Ievads saskarsmes psihologija

14,620 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
14,620
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
432
Actions
Shares
0
Downloads
90
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ievads saskarsmes psihologija

 1. 1. Projekts „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība” Projekta Nr. 2009/0208/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/005 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība Ieguldījums Tavā nākotnē! Tālākizglītības kurss Saskarsmes psiholoģija radošo nozaru pedagogiem Lektore: Mg. psych. Diāna Putniņa
 2. 2. Saskarsmes psiholoģija radošo nozaru pedagogiem Tālākizglītības kurss Lektore: Mg. psych. Diāna Putniņa 05/07/2010 Rīga 12/07/2010 Liepāja 19/07/2010 Daugavpils
 3. 3. Saskarsme Ir tiešs vai netiešs kontaktēšanās process, kura mērķis ir ietekmēt partnera ( partneru ) uzvedību, emocijas , attieksmes, aktivitātes pakāpi un darbību.
 4. 4. Pedagoģiskā saskarsme <ul><li>pedagogu un izglītojamo savstarpējās attiecības </li></ul><ul><li>jebkura mijiedarbība starp pedagogu un izglītojamo </li></ul><ul><li>garīga un fiziska sadarbība </li></ul><ul><li>skolotāja uzvedība, kurā izpaužas, mainās viņa attiecības ar skolēniem </li></ul>
 5. 5. Pedagoģiskās saskarsmes modeļi ( S Andersens) <ul><li>Biheiviorisma (kvantitatīvais) modelis </li></ul><ul><ul><ul><li>audzināt ‘’ izpildītāju’’ </li></ul></ul></ul><ul><li>Kognitīvais (kvalitatīvais) modelis </li></ul><ul><ul><ul><li>nozīmīga kvalitāte nevis kvantitāte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>respektē audzēkņu izpratnes veidošanos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>katrs mācās savā tempā </li></ul></ul></ul><ul><li>Humānistiskās mijiedarbības (cilvēka vērtību respektējošais) modelis </li></ul><ul><ul><ul><li>kooperatīvā mācīšanās </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>skolotāju un skolēnu sadarbība </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Verbālā un neverbālā uzvedība Vajadzības, motīvi, intereses, mērķi Emocijas, jūtas, domas Zināšanas, pieredze, vērtības Kultūra, dzīves pozīcija, pozīcijas saskarsmē Personības psiholoģiskās īpatnības
 7. 7. Abrahama Maslova ( Maslow, 1954) vajadzību hierarhijas teorija
 8. 8. Saskarsmes struktūra <ul><li>Saskarsmes struktūru veido savstarpēji saistīti un vienlaicīgi procesi: </li></ul><ul><ul><li>savstarpējā uztvere, </li></ul></ul><ul><ul><li>komunikācija, </li></ul></ul><ul><ul><li>interakcija - mijiedarbība. </li></ul></ul>
 9. 9. Savstarpējā uztvere <ul><li>Identifikācija </li></ul><ul><li>Empātija: </li></ul><ul><ul><li>kognitīvā </li></ul></ul><ul><ul><li>emocionālā: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>līdzpārdzīvojums </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>līdzjūtība </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>darbīgā </li></ul></ul><ul><li>Refleksija (atspoguļošanās) </li></ul><ul><li>Stereotipizācija </li></ul>
 10. 10. Interakcija - mijiedarbība <ul><li>Sastāv no: </li></ul><ul><ul><li>divvirzienu vēstījumiem un ietekmes </li></ul></ul><ul><ul><li>darbības un reakcijas </li></ul></ul><ul><li>Mērķis – panākt izmaiņas: </li></ul><ul><ul><li>situācijā </li></ul></ul><ul><ul><li>otrā cilvēkā </li></ul></ul><ul><ul><li>sevī pašā </li></ul></ul>
 11. 11. Komunikācija <ul><li>Prasme sniegt informāciju </li></ul><ul><li>Prasme klausīties </li></ul><ul><li>Komunikācijas psiholoģiskās barjeras </li></ul>
