voor wie kan helpen met het geheel verder te brengen. </li></ul>
 13. 13. Hefboom <ul><li>Fame: welke koplopers willen zich verbinden en maken deel uit van het kernnetwerk </li></ul><ul><li>En verbinden zich ook aan de andere duurzaamheidscommitments </li></ul><ul><li>Nagaan wat de overheid voor hen kan doen </li></ul><ul><ul><li>Belastingvoordelen, preferenties e.d. </li></ul></ul>
 14. 14. Effecten <ul><li>Kennisdeling en –vergroting </li></ul><ul><li>Adoptatie van andere duurzaamheidsvormen dan het eigen terrein </li></ul><ul><li>Versnelling van de heroriëntatie op de economie (doorbreken van crisisaxioma)‏ </li></ul>

×