Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Creatieve Labs in het hoger onderwijs

1,416 views

Published on

Inventarisatie van een aantal creatieve labs in Nederland in het kader van de Special Interest Group Creative Labs. Een aantal labs worden beschreven en er worden eerste conclusies getrokken. Deze presentatie wordt gegeven tijdens de Onderwijsdagen 2011.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Creatieve Labs in het hoger onderwijs

 1. 1. Al doendeleertmencreatieve labs in het hogeronderwijs institute for art, science & technology
 2. 2. “Onceyou start drawingormakingthings, you open up newpossibilities of discovery. Doodling, drawing, modeling. Sketch makethings, and yourelikely toencourageaccidentaldiscoveries. At the most fundamental level, whatweretalkingabout is play, aboutexploring borders.”
 3. 3. DESIGN THINKING• Design thinking is een proces met als doel het op praktische en creatieve wijze oplossen van problemen of realiseren van verbeteringen• De intentie van design thinking is het verbeteren van de kwaliteit van leven - op kleine en grote schaal
 4. 4. DESIGN “BRIL”1. Empathie2. Integraaldenken3. Optimisme4. Experimenteerzin5. Samenwerken
 5. 5. DESIGN PROCES
 6. 6. Creativiteit Het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke oplossingen voor problemen te vinden. Creativiteit is in het algemeen een gedragsvorm (attitude) dieCREATIEVE LABS ontwikkelend en producerend is. Laboratorium Een ruimte die gebouwd is voor onderzoek en geschikt is om bepaalde proeven uit te voeren. De naam stamt uit het Latijn, en is een samenvoeging van labordat werk betekent, en toriumdat ruimte betekent. Letterlijk is een laboratorium dus een werkruimte of werkplaats. Co-creatie Een proces waarmee een organisatie waarde creëert door een samenwerking aan te gaan met een groep consumenten, eindgebruikers of andere belanghebbenden die extern zijn t.o.v. eigen organisatie.
 7. 7. Eencreatief lab is eenwerkruimteCREATIEVE LABS ofwerkplaatswaarincreativiteitwordta angewendom in multidisciplinairesamenwerkingtot nieuwe,ongebruikelijkeoplossingenv oorproblemen, en propositiesvoorkansente komen.
 8. 8. OPEN DESIGNFABLAB @ WAAG SOCIETY
 9. 9. 3D PRINTING
 10. 10. OPEN DESIGN - technology3D PRINTED OBJECT - HUNG CHE LIN FAB @ HOME 3D PRINTED WHISTLES - FABLAB UTRECHT3D FABLAB HOUSE - FABLAB BCN 3D PRINTED ARCHITECTURE - D SHAPE 3D CNC STRUCTURE - FABLAB BCN3D BIOPRINTING- ORGANOVO BLUEPRINT - JORN VAN ECK 3D LASERCUT OBJECT - UNKNOWN
 11. 11. SIG CREATIEVE LABS
 12. 12. HU CONCEPT SPACE
 13. 13. LEF FUTURE CENTER
 14. 14. LEF FUTURE CENTER
 15. 15. ID STUDIO DELFT
 16. 16. ID STUDIO DELFT
 17. 17. SMART XPLAB
 18. 18. T-XCHANGE
 19. 19. GAMESHIP
 20. 20. GAMESHIP
 21. 21. FABLAB ARNHEM
 22. 22. C@MERA VU
 23. 23. VOORLOPIGE CONCLUSIES• Omgeving die creativiteit stimuleert en waar mogelijk flexibel is• Samenwerken in multidisciplinaire groepen• Denken door te maken• Technologische mogelijkheden• Testen, aanpassen, opnieuw testen• Visualiseren, snel in het proces• Veel contact met de buitenwereld• Design Denken Bril
 24. 24. ASPECTEN1. Technisch en infrastructuur2. Facilitair en organisatorisch3. Mensen4. Methoden en technieken5. Inhoudelijk en thematisch6. Netwerk en partners
 25. 25. FACILITEITEN
 26. 26. CREATIEVE RUIMTES
 27. 27. PROTOTYPING MACHINES
 28. 28. POST IT’s
 29. 29. FACILITATORS
 30. 30. METHODEN
 31. 31. DESIGN THINKING
 32. 32. DESIGN THINKING
 33. 33. TINKERING
 34. 34. LEGO REALPLAY
 35. 35. USERS AS DESIGERS
 36. 36. RESULTATEN
 37. 37. CONCEPTEN
 38. 38. CONCEPTEN
 39. 39. PROTOTYPEN
 40. 40. PROTOTYPEN
 41. 41. BUSINESS_PLANNEN
 42. 42. GAMES
 43. 43. OPEN DESIGNOPEN SOURCE HOUSE C_MM_N - OPEN SOURCE CAR PRODUCTEN
 44. 44. open prostheticsPRODUCTEN
 45. 45. IN HET ONDERWIJS• SAMENWERKEN• BRAINSTORMEN• ONTWERPEN• BOUWEN• PROGRAMMEREN• IMPLEMENTEREN• ONDERZOEKEN• VERPAKKEN• VERKOPEN
 46. 46. SIG Creative LabsLinkedInhttp://www.linkedin.com/groups?about=&gid=3846285Frank KresinFrank@waag.orgSandra Passchiersandra.passchier@surfnet.nl institute for art, science & technology

×