“ Ieteikumi pedagogu profesionālās karjeras attīstības modelim atbilstoši izstrādātajai pedagogu tālākizglītības sistēmai”...
Pedagoga profesionālā karjera <ul><li>katra pedagoga (arī izglītības iestādes administrācijas, ja veic mācību priekšmeta ...
Pedagogu profesionālās karjeras attīstības modelis Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas sistēma Pedagogu darba atalgojum...
Pedagogu darba kvalitātes pakāpes (1) <ul><li>Pakāpes (nav saistītas ar izglītību un darba stāžu) </li></ul><ul><ul><li>1...
Pedagogu darba kvalitātes pakāpes (2) Pakāpes Nosacījumi 1.-5.pakāpe <ul><li>pedagoga pamatpienākumu veikšana atbilstoši a...
Pieteikšanās pedagogu darba kvalitātes novērtēšanai <ul><li>Pretendēšanas nosacījumi: </li></ul><ul><ul><li>brīvprātīga pi...
Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas posmi Sagatavošanās pedagoga darba kvalitātes novērtēšanai jūnijs - augusts pedagogs...
Pedagoga darba kvalitātes vērtējums Pedagoga sniegtais vērtējums kvalitatīvais vērtējums Izglītības iestādes administrāc...
Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas sastāvs <ul><li>(atkarībā, kura līmeņa komisija): </li></ul><ul><ul><li>i...
Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekļu pamatpienākumi <ul><ul><li>vērtēšanas rezultātu apkopošana, balst...
Pedagoga ieguldījums izglītības iestādes attīstībā (28%) Pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana (10%) Pedagoģiskās darbīb...
Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes rādītāji (1) <ul><li>Izglītības normatīvo dokumentu ievērošana pedagoģiskajā da...
Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes rādītāji (2) <ul><li>Komandas darba prasmes </li></ul><ul><li>Darba vides pilnv...
Darba kvalitātes vērtēšanas kritēriji <ul><li>Atbilstoši kvalitātes pakāpei noteiktie pamatkritēriji  </li></ul><ul><ul><...
Pedagoga portfolio (1) <ul><li>Noteiktas formas CV </li></ul><ul><li>Dokumenti </li></ul><ul><ul><li>profesionālās meist...
Pedagoga portfolio (2) <ul><li>Profesionālās meistarības izpausmes materiāli </li></ul><ul><ul><li>pedagoga izstrādātie ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pedagogu Darba Kvalitates Vertejums Km

6,976 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,976
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
297
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pedagogu Darba Kvalitates Vertejums Km

 1. 1. “ Ieteikumi pedagogu profesionālās karjeras attīstības modelim atbilstoši izstrādātajai pedagogu tālākizglītības sistēmai” Izstrādāts, pamatojoties uz projekta “Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” Nr. 2006/0129/VPD1/ESF/PIAA/06/NP/3.2.5.1./0001/0001/0504 materiāliem 2009 g ada 23 o ktobris Rīga
 2. 2. Pedagoga profesionālā karjera <ul><li>katra pedagoga (arī izglītības iestādes administrācijas, ja veic mācību priekšmeta skolotāja pienākumus ) profesionālajai izaugsmei nozīmīgu kompetenču pilnveidošana mērķtiecīgā darbībā, kas būs pamats diferencētas darba samaksas sistēmas ieviešanai atbilstoši pedagoga veiktā darba kvalitātei nākotnē </li></ul>
 3. 3. Pedagogu profesionālās karjeras attīstības modelis Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas sistēma Pedagogu darba atalgojums Pedagogu tālākizglītības sistēma