 12. 12. Neklausīšanās iemesli V. Jomanss <ul><li>Mēs domājam daudz ātrāk nekā runājam – mēs varam jau iepriekš prognozēt to, kas tūlīt tiks pateikts, no tā mums kļūst garlaicīgi un mēs ‘’ atslēdzamies’’. </li></ul><ul><li>Kad mums kaut ko saka, mēs, tā vietā, lai klausītos, pārcilājam savā prātā, kādu mums vajadzētu dot atbildi. </li></ul><ul><li>Ja stāsta par jaunām idejām, kuras neapmierina, mēs, nenoklausījušies visu uzmanīgi līdz galam, sākam pārdomāt, kā šīs idejas noraidīt, kā pierādīt, ka viņas nestrādās. </li></ul><ul><li>Mums vienkārši nepatīk runātājs un tāpēc esam neuzmanīgi. </li></ul><ul><li>Mēs nesaprotam, par ko iet runa vai tāpēc, ka slikti paskaidro, vai materiāls ir ļoti sarežģīts, un tāpēc izliekamies, ka viss ir skaidrs, bet paši šajā laikā domājam par kaut ko citu. </li></ul>
 13. 13. Saskarsmes barjeras <ul><li>Psiholoģiska rakstura traucējumus dēvē par psiholoģiskajām barjerām komunikācijā </li></ul><ul><ul><li>selektīvā klausīšanās </li></ul></ul><ul><ul><li>nozīmīguma vērtējumi, avota uzticamība </li></ul></ul><ul><ul><li>filtrēšana </li></ul></ul><ul><ul><li>atšķirības statusā </li></ul></ul><ul><ul><li>laika trūkums </li></ul></ul><ul><ul><li>komunikācijas pārslodze </li></ul></ul>
 14. 14. Saskarsmes barjeras <ul><li>Izvairīšanās </li></ul><ul><li>Autoritāte </li></ul><ul><li>Nesapratne: </li></ul><ul><ul><li>fonētiskā </li></ul></ul><ul><ul><li>semantiskā </li></ul></ul><ul><ul><li>stilistiskā </li></ul></ul><ul><ul><li>loģiskā </li></ul></ul>
 15. 15. Komunikācijas traucēkļi jeb ‘’ sabotieri’’: <ul><li>Draudi </li></ul><ul><li>Pavēles </li></ul><ul><li>‘’ Pienākumdošana’’ </li></ul><ul><li>Svarīgas informācijas slēpšana </li></ul><ul><li>Apsaukāšana </li></ul><ul><li>Negatīva kritika </li></ul><ul><li>Pārliecināšana ar loģiku </li></ul><ul><li>Nomierināšana ar noliegumu </li></ul><ul><li>Sacensība </li></ul><ul><li>Tēmas maiņa </li></ul><ul><li>Atteikšanās apspriest kādu jautājumu </li></ul><ul><li>Uzslava ‘’ ar āķi’’ </li></ul><ul><li>Pārmērīgi vispārinājumi </li></ul><ul><li>Negatīvu motīvu piedēvēšana partnerim </li></ul>
 16. 16. Uztveres un izpratnes nostādņu atšķirības: <ul><li>Spriedumi par otru cilvēku pēc analoģijas ar sevi </li></ul><ul><li>‘’ Oreola efekts’’: </li></ul><ul><ul><li>ārējais estētiskais pievilcīgums </li></ul></ul><ul><ul><li>attieksme pret mums </li></ul></ul><ul><ul><li>kopiespaida ietekme uz attieksmi pret cilvēku </li></ul></ul><ul><li>‘’ Implicētā personības teorija’’ </li></ul><ul><li>Stereotipizācija </li></ul><ul><li>Tieksme pēc nepretrunīguma </li></ul><ul><li>‘’ Inerces efekts’’ </li></ul><ul><li>‘’ Secības efekts’’ </li></ul><ul><li>‘’ Idealizācija’’ </li></ul><ul><li>‘’ Patības stereotips’’ </li></ul>
 17. 17. Prasme sniegt informāciju <ul><li>Dzimumatšķirības </li></ul><ul><li>Varas komponents </li></ul><ul><li>Vārda spēks </li></ul>
 18. 18. Vārda spēks <ul><li>Japāņu zinātnieka Masaru Emoto pētījums: </li></ul><ul><ul><li>12 gadu ilgā zinātniskajā darbā un desmittūkstošos mēģinājumu viņš ir pierādījis, ka ūdens spēj uzkrāt ne tikai informāciju, bet arī jūtas un apziņu; </li></ul></ul><ul><ul><li>Cilvēka radīto un viņa saņemto informāciju, jūtas un apziņu uzkrāj sevī ikviena ķermeņa šūna; </li></ul></ul><ul><ul><li>Atklājums par ūdens kristāliskās struktūras izmainām pierāda, ka mīļi vārdi, labas domas un skaistas jūtas maina fizisko pasauli mums apkārt; </li></ul></ul><ul><ul><li>Cik kvalitatīvas būs vairāk nekā divas trešdaļas no fiziskā ķermeņa, izrādās tieši atkarīgs ne vien no tā, ko dzerat un ēdat, bet arī no tā, ko domājat, runājat un jūtat. </li></ul></ul>
 19. 19. Ūdens struktūra
 20. 21. Tā izskatās pieaugšanas procesā uzkrātā dzīves pieredze
 21. 25. Tu esi labs
 22. 26. Tu esi muļķis
 23. 27. Tu esi skaists
 24. 28. [email_address]

×