Prezentacijas prasmes, Lolita Stašāne

6,184 views

Published on

Prezentacijas prasmes, Lolita Stašāne

 1. 1. PREZENTĀCIJAS PRASMES Lolita Stašāne
 2. 2. Nevis runāt, bet pārliecināt Nevis likt klausīties, bet tikt saprastam
 3. 3. Pasaki man, un es aizmirsīšu. Parādi man, un es atcerēšos. Iesaisti mani, un es sapratīšu. /Konfūcijs/
 4. 4. 7 tipu iedalījums   Reformatori (pašizpausme) – svarīga kvalitāte, nemateriālās vērtības   Pētnieki (atklāšana) – enerģiski, jauni (arī sirdī)   Veiksminieki (kontrole) – mērķtiecīgi, labi organizatori, dzīvi plāno   Modernie (zīmuļi) – nākamie veiksminieki, ārišķīgi, patīk dārgi zīmoli   Vairākums (drošība) – ģimeniski, visu saplāno, value for money   Depresīvie (bēgšana) – pesimisti, cer laimēt loterijā   Nostaļģiskie (izdzīvošana) – vecāki cilvēki, dzīvo pagātnē, tic ekspertiem
 5. 5. Cilvēki patur prātā   10% no tā, ko lasām   20% no tā, ko dzirdam   30% no tā, ko redzam   50% no tā, ko dzirdam un redzam   70% no tā, ko paši pasakām   90% no tā, ko paši izdarām
 6. 6. Ķermeņa valoda   Skatiens   Mīmika (55% - sejas izteiksme, 38% balss, izteiktie vārdi – 7%)   Žesti   Stāja Uznāc stalti, attaisi muti un ātri beidz! Martins Luters Tevī ir jādeg tam, ko tu gribi aizdedzināt citos. Augustīns
 7. 7. Simpātiju zona   Zona “no kakla līdz nabai” Žestikulējot nevajadzētu vicināties pārspīleti, bet, ja gribās to darīt, tad jāuzmanās, lai neizskatītos bezpalīdzīgi vai nepatīkami.
 8. 8. Kāpēc cilvēki piekrīt kaut ko darīt 1.  Lai pelnītu naudu 2.  Lai iegūtu laiku 3.  Lai būtu ērtāk 4.  Lai gūtu vairāk varas 5.  Lai nosargātu savu īpašumu 6.  Lai būtu stilīgs 7.  Lai izvairītos no kritikas 8.  Lai izmantotu izdevības 9.  Lai nosargātu savu labo slavu 10. Lai vairotu drošību
 9. 9. 11. Lai ietaupītu naudu 12. Lai ietaupītu laiku 13. Lai būtu populārāks 14. Lai iegūtu atzinību 15. Lai gūtu vairāk baudas 16. Lai būtu kā citi, kurus respektē 17. Lai izvairītos no konflikta 18. Lai vairotu individualitāti 19. Lai gūtu kontroli 20. Lai viņus pieņemtu
 10. 10. Kam jāpiemīt Kompetence metodēs un rīcībā Profesionālā kompetence Personiskā kompetence
 11. 11. Aicinājumi  Racionālie. Saistīti ar pašinteresi. Uzsver kvalitāti, ekonomiskumu, vērtību vai izpildījumu.  Emocionālie. Cenšas izraisīt pozitīvas vai negatīvas emocijas. Mīlestība, lepnums, vainas apziņa, kauns.  Morālie. Uzrunā cilvēku pārliecību par to, kas ir labi un pareizi.
 12. 12. Psiholoģiskie faktori  motivējums;  uztvere;  apguve;  pārliecība;  nostāja;  ieradumi.
 13. 13. Efektīvas komunikācijas modeļi  AIDA modelis. Šajā kontekstā A ir uzmanība (attention), I – interese (interest), D – vēlme (desire) un A – rīcība (action);  Efektu hierarhijas modelis AKLPCP. Šai modelī A ir apzināšanās (awareness), K – zināšanas (knowledge), L – patika (liking), P – izvēle (preference), C – pārliecība (conviction), P – pirkums (purchase
 14. 14.  Inovācijas – adapcijas modelis AIETA. Tas skaidrojams kā A – apzināšanās (awareness), I – interese (interest), E – novērtējums (evalutaion), T – pārbaude (trial), A – lēmuma pieņemšana (adoption);  Komunikāciju modelis ERCAIB. Šajā modelī E ir atklāšana (exposure), R – pieņemšana (reception), C – izzināšana (cognitive response), A – attieksme (attitude), I – nodoms (intention), B – uzvedība (behavior).