 4. 4. Pedagogu darba kvalitātes pakāpes (1) <ul><li>Pakāpes (nav saistītas ar izglītību un darba stāžu) </li></ul><ul><ul><li>1., 2., 3.pakāpe – novērtēšana izglītības iestādes līmenī </li></ul></ul><ul><ul><li>(izglītības iestādē veidota novērtēšanas komisija) </li></ul></ul><ul><ul><li>4.pakāpe – novērtēšana rajona līmenī </li></ul></ul><ul><ul><li>(pašvaldības līmenī veidota novērtēšanas komisija) </li></ul></ul><ul><ul><li>5.pakāpe – novērtēšana valsts līmenī </li></ul></ul><ul><ul><li>(valsts līmenī veidota novērtēšanas komisija) </li></ul></ul>
 5. 5. Pedagogu darba kvalitātes pakāpes (2) Pakāpes Nosacījumi 1.-5.pakāpe <ul><li>pedagoga pamatpienākumu veikšana atbilstoši amatam aprakstam un pedagoga profesijas standartam </li></ul>3.pakāpe <ul><li>līdzdalība izglītības iestādes pašvērtēšanā un attīstības plānošanā </li></ul><ul><li>mācību un metodisko materiālu izstrāde </li></ul><ul><li>IKT prasmju izmantošanas </li></ul>4.pakāpe (kopā ar 3.pakāpes nosacījumiem) * mentora/ prakses vadītāja pienākumi pedagogu izglītības programmās * lektora/ multiplikatora darbība * svešvalodas prasmju izmantošana 5.pakāpe (kopā ar 3., 4.pakāpes nosacījumiem) * sadarbība ar valsts institūcijām (KM, IZM izglītības satura izveides un pārraudzības struktūrām u.c.) izglītības politikas īstenošanā
 6. 6. Pieteikšanās pedagogu darba kvalitātes novērtēšanai <ul><li>Pretendēšanas nosacījumi: </li></ul><ul><ul><li>brīvprātīga pieteikšanās uz jebkuru no pakāpēm, (nav jāievēro pakāpenība) </li></ul></ul><ul><ul><li>pedagoga rakstisks iesniegums </li></ul></ul><ul><ul><li>tālākizglītības programmu apmeklējums (to tālākizglītības moduļu apmeklējums, kas saturiski saistīts ar kvalitātes pakāpei obligāto kritēriju izpildi) </li></ul></ul><ul><ul><li>minimālais pedagoga vadīto kontaktstundu (8) skaits (4., 5.pakāpei) </li></ul></ul><ul><ul><li>Izglītības iestādes vadītāja rekomendācijas (4.,5.pakāpei) </li></ul></ul><ul><li>Piešķirtās kvalitātes pakāpes darbības termiņš: </li></ul><ul><ul><li>1.pakāpe – 2 gadi </li></ul></ul><ul><ul><li>2.pakāpe – 3 gadi </li></ul></ul><ul><ul><li>3. – 5.pakāpe – 6 gadi </li></ul></ul><ul><li>Atkārtotas pretendēšanas iespējas: </li></ul><ul><ul><li>2. – 5.pakāpei pēc trim gadiem </li></ul></ul>
 7. 7. Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas posmi Sagatavošanās pedagoga darba kvalitātes novērtēšanai jūnijs - augusts pedagogs, izglītības iestādes administrācija Vērtēšana norise septembris - marts izglītības iestādes administrācija, skolēni un viņu vecāki Rezultātu apkopošana aprīlis novērtēšana komisija
 8. 8. Pedagoga darba kvalitātes vērtējums Pedagoga sniegtais vērtējums kvalitatīvais vērtējums Izglītības iestādes administrācijas sniegtais vērtējums kvalitatīvais un kvantitatīvais vērtējums Skolēnu un vecāku sniegtais vērtējums kvalitatīvais un kvantitatīvais vērtējums * pedagoga darba kvalitātes pašvērtējuma veidošana * materiālu apkopošana portfolio * mācību stundu vērošana * pedagoga profesionālās darbības vērtējums * piedalīšanās anketēšana
 9. 9. Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas sastāvs <ul><li>(atkarībā, kura līmeņa komisija): </li></ul><ul><ul><li>izglītības iestādes administrācijas pārstāvji </li></ul></ul><ul><ul><li>Izglītības iestādes metodisko komisiju vadītāji </li></ul></ul><ul><ul><li>Izglītības iestādes atbalsta personāla pārstāvji </li></ul></ul><ul><ul><li>arodbiedrības pārstāvis </li></ul></ul><ul><ul><li>izglītības iestādes (vecāku) padomes pārstāvis </li></ul></ul><ul><ul><li>izglītības iestādes dibinātāja pārstāvis </li></ul></ul><ul><ul><li>KM, IZM struktūrvienību pārstāvji </li></ul></ul>
