Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Projekts “Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība” Projekta Nr. 2009/0208/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/005 Pr...
Projekta plānošana Ieva Zemīte [email_address]
Projekta plānošana un sagatavošana <ul><li>Projekta plāns (laiks, uzdevumi, atbildība un resursi) </li></ul><ul><li>Tehnis...
Projekta iniciēšanas fāze <ul><li>Projekta nepieciešamības apzināšanās </li></ul><ul><li>Idejas radīšana </li></ul><ul><li...
Projekta koncepcijas izstrāde <ul><li>Idejas, norises apraksts, laiks, plānotie dalībnieki </li></ul><ul><li>Projekta mērķ...
Projekta iespējamības izpēte <ul><li>Politiskā un ekonomiskā situācija </li></ul><ul><li>Informācijas pieejamība </li></ul...
Papildus, ja starptautisks <ul><li>Pasu derīguma termiņš </li></ul><ul><li>Ceļojuma organizēšana </li></ul><ul><li>Dzīvoš...
Ieinteresētās puses <ul><li>Stakeholders – indivīdi un organizācijas, kuri dažādā apmērā ir saistīti ar projektu, kurus p...
3 galvenie soļi <ul><li>Ieinteresēto pušu identificēšana </li></ul><ul><li>Katra ieinteresētā svarīguma un ietekmes spēka ...
Vēlamā rīcība darbā ar ieinteresētajām pusēm <ul><li>Respektēt viņu viedokli pieņemot lēmumus </li></ul><ul><li>Uzturēt ko...
Projekta laika plānošanas metodes <ul><li>Termiņu saraksts </li></ul><ul><li>Kalendārais plāns </li></ul><ul><li>Kontrolpu...
Projekta materiālo resursu plānošana <ul><li>Projekta komandai – resursu plāns </li></ul><ul><li>Projekta norisei – </li><...
Projekta atbildību plānošana <ul><li>Projekta organizācijas aprakts </li></ul><ul><li>Projekta atbildību matricas veidi <...
Projekta finanšu plāns/budžets <ul><li>Tiešās izmaksas </li></ul><ul><li>Netiešās izmaksas </li></ul><ul><li>Ar laiku sais...
Finanšu plāna veidošanas pakāpes <ul><li>Izmaksu pozīciju identificēšana </li></ul><ul><li>Iespējamo ieņēmumu aprēķināšana...
Izmaksas <ul><li>Atalgojums māksliniekiem (iespējamie veidi) </li></ul><ul><li>Materiāli </li></ul><ul><li>Tehniskais aprī...
Ieņēmumi <ul><li>Fondu piešķīrumi </li></ul><ul><li>Valsts, pašvaldību atbalsts </li></ul><ul><li>Starptautisko organizāci...
Projekta budžets <ul><li>Projekta izmaksu plāna sastādīšana </li></ul><ul><li>Naudas plūsmas plānošana </li></ul><ul><li>P...
Iekšējās komunikācijas plānošana <ul><li>Komunikācijas noteikumi </li></ul><ul><li>Komunikācijas līdzekļi </li></ul><ul><l...
Komunikācijas līdzekļi Veids Efektivitāte Sanāksmes, personīgās tikšanās Divvirzienu, ātra, tūlītēja komunikācija E-pasts ...
Informācijas un zināšanu izplatīšanas veidi <ul><li>Personīgās klātienes sarunas </li></ul><ul><li>Sapulces </li></ul><ul...
Projekta dokumentācija <ul><li>Kontaktinformācijas sarakts </li></ul><ul><li>Sapulču protokoli </li></ul><ul><li>Citu tikš...
Biežākie komunikācijas problēmu cēloņi <ul><li>Trūkst vienotas procedūras un komunikācijas noteikumu </li></ul><ul><li>Dis...
Projekta mārketinga plānošana <ul><li>Vietas un laika faktori </li></ul><ul><li>Biļešu pieejamība </li></ul><ul><li>Pareiz...
Mārketinga mērķi un instrumenti Informācijas izplatīšana par projektu Mājas lapa, plakāti, katalogs, flyeri, utt. Dalībnie...
Riska plānošana <ul><li>Iespējamo risku identificēšana </li></ul><ul><li>Analīze un iespējamo seku noteikšana </li></ul><u...
Riska plānošana <ul><li>Festivāla piemērs </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Projekta plānosana

