Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Учителско портфолио на Ангел Стоянов Ангелов

1,364 views

Published on

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО на АНГЕЛ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ - Старши учител по информационни технологии към СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен и докторант по Методика на обучението по информатика и информационни технологии към ПУ „Паисий Хилендарски“

Published in: Education
  • Be the first to comment

Учителско портфолио на Ангел Стоянов Ангелов

  1. 1. Учителско портфолио Лична информация Ангел Стоянов Ангелов Телефон GSM: 0899/359699, 0878/711714 Уеб сайт angelov.innovateconsult.net E-mail angelov@innovateconsult.net Mесторабота Заемана длъжност и позиция Учител по информационни технологии Име и адрес на работодателя СОУ „Сава Доброплодни”, гр. Шумен, бул. „Мадара” 34 Образование Дати Докторант по Методика на обучението по информатика и информационни технологии Наименование на придобитата квалификация към ПУ „Паисий Хилендарски“ Име и вид на обучаващата или образователната организация Дати 2009 г. Наименование на придобитата квалификация Учител по информационни технологии – Професионална квалификация Име и вид на обучаващата или образователната организация ШУ “Епископ Константин Преславски” Дати 2006 -2007 г. Наименование на придобитата квалификация Компютърни системи и технологии – Магистър / Инженер Име и вид на обучаващата или образователната организация НВУ “Васил Левски” Дати 1994 – 1999 г. Наименование на придобитата квалификация Социален педагог / Социална администрация - Магистър Име и вид на обучаващата или образователната организация ШУ “Епископ Константин Преславски”
  2. 2. Допълнителна информация Учебни помагала за 1. - 4. клас Учебни помагала за 5. - 7. клас Учебни помагала за 8. - 12.клас Книги за учителя 1. - 4. клас Книги за учителя 5. - 8. клас Практически ръководства Ангелов, А Учебно помагало по Информационни технологии за 1. клас (В съавт. с Красимир Манев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Красимира Димитрова, Красимир Харизанов) Ангелов, А Учебно помагало по Информационни технологии за 2. клас (В съавт. с Красимир Манев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Красимира Димитрова, Красимир Харизанов) Ангелов, А Учебно помагало по Информационни технологии за 3. клас (В съавт. с Красимир Манев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Красимира Димитрова, Красимир Харизанов) Ангелов, А Учебно помагало по Информационни технологии за 4. клас (В съавт. с Красимир Манев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Красимира Димитрова, Красимир Харизанов) Ангелов, А Учебно помагало за задължителна подготовка по Информационни технологии за 5. клас (В съавт. с Красимир Манев, Коста Гъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Красимир Харизанов) Ангелов, А Учебно помагало за задължителна подготовка по Информационни технологии за 6. клас (В съавт. с Красимир Манев, Коста Гъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Красимир Харизанов) Ангелов, А Учебно помагало за задължителна подготовка по Информационни технологии за 7. клас (В съавт. с Красимир Манев, Коста Гъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Красимир Харизанов) Ангелов, А Учебно помагало за задължителна подготовка по Информационни технологии за 8. клас (В съавт. с Красимир Манев, Коста Гъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Красимир Харизанов, Петър Петров) Ангелов, А Учебно помагало за задължителна подготовка по Информационни технологии за 9. клас (В съавт. с Коста Гъров, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Красимир Харизанов) Ангелов, А Учебно помагало за задължителна подготовка по Информационни технологии за 10. клас (В съавт. с Коста Гъров, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Красимир Харизанов) Ангелов, А Учебно помагало „Мултимедия“ (В съавт. с Коста Гъров, Галина Момчева, Красимир Харизанов) Ангелов, А Учебно помагало „Уеб дизайн“ (В съавт. с Коста Гъров, Галина Момчева, Красимир Харизанов) Ангелов, А Книга за учителя по Информационни технологии за 1. клас (В съавт. с Красимир Манев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Красимира Димитрова, Красимир Харизанов) Ангелов, А Книга за учителя по Информационни технологии за 2. клас (В съавт. с Красимир Манев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Красимира Димитрова, Красимир Харизанов) Ангелов, А Книга за учителя по Информационни технологии за 3. клас (В съавт. с Красимир Манев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Красимира Димитрова, Красимир Харизанов) Ангелов, А Книга за учителя по Информационни технологии за 4. клас (В съавт. с