Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vecaku Aptauja Kopsavilkums

3,402 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vecaku Aptauja Kopsavilkums

 1. 1. Mākslas un mūzikas profesionālās ievirzes skolu audzēkņu vecāku aptaujas rezultāti Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs
 2. 2. Pavisam apkopotas 6872 anketas
 3. 3. Kāpēc bērns mācās mākslas vai mūzikas skolā?
 4. 4. Kas ir būtiskākie bērna ieguvumi, mācoties mākslas vai mūzikas skolā?
 5. 5. Skolas vadības un pedagogu sadarbība ar vecākiem (+96%)
 6. 6. Kā vecāki ir gatavi materiāli atbalstīt skolu?
 7. 7. Vai bērnam patīk mācīties skolā? pārāk liela slodze skolā, daudz mājasdarbu laika trūkums, grūti savienot ar citām aktivitātēm/ skolu pacietības trūkums, slinkums nepatika pret pasniedzēju, bailes, pasniedzēja agresivitāte, emocionāli nelīdzsvarota attieksme garlaicīgi skaņdarbi/programma; nemūsdienīgs repertuārs; nav prestiži/populāri jauniešu vidū nepadodas, ir pārāk augstas prasības (neatbilst vecumam/spējām un prasmēm), grūts repertuārs attieksme atkarīga no sekmēm
 8. 8. Kādi uzlabojumi nepieciešami?
 9. 9. Kādi uzlabojumi nepieciešami? <ul><li>Nepieciešama jauninājumu ieviešana mācību programmās </li></ul><ul><li>Jākopj gatavība iekļauties sociālā un ekonomiskā vidē, nevis amatnieciskums </li></ul><ul><li>Nepieciešams radīt iespēju saskarties ar reālu praksi radošajā profesijā </li></ul><ul><li>Biežāk jārīko izstādes/koncerti, jārada iespēja bērnam uzstāties publikas priekšā, izpausties un redzēt pielietojumu savām mācībām; iesaistīties labdarībā, uzstāties pansionātos, slimnīcās, bērnunamos utt. </li></ul>
 10. 10. Kādi uzlabojumi nepieciešami? <ul><li>Nepieciešams sekot līdzi mūzikas/mākslas norisēm Latvijā un arī pasaulē, piedalīties (iespēju robežās); </li></ul><ul><li>Ierosinājumi izveidot mājas lapu, kas veicinātu arī sadarbību; jāveido skolas tēls sabiedrībā. </li></ul>
 11. 11. Kādi uzlabojumi nepieciešami? <ul><li>Individuālo programmu izstrāde, atteikšanās no novecojušām metodēm, kursu izvēles iespējas; </li></ul><ul><li>Jāpiedalās arī attiecību veidošanā skolēnu starpā; </li></ul><ul><li>Jāpārdomā vērtēšanas sistēma (jo tā tieši ietekmē bērna interesi; nepieciešama īpaša uzmanība - jaunāko klašu skolniekiem; labāko apbalvošana). </li></ul>
 12. 12. Kādi uzlabojumi nepieciešami? <ul><ul><li>mācīties mūziku/mākslu arī vecākiem/ pieaugušiem; </li></ul></ul><ul><ul><li>izkopt nacionālās tradīcijas un identitāti; </li></ul></ul><ul><ul><li>ieviest arī garīgās mūzikas stundas/ ikonu gleznošanu; </li></ul></ul><ul><ul><li>ieviest e-klasi. </li></ul></ul>
 13. 13. Sadarbības paplašināšana un uzlabošana <ul><li>Sadarbībai jābūt labāk strukturētai un mērķtiecīgai; </li></ul><ul><li>Nepieciešamas skaidrākas un sistemātiskākas attiecības; </li></ul><ul><li>Vajadzētu: </li></ul><ul><ul><li>strādāt pie jaunu sadarbības ideju un metožu ieviešanas; </li></ul></ul><ul><ul><li>sadarboties ar radošajām apvienībām; </li></ul></ul><ul><ul><li>mainīties ar pieredzi ar citām skolām; </li></ul></ul><ul><ul><li>veidot kopīgas nodarbības /projektus/radošās darbnīcas bērniem, skolotājiem un vecākiem; </li></ul></ul><ul><li>Mājas lapas izveidošana veicinātu sadarbības iespējas. </li></ul>
 14. 14. Stundu plānojuma uzlabojumi <ul><li>Nepieciešama stundu saraksta saskaņošana ar vecākiem un transporta kursēšanas laikiem; </li></ul><ul><li>Vairāk uzmanības jāpievērš vispārizglītojošiem priekšmetiem, valodām/ nepieciešama sadarbība starp vispārizglītojošo skolu un mūzikas un mākslas skolu (stundu sarakstu saskaņošana); </li></ul><ul><li>Nepieciešams informēt vecākus par nodarbību atcelšanu, ieteikumi par sms informācijas apmaiņu (par izmaiņām/sekmēm). </li></ul>
 15. 15. Brīvā laika plānošana <ul><li>Nepieciešams brīvlaiks rudenī un pavasarī, kā vidusskolās; </li></ul><ul><li>Trūkst vasaras nometnes, skolu/reģionu sadarbība un apmaiņa/ ekskursijas uz muzejiem, piedalīšanās konkursos (ārzemju) </li></ul>
 16. 16. Vēlmes mūzikas izglītības uzlabošanai <ul><li>Apgūt vairāku instrumentu spēli vienlaicīgi; </li></ul><ul><li>Nepieciešams iekļaut mācību programmā mūsdienu/rokmūziku; </li></ul><ul><li>Trūkst &quot;mūsdienu&quot; instrumentu klases (bungas, ģitāra); </li></ul><ul><li>Bērniem vajadzētu vairāk klausīties dzīvo mūziku prof. Izpildījumā; </li></ul><ul><li>Mūzikas skolas audzēkņiem vajadzētu apgūt kustības mākslu. </li></ul>
 17. 17. Vēlmes mūzikas izglītības uzlabošanai <ul><li>Bērnam jābūt iespējai izvēlēties repertuāru; (pašlaik esošais ir drūms, nav dzīvespriecīgs, ir smags utt.); </li></ul><ul><li>Jāpārdomā programmu dažādība; </li></ul><ul><li>Jāveicina ansambļu/sadarbību veidošanos skolēnu vidū; </li></ul><ul><li>Nepieciešama nošu iegāde, instrumentu kopšana (uzskaņošana), instrumentu dažādība. </li></ul>
 18. 18. Kultūras un radošās industrijas izglītība Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs

×