Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Интерактивна биология

2,402 views

Published on

Автори:
ВАлентин Бончев (5. клас) и Мирослав Дяков (6. клас)
СОУ "Сава Доброплодни", Шумен
Ръководител: Ангел Ангелов

Published in: Education
 • Be the first to comment

Интерактивна биология

 1. 1. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ
 2. 2. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ КОНТАКТИИЗТОЧНИЦИ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ЛАБОРАТОРНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ ЗА РАСТЕНИЯТА ...НАЧАЛО СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ
 3. 3. КОНТАКТИ ИЗТОЧНИЦИ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ЛАБОРАТОРНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ НАЧАЛО ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ЗА РАСТЕНИЯТА ... ХРАНЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА ДИШАНЕ НА РАСТЕНИЯТА ОТДЕЛЯНЕ НА РАСТЕНИЯТА ДРАЗНИМОСТ И ДВИЖЕНИЕ НА РАСТЕНИЯТА РАЗМНОЖАВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА РАСТЕНИЯТА ЗА РАСТЕНИЯТА ...
 4. 4. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ЛАБОРАТОРНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ БЕЗ СВЕТЛИНА – НЯМА ЖИВОТ ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТА ДИШАНЕ НА РАСТЕНИЯТА РАЗНОЦВЕТНА ХРИЗАНТЕМА ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА КОНТАКТИ ИЗТОЧНИЦИ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ЛАБОРАТОРНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ НАЧАЛО ЗА РАСТЕНИЯТА ...
 5. 5. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ХРАНЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА Какво е необходимо за храненето на растенията?? За храненето на растенията са необходими вода, минерални вещества и въглероден диоксид. От тези вещества те сами приготвят храната си. Кои са основните органи за хранене на растенията?? Органите за хранене на растенията са корените и листата. Корените прикрепват растенията към почвата. Те осигурявата всмукването на водата и минералните вещества от почвата.  Видео НАПРЕД НАЧАЛО СЪДЪРЖАНИЕ
 6. 6. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ХРАНЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА НАЗАД НАЧАЛО СЪДЪРЖАНИЕ  Видео
 7. 7. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ХРАНЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА Какво представляват корените?? Корените образуват огромен брой разклонения. Най-тънките от тях завършват с удебелена част, наречена коренова гугличка. Тя защитава нежните връхчета на корена при проникването им между почвените частици. След гугличката коренчето има много на брой тънки власинки, наречени коренови власинки. Те всмукват водата и минералните вещества от почвата. Власинките са много малки, имат кратък живот и непрекъснато се заменят с нови. Колкото е по-голям броят на власинките, толкова повече вода всмукват растенията.  Фигура 1 НАПРЕДНАЗАД СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 8. 8. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ХРАНЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА  Фигура НАЗАД СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО Фигура 1
 9. 9. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ХРАНЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА Какво представляват листата?? По повърхността на листата има множество малки отворчета, наречени устица. През устицата въздухът навлиза във вътрешността на листа. Листата са изградени от клетки (както всеки орган). През клетъчната им мемрана навлиза само необходимият за храненето им въглероден диоксид. Кой осигурява връзката между корените и листата?? Стъблата са различни по форма и размери. Стъблото свързва корените с листата. То е „стълбата“, по която водата и минералните вещества се изкачват до листата.  Фигура 2 НАЗАД СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 10. 10. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ХРАНЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА Фигура 2  Фигура НАЗАД СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 11. 11. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ДИШАНЕ НА РАСТЕНИЯТА Дишане? Растенията дишат през устицата? В хранителните вещества е „заключено“ голямо количество енергия. Тя се освобождава при процеса дишане. Дишането е непрекъснат процес на приемане на кислород и отделяне на въглероден диоксид. Дихателните органи на растенията се наричат устица. Те са разположени по долната повърхност на листата. Въздухът навлиза през тях и достига до всяка клетка. В клетките под действието на кислорода хранителните вещества изгарят и се освобождава енергията, необходима за живота на растението. Полученият въглероден диоксид се отделя през устицата навън. През деня растенията почти не отделят въглероден диоксид. Те го използват за при фотосинтезата.  Виж още ... НАПРЕД СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 12. 12. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ДИШАНЕ НА РАСТЕНИЯТА НАЗАД НАЧАЛО СЪДЪРЖАНИЕ  Видео