 15. 15. Bailes no auditorijas   Jo vairāk savu “vājo vietu” jūs apzināties un labāk protat ar tām tikt galā, jo drošāka būs uzstāšanās   Daudziem kritiskās “’vājās vietas” ir pieredze un atmiņas no pagātnes, kas saglabājušās zemapziņā.
 16. 16. Virtuālā spēka lauki   Iztēlojieties, ka uz grīdas, pa kuru staigājat, ir izveidoti iedomāti apļi.   Brīdī, kad ievajagas spēku vai radošumu, aizejiet līdz izdomātajai vietai un iejūtieties situācijā, kad bija daudz spēka vai radošs pieplūdums.
 17. 17. Empātija   Empātija ir spēja iejusties citu cilvēku domās un nostājā, lai saprastu un pareizi interpretētu pretimstāvošā cilvēka domas, izjūtas un izturēšanos.   Pieskaņošanos var panākt: -  ar valodu, -  ar elpošanu, -  ar ķermeņa pozas atdarināšanu.
 18. 18. Krāsu nozīme   Dzeltena: komunikatīva, radoša, kustība, vieglums   Oranža: sabiedriska, sadarbošanās, vara un zināšanas   Sarkana: aktivizējoša, dinamiska, kaislība, spriedze   Zila: nopietna, patiesa, auksta, koncentrācija   Zaļa: neitrāla, nomierinoša, līdzsvars, drošība   Balta: jauna, vienkāršība, skaidrība
 19. 19. Runas iemesls un mērķis   Pārliecināšanas runa (arī viedokļa izteikšanas runa)   Informatīva runa (arī lietišķs priekšlasījums)   Svētku runa
 20. 20. Runas struktūra - ievads 10-15% no kopējā laika  klausītāju apsveicināšana un uzruna (augsti godātais prezidenta kungs, ekselences, kolēģi, dāmas un kungi)  iepazīstināšana ar sevi (lai būtu priekšstats par runātāju kā personību – ne ilgāk kā 2 minūtes)
 21. 21. Runas struktūra - ievads  oriģināls sākuma teikums (virzīšana uz tematu, orientēšanās uz klausītājiem, stādīšanās priekšā),  tematiska klausītāju virzīšana uz iztirzājuma daļu (temata norobežošana, tēžu atspoguļojums, norādījumi par turpmāko darbību).
 22. 22. Runas struktūra - iztirzājums 75-85% no kopējā laika   Vakar – šodien – rīt   Mērķa izvirzīšana – plānošana – realizēšana – pārbaudīšana   No vienkāršā uz sarežģīto   No vispārējā uz speciālo   Iemesls – izpausme – risinājums   Par – pret – kopsavilkums   Problēmas – cēloņi – risinājumi   Reālā – ideālā analīze
 23. 23. Runas struktūra - iztirzājums Ir labi sākt ar spēcīgu argumentu, vājākus argumentus pietaupot vidusdaļai, kad uzmanība būs atslābusi. Taču beigām jāpietaupa vispārliecinošākie, stiprākie trumpji.
 24. 24. Iebildumu iemesli   liela daļa cilvēku nav atvērti pārmaiņām un nevēlās riskēt;   daži cilvēki iebilst ieraduma pēc (mūžīgie opozicionāri);   iebildumus var izraisīt pārpratumi – nav pareizi uztverts ziņojums;   radusies kļūda, novērtējot vajadzības un motivāciju.
 25. 25. Iebildumu veidi   izvairīšanās, kas sarunā pat neizklausās pēc iebilduma, bet pēc būtības tāds ir – vēlme izgāzt uz kādu savas dusmas;   pārpratumi;   viltus (melīgie) iebildumi;   patiesie iebildumi (iebildumi pēc būtības)
 26. 26. Kā tikt galā ar iebildumiem   Saglabājiet mieru un esiet lietišķi. Neieņemiet pozu, kas izsaka noraidījumu.   Ļaujiet oponentam izteikties līdz galam un ar interesi ieklausieties viņā.   Vispirms padomājiet un tikai tad atbildiet. Ja nevarat ieturēt pauzi, uzdodiet pretjautājumu, lai iegūtu laiku.
 27. 27. Kā tikt galā ar iebildumiem   Mēģiniet identificēties ar oponenta nostāju. Tikai tad, kad sapratīsi, ko viņš vēlas panākt, dosi jēgpilnu atbildi.   Atbildiet īsiem un viegli iegaumējamiem vārdiem. Runājiet mierīgi un lietišķi.   Ja iebildumi ir pārāk sarežģīti, ierosiniet pieaicināt ekspertu.