10,941 views

Published on

 • Be the first to comment

Projekta plānosana

 1. 1. Projekts “Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība” Projekta Nr. 2009/0208/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/005 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība Tālākizglītības kurss Projektu metode un vadība kultūrizglītībā Lektores: Guna Kalnača Ieva Zemīte
 2. 2. Projekta plānošana Ieva Zemīte [email_address]
 3. 3. Projekta plānošana un sagatavošana <ul><li>Projekta plāns (laiks, uzdevumi, atbildība un resursi) </li></ul><ul><li>Tehniskā nodrošinājuma plāns </li></ul><ul><li>Mārketinga plāns </li></ul><ul><li>Kontroles plāns un novērtēšanas kritēriji </li></ul><ul><li>Rakstisks finansējuma pieprasījums </li></ul>
 4. 4. Projekta iniciēšanas fāze <ul><li>Projekta nepieciešamības apzināšanās </li></ul><ul><li>Idejas radīšana </li></ul><ul><li>Projekta koncepcijas izstrāde </li></ul><ul><li>Projekta iespējamības izpēte </li></ul><ul><li>Ieinteresēto pušu novērtējums un ietekmes analīze </li></ul><ul><li>Potenciālo ieguvumu kritisks novērtējums </li></ul>
 5. 5. Projekta koncepcijas izstrāde <ul><li>Idejas, norises apraksts, laiks, plānotie dalībnieki </li></ul><ul><li>Projekta mērķis </li></ul><ul><li>Uzdevumi un gala rezultāti </li></ul><ul><li>Projekta kopējais termiņš </li></ul><ul><li>Nepieciešamie dalībnieki </li></ul><ul><li>Nepieciešamie resursi </li></ul>
 6. 6. Projekta iespējamības izpēte <ul><li>Politiskā un ekonomiskā situācija </li></ul><ul><li>Informācijas pieejamība </li></ul><ul><li>Kultūras un tradīciju specifika </li></ul><ul><li>Valodas barjera (mākslas darbu interpretācija) </li></ul><ul><li>Likumdošanas prasības </li></ul><ul><li>Pieejamā infrastruktūra </li></ul><ul><li>Tehnisko prasību nodrošināšana un tehnisko standartu savienojamība </li></ul><ul><li>Projekta ģeogrāfiskā pieejamība </li></ul><ul><li>Izmaksu apjoms </li></ul><ul><li>Klimatiskie apstākļi </li></ul><ul><li>Personālresursu profesionalitāte </li></ul>
 7. 7. Papildus, ja starptautisks <ul><li>Pasu derīguma termiņš </li></ul><ul><li>Ceļojuma organizēšana </li></ul><ul><li>Dzīvošanas nodrošinājums </li></ul><ul><li>Vīzas </li></ul><ul><li>Dienas nauda </li></ul><ul><li>Instrumentu, tērpu transformēšana </li></ul><ul><li>Apdrošināšana </li></ul><ul><li>Muitas formalitātes </li></ul>
 8. 8. Ieinteresētās puses <ul><li>Stakeholders – indivīdi un organizācijas, kuri dažādā apmērā ir saistīti ar projektu, kurus projekts var ietekmēt, vai kuriem ir interese par projektu </li></ul>
 9. 9. 3 galvenie soļi <ul><li>Ieinteresēto pušu identificēšana </li></ul><ul><li>Katra ieinteresētā svarīguma un ietekmes spēka izvērtējums </li></ul><ul><li>Komandas vēlamās rīcības noteikšana </li></ul>
 10. 10. Vēlamā rīcība darbā ar ieinteresētajām pusēm <ul><li>Respektēt viņu viedokli pieņemot lēmumus </li></ul><ul><li>Uzturēt kontaktus </li></ul><ul><li>Vajadzības gadījumā pārliecināt </li></ul><ul><li>Censties radīt viņos interesi par projekta veiksmīgu norisi </li></ul><ul><li>Paturēt uzmanības lokā </li></ul><ul><li>Neizpaust informāciju, kuru var izmantot pret projektu </li></ul>
 11. 11. Projekta laika plānošanas metodes <ul><li>Termiņu saraksts </li></ul><ul><li>Kalendārais plāns </li></ul><ul><li>Kontrolpunktu plāns </li></ul><ul><li>Ganta diagramma ar kontrolpunktiem </li></ul><ul><li>Kritiskās trajektorijas metode </li></ul>
 12. 12. Projekta materiālo resursu plānošana <ul><li>Projekta komandai – resursu plāns </li></ul><ul><li>Projekta norisei – </li></ul><ul><li>Izsūtīt informāciju par norises vietu dalībniekiem </li></ul><ul><li>Pieprasīt informāciju no dalībniekiem, uzaicinātajām kompānijām (tehniskais raideris) </li></ul><ul><li>Izveidot nepieciešamā tehniskā aprīkojuma plānu </li></ul>
 13. 13. Projekta atbildību plānošana <ul><li>Projekta organizācijas aprakts </li></ul><ul><li>Projekta atbildību matricas veidi </li></ul>