 13. 13. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ОТДЕЛЯНЕ НА РАСТЕНИЯТА Отделяне на вода и минерални вещества? Растенията всмукват много повече вода, отколкото им е необходимо. Излишната вода се отделя под формата на малки капчици, разположени по връхчетата на листата. Те се отделят през специални отворчета, наречени водни устица. Така растението изхвърля излишната вода и минерални вещества.. Отделяне на ароматни вещества? Много растения образуват вещества с различни аромати. Натрупват ги в специални хранилища в листата, цветовете, корените или стъблата. Много от тези вещества са отлични подправки към храната на човека, имат лечебни свойства или придават прекрасен аромат на сапуни и парфюми.  Фигура 3 НАПРЕД СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 14. 14. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ОТДЕЛЯНЕ НА РАСТЕНИЯТА Фигура 3  Фигура НАЗАД СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 15. 15. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ОТДЕЛЯНЕ НА РАСТЕНИЯТА Есенна премяна? Всяка есен дърветата събличат своята зелена премяна. Листата пожълтяват и се отделят от клоните. Така чрез листопада широколистните дървета се освобождават от излишните минерални вещества, натрупани в листните клетки.  Видео  Фигура 4 НАПРЕДНАЗАД СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 16. 16. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ОТДЕЛЯНЕ НА РАСТЕНИЯТА Видео от слайд 15 Фигура 4 СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 17. 17. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ДРАЗНИМОСТ НА РАСТЕНИЯТА Дразнимост? Способността на растенията да реагират на дразнители от околната среда се нарича дразнимост. Дразнители за растенията са земното притегляне, светлината, топлината, водата и различни вещества. Как се движат растенията?? В природата растенията наистина се движата, но... не се преместват от едно място на друго. Движат се само часто от тях – листа, корени, цветове или стъбла. Движенията на тези органи са или много бавни и почти незабележими, или бързи и резки.  Видео НАПРЕД СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 18. 18. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ДРАЗНИМОСТ НА РАСТЕНИЯТА НАЗАД НАЧАЛО СЪДЪРЖАНИЕ  Видео
 19. 19. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ДРАЗНИМОСТ НА РАСТЕНИЯТА Бавно движение в една посока? За да обърне растението листата си към светлината или да образува нови коренчета към влажната почва, е необходимо време. Тези бавни движния наричаме тропизми. Чрез тропизмите растението реагира на дразните, които действат от една посока. В зависимост от вида на дразнителя има различни видове тропизми: фототропизъм (движение на стъблото и листата към светлината), хидротропизъм (движение на коренчето към влажната почва) и геотропизъм (корена нараства в посока на земното притегляне, стъблото расте в посока, обратна на земното притегляне).  Фигура 5 НАПРЕДНАЗАД СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО Въртене на слънчогледа спрямо източникът на светлина
 20. 20. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ДРАЗНИМОСТ НА РАСТЕНИЯТА Фигура 5  Фигура НАЗАД СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО Въртене на слънчогледа спрямо източникът на светлина
 21. 21. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ДРАЗНИМОСТ НА РАСТЕНИЯТА Бързи растителни движения? Бързите растителни движения се предизвикват от дразнители, които действат от всички посоки. Тези бързи движения наричаме настии. Насиите се дължат на бърза промяна във водното съдържание на клетките. При промяна на свътлината през денонощието много растения реагират, като отварят и затварят цветовете си. Тези движения се наричат фотонастии. Движенията на цветните части в резултат на промяната на температурата се наричат термонастии.  Фигура 6 НАЗАД СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 22. 22. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ДРАЗНИМОСТ НА РАСТЕНИЯТА Фигура 6  Фигура НАЗАД СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО Венерината мухоловка е член на малка група растения, способни на бързо движение на листата при стимулация на чувствителните им влакънца
 23. 23. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖАВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА Размножаване чрез всички органи? Растенията могат да се размножават чрез всичките си органи – листа, стъбла и корени. За размножаване някои растения образуват и специални полови органи – цветове. Тези растения наричаме цветни растения. Опрашване и оплождане? Пренасянето на тичинковия прашец до близалцето на плоника наричаме опрашване. Опрашването бива два вида – самоопрашване (тичинковият прашец полепва по близалцето на същия цвят) и кръстосано опрашване (тичинковият прашец се пренася върху близалцето на цвят от друго растение с помощта на насекомо).  НАПРЕД СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО Фигура 7
