Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Personalforum Ok 10.02.2011

520 views

Published on

Sosiale medier - bortkastet tid eller nyttig verktøy? Presentasjon for Oslo kommunes personalforum 10.02.2011

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Personalforum Ok 10.02.2011

  1. 1. Oslo kommuneRenovasjonsetaten Sosiale medier – nyttig verktøy eller bortkastet tid? Kristin Bergersen kommunikasjonssjef
  2. 2. Sosiale medier =Kommunikasjon
  3. 3. Interne retningslinjer• Generelt: følg Oslo kommunes ”Vær åpen” plakat; ”alle har rett til å delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne.”• Det er positivt at du deltar i sosiale medier, men husk at du jobber i Oslo kommune, Renovasjonsetaten!• Ikke bruk jobb e-post for å opprette kontoer på ulike sosiale medier. Bruk din private e-post konto.
  4. 4. Interne retningslinjer forts.• Tenk nøye igjennom hvilken informasjon om jobben du eventuelt velger å ”snakke” om i sosiale medier.• Taushetsbelagt informasjon, slik som informasjon om kunder eller kundeforhold skal ikke legges ut i sosiale medier.• Unngå å skape rykter og sladder om interne forhold i Oslo kommune, Renovasjonsetaten.• Bruk sunn fornuft. Det kommer du lengst med.
  5. 5. Lytte!
  6. 6. Følg oss på:facebook.com/Kildesortering.i.Oslo twitter.com/kildesortering

×