 28. 28. Argumentācijas figūras   Jā – bet (pārveidojiet, variējiet formulējumu)   Priekšrocības – trūkumi (atzīstat trūkumus, bet uzsveriet priekšrocības)   Jautājuma pārveide (atkārtojat iebildumu, pārformulējot to tā, lai veidotos aspekts, ko varat pamatot)   Atvairīšana (pārsūtat iebildumu atpakaļ, apšaubīdams tā saturu un piespiezdams publiku pārbaudīt savus pieņēmumus)
 29. 29. Runas struktūra - nobeigums 5-10% no kopējā laika   Tiek veikts rezumējums   Tēzēs tiek apkopoti galvenie izteikumi   Tiek dota viela pārdomām   Tiek dots ieskats turpmākajā darbībā
 30. 30. Runas struktūra - nobeigums  Tiek pastāstīts neliels notikums vai izmantots piemērots citāts  Tiek izdalīti uzdevumi  Tiek izteiktas vēlmes un cerības  Tiek izteikts aicinājums
 31. 31. Kā izteikties saprotami 1.  Vienkāršība: -  īsi, vienkārši teikumi, -  bieži lietoti vārdi, -  izskaidrot sarežģītus vārdus un svešvārdus, -  tēmas saturu attēlot konkrēti un uzskatāmi. 2. Iedalīt un sakārtot: -  informācija pareizajā secībā (iekšējā vadlīnija), -  struktūru veidot, izmantojot runas pauzes un paralēli vizuālos līdzekļus (ārējā vadlīnija), -  pārskatāmība un kopsavilkumi, -  komentāros atšķirt svarīgo no nesvarīgā
 32. 32. Kā izteikties saprotami 3. Īsi un atmiņā paliekoši: -  neizplūst nevajadzīgos sīkumos, -  daudz informācijas nedaudzos vārdos, -  koncentrēties uz galveno mērķi, -  censties nebūt pārāk formālam. 4. Ierosinoši papildinājumi: -  izmantot valodas analoģijas un ilustrācijas, -  vairīties no monotonijas – gādāt par pārmaiņām, -  iekļaut piemērus no klausītāju pieredzes sfēras, -  lietišķo informāciju saistīt pašam ar sevi.
 33. 33. 5 punktu formula 1.  Izraisīt interesi 2.  Pateikt, par ko ir runa 3.  Pamatot un minēt piemērus 4.  Rezumēt 5.  Uzaicināt rīkoties
 34. 34. Problēmu risināšanas formula 1.  Izraisīt interesi 2.  Izklāstīt problēmu 3.  Mērķis problēmas risināšanai 4.  Risinājumu priekšlikumi un to novērtējums 5.  Izšķiršanās par vienu risinājuma variantu 6.  Uzaicinājums rīkoties
 35. 35. Par un pret formula 1.  Izraisīt interesi 2.  Definēt problēmu 3.  Atspoguļot pretējās pozīcijas 4.  Atspēkot pretējās puses argumentus 5.  Formulēt savu pozīciju 6.  Pārliecinoši pamatot savu pozīciju 7.  Izdarīt secinājumus 8.  Uzaicināt rīkoties
 36. 36. Dažādas sākuma iespējas   Rast kopīgo ar klausītājiem (mēs, mums)   Lietišķs, nopietns sākums (dati, statistika)   Personiski piedzīvotais un pieredzētais   Kompliments klausītājiem   Radīt salīdzinājumus   Izmantot palīglīdzekļus un uzskates materiālus
 37. 37. Dažādas sākuma iespējas   Vēsturisks ievads   Retorisks jautājums   Tiešie jautājumi (ar šiem – uzmanīgi!)   Humors   Atsauksme, citāts (par dzejniekiem piedzimst, par oratoriem kļūst)
 38. 38. Palīglīdzekļu izmantošana   Pieraksti (A6 vai A5 izmērs)   Uz katras lapiņas – 1 vai 2 galvenās domas   Lieli un skaidri burti   Rakstīt tikai uz vienas puses   Sanumurēt
 39. 39. Palīglīdzekļu izmantošana   Režijas norādes (jautāt dalībniekiem, nākošais slaids, acs, lēnām, smiekli, laiks)   Personvārdi, nosaukumi, skaitļi, citāti – jāuzraksta pilnībā   Visā pilnībā – sākuma teikums   Gatava runa – A4
 40. 40. Pareiza valoda   Īsi teikumi   Nelietot iestarpinājumus   Maz svešvārdu   Izvairīties no speciāliem terminiem vai arī tos izskaidrot   Izvairīties no modes vārdiem un dažādiem saukļiem
 41. 41. Pareiza valoda   Izvairīties no vēlējuma izteiksmes   Izvairīties no liekiem vārdiem (parazītvārdiem)   Iekļaut salīdzinājumus un piemērus   Nelietot pārāk izteiktu dialektu
 42. 42. Runas tehnika   Balss un dikcija   Skaļums   Runas temps (jo svarīgāka doma, jo lēnāk jāizrunā). Ideāli – 100 līdz 130 vārdi minūtē   Pauzes
 43. 43. Kāpēc vajadzīgas pauzes? -  runātājam (lai ievilktu elpu, formulētu nākamo domu, izveidotu acu kontaktu, pārbaudītu, vai ir saprasts un vai izklāsts tiek pieņemts); -  klausītājam (lai pārdomātu un pārstrādātu dzirdēto, saprastu ieteikumu iedarbību, piem., joku, īsi cits ar citu padiskutētu, atpūstos un atslābinātos no jauno ideju pārpilnības); -  tās ir labs līdzeklis, lai izlīdzinātu ātru runas tempu, radītu spriegumu, radītu mieru u.c.