 24. 24. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖАВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА Фигура 7  Фигура НАЗАД СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 25. 25. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖАВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА Полово размножаване? Цветовете са органи за полово размножаване при растенията. В тях са разположени мъжките и женските полови органи. Тичинките са мъжките полови органи. В тях се образуват малки зрънца (тичинков прашец). Във всяко зрънце има по две мъжки полови клетки. Плодникът е женския полов орган. Състои се от яйчник и стълбче, което се разширява в близалце. В яйчника са разположени една или няколко семепъпки. Всяка смепъпка съдържа по една яйцеклетка. Чашката и венчето са еднакво или различно обагрени листчета.  НАПРЕДНАЗАД СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО Фигура 8
 26. 26. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖАВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА Фигура 8  Фигура НАЗАД СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 27. 27. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖАВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА Безполово размножаване? Безполовото размножаване се извършва чрез видоизменени стъбла и корени и чрез листа. Коренището е подземно стъбло с пъпки. От всяка пъпка на коренището може да се образува ново растение (перуника, момина сълза, здравец). От пъпките на пълзящото стъбло се оразуват нови растения (ягода). По грудките, както по всяко стъбло, има множество пъпки – „очички“, от които при подходящи условия израства ново растение (картофи). Луковицата представлява силно скъсено стъбълце и месести люспи, в които са натрупани резервни вещества (лале, минзухар, кокиче). Образувантето на ново растение може да стане и чрез лист или част от стъблото на майчиното растение. Ако листа или клонка се потопят във влажен пясък или вода, се образува коренче на ново растение (бегония, фикус, мушкато).  Фигура 9 НАЗАД СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 28. 28. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖАВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА Фигура 9  Фигура НАЗАД СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 29. 29. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА РАСТЕНИЯТА Растеж? Растежът е процес на непрекъснато увеличаване на размерите и масата на тялото. Растежът се извършва през целия живот на растението. Увеличаването на размерите и масата на растенията е необратим процес.  Видео НАПРЕД Развитие? Нарастването на растението е свързано с промени в тялото. При поникването на семето се образуват нови органи – коренче, стъбълце, а по-късно се появяват листата, цветовете и плодовете. СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 30. 30. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА РАСТЕНИЯТА НАЗАД НАЧАЛО СЪДЪРЖАНИЕ  Видео
 31. 31. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА РАСТЕНИЯТА Зародишен период? След оплождането в плодника се образуват едно или няколко семена. Стената на плодника надебелява и се превръща в плод. Той защитава семената и помага за тяхното разпространение.  Фигура 10 НАЗАД Следзародишен период? Започва с поникването на семето. През този период растението нараства, образуват се нови органи – корени, стъбла и листа. Образуват се цветовете, плодовете и семената. Периодът завършва със смъртта на растението. СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 32. 32. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА РАСТЕНИЯТА Фигура 10  Фигура 10 НАЗАД СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 33. 33. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА 1 ВЪПРОСИ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Колко начина на размножаване има в природата? 1 А Б В Г Един Три Два Четири ОТГОВОР СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 34. 34. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ВЪПРОСИКолко начина на размножаване има в природата? 1 ОТГОВОР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В Г Един Три Два Четири СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 35. 35. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ВЪПРОСИКолко начина на размножаване има в природата? 1 ОТГОВОР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В Г Един Три Два Четири СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 36. 36. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ВЪПРОСИОпрашването не се извършва чрез: 2 А Б В Г Слънце Вятър Насекоми Птици ОТГОВОР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 37. 37. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОРВЪПРОСИОпрашването не се извършва чрез: 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В Г Слънце Вятър Насекоми Птици СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 38. 38. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОРВЪПРОСИОпрашването не се извършва чрез: 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В Г Слънце Вятър Насекоми Птици СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 39. 39. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ВЪПРОСИКое от изброените растения е спорово растение? 3 А Б В Г Кокиче Круша Папрат Люляк ОТГОВОР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 40. 40. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОР 1 ВЪПРОСИ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кое от изброените растения е спорово растение? 3 А Б В Г Кокиче Круша Папрат Люляк СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 41. 41. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОР 1 ВЪПРОСИ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кое от изброените растения е спорово растение? 3 А Б В Г Кокиче Круша Папрат Люляк СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 42. 42. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ВЪПРОСИКоя от изброените растителни части не е част на зародиша? 4 А Б В Г Коренче Цвят Листа Стъбълце ОТГОВОР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 43. 43. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОРВЪПРОСИКое от изброените растения е спорово растение? 3 ВЪПРОСИКоя от изброените растителни части не е част на зародиша? 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В Г Коренче Цвят Листа Стъбълце СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 44. 44. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОРВЪПРОСИКое от изброените растения е спорово растение? 3 ВЪПРОСИКоя от изброените растителни части не е част на зародиша? 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В Г Коренче Цвят Листа Стъбълце СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 45. 45. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ВЪПРОСИПри покълването от семето излиза: 5 А Б В Г Стъбълцето Листата Цветовете Коренчето ОТГОВОР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 46. 46. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОРВЪПРОСИПри покълването от семето излиза: 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В Г Стъбълцето Листата Цветовете Коренчето СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 47. 47. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОРВЪПРОСИПри покълването от семето излиза: 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В Г Стъбълцето Листата Цветовете Коренчето СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 48. 48. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ВЪПРОСИКое от изброените растения е едногодишно? 6 А Б В Г Царевица Лук Магданоз Череша ОТГОВОР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 49. 49. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОРВЪПРОСИКое от изброените растения е едногодишно? 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В Г Царевица Лук Магданоз Череша СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 50. 50. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОРВЪПРОСИКое от изброените растения е едногодишно? 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В Г Царевица Лук Магданоз Череша СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 51. 51. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ВЪПРОСИКое от твърденията не е вярно? 7 А В проводящите снопчета на листата, ликовите тръбички са разположени към горната повърхност на листата Листата изпаряват вода ОТГОВОР Б В Коренът непрекъснато вскмуква вода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 52. 52. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОРВЪПРОСИ7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А В проводящите снопчета на листата, ликовите тръбички са разположени към горната повърхност на листата Листата изпаряват вода Б В Коренът непрекъснато вскмуква вода СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО Кое от твърденията не е вярно?
 53. 53. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОРВЪПРОСИ7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А В проводящите снопчета на листата, ликовите тръбички са разположени към горната повърхност на листата Листата изпаряват вода Б В Коренът непрекъснато вскмуква вода СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО Кое от твърденията не е вярно?