Красимир Манев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Красимира Димитрова, Красимир Харизанов) Ангелов, А Книга за учителя по Информационни технологии за 5. клас (В съавт. с Красимир Манев, Коста Гъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Красимир Харизанов) Ангелов, А Книга за учителя по Информационни технологии за 6. клас (В съавт. с Красимир Манев, Коста Гъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Красимир Харизанов) Ангелов, А Книга за учителя по Информационни технологии за 7. клас (В съавт. с Красимир Манев, Коста Гъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Красимир Харизанов) Ангелов, А Книга за учителя по Информационни технологии за 8. клас (В съавт. с Красимир Манев, Коста Гъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Красимир Харизанов, Петър Петров) Ангелов, А Практическо ръководство „Успешна работа с интерактивна дъска“ (В съавт. с Галина Момчева и Таня Сребрева)
  3. 3. Статии и доклади Ангелов, А Използване на код-карти като инструмент за програмиране. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 2013 (В съавт. Коста Гъров) Ангелов, А Програмируеми играчки в предучилищна и начална училищна възраст. Научно- практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 2013 (В съавт. Галина Момчева) Ангелов, А Визуално програмиране с KODU GameLab. Място и роля на компютърните игри в класната стая. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 2012 (В съавт. Т. Сребрева, Д. Миленкова) Ангелов, А Продуктивни стратегии на работа в извънкласните форми на обучение. Научно- практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 2012 (В съавт. Т. Георгиева – Николова) Ангелов, А Специфики на визуално програмиране с KODU. Трета международна научно- практическа конференция „Нови технологии в съвременното училище“, Русе, 2012 (В съавт. Г. Момчева, T. Сребрева) Ангелов, А Kinect в класната стая. Жест-базирано обучение. Трета международна научно- практическа конференция „Нови технологии в съвременното училище“, Русе, 2012 (В съавт. Г. Момчева) Ангелов, А Технологии и средства за компютърни игри в класната стая. Трета международна научно-практическа конференция „Нови технологии в съвременното училище“, Русе, 2012 (В съавт. Г. Момчева) Ангелов, А Използване на информационни и комуникационни технологии за нуждите на учебното заведение. Есенен форум на директорите в системата на училищното образование, София, 2012 Ангелов, А Мястото на интерактивните технологии в предучилищното образование. Национален педагогически форум „Детски учител – мисия от бъдещето“, Шумен, 2012 Ангелов, А Диференцирано обучение и работа с гъвкави групи по информационни технологии. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 2010 г. (В съавт. Т. Георгиева) Ангелов, А ITI – Learning design for teaching Informational Technologies in the Primary School Proceedings of ATEE Winter Conference 2010: Early Years, Primary Education and ICT, Prague, Czech Republic, 2010 (Papancheva R., Dimitrova K., Manev K., Harizanov K., Yovcheva B., Mollov A.) Ангелов, А Парадигмата математика – информационни технологии в гимназиален и прогимназиален етап на българското образование. Трета Балканска научна конференция, Благоевград, 2010 г. (В съавт. А. Иванова, Д. Иванова) Ангелов, А Иновативни информационни и комуникационни решения в образователния процес. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 2010 г. (В съавт. Р. Папанчева, К. Димитрова) Ангелов, А Математика и информационни технологии – интегриран подход в преподаването на раздел „Фигури и тела“ в прогимназиален етап. Научно-практическа конференция „Иновации в образованието“, Варна, 2010 г. (В съавт. А. Иванова) Ангелов, А Състезанието IT Знайко – инструмент за повишаване качеството на учебния процес. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 2010 г. (В съавт. Р. Папанчева, К. Димитрова) Ангелов, А Educational application „Maniche“. International Conference Automatics and Informatics ’09 (В съавт. П. Неделчев, Б. Борисов) Ангелов, А Реалности и перспективи, чрез участие в проекти на училищата с делигиран бюджет. Научно-практическа конференция „Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието“ – гр. Шумен (В съавт. Илка Карева) Ангелов, А Педагогическо общуване и ефективно решаване на конфликти между учители и ученици в образователно възпитателния процес в III ОУ „Димитър Благоев – Научно- практическа конференция „Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието“ – гр. Шумен 2008 г. (В съавт. Илка Карева) Ангелов, А Идеи и принципи на образователния комплект по Информационни технологии за първи клас на издателство „Изкуства“ – Шеста есенна научна конференция „120 години Софийски университет “Св. Климент Охридски“ и развитие на педагогическата наука – гр. София 2008 г. (В съавт. с Красимир Манев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Нели Манева, Красимира Димитрова, Красимир Харизанов)