 14. 14. Projekta finanšu plāns/budžets <ul><li>Tiešās izmaksas </li></ul><ul><li>Netiešās izmaksas </li></ul><ul><li>Ar laiku saistītās izmaksas </li></ul><ul><li>Personāla izmaksas </li></ul>
 15. 15. Finanšu plāna veidošanas pakāpes <ul><li>Izmaksu pozīciju identificēšana </li></ul><ul><li>Iespējamo ieņēmumu aprēķināšana </li></ul><ul><li>Finanšu plāna regulēšana </li></ul><ul><li>Finanšu plāna apstiprināšana </li></ul><ul><li>Budžeta kontrole </li></ul>
 16. 16. Izmaksas <ul><li>Atalgojums māksliniekiem (iespējamie veidi) </li></ul><ul><li>Materiāli </li></ul><ul><li>Tehniskais aprīkojums </li></ul><ul><li>Transporta izdevumi </li></ul><ul><li>Telpu īre </li></ul><ul><li>Apdrošināšana </li></ul><ul><li>Uzturēšanas izdevumi </li></ul><ul><li>Mārketinga (publicitātes) izmaksas </li></ul><ul><li>Serviss </li></ul><ul><li>Administratīvie izdevumi </li></ul><ul><li>Neparedzētie izdevumi ( 3 – 10%) </li></ul>
 17. 17. Ieņēmumi <ul><li>Fondu piešķīrumi </li></ul><ul><li>Valsts, pašvaldību atbalsts </li></ul><ul><li>Starptautisko organizāciju atbalsts </li></ul><ul><li>Sponsori </li></ul><ul><li>Ziedotāji </li></ul><ul><li>Ienākumi no projekta </li></ul><ul><li>Pašu ieguldījums </li></ul>
 18. 18. Projekta budžets <ul><li>Projekta izmaksu plāna sastādīšana </li></ul><ul><li>Naudas plūsmas plānošana </li></ul><ul><li>Plāna regulēšana un kontrole </li></ul>
 19. 19. Iekšējās komunikācijas plānošana <ul><li>Komunikācijas noteikumi </li></ul><ul><li>Komunikācijas līdzekļi </li></ul><ul><li>Informācijas un zināšanu izplatīšanas veidi </li></ul>
 20. 20. Komunikācijas līdzekļi Veids Efektivitāte Sanāksmes, personīgās tikšanās Divvirzienu, ātra, tūlītēja komunikācija E-pasts Vienvirziena, ātra Pasts Vienvirziena, lēna Ziņojuma dēļi, plakāti Vienvirziena, nekonkrēta Informācijas avīzes (newsletters) Vienvirziena, ātra
 21. 21. Informācijas un zināšanu izplatīšanas veidi <ul><li>Personīgās klātienes sarunas </li></ul><ul><li>Sapulces </li></ul><ul><li>Dokumentācija </li></ul>
 22. 22. Projekta dokumentācija <ul><li>Kontaktinformācijas sarakts </li></ul><ul><li>Sapulču protokoli </li></ul><ul><li>Citu tikšanos piezīmes, protokoli </li></ul><ul><li>Budžets, naudas plūsma </li></ul><ul><li>Plāns un tā ievērošana </li></ul><ul><li>Ienākošā, izejošā sarakste </li></ul><ul><li>Personāla, dalībnieku anketas </li></ul><ul><li>Darba pārskati </li></ul><ul><li>Instrukcijas, atskaites </li></ul><ul><li>Projekta dienasgrāmata </li></ul>
 23. 23. Biežākie komunikācijas problēmu cēloņi <ul><li>Trūkst vienotas procedūras un komunikācijas noteikumu </li></ul><ul><li>Disciplīnas trūkums šo noteikumu ievērošanā </li></ul><ul><li>Neadekvāts dokumentu menedžments </li></ul><ul><li>Pārrāvums informācija plūsmā </li></ul><ul><li>Vāja projektu vadība, vadītāja harizmas trūkums </li></ul><ul><li>Darba telpu neveiksmīgs iekārtojums, izvēle </li></ul>
 24. 24. Projekta mārketinga plānošana <ul><li>Vietas un laika faktori </li></ul><ul><li>Biļešu pieejamība </li></ul><ul><li>Pareiza kanālu izvēle atbilstošas auditorijas izvēlei </li></ul>
 25. 25. Mārketinga mērķi un instrumenti Informācijas izplatīšana par projektu Mājas lapa, plakāti, katalogs, flyeri, utt. Dalībnieku piesaiste Mājas lapa Apmeklētāju piesaiste Mājas lapa, ielūgumi, plakāti, flyeri, utt. Komunikācijas veicināšana Mājas lapa, preses konference Aktuālās informācijas izplatīšana Mājas lapa, flyeri, paziņojums presei
 26. 26. Riska plānošana <ul><li>Iespējamo risku identificēšana </li></ul><ul><li>Analīze un iespējamo seku noteikšana </li></ul><ul><li>Rīcības variantu apzināšana </li></ul><ul><li>Labāko variantu izvēle </li></ul><ul><li>Rīcības plāna izstrāde katram riska gadījumam </li></ul><ul><li>Dokumentēšana </li></ul>
 27. 27. Riska plānošana <ul><li>Festivāla piemērs </li></ul>

×