 54. 54. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ВЪПРОСИКое от изброените условия няма значение за изкачването на водата по проводящите снопчета? 8 А Б В Г Устройството на корена Устройството на листата Структурата на водната молекула Количеството на водата в почвата ОТГОВОР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 55. 55. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОРВЪПРОСИКое от изброените условия няма значение за изкачването на водата по проводящите снопчета? 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В Г Устройството на корена Устройството на листата Структурата на водната молекула Количеството на водата в почвата СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 56. 56. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОРВЪПРОСИКое от изброените условия няма значение за изкачването на водата по проводящите снопчета? 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В Г Устройството на корена Устройството на листата Структурата на водната молекула Количеството на водата в почвата СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 57. 57. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ВЪПРОСИКое от твърденията за движенията на растенията не е вярно? 9 А Б В Движенията на растенията са два вида Движенията на растенията са по- бавни от движенията на животните Всички движения на растенията са обратими ОТГОВОР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 58. 58. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОРВЪПРОСИКое от твърденията за движенията на растенията не е вярно? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В Движенията на растенията са два вида Движенията на растенията са по- бавни от движенията на животните Всички движения на растенията са обратими СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 59. 59. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОРВЪПРОСИКое от твърденията за движенията на растенията не е вярно? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В Движенията на растенията са два вида Движенията на растенията са по- бавни от движенията на животните Всички движения на растенията са обратими СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 60. 60. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ВЪПРОСИЗа тургорните движения е вярно, че: 10 А Б В Г Са бързи Са движения, които извършва коренът Са необратими Се извършват чрез делене на специални видове клетки ОТГОВОР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 61. 61. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОРВЪПРОСИЗа тургорните движения е вярно, че: 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В Г Са бързи Са движения, които извършва коренът Са необратими Се извършват чрез делене на специални видове клетки СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 62. 62. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОРВЪПРОСИЗа тургорните движения е вярно, че: 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В Г Са бързи Са движения, които извършва коренът Са необратими Се извършват чрез делене на специални видове клетки СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 63. 63. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ВЪПРОСИКое от изброените движения не е тургорно? 11 А Б В Г Отваряне и затваряне на цветовете Движението на цвета на слънчогледа Движението на стъблото над почвата Движението на листата ОТГОВОР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 64. 64. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОРВЪПРОСИКое от изброените движения не е тургорно? 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В Г Отваряне и затваряне на цветовете Движението на цвета на слънчогледа Движението на стъблото над почвата Движението на листата СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 65. 65. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОРВЪПРОСИКое от изброените движения не е тургорно? 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В Г Отваряне и затваряне на цветовете Движението на цвета на слънчогледа Движението на стъблото над почвата Движението на листата СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 66. 66. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ВЪПРОСИКое от твърденията не е вярно за растежните движения? 12 А Б В Движенията на стъблото са растежни Растежните движения са бавни Растежните движения са обратими ОТГОВОР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 67. 67. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОРВЪПРОСИКое от твърденията не е вярно за растежните движения? 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В Движенията на стъблото са растежни Растежните движения са бавни Растежните движения са обратими СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 68. 68. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ОТГОВОРВЪПРОСИКое от твърденията не е вярно за растежните движения? 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В Движенията на стъблото са растежни Растежните движения са бавни Растежните движения са обратими СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО
 69. 69. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ИЗТОЧНИЦИ СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО Литературни източници! Интернет ресурси! • Човекът и природата, Педагог 6 • Тестови задачи, М. Максимов • Ucha.se • http://www.slideshare.net/ Препоръчваме още!
 70. 70. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ КОНТАКТИ СОУ “Сава Доброплодни’’ Шумен Мирослав Дяков 6. клас СЪДЪРЖАНИЕНАЧАЛО Валентин Бончев 5. клас
 71. 71. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ БЕЗ СВЕТЛИНА – НЯМА ЖИВОТ НАЗАД НАЧАЛО СЪДЪРЖАНИЕ  Документация
 72. 72. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ РАЗНОЦВЕТНА ХРИЗАНТЕМА НАЧАЛО СЪДЪРЖАНИЕ НАЗАД  Документация
 73. 73. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА НАЧАЛО СЪДЪРЖАНИЕ НАЗАД  Документация
 74. 74. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТА НАЧАЛО СЪДЪРЖАНИЕ НАЗАД  Документация
 75. 75. ИНТЕРАКТИВНА БИОЛОГИЯ ДИШАНЕ НА РАСТЕНИЯТА НАЧАЛО СЪДЪРЖАНИЕ НАЗАД  Документация

×