  4. 4. Други публикации Отличия Сертификати Ангелов, А Взаимоотношенията учител-възложител-изпълнител в проектно-ориентирания подход в обучението по Информационни технологии – Научна конференция с международно участие, посветена на 105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Винсент Атанасов и Джон Фон Нойман – гр. Шумен 2008 г. (В съавт. с Антон Моллов и Бисерка Йовчева) Ангелов, А Учителят и грубиянството в училище – Научна конференция „Учителят и грубиянството в училище“, СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София 2009 г. (В съавт. с Илка Карева и Тодорка Антонова-Ангелова) Ангелов, А Компетентностен модел за изграждане на умения по програмиране чрез участив в извънкласни форми - Национална конференция за обмяна на добри практики в областта на извънкласните и извънучилищни дейности - гр. Варна 2014 г. Ангелов, А Етапи в реализацията на ученически проект - Практически семинар за учители на тема „Погдотовка на ученици за олимпиади и състезания по Информационни технологии“ – Боровец 2013 г. Ангелов, А Софтуерни ресурси за реализация на мултимедиен проект - Тематичен семинар за учители по информационни технологии – гр. Варна 2013 г. Ангелов, А Продуктивни стратегии на работа в извънкласните форми на работа по проект „Успех“ - Национална конференция за обмяна на добри практики в областта на извънкласните и извънучилищни дейности - гр. Пловдив 2012 г. Ангелов, А Анатомия на проектирането - Лятна изследователска школа по математика и информатика - гр. Габрово 2012 г. Ангелов, А Проектиране на интерфейси - Лятна изследователска школа по математика и информатика - гр. Габрово 2011 г. Ангелов, А Ресурси за реализиране на учебните програми - Тематичен семинар за учители по информационни технологии – гр. Шумен 2010 г. Ангелов, А Теория на цветовете - Лятна изследователска школа по математика и информатика - гр. Габрово 2009 г. Почетно отличие „Неофит Рилски“ за дългогодишна, цялостна, високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета – 2012 г. Номинация за „Наградата на Шумен” в системата на народната просвета – Шумен 2010 и 2014 г. Номиниция за „Учител на годината – 2013“ към Фондация „Кузманов“ и ЦМЕДТ “Амалипе”. Отличие за постижения в извънкласната работа по информационни технологии през 2007, 2009, 2010, 2011 и 2012 г. – Съюз на математиците в България – Шумен и ФМИ на ШУ „Еп. Константин Преславски“ Отличие за първо място в Национален кръг на Международния конкурс за учителски проекти MITE (Methodology and Information Technologies in Education – Методика и информационни технологии в образованието) – 2014 г. Грамота за разработка, номинирана за участие във финалната фаза на тематична конференция „Иновации в училищното управление” организирана от Министерство на образованието и науката и Национален институт за обучение на директори – 2009 г. Platinum Prize – Международен конкурс за web дизайн Door to Diplomacy, под патронажа на Кондолиза Райс – 2007 г. Диплом от международния конкурс “Global Education – Образование без граници“ – Москва, 2013 година. Грамота за научно ръководство на проекти, представени на Ученическа конференция гр. Пловдив 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 г. Грамота за научно ръководство на проекти, представени на Ученическата секция, част от Пролетната конференция на СМБ, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 г. Покана за участие в Лятна изследователска лагер–школа по Информатика и Информационни технологии, гр. Варна и к. Узана – 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 г. Диплом от Международния Институт по Хюман Дизайн (International Human Design School) и е сертифициран Хюман Дизайн Професионалист, Хюман Дизайн Анализатор БГ5 Бизнес Консултиране и Професионално Ориентиране. Член на екипа на МОМ, съставил новата учебна програма за профилирана подготовка по информационни технологии. Член на Националната комисия за извънкласни дейности към Съюза на математиците в България. Идеен автор и доскорошен организатор на Национално състезание по информационни технологии за 5.-7. клас. „IT Знайко+“. Член на комисия на Национално състезание по информационни технологии – гр. Благоевград. Ръководител на „KODU България“ - образователна инициатива подкрепяна от Microsoft – България. Експерт и технически комисар на две от проведените в България Балканиади по информатика за ученици и студенти. Член на „Общностен съвет за иновации в предучилищното и училищното образование“ - под патронажа на г-жа Йорданка Фандъкова и с помощта на г-жа Милена Дамянова.

×