 44. 44. Runas tehnikas vingrinājumi   Skaļa lasīšana   Tekstu kodēšana (skaļāk, klusāk, pauzes, akcenti)   Mēles mežģīšana -  Klārā glāzē Klāras krelles -  Viens vecs vāzu vecis veda veselu vezumu vārītus vēžus. Visiem vēžiem vēderi vaļā. -  Sasien siksnas siksniski   Elpošanas tehnika
 45. 45. Kā tikt galā ar stresu   Aprunāties ar saviem klausītājiem   Iepriekš iekārtot savu vietu   Sagatavot atslēgas vārdu lapiņas   Iedomāties iespējamos panākumus   Pievērsties garīgajam treniņam   Kontrolēt elpošanu (dziļas ieelpas/izelpas)
 46. 46. Kas ir saruna?   Saruna ir process, kas notiek divu vai vairāku personu starpā. Citi cilvēki sarunas laikā ietekmē mūsu emocijas, uzvedību, tāpat kā mēs ietekmējam viņu emocijas un uzvedību.   Saruna ir ietekmes apmaiņas process, kas notiek ar mērķi sasniegt vēlamo.
 47. 47. Sarunas vadīšana   Sarunas gaitu nosaka un veido katra dalībnieka personība, pieeja, stils, temperaments, intereses, mērķi, vajadzības, vērtības un personības spēks.   Te palīdzēs zināšanas un izpratne par noteikto konfliktu, komunikācijas principu izpratne un to pielietojums praksē, pārliecināšanas māksla, kā arī spēja vākt, apkopot un analizēt informāciju.
 48. 48. Ieteikumi efektīvai komunikācijai   vairāk klausieties, mazāk runājiet;   tiecieties pēc plašākas informācijas;   nepārtrauciet runātāju;   nepārtrauciet klausīties iekams kāds vēl runā, jo varat maldīgi domāt, ka zinat, ko viņš/viņa grasās teikt;   neiedomājieties, ka jūs zināt, ko pārējie ar savu sakāmo domājuši;
 49. 49.   ja nespējat izsekot domai vai to nesaprotat, godprātīgi atzīstieties un palūdziet paskaidrojumu;   izrādiet interesi – arī ar neverbālajiem līdzekļiem;   neatbildiet uz jautājumu, ja neesi tam gatavi;   ja jautājums nav izskanējis, necentieties pats to izskaidrot, ja vien esat pārliecināts, ka tas var ietekmēt procesa gaitu;   nebaidieties uz jautājumu atbildēt ar pretjautājumu;
 50. 50.   neatbildiet tūlīt uz jautājumu, kas nav saskaņā ar jūsu stratēģiju. Taču apsoliet atbildi sniegt vēlāk;   neatbildiet uz provokatīviem jautājumiem, labi apzinoties, ka tie izsauks jautājumu birumu, uz kuriem neesat gatavs atbildēt;   tiklīdz esat uzdevis sevi interesējošo jautājumu, apklustiet, lai cilvēks var atbildēt, bet jūs – uzklausīt;   šad un tad varat uzdot jautājumu, uz kuru atbildi jau zināt, ar mērķi pārbaudīt citu cilvēku ticamību;
 51. 51.   pārliecinieties vai skaļi pārrunājiet savu sarunu kopsavilkumu, lai pārliecinātos, ka visu esat sapratis pareizi;   apziniet savu saprašanas līmeni un novērtējiet citu pozīcijas;   neesat uzbrūkošs vai rupjš;   līdz brīdim, kad esat gatavs vienoties, lietojiet nosacītus un hipotētiskus paziņojumus;   nebīstieties parādīt, ka kaut ko nezināt.

×