 10. 10. Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekļu pamatpienākumi <ul><ul><li>vērtēšanas rezultātu apkopošana, balstoties uz pedagoga un izglītības iestādes administrācijas iesniegtajiem materiāliem </li></ul></ul><ul><ul><li>lēmuma pieņemšana, pamatojoties uz novērtēšanas rezultātiem </li></ul></ul><ul><ul><li>pedagoga darba kvalitātes novērtēšanas rezultātu paziņošana </li></ul></ul><ul><ul><li>strīdus gadījumu izskatīšana </li></ul></ul><ul><ul><li>pedagoga kvalitātes pakāpi apstiprinošu dokumentu sagatavošana </li></ul></ul>
 11. 11. Pedagoga ieguldījums izglītības iestādes attīstībā (28%) Pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana (10%) Pedagoģiskās darbības rezultātu analīze (3%) Pedagoga darbs skolēna individuālo vajadzību nodrošināšanā un spēju attīstīšanā (21%) Mācību un audzināšanas darba plānošana, vadīšana, analīze (38%) PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS VĒRTĒŠANAS PAMATJOMAS
 12. 12. Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes rādītāji (1) <ul><li>Izglītības normatīvo dokumentu ievērošana pedagoģiskajā darbā </li></ul><ul><li>Mācību procesa organizēšana un pedagoga darbības rezultātu izvērtēšana </li></ul><ul><li>Skolēnu mācību sasniegumu uzskaite un rezultātu analīze </li></ul><ul><li>Individuālais darbs ar skolēniem un skolēna ģimeni </li></ul>
 13. 13. Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes rādītāji (2) <ul><li>Komandas darba prasmes </li></ul><ul><li>Darba vides pilnveide </li></ul><ul><li>Profesionālās ētikas normu ievērošana </li></ul><ul><li>Pedagoga pašizglītības un profesionālās pilnveides darbība </li></ul><ul><li>IKT un svešvalodu izmantošana pedagoģiskajā darbā </li></ul><ul><li>Pedagoga dalība skolas darbības un mācību satura pilnveidē un sadarbība ar izglītības institūcijām </li></ul>
 14. 14. Darba kvalitātes vērtēšanas kritēriji <ul><li>Atbilstoši kvalitātes pakāpei noteiktie pamatkritēriji </li></ul><ul><ul><li>(piem., mācību darba plānošana, vadīšana un rezultātu izvērtēšana, </li></ul></ul><ul><ul><li>konsultāciju un atbalsta sniegšana skolēniem; </li></ul></ul><ul><ul><li>pedagoga līdzdalība izglītības iestādēs attīstības plānošanā un pašvērtējuma veidošanā, </li></ul></ul><ul><ul><li>lektora/ multiplikatora darbība, </li></ul></ul><ul><ul><li>sadarbība ar valsts līmeņa izglītības institūcijām izglītības stratēģijas īstenošanā) </li></ul></ul><ul><li>Papildus kritēriji (piem., skolēnu gatavošana konkursiem un sasniegumi tajos, pedagoga sadarbība ar citām institūcijām, izstāžu un/vai koncertu organizēšana u.c.) </li></ul>
 15. 15. Pedagoga portfolio (1) <ul><li>Noteiktas formas CV </li></ul><ul><li>Dokumenti </li></ul><ul><ul><li>profesionālās meistarības pilnveidi apliecinošo dokumentu (apliecības, sertifikāti ) kopijas </li></ul></ul><ul><ul><li>lektora, multiplikatora, mentora, eksperta sertifikāti </li></ul></ul><ul><li>Mācību procesa plānošanas, vadīšanas un rezultātu izvērtēšanas materiāli </li></ul><ul><ul><li>skolēnu mācību sasniegumu analīze </li></ul></ul>
 16. 16. Pedagoga portfolio (2) <ul><li>Profesionālās meistarības izpausmes materiāli </li></ul><ul><ul><li>pedagoga izstrādātie mācību un metodiskie materiāli </li></ul></ul><ul><ul><li>pedagogu veidoto mācību grāmatu titullapu kopijas </li></ul></ul><ul><ul><li>pedagoga publikāciju kopijas ar avotu norādēm </li></ul></ul><ul><ul><li>pedagoga saņemto diplomu/ atzinības rakstu kopijas </li></ul></ul><ul><li>Pedagoga darba pašvērtējums </li></ul>

×